FB

PLS reguleringsstøttemodellen og De utrolige årene, grunnleggende forskjellige motivasjonsteorier i bunn.

PLS reguleringsstøttemodellen og De utrolige årene, grunnleggende forskjellige motivasjonsteorier i bunn.