FB

PLS reguleringsstøttemodellen og COS, Trygghetssirkelen. Lek og utforskningsdynamikk vs konfliktdynamikk.

PLS reguleringsstøttemodellen og COS, Trygghetssirkelen. Lek og utforskningsdynamikk vs konfliktdynamikk.