FB

PLS reguleringsstøttemodellen, dialogmetoder, humanistisk psykologi og Self Determination Theory.

PLS reguleringsstøttemodellen, dialogmetoder, humanistisk psykologi og Self Determination Theory.