Barns utvikling og relasjoner er det aller viktigste i vårt samfunn!

Barns utvikling og relasjoner er det aller viktigste i vårt samfunn, og det som gir håp for fremtiden og verdens utvikling. Denne utdannelsen er for deg som vil utvikle deg i forhold til relasjoner med barn, og støtte barns utvikling best mulig. I familier, i barnehage, i skoler og andre steder. Vi har fokus både på den personlige utviklingen, oss selv om voksne i møte med barn, og den faglige utviklingen.

Vi vet at faglig og personlig utvikling henger sammen, og ønsker å styrke voksnes kapasitet til å møte barns utfordringer på en empatisk og emosjonelt ivaretagende måte. Og å lede på en inkluderende, autonomi og integritetsstøttende måte. Vi er et tydelig alternativ til de adferdsorienterte metodene!

Som deltager så får du også tilgang til alle våre seminarmanualer og presentasjoner, og å bruke disse der du jobber, for eksempel i barnehage, skole, til personal eller foreldremøter. Du kan også bli oppført på vår side med oversikt over veiledere, familieterapeuter, coacher ol, om du har relevant bakgrunn for det.

Utdannelsen holdes i Oslo.

Nye dator for 2018 kommer snart

Del 1:  fredag til søndag.

Del 2:  fredag til søndag.

 

Vi starter alle dager kl. 08.30. Fredag og lørdag er vi ferdig kl. 19.00. Søndag kl. 16.

Du finner programmet for begge samlingene her.

Få et prøveeksemplar av et av våre kursopplegg nå!

Vi vil gjerne gi deg en smakebit fra fra våre kursopplegg, fra kurset “Kunsten å si nei.”  Dette og mange flere kursopplegg får du tilgang til som deltager på vår utdannelse. Dette er kursopplegg du gjerne kan bruke der du jobber, for eksempel i foreldremøter eller personalmøter i barnehage eller skole, helsestasjon, familiekontor eller lignende. Klikk på banneret ved siden av, så sender vi deg prøveeksemplaret av kursopplegget.

Praktisk informasjon

Datoer: Datoer for 2018 kommer snart.

Del 1 fredag til søndag. Del 2 fredag til søndag. Totalt 6 dager.

Tider: Begge samlinger starter vi kl. 08.30. Fredag og lørdag jobber vi til kl. 19.00. Søndag slutter vi kl. 16.

Sted: I våre lokaler i Oslo, Kirkeveien 64A, 6 etasje. Rett ved Majorstua T bane stasjon.

Pris og depositum

Denne pakken koster kr 17 000. Depostitum 3000 kr faktureres etter at du har fått bekreftelse på at du er tatt opp. Resten faktureres ca to måneder før utdannelsen starter.

Kursavgiften inkluderer lunsj, kaffe, frukt, kjeks mm. alle dager. Dag 1 og 2 på hver modul er også middag inkludert.

Påmelding og vilkår: Du melder deg på via skjemaet på denne siden. Påmelding er bindende. Du kan lese mer om avmelding og vilkår på denne siden.

Målgruppe for utdannelsen

Alle som jobber eller lever med barn og ungdom er i målgruppen for denne utdannelsen.

 • Barnehagelærere
 • Lærere
 • Familieterapeuter
 • Barnevernspedagoger
 • Familiekontor
 • Helsestasjoner
 • Foreldre
 • Alle med interesse for relasjoner og ønske om selvutvikling i rollen som ansvarlig for barn og ungdom.

Mange av våre tidligere deltagere har jobbet i barnehage og skole, men vi har også hatt med psykologer, ledere, prester, kunstnere, foreldre, coacher, høyere befal i forsvaret og andre med interesse for relasjoner, ledelse, læring og utvikling.

De fleste som deltar gjør det for å bruke dette i sin egen jobb og familie, og for egen selvutvikling. Og uten å primært ønske å jobbe som seminarleder. De fleste som bruker dette til å holde kurs gjør det da på egen arbeidsplass, for eksempel i personal eller foreldremøter i egen barnehage eller skole. Noen holder også kurs for Famlab, eller egen virksomhet.

Om Famlab

Famlab Norge er en del av den internasjonale organisasjonen Familylab Association.  Familylab Association er en organisasjon med utspring i Jesper Juuls forfatterskap og filosofi, og hvor Jesper Juul i dag bidrar som faglig konsulent.

Famlab ønsker å tilby foreldre, par og fagfolk informasjon og kunnskap som kan bidra til å løse konflikter og håndtere utfordringer på en sunn måte, og å bidra til utvikling av sunne relasjoner og gode vekstmuligheter for barn, unge og voksne.

Den viktigste måten vi gjør dette på er gjennom vårt nettverk av deltagere på vår grunnutdannelse, og det arbeidet disse gjør hver dag i sine egne familier og arbeidsplasser, i barnehager, skoler, familiekontorer og andre steder. Dette arbeidet forsøker vi også å støtte gjennom jevnlige nettverksmøter, diskusjonsfora, kurs og utdannelse mm. Å støtte og inspirere hverandre er en viktig del av Famlab’s intensjon.

Famlab arrangerer også egne kurs og seminarer for foreldre, og holder også foredrag og seminarer på foreldremøter og personalmøter i skoler, barnehager og skoler, og også i bedrifter og organisasjoner. Disse ledes av våre seminarledere som har deltatt på denne utdannelsen, og er basert på kurs og foredrag utviklet av Jesper.

Her er en oppsummering av tilbakemeldinger vi har fått, i forhold til hva tidligere deltagere har fått ut av utdannelsen:

 • Relasjonskompetanse.
 • Tydeligere rolle i vanskelige situasjoner.
 • Er ikke redd for sinte folk lenger.
 • Ser krenkelser både av barn og voksne bedre.
 • Ser fag og mennesker før jus og system.
 • Økt faglig og personlig mot.
 • Økt faglig og personlig reportoar.
 • Opplevelse av å ikke stå alene.
 • Faglig felleskap basert på verdier og personlig ansvar.
 • Tørre å våge systemkritikk.
 • Tydeligere integritet.
 • Synliggjøring av taus kunnskap.
 • Mer personlig i pedagogrollen.
 • Trygghet i et tydeligere pedagogisk og filosofisk fundament.

Om Famlab’s basisutdannelse, og seminarleder grunnutdannelse

Gjennom åtte dagers fordypning i Jesper Juuls filosofi og praksis vil du utvikle din relasjonskompetanse med fokus på forholdet mellom barn og voksne. Utdannelsen gir en ramme for grundige og personlige refleksjoner rundt verdier, integritet, likeverd og anerkjennelse i samspillet med barn og voksne. Både individuelt og sett i forhold til samfunnets syn på barn, og måten vi har organisert omsorgen for barn på. Vi er gjennom tema som selvfølelse og integritet, voksnes lederskap, og har fokus på betydningen av personlig og sosialt ansvar, både for barn og voksne.

Med denne utdannelsen vil du utvikle nye perspektiver på dine relasjoner, tanker og ideer om barn og voksenrollen. Utdannelsen er nyttig for alle som lever og/eller jobber med barn. Utdannelsen gir deg også en basis til å kunne formidle verdigrunnlaget videre i form av kunnskaper og egen refleksjon og erfaringsprosess, i tillegg til kursmanualer og et nettverk av andre med samme interesser og verdiplattform.

De fleste tar denne utdannelsen uten en ambisjon om selv å jobbe som seminarleder, men er med for sin egen del, sin egen personlige og faglige utviklings skyld, og for å kunne finne en tydeligere rolle og plattform for det arbeidet de gjør der de allerede er. Og også for å være en del av vårt nettverk, og en organisasjon med et felleskap rundt en tydelig definert verdiplattform.

Famlab Norge tilbyr deg:

 • Grunnleggende opplæring, Famlab’s grunnutdannelse over 8 dager basert på Jesper Juul’s filosofi og forfatterskap.
 • Nettverksmøter, veiledning og coaching i Famlab nettverket.
 • Et inspirerende og profesjonelt fellesskap som også vil prege ditt daglige arbeid.
 • Årlig nettverksmøte – Rabatter på andre kurs og utdannelser arrangert av Famlab.
 • Du får tilgang til alle våre seminarmanualer og seminar presentasjoner.

For de som ønsker å utvikle seg i rollen som underviser:

 • Presentasjonsteknikk kurs.
 • Kursdager med fokus på seminarmanualene, temaer derfra og undervisning av disse.
 • For de som får tilbud om å jobbe som seminarledere, honorar for seminarer arrangert av eller formidlet via Famlab.

Rollen som seminarleder er noe som tar lengre tid enn en 8 dagers utdannelse å utvikle. Dette vil avhenge også av tidligere erfaringer med å undervise og lede grupper. Denne utdannelsen gir deg det kunnskaps og refleksjonsmessige grunnlaget for å utvikle deg som underviser, som sammen med videre kurs med fokus på seminarmanualer og presentasjonsteknikk, veiledning og egentrening utvikler deg i rollen som seminarleder og lærer.

Videre nettverkstilbud til våre deltagere og nettverksmedlemmer.

Ut over den innledende opplæringen tilbyr vi våre nettverksmedlemmer oppfølging og coaching. Vi ønsker at deltagerene er villige til å dele innsikt og opplevelser med sine kolleger og andre profesjonelle i Famlabs seminarleder nettverk, for å øke kvaliteten på, og variasjonen i vårt arbeid. Aktive seminarledere forventes å delta på årlige samlinger. Det blir også lagt opp til årlige samlinger over en dag med Jesper Juul. Dette er den beste og i dag eneste måte å delta på samlinger i mindre grupper med Jesper Juul.

Deltagere på denne utdannelsen får også rabatt på de fleste av våre andre kurs og utdannelser.

Du får  tilgang til alle våre seminarmanualer og presentasjoner.

Våre mest populære seminarer er “Barns selvfølelse”, “Kunsten å si nei” og “Tenåringsforeldre”. Disse får du både manualer og presentasjonsmateriell for som deltager på utdannelsen. I tillegg har vi seminarmanualer og presentasjoner for en rekke andre temaer:

 • Barns selvfølelse.
 • Kunsten å si nei.
 • Tenåringsforeldre.
 • Voksnes ledelse i relasjoner med barn.
 • Barns lek. Hvordan kan voksne støtte barns frie lek?
 • Kommunikasjon med barn.
 • Etablere ny familie.
 • Familieliv med førskolebarn.
 • Skolestart.
 • Sammensatte familier.
 • Familier med mine-dine-våre barn.
 • Stefamilier.
 • Familier under skilsmisse.

Som deltager på vår grunnutdannelse får du tilgang til dette materialet og kan bruke disse presentasjonene i din egen barnehage/skole/kontor under foreldremøter, personalmøter eller lignende.

Dette materialet med kursmanualer utgjør et stort ekstramateriale med tekst og kursopplegg fra Jesper Juul, som kun er tilgjengelig for deltagere på denne utdannelsen. I tillegg så får du også flere fagartikler av Jesper Juul som ikke ligger ute på vår vanlige nettside.

Lærere under utdannelsen.

Hedvig Montgomery

Psykolog fra Universitetet i Oslo (1997) og har fordypning i familieterapi.

Siden endt utdannelse har hun arbeidet med både enkeltpersoner og familier med behov for hjelp og veiledning, samt holdt kurs og foredrag i ulike sammenhenger for å hjelpe familier med å forebygge problemer. Hun har bidratt som spaltist i ulike dagsaviser
og på andre måter bidratt med psykologisk kunnskap i det offentlige rom.

Hun var med på å starte firmaet Psykologbistand, det første firmaet til å tilby organiserte terapitjenester til norsk næringsliv. Hun har også arbeidet særskilt med personer som havner i medias søkelys og krisehåndtering av de situasjoner som følger. Hun arbeider i dag i firmaet Montgomery AS.

Du kan se hennes nettside her.

Hans Holter Solhjell

Daglig leder.

Jeg er pedagog med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Jeg har tidligere undervist i psykologi ved politihøyskolen i Oslo og i studieteknikk, utviklingspsykologi, oppdragelse og undervisning ved Universitetet i Oslo.

De siste 10 årene har jeg drevet med kurs og veiledning for foreldre og fagfolk. Jeg er leder for Famlab i Norge, og driver også min egen kursvirksomhet gjennom www.foreldrekompetanse.no og www.oppmerksombevegelse.no.

Jeg jobber også mye med kroppsorienterte endringsprosesser, traumeterapi og veiledning i forhold til terapeutiske prosesser og personlig utvikling. Og er utdannet feldenkraispedagog, kommunikolog, Somatic Experiencing Practitioner og er Certification Trainer i TRE, Trauma Release Exercises.

“Mitt engasjement for barns utvikling og foreldre-barn relasjoner springer ut av mitt eget arbeide med terapeutiske prosesser og egenterapi over en periode på 15 år, pluss en generell interesse for læringsprosesser, selvutvikling, kommunikasjon og konflikthåndtering, organisasjon og ledelse”.

Du kan lese mer om bakgrunnen for mitt faglige engasjement på min nettside her.

Jesper Juul.

Vi er nå veldig glade for at Jesper Juul igjen kan være med å undervise vår seminarlederutdannelse. Jesper har i flere år vært syk, og ikke kunne delta. Han vil nå delta via nettbasert video fra sitt hjem i Odder, Danmark. Han vil være med oss etter lunsj søndag 19. mars, på modul 1.

Jesper Juul er grunnlegger av Famlab, som nå er tilstede i 20 land. Han har skrevet flere bøker for foreldre og fagfolk, hvorav den mest kjente er ”Ditt kompetente Barn”, som foreløpig er oversatt til femten språk og solgt i 500 000 eksemplar. Du kan lese mer om Jesper Juul her.

Rollen som Famlab seminarleder.

Rollen som Famlab seminarleder består av å undervise, informere og lede dialoger i en atmosfære der hver enkelt deltaker oppmuntres til å utvide sine egne verdier og sin egen kompetanse, heller enn å underkaste seg ”Famlab-filosofien”. Famlab har ikke ”sannheten” om livet og samlivet i familien, men vi videreformidler 30 års erfaring og kunnskap som utvides hver  dag – inspirert av både vitenskap, forskning og våre møter med barn, foreldre og familier.

Famlab-seminarene inkluderer ikke psykoterapi, par eller familieterapi. Hensikten er å informere, inspirere og veilede, og være en arena for formidling, samtale og refleksjon.

Famlab tilbyr kurs, seminar og foredrag til foreldre, skoler, barnhager, andre profesjonelle, private grupper og firma.

Famlab ønsker også å kunne gi et tilbud til innvandrere, og er derfor interessert i deltagere med ulik kulturell og etnisk bakgrunn.

Du vil kunne jobbe for/med Famlab på to måter. Enten ved at Famlab i Norge tilbyr deg oppdrag basert på forespørsler vi får fra barnehager, skoler eller bedrifter, og/eller som en mer uavhengig samarbeidspartner, hvor du selv arrangerer og tilbyr foredrag og seminar, støttet av vår internettside, våre maler for brosjyrer, plakater m.m. Ved avsluttet grunnopplæring vil du motta et sertifikat som bekrefter deltagelse på utdannelsen.

Famlab er en nettverksorganisasjon, hvor vi alle er selvstendig næringsdrivende. Det vil si at vi ikke ikke tilbyr fast ansettelse, eller faste stillingsprosenter. Noen av oss jobber primært som selvstendig næringsdrivende med kurs og veiledningsvirksomhet, med Famlab seminarer som en del av annen virksomhet, mens andre har full jobb, og gjør noen oppdrag som seminarleder for Famlab i tillegg. Andre igjen er tilknyttet Famlab’s nettverk uten å jobbe som seminarledere, men fordi de deler vår filosofi, og ønsker å støtte vårt arbeide, samt for sin egen personlige og faglige utviklings del. De aller fleste bruker det de har lært aktivt i sin jobb og i sine personlige liv selv om de ikke gjør oppdrag som seminarledere.

Hvis du ønsker å delta på Famlab’s basisutdannelse, så kan du melde deg på via denne siden.

Famlabs  seminarlederutdannelse.

Dette er Famlabs grunnutdannelse, og er åpen for alle, enten man vil lede seminarer eller ikke.

Enten vi er foreldre eller fagpersoner som jobber med barn, så er måten vi som voksne ivaretar relasjonen til barnet det viktigste i forhold til barnets trivsel, trygghet og læringsmuligheter. Vi skaper atmosfæren og kulturen barnet vokser opp i. Dette gjelder både hjemme, i barnehage og skole, og i nærmiljøet.

Denne utdannelsen tar for seg grunnleggende verdier, integritet, ledelse og dialog i relasjoner med barn, grunnleggende elementer i den atmosfæren og kulturen som skaper gode vekst og utviklingsbetingelser for barn og ungdom. Utdannelsen gir deg en dyp og praktisk orientert innføring i Famlabs og Jesper Juuls grunnfilosofi, litteratur og praksis.

Vår seminarlederutdannelse, Kompetente voksne, er en flott mulighet til faglig og personlig utvikling. Og da med fokus på oss selv i relasjon med andre, og spesielt med barn, på jobb med ansvar for barn og ungdom, eller i familien. Vi tenker gjerne på dette som “fagpersonlig utvikling” da vi er hele mennesker og har med oss vår historie, våre erfaringer, våre gamle og nye kunnskaper og våre reaksjonsmøstre enten vi er på jobb eller i privatlivet.

Utdannelsen er åpen for alle, også de som ikke ønsker å undervise eller holde kurs, men primært bruke innholdet i sin hverdag, jobb og privat.

Kontakt oss