FB

FAMLAB Online konferanse!

Mandag til fredag 25 – 29. januar 2021

Famlab inviterer til online konferanse!

Nyttige og lærerike foredrag for foreldre
og deg som jobber i barnehage og skole!

Foredragene du kan delta på!

-Konfliktløsning, reguleringsstøtte og hjernens utvikling

-Hva er empati og hva er det ikke?

-Skolevegring

 

-Perspektivspiralen, perspektivtagning og anerkjennende kommunikasjon

-En mors erfaring med å ha barn som oppleves utfordrende for barnehage og skole

Foredrag og gruppesesjoner

Hver kveld har vi et foredrag og en gruppesesjon med mulighet til å stille spørsmål og få svar fra en av våre veiledere!

Foredragene går fra kl. 19.30 – 20.30.
Gruppesesjonene går fra kl. 21 – 22.

Se hele programmet her.

Det blir gjort opptak slik at det er mulig å se foredragene i etterkant. Dette er gratis i 24 timer. Det er også mulig å kjøpe opptakene slik at du kan se de når du vil.

Kjøp opptak fra konferansen her.

Kjøp opptak fra konferansen!

 

Vi gjør opptak av alle foredragene.
Opptakene er tilgjengelig gratis i 24 timer etter at vi sender de ut.

Det er også mulig å kjøpe tilgang til hele pakken med opptak slik at du kan se de når du selv vil.

Les mer om priser og kjøp av opptak her!

 

Foredragsholdere

Vi har med oss en rekke spennende foredragsholdere denne uken.

Hans Holter Solhjell

Pedagog, leder Famlab Norge, kursholder, trainer og veileder.

Les mer om Hans her.

Hans er daglig leder av Famlab Norge og driver i tillegg www.foreldrekompetanse.no. Han har  hovedfag i pedagogikk med videreutdannelse i veiledning. I tillegg er han utdannet i kommunikologi, i Somatic Experiencing, Trauma Release Exercises og Feldenkraismetoden.

Hans har lang erfaring fra undervisning og veiledning av foreldre, barnehager og skoler, og har også undervist i psykologi ved Politihøyskolen i Oslo.

Hans har også utviklet flere modeller for å veilede og undervise i kommunikasjon og konfliktløsning, blant annet PLS reguleringsstøttemodellen.

Du kan lese mer om Hans her.

Sara Eline Eide

Terapeut, pedagog, kursholder og forfatter.

Les mer om Sara Eline her.

Terapeut, pedagog, kursholder og forfatter.

Siden endt utdannelse har Sara Eline arbeidet med både enkeltpersoner og familier med behov for hjelp og veiledning, samt holdt kurs og foredrag i ulike sammenhenger for å hjelpe familier med å forebygge problemer.

Hun har bidratt som spaltist i ulike dagsaviser og på andre måter bidratt med psykologisk kunnskap i det offentlige rom.

Hun har jobbet 12 år i skolen og skrevet boken “På oppdagelsesferd sammen”. Boken handler om hennes arbeide med barn med utfordringer i skolen, blant annet skolefravær.

 

Anniken Beer

IVK trainer og kursholder, førskolelærer, styrer i barnehage, dramapedagog.

Les mer om Anniken her.

IVK trainer og kursholder, førskolelærer, styrer i barnehage, dramapedagog.

Anniken Poulsson Beer er utdannet førskolelærer og dramapedagog. Hun er sertifisert trener i Ikke-Voldelig Kommunikasjon og har jobbet aktivt med dette siden 2007. Hun er også seminarleder for Famlab og jobber til daglig som styrer barnehage.

Anniken har hentet inspirasjon fra dyktige fagfolk som Jesper Juul, Marshell B Rosenberg og Ross Greene som har hjulpet henne å forstå mer om relasjoner mellom mennesker. Hun har holdt kurs med ulike tema siden 1994.

Cecilie Hillesøy

Siviløkonom, yogalærer, coach og deltager i Famlabs veilederutdanning.

Les mer om Cecilie her.

Siviløkonom, yogalærer, coach og deltager i Famlabs veilederutdanning.

Cecilie har jobbet med foreldreløse barn, friske og utviklingshemmede, i Russland gjennom en stiftelse hun har drevet i over 20 år.

Hun har selv et barn på 6 år som har gått fra barnehagevegring til skolevegring og som nå får hjemmeundervisning, og et barn på 4,5 som nylig har fått en diagnose. Hun vil i sin presentasjon snakke om sine negative og positive erfaringer i møte med barnehage og skole når barna oppleves som utfordrende av disse institusjonene.

Cecilie underviser barneyoga og familieyoga, jobber med coaching og tilbyr veiledning til personale og foreldre. Hun er utdannet Siviløkonom, yogalærer, NLP coach og deltar i Famlabs veilederutdanning. I tillegg har hun kurs i EFST (emosjonsfokusert foreldreveiledning).

Program

Konferansen går over fem kvelder med et foredrag og en gruppesesjon med mulighet til å stille spørsmål hver kveld. 

Mandag 25. januar

}

Kl. 19.30 - 20.30

Zoom

Konfliktløsning, reguleringsstøtte og hjernens utvikling

Konfliktløsning og utviklingsstøtte med PLS reguleringsstøttemodellen.

med Hans Holter Solhjell

Les mer her.

Barns hjerner er i rask vekst og utvikling de første årene av barns liv. Og fortsetter å utvikle og endre seg gjennom hele oppveksten, og videre i livsløpet.

I dag vet vi mye om hvordan hjernens utvikling påvirkes av barns hverdagslige erfaringer,  både positivt gjennom lek, utforskning og samspill i trygge relasjoner, og negativt gjennom høyt stressnivå, utrygghet og traumer. 

De vanskeligste og mest stressende situasjonene er for mange konfliksituasjoner, hvor både den emosjonelle og adferdsmessige temperaturen kan bli høy.

Dette er også de vanskeligste situasjonene å gi barn god utviklingsstøtte i.

I dette foredraget får du en introduksjon til PLS reguleringsstøttemodellen, en praktisk modell for utviklingsstøttende kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn. 

Foredraget er relevant for foreldre og alle som jobber med barn i barnehage og skole.  

Du kan lese mer om PLS reguleringsstøttemodellen på vår nettside her.

}

Kl. 21 - 22

Zoom

Gruppesesjon -I kveld svarer Hans på spørsmål fra deltakerne.

Dine spørsmål, svar og veiledning.

Les mer her.

Her kan du stille spørsmål om kveldens foredrag og lære av samtalene rundt de spørsmålene og temaene deltagerene tar opp. 

Tirsdag 26. januar

}

Kl. 19.30 - 20.30

Zoom

Skolevegring med Sara Eline Eide

By Sara Eline Eide

Skolefravær – elevens løsning på et underliggende problem.

Les mer her.

Sara Eline vil i dette foredraget snakke om skolefravær. 

I sin tilnærming til skolefravær, tar hun utgangspunkt i at skolefravær er en elevs løsning på et underliggende problem. 

 

Spørsmål hun tar opp er blant annet: 

Hva er det som for enkelte elever blir så vanskelig i møte med skolen, at eneste løsning er å velge skolen bort?

 

Hva kan ligge bak et skolefravær?

Hvem er elevene med skolefravær?

Er det rom i skolesystemet for gode tilpasninger til hver enkelt elev?

Husker vi mennesket bak skolefraværet?

 

Sara Eline vil i tillegg til å belyse elevens situasjon, snakke om hvor viktig det er at vi evner å samarbeide på tvers av profesjoner og roller. 

For å lykkes med å hindre frafall i skolen, er vi avhengig av at vi evner å skape et godt samarbeide med alle involverte.

}

Kl. 21 - 22.

Zoom

I kveld svarer Sara Eline på spørsmål fra deltakerne.

Her kan du stille spørsmål om kveldens foredrag og lære av samtalene rundt de spørsmålene og temaene deltagerene tar opp. 

Onsdag 27. januar

}

Kl 19.30 - 20.30

Zoom

Hva er empati og hva er det ikke?

Ikke voldelig kommunikasjon med Anniken Beer 

Har du opplevd å fortelle en annen om noe som frustrerer deg og kjent at responsen du fikk gjorde deg bare enda mer frustrert?

Les mer her.

Har du opplevd å fortelle en annen om noe som frustrerer deg og kjent at responsen du fikk gjorde deg bare enda mer frustrert? 

I denne timen gjør vi en øvelse der vi ser på ulike måter å kommunisere på som kan skape kontakt og andre kommunikasjonsformer som skaper mer avstand. Målet er å bli mer bevisst på hvordan du selv kommuniserer og hvordan du kan ta i mot andres kommunikasjon.

}

Kl. 21 - 22.

Zoom

I kveld svarer Anniken på spørsmål fra deltakerne.

Her kan du stille spørsmål om kveldens foredrag og lære av samtalene rundt de spørsmålene og temaene deltagerene tar opp.

Torsdag 28. januar

}

Kl 19.30 - 20.30

Zoom

Perspektivspiralen

Perspektivtagning og anerkjennende kommunikasjon i konfliktsituasjoner

med Hans Holter Solhjell

Nøkkelferdigheter alle vil ha nytte av å bli bedre på.

Les mer her.

Vil du forstå ditt barn bedre, redusere konflikter og misforståelser, og få bedre flyt i kommunikasjonen dere imellom?

Da er perspektivtagning og anerkjennende kommunikasjon to kritiske ferdigheter alle vil ha nytte av å bli bedre på.

Disse to ferdighetene er nøkkelferdigheter i kommunikasjon og konfliktløsning på så godt som alle områder i livet, fra foreldre til nyfødte barn, i parforhold og jobb, til gisselforhandlere i politiet ol. 

Om du opplever høyt konfliktnivå med dine barn, eller i barnehage og skole, så er presis perspektivtagning og anerkjennende kommunikasjon utfordrende å få til men ikke mulig å komme utenom om du vil løse konfliktene og støtte en positiv utvikling. 

I dette foredraget lærer du om Perspektivspiralen, en nyutviklet pedagogisk modell som gjør perspektivtagning og anerkjennende kommunikasjon lettere å forstå og lære, på en mer presis og effektiv måte.

Perspektivspiralen setter også perspektivtagning og anerkjennende kommunikasjon i sammenheng med andre nødvendige ferdigheter og tiltak, som voksen, fleksibel ledelse, grensesetting mm.

 

 

}

Kl. 21 - 22.

Zoom

I kveld svarer Hans på spørsmål fra deltakerne.

Her kan du stille spørsmål om kveldens foredrag og lære av samtalene rundt de spørsmålene og temaene deltagerene tar opp.

Fredag 29. januar

}

Kl. 19.30 - 20.30

Zoom

Min erfaring med å ha barn som møter utfordringer og har det vanskelig i barnehage og skole.

Med Cecilie Hillesøy

Additional description

En samtale mellom Hans Holter Solhjell og Cecilie Hillesøy.

Cecilie er mor til to barn som på hver sin måte begge har havnet utenfor «boksen» og har opplevd store utfordringer i møte med barnehage og skole. Hun er også engasjert i et nettverk av foreldre som har lignende opplevelser og vi vil i denne samtalen mellom Cecilie og Hans få høre noen av hennes erfaringer og tanker om egne barns opplevelser, og hvordan det er å være forelder i en slik situasjon. 

 

Hun har selv opplevd, og får høre fra andre foreldre i sitt nettverk, om perioder hvor ting fungerer bra,  fagpersonene tok ansvar, tiltak kommer i gang og blir gjennomført. Men også det motsatte, at ting ikke fungerer, ikke blir gjort og at barnets situasjon blir kraftig forverret.  Og historier der saksbehandler/lærer/rektor/skole/barnehage ble byttet og det gikk fra vondt til mye bedre, eller omvendt.

 

For mange i en slik situasjon kan det til tider vært en fulltidsjobb å følge opp skole, barnehage, ppt, bup, sykehus og fysioterapi og passe på at barna får den hjelpen de etter loven har krav på, at hjelpen fra de ulike instansene og fagpersonene koordineres, samarbeider og snakker sammen.  I hennes nettverk av foreldre er dette ikke uvanlig. Mange opplever at det tar enormt lang tid fra det oppdages at barnet trenger hjelp til adekvate hjelpetiltak settes inn. Og i mellomtiden får barnet større og større problemer.

 

Det er ikke uvanlig å bli sett på som den «brysomme» forelderen, «vanskelige» og krevende, som står på for barna sine.  Og hvis det er snakk om barn med adferd som utfordrer voksne kan foreldre møte en holdning der skolen og den enkelte lærer er «offeret».

Samtidig kan man også erfare at ting kan fungere bra når man faktisk tar i bruk den kompetansen, organisering og arbeidsformer som eksisterer og er i bruk mange steder. 

 

Spørsmålene hun reiser, fra foreldreperspektivt, er:

 

Hva er grunner til at det har blitt sånn? 

Hva kan vi gjøre med dette sammen?

Hva er det enklest å gjøre noe med?

Hva bør man begynne med?

Hva kan foreldre/skole/barnehage/bup/ppt/helsetjenester gjøre annerledes?

Hvordan kan vi organisere oss mer hensiktsmessig rundt barna for å gi den hjelpen de trenger på en effektiv måte?

Hva må da være annerledes?

 

I samtalen vil vi snakke rundt disse temaene og spørsmålene uten at vi har svar på alt, og også se på hva som gjøres når ting fungerer bedre og hva vi kan lære av det. 

}

Kl. 21 - 22.

Zoom

I kveld svarer Hans og Cecilie  på spørsmål fra deltakerne.

Her kan du stille spørsmål om kveldens foredrag og lære av samtalene rundt de spørsmålene og temaene deltagerene tar opp.

Additional description

Her kan du stille spørsmål om kveldens foredrag og lære av samtalene rundt de spørsmålene og temaene deltagerene tar opp. 

Priser

Det er gratis å delta live! 

 

Vil du kjøpe opptak av hele pakken med foredrag og se de når du selv vil?

 

Kjøper du opptak av konferansen får du også handouts fra foredragene.

 

Påmelding

Meld deg på vår gratis online konferanse her!