FB

Vanskelige Foreldresamtaler

Denne boken handler om hvordan man kan unngå at foreldresamtaler oppleves som vanskelige, og spesielt om den samtalen som profesjonelle må ta med foreldre når det har oppstått bekymring for barnet. Sentrale tema i boken er:

  • hvordan sikre et godt samarbeid med foreldre før problemer oppstår
  • observasjon som grunnlag
  • faser i foreldresamtalen og hva den profesjonelle bør gjøre
  • konkrete eksempler på gode og mindre gode samtaler
  • strategier som kan tas i bruk for å fremme gode samtaler

Denne boken handler om hvordan man kan unngå at foreldresamtaler oppleves som vanskelige, og spesielt om den samtalen som profesjonelle må ta med foreldre når det har oppstått bekymring for barnet. Sentrale tema i boken er:

  • hvordan sikre et godt samarbeid med foreldre før problemer oppstår
  • observasjon som grunnlag
  • faser i foreldresamtalen og hva den profesjonelle bør gjøre
  • konkrete eksempler på gode og mindre gode samtaler
  • strategier som kan tas i bruk for å fremme gode samtaler

Boken retter seg i hovedsak mot ansatte i barnehager og skoler, men vil også være aktuell for andre som jobber med barn, for eksempel i barnevern, PPT eller BUP.