FB

PLS reguleringsstøttemodellen, sammenligning med andre metoder.

PLS reguleringsstøttemodellen, sammenligning med andre metoder.