FB
Veilederutdannelse

Nye datoer for 2022 er nå klare!

Datoer for utdanningen i Oslo og online er nå klare.
Du finner datoene her.
Oppstart i Oslo 7 og 8. april 2022.
Oppstart online 6 og 7. september 2022.
Du kan nå også delta online på utdanningen som foregår i Oslo.

Du kan fremdeles melde deg på nettbasert utdanning høsten 2021.

Modul 1 er gjennomført og du får opptak fra denne. Du kan se alle datoer her.

 

Vil du støtte

 

barn og foreldre

 

og de som jobber med barn

 

i barnehage og skole?

Vil du støtte barn og foreldre og de som jobber med barn i barnehage og skole?

REGULERINGSSTØTTE NÅR BARNET BLIR REDD, LEI SEG, SINT MM
 • Er du ekstra engasjert i arbeidet med barn, ungdom og familier?

 • Ønsker du å støtte barn og foreldre som sliter med relasjoner og konflikter?

 • Ser du konflikter mellom barn og ansatte på din arbeidsplass og ønsker å kunne gjøre mer?

 • Er det mange konflikter i barnegruppen i barnehagen eller skolen?

 • Eller barn som faller utenfor?

 • Ønsker du å skape et bedre miljø på din arbeidsplass for barn og ansatte?

 • Vil du styrke barns sosiale og emosjonelle utvikling?

 • Møter du barn som har reguleringsutfordringer, har opplevd alvorlig stress og traumer og trenger ekstra hjelp og støtte?

Da passer denne utdanningen

godt for deg og vi vil gjerne ha deg med!

To hovedmål for utdannelsen

Hovedfokus 1. Øke egen praktisk kompetanse

Det første fokuset er å heve deltagerenes praktiske kompetanse i forhold til relasjonskaping, utviklingsstøtte, kommunikasjon og konfliktløsning.

Målet er at du selv opplever vesentlig økt mestring og trygghet på din egen evne til å løse og skape læring i de mange ulike konfliktsituasjoner som typisk oppstår i voksen/barn relasjoner.

PLS Untdannelse
Utdannelse Veilederkompetanse

Hovedfokus 2. Veilederkompetanse

Det andre hovedfokuset er å utvikle deltagerenes evne til å øke andres kompetanse gjennom observasjon, veiledning og undervisning.

Det er i utdannelsen mulighet til å ta opp konkrete caser du jobber med, og vi øver på veiledning og undervisning.

Du får også tilgang til en rekke modeller, materiell, øvelser, refleksjonhefte og observasjonsskjema som effektivt hjelper deg å hjelpe andre.

Du kan delta i Oslo, eller i den nettbaserte versjonen.

Veilederutdanning på nett.

Du kan nå ta denne utdannelsen nettbasert.

4 av modulene går over nettet, og 2 samlinger foregår i Oslo.

Undervisningen over nettet foregår på kveldstid, Kl. 17.30 – 21.00, og samlingene i Oslo er i helger.

Du finner alle datoer og praktisk informasjon her.

Oppstart for den nettbaserte utdanningen i 2021 er 6 og 7. september.

Veilederutdanning i Oslo.

Utdanningen i Oslo har alle modulene i Oslo men du kan også ta noen eller alle modulene ved å delta via Zoom.

Vi har det siste året lagt undervisningen til Zoom når det har vært nødvendig pga smittevernsrestriksjoner.  Du kan også delta via Zoom om du av andre grunner, for eksempel sykdom, ikke kan komme til Oslo.

Oppstart i 2021 med modul 1 er torsdag og fredag 17 og 18. juni.

«Takk et utrolig flott opplegg som har gitt meg mye hjelp til å takle hverdagen min, med barn som trenger/krever det lille ekstra.»

Lene Vinther Pedersen

Trivselsleder

«Her lærte jeg å virkelig forstå hva anerkjennende kommunikasjon betyr i praksis, og hvordan jeg kan anvende det også i krevende situasjoner​.»

Liss Guddingsmo

Styrer i barnehage

«Jeg bruker modellen i hverdagen, som et godt verktøy til å takle hverdagskonflikter jeg møter, til veiledning av personalet og foreldre».

Sissel K. Karleng

Pedagogisk leder i barnehage

«Takk et utrolig flott opplegg som har gitt meg mye hjelp til å takle hverdagen min, med barn som trenger/krever det lille ekstra.»

Lene Vinther Pedersen

Trivselsleder

«Her lærte jeg å virkelig forstå hva anerkjennende kommunikasjon betyr i praksis, og hvordan jeg kan anvende det også i krevende situasjoner​.»

Liss Guddingsmo.

Styrer i barnehage

«Jeg bruker modellen i hverdagen, som et godt verktøy til å takle hverdagskonflikter jeg møter, til veiledning av personalet og foreldre.»

Sissel K. Karleng

Pedagogisk leder i barnehage

trassalder skoler
trassalder konflikt barn
trassalder konflikt barn

Hvorfor er konfliktløsning og reguleringsstøtte

avgjørende faktorer?

Konfliktløsning er en vesentlig livsferdighet

Gode ferdigheter i konfliktløsning er essensielt i alt arbeide med mennesker og i våre private relasjoner. Konflikter forekommer i alle relasjoner. De kan dreie seg om alt fra små hverdagslige detaljer, til større eksistensielle spørsmål.

Måten vi løser konfliktene på er avgjørende for kvaliteten på våre relasjoner, og hvilke muligheter vi har for å utvikle oss både personlig og relasjonelt, som fagpersoner, foreldre og som medmennesker.

I asymmetriske relasjoner (relasjoner mellom parter som har ulik formell og uformell «makt» og status, typisk voksen/barn relasjoner) er måten vi løser konflikter på spesielt viktig, krevende og sårbart.

utdannelse PLS

Viktig for barnets utvikling

I relasjoner med barn er god løsning av konflikter avhengig av at vi ikke bare løser et praktisk problem her og nå, men at vi også løser konflikten på en slik måte at barnet (og oss selv også) lærer noe om god kommunikasjon, konfliktløsning og relasjoner som er viktig for å støtte barnets utvikling av sosial og emosjonell kompetanse.

I konfliktsituasjoner vil barnet også ofte være utenfor sitt eget toleransevindu, og kapasitet for egen selvregulering, og er derfor helt avhengig av at vi voksne bidrar med god reguleringsstøtte.

Konfliktsituasjoner er de vanskeligste situasjonene å få dette til i. Men det er fullt mulig å lære.

Trygghet og tillit i relasjoner

Måten konflikter blir løst på vil kunne være med å utvikle den tillit og relasjon som er nødvendig for å skape trygghet, vekst og utviklingsmuligheter for enkeltpersoner og grupper, eller underminere tillit, og hindre eller forsinke vekst, læring og utvikling.

Gjennom kompetent løsning og mestring av konflikter kan vi bidra til en lang rekke positive effekter.

De mest åpenbare effektene vi ser er bedre trivsel, økt opplevelse av mening, mestring, trygghet og selvtillit hos både foreldre, personal og barn.

utdannelse PLS
PLS untdannelse social competense

Sosial og emosjonell kompetanse

Andre effekter er økt sosial og emosjonell kompetanse både hos barn og voksne, mindre stress og relasjonell friksjon i hverdagen.

Vi ser også at barn får bedre språklig utvikling, og utvikler språk for følelser, grensesetting, lek, problemløsning mm.

Dette bidrar også til bedre relasjoner mellom barn.

Vi ser også at det blir færre holde- og tvangssituasjoner, og færre situasjoner hvor barnet slår, kaster, biter og så videre.

utdannelse PLS

Viktig for barnets utvikling

I relasjoner med barn er god løsning av konflikter avhengig av at vi ikke bare løser et praktisk problem her og nå, men at vi også løser konflikten på en slik måte at barnet (og oss selv også) lærer noe om god kommunikasjon, konfliktløsning og relasjoner som er viktig for å støtte barnets utvikling av sosial og emosjonell kompetanse.

I konfliktsituasjoner vil barnet også ofte være utenfor sitt eget toleransevindu, og kapasitet for egen selvregulering, og er derfor helt avhengig av at vi voksne bidrar med god reguleringsstøtte.

Konfliktsituasjoner er de vanskeligste situasjonene å få dette til i. Men det er fullt mulig å lære.

Trygghet og tillit i relasjoner

Måten konflikter blir løst på vil kunne være med å utvikle den tillit og relasjon som er nødvendig for å skape trygghet, vekst og utviklingsmuligheter for enkeltpersoner og grupper, eller underminere tillit, og hindre eller forsinke vekst, læring og utvikling.

Gjennom kompetent løsning og mestring av konflikter kan vi bidra til en lang rekke positive effekter.

De mest åpenbare effektene vi ser er bedre trivsel, økt opplevelse av mening, mestring, trygghet og selvtillit hos både foreldre, personal og barn.

utdannelse PLS
PLS untdannelse social competense

Sosial og emosjonell kompetanse

Andre effekter er økt sosial og emosjonell kompetanse både hos barn og voksne, mindre stress og relasjonell friksjon i hverdagen.

Vi ser også at barn får bedre språklig utvikling, og utvikler språk for følelser, grensesetting, lek, problemløsning mm.

Dette bidrar også til bedre relasjoner mellom barn.

Vi ser også at det blir færre holde- og tvangssituasjoner, og færre situasjoner hvor barnet slår, kaster, biter og så videre.

«Jeg kan virkelig anbefale utdanningen, og for oss som jobber i barnehage er det en trygghet å ha denne kunnskapen i møte med foreldre som ønsker råd og veiledning».

«Som formidlar er eg og blitt mykje tryggare. Konstruktive tilbakemeldingar frå kursleiar og andre deltakarar var gull verdt».

«Jeg bruker modellen i hverdagen, som et godt verktøy til å takle hverdagskonflikter jeg møter, til veiledning av personalet og foreldre».

PLS reguleringsstøttemodellen

I utdannelsen lærer du flere praktiske modeller. Hovedmodellen er PLS reguleringsstøttemodellen, som hjelper deg å få oversikt over konfliktsituasjoner, hva som skjer og hva som er viktig å fokusere på og gjøre i ulike faser av konfliktene.

I tillegg lærer du Perspektivspiralen og Responstrakten, og en rekke andre modeller.

Dette rammeverket gjør konfliktsituasjoner mer håndterbare «her og nå», det forenkler dialog rundt konflikter de voksne imellom, det øker alle parters kompetanse i forhold til konfliktløsning og kommunikasjon, og det gjør konfliktene mindre opprivende og ødeleggende i forhold til relasjon og videre utvikling.

PLS Utdannelse

PLS reguleringsstøttemodellen

Plakat av Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

I utdannelsen lærer du flere praktiske modeller. Hovedmodellen er PLS reguleringsstøttemodellen, som hjelper deg å få oversikt over konfliktsituasjoner, hva som skjer og hva som er viktig å fokusere på og gjøre i ulike faser av konfliktene.

I tillegg lærer du Perspektivspiralen og Responstrakten, og en rekke andre modeller.

Dette rammeverket gjør konfliktsituasjoner mer håndterbare «her og nå», det forenkler dialog rundt konflikter de voksne imellom, det øker alle parters kompetanse i forhold til konfliktløsning og kommunikasjon, og det gjør konfliktene mindre opprivende og ødeleggende i forhold til relasjon og videre utvikling.

Målet med utdanningen og modellene du lærer er at du etter hver modul skal sitte igjen med nye ferdigheter og praktisk forståelse, og at du opplever økt mestring.

Dette gjelder både for de som ikke kan så mye fra før og også de som allerede har mye kunnskap og trening i konfliktløsning.

Erfaringen er at selv de med veldig god kompetanse gjennom denne utdanningen kan sette den kunnskapen og ferdighetene du allerede har i en større sammeheng, og kunne bruke disse på en mer systematisk måte.

Sammen med den nye selvtilliten dette gir, ønsker vi å formidle et syn på konflikter der konflikter i relasjoner med barn sees som en kilde til vekst og læring for alle parter.

responstrakten

Responstrakten

«En modell det er mulig å ha i bakhodet når en står i situasjoner som oppleves utfordrende»

«Modellen som presenteres er lettforståelig og enkel å formidle videre til egen arbeidsplass og personal»

Plakat av Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

I utdannelsen lærer du flere praktiske modeller. Hovedmodellen er PLS reguleringsstøttemodellen, som hjelper deg å få oversikt over konfliktsituasjoner, hva som skjer og hva som er viktig å fokusere på og gjøre i ulike faser av konfliktene.

I tillegg lærer du Perspektivspiralen og Responstrakten, og en rekke andre modeller.

Dette rammeverket gjør konfliktsituasjoner mer håndterbare «her og nå», det forenkler dialog rundt konflikter de voksne imellom, det øker alle parters kompetanse i forhold til konfliktløsning og kommunikasjon, og det gjør konfliktene mindre opprivende og ødeleggende i forhold til relasjon og videre utvikling.

Målet med utdanningen og modellene du lærer er at du etter hver modul skal sitte igjen med nye ferdigheter og praktisk forståelse, og at du opplever økt mestring.

Dette gjelder både for de som ikke kan så mye fra før og også de som allerede har mye kunnskap og trening i konfliktløsning.

Erfaringen er at selv de med veldig god kompetanse gjennom denne utdanningen kan sette den kunnskapen og ferdighetene du allerede har i en større sammeheng, og kunne bruke disse på en mer systematisk måte.

Sammen med den nye selvtilliten dette gir, ønsker vi å formidle et syn på konflikter der konflikter i relasjoner med barn sees som en kilde til vekst og læring for alle parter.

responstrakten

Responstrakten

«En modell det er mulig å ha i bakhodet når en står i situasjoner som oppleves utfordrende»

«Modellen som presenteres er lettforståelig og enkel å formidle videre til egen arbeidsplass og personal»

Erfaringer med bruk av PLS!

Vi har nå over 10 år med erfaring med bruk av PLS reguleringsstøttemodellen

og den er i bruk i familier, barnehager og skoler.

Her har vi samlet noen artikler med intervjuer med deltagere på utdannelsen

hvor de forteller om sine erfaringer.

Foreldreveiledning i Kanvas barnehager med PLS reguleringsstøttemodellen

Erfaringer fra Kanvas barnehager

15 barnehagelærere fra Kanvas barnehager gjennomførte i 2018 utdanningen og bruker den i sin hverdag med barn, kollegasamarbeid og veiledning av foreldre. Her kan du lese mer om deres erfaringer:

«Etter gjennomført kurs fikk jeg en aha-opplevelse da jeg selv skulle øve meg på å stå i konfliktsituasjoner med barna her i barnehagen»

«Jeg opplever at barna føler seg forstått og da synker antall konflikter»

«Barna har høyere tiltro til at vi hjelper dem, når de vet at de også får mulighet til å fortelle sin opplevelse av situasjonen. Jeg har også lagt merke til at de har blitt bedre til å lytte til hverandre og se den andres perspektiv i konflikter»

Les mer her.

Foreldreveiledning i Kanvas barnehager med PLS reguleringsstøttemodellen

Erfaringer fra barneskolen

Marit er rektor i barneskolen og har deltatt på Famlabs veilederutdannelse. Her kan du lese mer om hennes erfaringer:

«Vi fikk en mye bedre kompetanse til å håndtere utfordringer»

«Det gjør det også lettere for de voksne å samarbeide»

«Den gjør det blant annet enklere å veilede lærerne og assistenter som jobber direkte med elevene»

«Det har vært veldig mye positiv fremgang dette året»

«PLS modellen gir en struktur til arbeidet som gjør det lettere å stå i en krevende situasjon»

Les hele artikkelen her.

UTVIKLINGSSTØTTE OG KONFLIKTLØSNING I SKOLEN MED PLS REGULERINGSSTØTTEMODELLEN

Erfaringer fra barneskolen

Lene er lærer og spesialpedagog i barneskolen og har deltatt på Famlabs veilederutdannelse:

«Jeg opplever at modellen er konkret og praktisk nyttig, både i enkle hverdagslige situasjoner, så vel som i potensielle og akutte konfliktsituasjoner. Og spesielt i de mer utfordrende konfliktsituasjonene, hvor man også må jobbe langsiktig med reparasjon av relasjoner, styrking av tillit, trygghet og gi barnet en mulighet til å lære hvordan vi kan finne gode løsninger basert på samarbeid»

«De foreldrepar og grupper jeg har veiledet er begeistret for PLS modellen og har ved bruk av denne fått til positive endringer hjemme hos seg selv.»

Les hele artikkelen her.

Foreldreveiledning i Kanvas barnehager med PLS reguleringsstøttemodellen

Erfaringer fra Kanvas barnehager

15 barnehagelærere fra Kanvas barnehager gjennomførte i 2018 utdanningen og bruker den i sin hverdag med barn, kollegasamarbeid og veiledning av foreldre. Her kan du lese mer om deres erfaringer:

«Etter gjennomført kurs fikk jeg en aha-opplevelse da jeg selv skulle øve meg på å stå i konfliktsituasjoner med barna her i barnehagen»

«Jeg opplever at barna føler seg forstått og da synker antall konflikter»

«Barna har høyere tiltro til at vi hjelper dem, når de vet at de også får mulighet til å fortelle sin opplevelse av situasjonen. Jeg har også lagt merke til at de har blitt bedre til å lytte til hverandre og se den andres perspektiv i konflikter»

Les mer her.

Foreldreveiledning i Kanvas barnehager med PLS reguleringsstøttemodellen

Erfaringer fra barneskolen

Marit er rektor i barneskolen og har deltatt på Famlabs veilederutdannelse. Her kan du lese mer om hennes erfaringer:

«Vi fikk en mye bedre kompetanse til å håndtere utfordringer»

«Det gjør det også lettere for de voksne å samarbeide»

«Den gjør det blant annet enklere å veilede lærerne og assistenter som jobber direkte med elevene»

«Det har vært veldig mye positiv fremgang dette året»

«PLS modellen gir en struktur til arbeidet som gjør det lettere å stå i en krevende situasjon»

Les hele artikkelen her.

UTVIKLINGSSTØTTE OG KONFLIKTLØSNING I SKOLEN MED PLS REGULERINGSSTØTTEMODELLEN

Erfaringer fra barneskolen

Lene er lærer og spesialpedagog i barneskolen og har deltatt på Famlabs veilederutdannelse:

«Jeg opplever at modellen er konkret og praktisk nyttig, både i enkle hverdagslige situasjoner, så vel som i potensielle og akutte konfliktsituasjoner. Og spesielt i de mer utfordrende konfliktsituasjonene, hvor man også må jobbe langsiktig med reparasjon av relasjoner, styrking av tillit, trygghet og gi barnet en mulighet til å lære hvordan vi kan finne gode løsninger basert på samarbeid»

«De foreldrepar og grupper jeg har veiledet er begeistret for PLS modellen og har ved bruk av denne fått til positive endringer hjemme hos seg selv.»

Les hele artikkelen her.

Pensum og anbefalt litteratur

Kurshefte

Hovedpensum i utdanningen er kursheftet om kommunikasjon og konfliktløsning, som går i dybden på bruk av PLS reguleringsstøttemodellen, Perspektivspiralen og de andre modellene du lærer i utdanningen.

Du får tilsendt kursheftet i posten når du melder deg på, sammen med de tre plakatene av modellene.

Du får også utdelt omfattende kursmateriell underveis i utdanningen. Du får også tilgang til mange av våre nettkurs, og det blir også gjort opptak av deler av undervisningen.

Har du ikke mulighet til å delta på utdanningen, kan du likevel bestille kursheftet og plakatene. Disse kan kjøpes her.

Artikler og anbefalt litteratur

I tillegg så er en serie artikler av Hans Holter Solhjell om PLS reguleringsstøttemodellen pensum.

Disse artiklene finner du her og her.

Det er også en del anbefalt litteratur vi anbefaler, hvor du kan velge å lese de bøkene som er mest relevant for din egen situasjon.

Denne anbefalte litteraturen finner du en oversikt over i Famlabs bokhandel. 

Selvvalgt litteratur. Du kan også foreslå bøker som er relevante for utdanningen og få disse vurdert godkjent.

Hovedpensum i utdanningen er kursheftet om kommunikasjon og konfliktløsning, som går i dybden på bruk av PLS reguleringsstøttemodellen, Perspektivspiralen og de andre modellene du lærer i utdanningen.

Du får tilsendt kursheftet i posten når du melder deg på, sammen med de tre plakatene av modellene.

Du får også utdelt omfattende kursmateriell underveis i utdanningen. Du får også tilgang til mange av våre nettkurs, og det blir også gjort opptak av deler av undervisningen.

Har du ikke mulighet til å delta på utdanningen, kan du likevel bestille kursheftet og plakatene. Disse kan kjøpes her.

Konfliktløsning kurshefte

Artikler og anbefalt litteratur

I tillegg så er en serie artikler av Hans Holter Solhjell om PLS reguleringsstøttemodellen pensum.

Disse artiklene finner du her og her.

Det er også en del anbefalt litteratur vi anbefaler, hvor du kan velge å lese de bøkene som er mest relevant for din egen situasjon.

Denne anbefalte litteraturen finner du en oversikt over i Famlabs bokhandel. 

Selvvalgt litteratur. Du kan også foreslå bøker som er relevante for utdanningen og få disse vurdert godkjent.

Her kan du få en gratis versjon av

PLS reguleringsstøttemodellen

 

 

En gratis versjon av PLS reguleringsstøttemodellen er nå tilgjengelig for de som registrerer sin epost for å motta mer informasjon om PLS reguleringsstøttemodellen.

Du kan gjerne laste den ned og printe ut.

Mange av våre deltagere henger den opp på veggen og har den med i møter, veiledningssamtaler mm.

Få din kopi av 

PLS reguleringsstøttemodellen

gratis her!

Til å printe ut!

PLS

Du kan gjerne laste den ned og printe ut.

Mange av våre deltagere henger den opp på veggen og har den med i møter, veiledningssamtaler mm.

Få din kopi av 

PLS reguleringsstøttemodellen

gratis her!

Til å printe ut!

«Utdanningen er lærerik også for folk som har gode kunnskaper i konflikthåndtering fra før».

«Jeg klarer å lese situasjonene mye bedre og kan handle deretter»

«Jeg har fått god nytte av denne kunnskapen i mitt arbeid som lærer ved barne- og ungdomsarbeiderfaglig utdanning»

Utdanningen ledes av Hans Holter Solhjell.

 

Jeg er pedagog, med hovedfag i pedagogikk fra UIO. Til daglig så jobber jeg med kurs og veiledning for foreldre, barnehager og skoler, og også med stressmestring og traumeterapi. Tidligere har jeg jobbet ved Politihøyskolen i Oslo hvor jeg underviste i psykologi.

De siste 20 årene har jeg spesialisert meg på utviklingsstøttende kommunikasjon og konfliktkløsning i relasjoner med barn. Mitt fokus er både de hverdagslige konfliktsituasjoner som alle opplever, og i de spesielt vanskelige situasjonene og relasjonene. I tillegg så er målet å gjøre det morsommere og hyggeligere å være foreldre og ansatt i barnehage og skole, med mindre stress og frustrasjon.

Jeg har også utviklet flere metoder og modeller for å gjøre kommunikasjon og konflikløsning lettere å lære og omsette i god praksis, også når situasjonene er spesielt krevende. Under kan du se bilder av de tre viktigste av disse modellen, PLS reguleringsstøttemodellen, Responstrakten og Perspektivspiralen. Disse lærer du å bruke i denne utdanningen.

I tillegg har jeg også flere utdannelser i traumeterapi, kommunikasjon og endringsprosesser, Feldenkraismetoden, Somatic Experience, Trauma Release Exercises mm.

Du kan lese mer om meg her.

Hans Holter Solhjell

Utdanningen ledes av Hans Holter Solhjell.

 

Jeg er pedagog, med hovedfag i pedagogikk fra UIO. Til daglig så jobber jeg med kurs og veiledning for foreldre, barnehager og skoler, og også med stressmestring og traumeterapi. Tidligere har jeg jobbet ved Politihøyskolen i Oslo hvor jeg underviste i psykologi.

Hans Holter Solhjell

De siste 20 årene har jeg spesialisert meg på utviklingsstøttende kommunikasjon og konfliktkløsning i relasjoner med barn. Mitt fokus er både de hverdagslige konfliktsituasjoner som alle opplever, og i de spesielt vanskelige situasjonene og relasjonene. I tillegg så er målet å gjøre det morsommere og hyggeligere å være foreldre og ansatt i barnehage og skole, med mindre stress og frustrasjon.

Jeg har også utviklet flere metoder og modeller for å gjøre kommunikasjon og konflikløsning lettere å lære og omsette i god praksis, også når situasjonene er spesielt krevende. Under kan du se bilder av de tre viktigste av disse modellen, PLS reguleringsstøttemodellen, Responstrakten og Perspektivspiralen. Disse lærer du å bruke i denne utdanningen.

I tillegg har jeg også flere utdannelser i traumeterapi, kommunikasjon og endringsprosesser, Feldenkraismetoden, Somatic Experience, Trauma Release Exercises mm.

Du kan lese mer om meg her.

Plakater og kurshefte

 

For å gjøre det lettere å løse utfordrende situasjoner og konflikter,

og å gjøre det lettere å lære hvordan man gjør det,

så har jeg utviklet flere  forskningsbaserte modeller for

utviklingsstøtte, kommunikasjon og konfliktløsning.

Og et omfattende kurshefte som viser deg hvordan du bruker de.

Når du melder deg på kurset får du disse tilsendt i posten.

Konfliktløsning kurshefte

Kurshefte

PLS responstrakten plakat

Responstrakten

PLS reguleringsstøttemodellen plakat

PLS reguleringsstøtte-modellen

Plakat av Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og oppsummering

Har du ikke mulighet til å delta på utdanningen, kan du likevel bestille kursheftet og plakatene. Disse kan kjøpes her.

«Jeg har alltid sett på meg selv som veldig anerkjennende i forhold til barn, og nå innser jeg at barna nok ikke alltid har sett det på samme måte. Her lærte jeg å virkelig forstå hva annerkjennende kommunikasjon betyr i praksis, og hvordan jeg kan anvende det også i krevende situasjoner».

Liss Guddingsmo.

Styrer i barnehage

«Kurset er lærerikt også for folk som har gode kunnskaper i konflikthåndtering fra før. Det har gitt meg bedre innsikt i forskjellige fagområder relatert til relasjoner med barn (utviklingspsykologi, traumeteori, hjernens utvikling og tilknytningsteori, læringsmotivasjon etc) og gitt meg den nødvendige bakgrunnskunnskapen for å kunne undervise med sikkerhet i relasjonsbasert konflikthåndtering. Jeg tok kurset i hovedsak med tilstedeværelse via skype fra utlandet og det var helt problemfritt, selv om det selvfølgelig er hyggeligere å være tilstede.»

Tine Caroline Aarsæther

Program for utdannelsen

w

I Oslo

Utdannelsen i Oslo går over 6 moduler av to hele dager, totalt 12 dager.

Undervisningen foregår på dagtid, fra kl. 08.30 til kl. 16.00.

Kontakt

Ta gjerne kontakt på telefon 41318627 eller via kontaktskjemaet om du har spørsmål.

w

Nettbasert

Den nettbaserte versjonen har også 6 moduler.

4 moduler avholdes via Zoom på kveldstid (4 kvelder per modul), fra kl. 17.30 til 21.

2 moduler av 2 dager med samling i Oslo. Disse samlingene er lagt til helger.

b

Samling 1. PLS reguleringsstøttemodellen. Det praktiske grunnlaget.

 • Presentasjon av deltagerne.
 • De grunnleggende praktiske modellene i utdannelsen.
 • PLS reguleringsstøttemodellen. De 5 fasene i sunne konflikter, og hva du kan gjøre i hver fase.

Deltagerne skal etter første gang være godt forberedt til å jobbe i praksis med utgangspunkt i PLS modellen, med målsetting å viderutvikle egen praksis og kompetanse i relasjoner med barn, kommunikasjon og konfliktløsning, og tilrettelegging for positive læringsspiraler.

b

Samling 2.Selvregulering, samregulering og reguleringsstøtte. Veiledning.

 • Gjennomgang av erfaringer siden sist. Det brukes mye tid på gjennomgang av caser fra deltagerene.
 • Teori om reguleringsstøtte, samregulering, selvregulering, hjernens utvikling, psykonevrobiologisk tilknytningsteori, fight/flight/freeze reaksjoner, og SES, det Sosiale Engasjement Systemet.
 • De minste barna og betydningen av de første årene.
 • Hjernens utvikling i forhold til selvregulering.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet, øvelse.
 • Perspektiver på veiledning og veiledningsformer. Mesterlæremodellen.
 • Forberedelse til å jobbe med veiledning. Bruk av caser fra egen praksis.
 • Gruppearbeid med forberedelse til veiledning i egen daglig praksis.
b

Samling 3. Dialog og samtale med barn.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Teori om læringsmotivasjon – Self Determination Theory.
 • Dialog og samtale med barn, med fokus på læringsfasen.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • Kognitive stress faktorer og tankemønstre.
 • Veiledningsøvelser med bruk av caser fra deltagerne.
 • Forberedelse til videre arbeid med egen praksis og veiledning.
b

Samling 4. Spesielt krevende og vanskelige konflikter.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Spesielt krevende og vanskelig konflikter/relasjoner med mange ulike årsaksfaktorer.
 • Dynamisk systemteori.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • TRE, Trauma Release Exercises.
 • Veiledningsøvelser med bruk av caser fra deltagerne.
 • Forberedelse til videre arbeid med egen praksis.
b

Samling 5. Konflikter mellom barn.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Konflikter mellom barn.
 • Tilgrensende temaer relatert til barns utvikling. Lek, språkutvikling mm.
 • Barns utviklingsfaser, kognitivt, sosialt, moralsk mm.
 • Det kunnskapsteoretiske grunnlaget for PLS modellen.
 • Akademisk teori vs praksismodeller/handlingshypoteser.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • Veiledningsøvelser ved bruk av caser fra deltagerne.
b

Samling 6. Oversikt og integrering.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Oppsummering og repetisjon av teori og praksis med PLS samreguleringsmodellen.
 • Presentasjoner fra deltagerene av utvalgte deler av materialet.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • Veiledningsøvelser med bruk av caser fra deltagerne.
 • Utdeling av kursbevis!
b

Samling 1. PLS reguleringsstøttemodellen. Det praktiske grunnlaget.

 • Presentasjon av deltagerne.
 • De grunnleggende praktiske modellene i utdannelsen.
 • PLS reguleringsstøttemodellen. De 5 fasene i sunne konflikter, og hva du kan gjøre i hver fase.

Deltagerne skal etter første gang være godt forberedt til å jobbe i praksis med utgangspunkt i PLS modellen, med målsetting å viderutvikle egen praksis og kompetanse i relasjoner med barn, kommunikasjon og konfliktløsning, og tilrettelegging for positive læringsspiraler.

b

Samling 2.Selvregulering, samregulering og reguleringsstøtte. Veiledning.

 • Gjennomgang av erfaringer siden sist. Det brukes mye tid på gjennomgang av caser fra deltagerene.
 • Teori om reguleringsstøtte, samregulering, selvregulering, hjernens utvikling, psykonevrobiologisk tilknytningsteori, fight/flight/freeze reaksjoner, og SES, det Sosiale Engasjement Systemet.
 • De minste barna og betydningen av de første årene.
 • Hjernens utvikling i forhold til selvregulering.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet, øvelse.
 • Perspektiver på veiledning og veiledningsformer. Mesterlæremodellen.
 • Forberedelse til å jobbe med veiledning. Bruk av caser fra egen praksis.
 • Gruppearbeid med forberedelse til veiledning i egen daglig praksis.
b

Samling 3. Dialog og samtale med barn.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Teori om læringsmotivasjon – Self Determination Theory.
 • Dialog og samtale med barn, med fokus på læringsfasen.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • Kognitive stress faktorer og tankemønstre.
 • Veiledningsøvelser med bruk av caser fra deltagerne.
 • Forberedelse til videre arbeid med egen praksis og veiledning.
b

Samling 4. Spesielt krevende og vanskelige konflikter.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Spesielt krevende og vanskelig konflikter/relasjoner med mange ulike årsaksfaktorer.
 • Dynamisk systemteori.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • TRE, Trauma Release Exercises.
 • Veiledningsøvelser med bruk av caser fra deltagerne.
 • Forberedelse til videre arbeid med egen praksis.
b

Samling 5. Konflikter mellom barn.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Konflikter mellom barn.
 • Tilgrensende temaer relatert til barns utvikling. Lek, språkutvikling mm.
 • Barns utviklingsfaser, kognitivt, sosialt, moralsk mm.
 • Det kunnskapsteoretiske grunnlaget for PLS modellen.
 • Akademisk teori vs praksismodeller/handlingshypoteser.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • Veiledningsøvelser ved bruk av caser fra deltagerne.
b

Samling 6. Oversikt og integrering.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Oppsummering og repetisjon av teori og praksis med PLS samreguleringsmodellen.
 • Presentasjoner fra deltagerene av utvalgte deler av materialet.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • Veiledningsøvelser med bruk av caser fra deltagerne.
 • Utdeling av kursbevis!

Datoer, pris og sted.

Datoer for neste utdannelse i Oslo.

Oslo 2022

 

Oppstart 7 og 8. april, torsdag og fredag kl. 08.30 – 16.00.

 

Denne utdannelsen foregår i Oslo. I Sentralen, Øvre Slottsgate 3.

Alle moduler går på torsdager og fredager, kl. 08.30 – 16.00.

Datoer:

1. Modul.
7 og 8. april 2022.

2. modul. 
12 og 13. mai 2022.

3. modul. 
16 og 17. juni 2022.

4. modul. 
8 og 9. september 2022.

5. modul. 
20 og 21. oktober 2022.

6. modul. 
1 og 2. desember 2022.

Oslo 2021, oppstart juni.

Oppstart 17 og 18. juni, torsdag og fredag kl. 08.30 – 16.00.

Denne utdannelsen foregår i Oslo. I Sentralen, Øvre Slottsgate 3.

Alle moduler går på torsdager og fredager, kl. 08.30 – 16.00.

Datoer:

1. Modul.
17 og 18. juni 2021.

2. modul. 
19 og 20. august 2021.

3. modul. 
30. september og 1. oktober 2021.

4. modul. 
18 og 19. november 2021.

5. modul. 
5 og 7. januar 2022.

6. modul. 
10 og 11. februar 2022.

Oslo 2020, oppstart juni.

Denne utdannelsen foregår i Oslo. I Sentralen, Øvre Slottsgate 3.

Alle moduler går på torsdager og fredager, kl. 08.30 – 16.00.

 
Datoer:
 
1. modul.
11 og 12. juni 2020.
 
2. Modul.
27 og 28. august 2020.
 
3. modul. 
1 og 2. oktober 2020.
 
4. modul. 
5 og 6. november 2020.
 
5. modul. 
10 og 11. desember 2020.
 
6. modul. 
28 og 29. januar 2021.

Datoer for neste nettbaserte utdannelse.

Nettbasert 2022

Nettbasert utdanning.

Oppstart 6 og 7. september, mandag og tirsdag kl 17.30 – 21.00.

Denne utdannelsen har 4 nettbaserte moduler og 2 i Oslo, i Sentralen, Øvre Slottsgate 3.
Om man ikke kan være med på modulene i Oslo så er det mulig å delta via Zoom også på disse modulene.

Datoer:

Modul 1 nettbasert
Mandag og tirsdag 22 og 23. august 2022
Mandag og tirsdag 5 og 6. september 2022

Modul 2 nettbasert
Mandag og tirsdag 3 og 4. oktober 2022
Mandag og tirsdag 10 og 11. oktober 2022

Modul 3 i Oslo
Lørdag og søndag 19 og 20. november 2022

Modul 4 nettbasert
Mandag og tirsdag 9 og 10. januar 2023
Mandag og tirsdag 16 og 17. januar 2023

Modul 5 nettbasert
Mandag og tirsdag 27 og 28. februar 2023
Mandag og tirsdag 6 og 7. mars 2023

Modul 6 i Oslo
Lørdag og søndag 22 og 23. april 2023

Nettbasert 2021, oppstart september.

Nettbasert utdanning høsten 2021 er nå full.

Oppstart 6 og 7. september, mandag og tirsdag kl 17.30 – 21.00.

Denne utdannelsen har 4 nettbaserte moduler og 2 i Oslo, i Sentralen, Øvre Slottsgate 3.
Om man ikke kan være med på modulene i Oslo så er det mulig å delta via Zoom også på disse modulene.

Datoer:

Modul 1 nettbasert
Mandag og tirsdag 6 og 7. september 2021
Mandag og tirsdag 13 og 14. september 2021

Modul 2 nettbasert
Mandag og tirsdag 18 og 19. oktober 2021
Mandag og tirsdag 25 og 26. oktober 2021

Modul 3 i Oslo
Lørdag og søndag 4 og 5. desember 2021

Modul 4 nettbasert
Mandag og tirsdag 3 og 4. januar 2022
Mandag og tirsdag 10 og 11. januar 2022

Modul 5 nettbasert
Mandag og tirsdag 28. februar og 1. mars 2022
Mandag og tirsdag 7 og 8. mars

Modul 6 i Oslo
Lørdag og søndag 23 og 24. april 2022

Nettbasert 2020/21, oppstart september.

Denne utdannelsen har 4 nettbaserte moduler og 2 i Oslo, i Sentralen, Øvre Slottsgate 3.

 
Datoer:
 
2020
 

Modul 1 nettbasert

Mandag og tirsdag 7 og 8. september
Mandag og tirsdag 14 og 15. september
 
 
Modul 2 nettbasert
Mandag og tirsdag 19 og 20. oktober
Mandag og tirsdag 26 og 27. oktober
 
Modul 3 i Oslo
Lørdag og søndag 5 og 6. desember.
 
2021
 
Modul 4 nettbasert
Mandag og tirsdag 4 og 5. januar
Mandag og tirsdag 11 og 12. januar
 
Modul 5 nettbasert
Mandag og tirsdag 1 og 2. mars
Mandag og tirsdag 8 og 9. mars
 
Modul 6 i Oslo
Lørdag og søndag 17 og 18. april.

Datoer for neste utdannelse i Oslo.

1

Oslo 2022

Oppstart 7 og 8. april, torsdag og fredag kl. 08.30 – 16.00.

Denne utdannelsen foregår i Oslo. I Sentralen, Øvre Slottsgate 3.

Alle moduler går på torsdager og fredager, kl. 08.30 – 16.00.

Datoer:

1. Modul.
7 og 8. april 2022.

2. modul. 
12 og 13. mai 2022.

3. modul. 
16 og 17. juni 2022.

4. modul. 
8 og 9. september 2022.

5. modul. 
20 og 21. oktober 2022.

6. modul. 
1 og 2. desember 2022.

Oslo 2021, oppstart juni.

Oppstart 17 og 18. juni, torsdag og fredag kl. 08.30 – 16.00.

Denne utdannelsen foregår i Oslo. I Sentralen, Øvre Slottsgate 3.

Alle moduler går på torsdager og fredager, kl. 08.30 – 16.00.

Datoer:

1. Modul.
17 og 18. juni 2021.

2. modul. 
19 og 20. august 2021.

3. modul. 
30. september og 1. oktober 2021.

4. modul. 
18 og 19. november 2021.

5. modul. 
5 og 7. januar 2022.

6. modul. 
10 og 11. februar 2022.

Oslo 2020, oppstart juni.

Denne utdannelsen foregår i Oslo. I Sentralen, Øvre Slottsgate 3.

Alle moduler går på torsdager og fredager, kl. 08.30 – 16.00.

 
Datoer:
 
1. modul.
11 og 12. juni 2020.
 
2. Modul.
27 og 28. august 2020.
 
3. modul. 
1 og 2. oktober 2020.
 
4. modul. 
5 og 6. november 2020.
 
5. modul. 
10 og 11. desember 2020.
 
6. modul. 
28 og 29. januar 2021.

Datoer for neste nettbaserte utdannelse.

1

Nettbasert 2022

Nettbasert utdanning.

Oppstart 6 og 7. september, mandag og tirsdag kl 17.30 – 21.00.

Denne utdannelsen har 4 nettbaserte moduler og 2 i Oslo, i Sentralen, Øvre Slottsgate 3.
Om man ikke kan være med på modulene i Oslo så er det mulig å delta via Zoom også på disse modulene.

Datoer:

Modul 1 nettbasert
Mandag og tirsdag 22 og 23. august 2022
Mandag og tirsdag 5 og 6. september 2022

Modul 2 nettbasert
Mandag og tirsdag 3 og 4. oktober 2022
Mandag og tirsdag 10 og 11. oktober 2022

Modul 3 i Oslo
Lørdag og søndag 19 og 20. november 2022

Modul 4 nettbasert
Mandag og tirsdag 9 og 10. januar 2023
Mandag og tirsdag 16 og 17. januar 2023

Modul 5 nettbasert
Mandag og tirsdag 27 og 28. februar 2023
Mandag og tirsdag 6 og 7. mars 2023

Modul 6 i Oslo
Lørdag og søndag 22 og 23. april 2023

Nettbasert 2021, oppstart september.

Nettbasert utdanning høsten 2021 er nå full.

Oppstart 6 og 7. september, mandag og tirsdag kl 17.30 – 21.00.

Denne utdannelsen har 4 nettbaserte moduler og 2 i Oslo, i Sentralen, Øvre Slottsgate 3.
Om man ikke kan være med på modulene i Oslo så er det mulig å delta via Zoom også på disse modulene.

Datoer:

Modul 1 nettbasert
Mandag og tirsdag 6 og 7. september 2021
Mandag og tirsdag 13 og 14. september 2021

Modul 2 nettbasert
Mandag og tirsdag 18 og 19. oktober 2021
Mandag og tirsdag 25 og 26. oktober 2021

Modul 3 i Oslo
Lørdag og søndag 4 og 5. desember 2021

Modul 4 nettbasert
Mandag og tirsdag 3 og 4. januar 2022
Mandag og tirsdag 10 og 11. januar 2022

Modul 5 nettbasert
Mandag og tirsdag 28. februar og 1. mars 2022
Mandag og tirsdag 7 og 8. mars

Modul 6 i Oslo
Lørdag og søndag 23 og 24. april 2022

Nettbasert 2020/21, oppstart september.

Denne utdannelsen har 4 nettbaserte moduler og 2 i Oslo, i Sentralen, Øvre Slottsgate 3.

 
Datoer:
 
2020
 

Modul 1 nettbasert

Mandag og tirsdag 7 og 8. september
Mandag og tirsdag 14 og 15. september
 
 
Modul 2 nettbasert
Mandag og tirsdag 19 og 20. oktober
Mandag og tirsdag 26 og 27. oktober
 
Modul 3 i Oslo
Lørdag og søndag 5 og 6. desember.
 
2021
 
Modul 4 nettbasert
Mandag og tirsdag 4 og 5. januar
Mandag og tirsdag 11 og 12. januar
 
Modul 5 nettbasert
Mandag og tirsdag 1 og 2. mars
Mandag og tirsdag 8 og 9. mars
 
Modul 6 i Oslo
Lørdag og søndag 17 og 18. april.

Pris og bonusinnhold

Total pris: 32 000 kr.

Prisen for utdanningen er 32000 kr.

Ved påmelding fakturerer vi et depositum på 3000 kr. Resten blir fakturert 6 uker før start.

Ekstrabonuser:

For den prisen du betaler for denne utdanningen får du også med deg flere ekstra kurs, kursmaterielle og plakater.

To veiledningstimer med Hans Holter Solhjell. Les mer her.

Barn og traumer fordypningskurs. Verdi 7990 kr. Les mer her. 

Gratis deltagelse, TRE introkurs, Les mer her. 

Dag 1 og 2 av vårt kurs med Eksplosive barn Ross Greene, Les mer her.

«For oss som jobber i barnehage er det en trygghet å ha denne kunnskapen i møte med foreldre som ønsker råd og veiledning.»

Verdi av ekstrainnhold og kurs:

Veiledningstimer 2400 kr.

Barn og traumer fordypningskurs 9990 kr.
TRE kurs 900 kr
Eksplosive barn kurs med Ross Greene 5800 kr
Kurshefte 350 kr.
Arbeidshefte 450 kr.

Plakater av PLS reguleringsstøttemodellen, Responstrakten og Perspektivspiralen 750 kr.

 

Sum ekstrabonuser 20640 kr.

Hvem passer denne utdannelsen for?

I utgangspunktet passer utdannelsen for alle som ønsker å forstå relasjoner med barn bedre, og spesielt bli tryggere i konflikter med barn. Og bli bedre på å utvikle relasjoner over tid.

Les mer her.

Det er mulig å være med på denne utdannelsen uten å ønske å jobbe som veileder eller å holde kurs i andre sammenhenger.

Spesielt stort utbytte vil de som har daglig kontakt med barn, for eksempel om du jobber i barnehage, i skolen eller er forelder selv, og har egne barn i en situasjon hvor det er mye konflikter.

Det samme gjelder for deg som jobber med familier på ulike måter, som familieterapeuter, barnevernspedagoger, psykologer og andre.

Jobber du som pedagogisk leder eller styrer i en barnehage eller i tilsvarende roller i skolen vil denne utdannelsen gi deg en konkret faglig rammeverk og en formidlingsform du kan bruke til å heve kompetansen til dine ansatte, assistenter og andre. Og som du også kan bruke til å undervise og veilede foreldre i din barnehage eller skole.

De fleste som tar en utdannelse av denne typen, en coaching eller terapeututdannelse eller lignende gjør det primært for sin egen personlige og faglige utviklings skyld. Det vil si at en bruker det en lærer i den jobben en har, og i sitt eget privat liv. De færreste jobber i etterkant i privat virksomhet som coach, terapeut el.

Hva skal til for å jobbe som veileder/kursholder?

Utdannelsen er  en veilederutdannelsen, og gir de som er kvalifiserte til det mulighet til bruke modellene du lærer i utdannelsen til veiledning av foreldre og personale som jobber med barn. Og også bruke materialet i forbindelse med  kurs for foreldre og ansatte i barnehager ol.

Les mer her.

For å være kvalifisert til dette må man ha en relevant utdannelse på minimum bachelornivå, relevant erfaring (for eksempel ved å ha egne barn i relevant alder og/eller jobbe med barn i relevant alder) og vise evne til å omsette prinsippene fra utdannelsen ut i praksis i egen hverdag.

I tillegg må man gjennom utdannelsen vise/utvikle evne til å formidle dette på en konkret og forståelig måte til andre og evne til å sette seg inn i andres situasjon (som kan være svært ulik fra ens egen) forstå hva som skjer i andres konfliktsituasjoner og bidra med konkrete og praktiske innspill i andres prosesser.

Aktiv bruk av kursmanualene utover til bruk for eksempel egen barnhage, eget kontor eller praksis forutsetter at man også deltar på oppfølgings og videreutdanningskurs. Aktive kursholdere forventes å delta på årlige samlinger hvor vi deler innsikt, opplevelser og erfaringer med kolleger og andre profesjonelle i vårt nettverk.

Alle deltagere vil ved avsluttet grunnopplæring motta et kursbevis som bekrefter deltagelse på utdannelsen.

trassalder konflikt lite barn
trassalder skoler barn
trassalder konflikt barn

Du får:

Kursmanualer og veiledningsprogram.

Kursmanualer.

 

Utdannelsen gir de som er kvalifiserte til det mulighet til å veilede foreldre, ansatte i barnehager ol. med utgangspunkt i våre modeller, PLS reguleringsstøttemodellen, kursmateriell, øvelser mm. Du får blant annet tilgang til å bruke presentasjonen fra vårt kurs om kommunikasjon og konflikløsning for foreldre og de som jobber med barn, og PLS reguleringsstøttemodellen.

Kursmaterielet kan brukes internt i egen barnehage, skole, institutsjon el. Ved bruk utover dette må det gjøres egen avtale om dette og man må være faglig kvalifisert.

Det er også utviklet kursmateriell tilpasset personalgrupper i barnhage og i skole, og om tilgrensende temaer, som tilknytning, konflikter mellom barn, dialog med barn, læringsmotivasjon, lek, språkutvikling mm. Du får også tilgang til dette kursmaterialet.

Veiledningsprogram.

 

Som deltager i utdannelsen får du tilgang til et veiledningsprogram om kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte. Programmet er basert på PLS reguleringsstøttemodellen og går over 6 moduler

Veiledningsprogrammet gir deg mulighet til å på en effektiv og strukturert måte å gjennomføre veiledning av foreldre og ansatte i barnehage og skole. Veiledningsprogrammet kan også gjennomføres i mindre grupper, for eksempel for ansatte på en avdeling i en barnehage.

 

Programmet du får tilgang til følger samme oppsett i seks moduler som fordypningskurset om barn og traumer. Du kan lese om de ulike modulene på denne nettsiden. (Du kan dele det opp i flere eller færre moduler etter behov og rammebetingelser. Det kan også brukes med andre titler, som konfliktløsning, relasjoner med barn, utfordrende adferd, vold og aggresjon og lignende, og lett tilpasses til disse temaene).

Du får tilgang til videoer med foredrag for hver modul, kursmateriell, oppgaver, refleksjonsspørsmål og veiledningsopplegg. Dette veiledningsprogrammet og kursmateriellet gjør det enklere for deg å selv komme i gang med veiledning, både for enkeltpersoner og mindre grupper.

Hvor og med hvem du kan bruke programmet med vil avhenge av hva du ellers har av utdannelse, erfaring og kvalifikasjoner.

Utdannelsen gir de som er kvalifiserte til det mulighet til å veilede foreldre, ansatte i barnehager ol. med utgangspunkt i våre modeller, PLS reguleringsstøttemodellen, kursmateriell, øvelser mm. Du får blant annet tilgang til å bruke presentasjonen fra vårt kurs om kommunikasjon og konflikløsning for foreldre og de som jobber med barn, og PLS reguleringsstøttemodellen.

Kursmaterielet kan brukes internt i egen barnehage, skole, institutsjon el. Ved bruk utover dette må det gjøres egen avtale om dette og man må være faglig kvalifisert.

Det er også utviklet kursmateriell tilpasset personalgrupper i barnhage og i skole, og om tilgrensende temaer, som tilknytning, konflikter mellom barn, dialog med barn, læringsmotivasjon, lek, språkutvikling mm. Du får også tilgang til dette kursmaterialet.

Som deltager i utdannelsen får du tilgang til et veiledningsprogram om kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte. Programmet er basert på PLS reguleringsstøttemodellen og går over 6 moduler

Veiledningsprogrammet gir deg mulighet til å på en effektiv og strukturert måte å gjennomføre veiledning av foreldre og ansatte i barnehage og skole. Veiledningsprogrammet kan også gjennomføres i mindre grupper, for eksempel for ansatte på en avdeling i en barnehage.

 

Programmet du får tilgang til følger samme oppsett i seks moduler som fordypningskurset om barn og traumer. Du kan lese om de ulike modulene på denne nettsiden. (Du kan dele det opp i flere eller færre moduler etter behov og rammebetingelser. Det kan også brukes med andre titler, som konfliktløsning, relasjoner med barn, utfordrende adferd, vold og aggresjon og lignende, og lett tilpasses til disse temaene).

Du får tilgang til videoer med foredrag for hver modul, kursmateriell, oppgaver, refleksjonsspørsmål og veiledningsopplegg. Dette veiledningsprogrammet og kursmateriellet gjør det enklere for deg å selv komme i gang med veiledning, både for enkeltpersoner og mindre grupper.

Hvor og med hvem du kan bruke programmet med vil avhenge av hva du ellers har av utdannelse, erfaring og kvalifikasjoner.

Erfaringer fra tidligere deltagere

«Takk et utrolig flott opplegg som har gitt meg mye hjelp til å takle hverdagen min, med barn som trenger/krever det lille ekstra. Jeg bruker den gode samtalen når små konflikter skal løses, d.v.s. flere ganger om dagen, og føler veldig på at jeg ikke overkjører barna, men er bevist på å bruke den tid det trengs, slik barnet får fortalt alt det har på hjertet. Dette har bevisstgjort meg på viktigheten av å være en god lytter med forståelse og ikke dømmende!»

Lene Vinther Pedersen

Trivselsleder ansvarlig

«Utdannelsen har gitt meg en større trygghet på tema konfliktløsning. Jeg bruker verktøy jeg har lært på kurset til daglig i forhold til mine egne barn og i barnehagen. Det har vært lærerikt og spennende, og jeg føler at jeg er enda mer bevisst og observant i situasjoner. Jeg klarer å lese situasjonene mye bedre og kan handle deretter».

Liss Guddingsmo

Styrer i barnehage

«Jeg opplevde at kurset var praktisk rettet og at det i hovedsak var kjente dagligdagse situasjoner som det var lett for de fleste å kjenne seg igjen.

Jeg lærte praktiske verktøy og fikk inspirasjon og gode eksempler i møte med de forskjellige faggruppene som var representert på kurset».

Pernille Wesmann

Coach og Prosessveileder

Jeg har fått god nytte av denne kunnskapen i mitt arbeid som lærer ved barne- og ungdomsarbeiderfaglig utdanning.

Samtidig er modellen like aktuell og anvendbar i forhold til egne barn.

Anita Repp Bergsmark

Lærer og mamma

«Utdannelsen gav meg et godt systematisert stoff som er enkelt å finne frem i og som gjorde det lett å få oversikt på en slik måte at det er mulig å ha det i bakhodet når en står i situasjoner som oppleves utfordrende. Det ble også presentert på en slik måte at det inspirerer til videreformidling.

Jeg likte at det var fokus på hvordan vi kunne hente læring ut av det vi ofte tenker som vanskelige eller utfordrende situasjoner. Det var også fint å kunne få veiledning mellom samlinger der jeg kunne gå mer i dybden på mine tema og egen prosess. Jeg opplevde at kurset var praktisk rettet og at det i hovedsak var kjente dagligdagse situasjoner som det var lett for de fleste å kjenne seg igjen.Jeg lærte praktiske verktøy og fikk inspirasjon og gode eksempler i møte med de forskjellige faggruppene som var representert på kurset.

Det var veldig fint å ha flere faggrupper representert til å sparre med og høste erfaringer fra. Jeg anbefaler kurslederutdanningen for deg som enten i det private eller i ditt arbeid ønsker å tilnærme deg barn på en vekst- og læringsorientert måte, og lære mer om hvordan du kan ivareta ditt ansvar for å skape gode relasjoner i asymmetriske forhold og ha kunnskap og verktøy i vanskelig sitasjoner/konflikter som oppstår. Og for deg som ønsker å inspirere  andre til det samme».

Pernille Wesmann

Coach og Prosessveileder

«Takk for en flott og lærerik utdannelse! Utdannelsen ga gode rammer for læring. Med begrenset antall deltagere på utdannelsen fikk vi god tid til å fordype oss i de enkelte hverdagslige konfliktsituasjonene vi møter.

Modellen som presenteres er lettforståelig og enkel å formidle videre til egen arbeidsplass og personal. Med god tid mellom hver samling fikk vi fikk praktisert på arbeidsplassen og hjemme og lagt grunnlag for nye diskusjoner på kursdagene.

Jeg bruker modellen i hverdagen, som et godt verktøy til å takle hverdagskonflikter jeg møter, til veiledning av personalet og foreldre».

Sissel K Karleng

pedagogisk leder i barnehage.

«Jeg anbefaler dette kurset på det sterkeste. Bruker metodene daglig både hjemme og på jobb».

Privat barnevernskonsulent

«Kursleiarutdanninga i kommunikasjon og konflikthandtering var for meg reflekterande, utviklande, nyskapande, interessant og svært kjekk! Teori, refleksjonar og diskusjonar var fletta i saman på ein svært god måte, slik at ein sat att med mykje nyvunnen kunnskap når samlinga var omme.

Det å arbeide med matrialet mellom samlingane gjor sitt til at ein hadde eit godt grunnlag å arbeide med til kvar samling, samstundes som det gjor sitt til at ein fekk knytta det opp til eigen praksis og det gav innhaldet enda meir meining.

Som formidlar er eg og blitt mykje tryggare. Konstruktive tilbakemeldingar frå kursleiar og andre deltakarar var gull verdt, og som eg har teke med meg vidare. Kurleiarutdanninga gav gode tips og konkrete verktøy både til kommunikasjon og konflikthandtering, samt til rolla som formidlar. Rett og slett ei utdanning eg kan tilrå på det varmaste!».

Anette Lauareid Hovda

Dagleg leiar Småfolk barnehage

Kurset har gitt meg en større trygghet på tema konflikthåndtering. Jeg bruker verktøy jeg har lært på kurset til daglig i forhold til mine egne barn og i barnehagen. Det har vært lærerikt og spennende, og jeg føler at jeg er enda mer bevisst og observant i situasjoner. Jeg klarer å lese situasjonene mye bedre og kan handle deretter.

Bare det å endre holdning til konflikter har hjulpet meg, for det er jo sånn at konflikter er helt naturlig, og en måte å lære mye om oss selv og barnet. Jeg har alltid sett på meg selv som veldig anerkjennende i forhold til barn, og nå innser jeg at barna nok ikke alltid har sett det på samme måte. Her lærte jeg å virkelig forstå hva annerkjennende kommunikasjon betyr i praksis, og hvordan jeg kan anvende det også i krevende situasjoner.

I tillegg er ideen om positive læringspiraler og PLS fem fase modellen spesielt nyttig. Vi som jobber i barnehage har mye å hente på å lære oss enda mer om anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting.

Jeg kan virkelig anbefale kurset, og for oss som jobber i barnehage er det en trygghet å ha denne kunnskapen i møte med foreldre som ønsker råd og veiledning. Jeg har blitt veldig interessert i temaet, har allerede holdt flere kurs og gleder meg over å videreformidle kunnskapen til foreldre og ansatte i barnehage og skole.

Liss Guddingsmo.

Styrer i barnehage.

”Kurslederutdanningen i kommunikasjon og samhandling har gitt meg et praktisk verktøy gjennom bruk av PLS samreguleringsmodellen.  Jeg har fått god nytte av denne kunnskapen i mitt arbeid som lærer ved barne- og ungdomsarbeiderfaglig utdanning. Samtidig er modellen like aktuell og anvendbar i forhold til egne barn. I forhold til utdanningen vil jeg spesielt påpeke det positive ved at kurslederen Hans brukte mange praktiske eksempler som illustrerte konkret bruk av modellen. Slik knyttet han teori og praksis sammen på en forståelig måte. I tillegg hadde vi god tid mellom samlingene til å fordype oss i teorien samt prøve ut verktøyet i praksis. Jeg anbefaler denne kurslederutdanningen.”

Anita Repp Bergsmark

Lærer og mamma

«Utdannelsen har gitt meg en større trygghet på tema konfliktløsning. Jeg bruker verktøy jeg har lært på kurset til daglig i forhold til mine egne barn og i barnehagen. Det har vært lærerikt og spennende, og jeg føler at jeg er enda mer bevisst og observant i situasjoner. Jeg klarer å lese situasjonene mye bedre og kan handle deretter».

Liss Guddingsmo

Styrer i barnehage

«Jeg opplevde at kurset var praktisk rettet og at det i hovedsak var kjente dagligdagse situasjoner som det var lett for de fleste å kjenne seg igjen.

Jeg lærte praktiske verktøy og fikk inspirasjon og gode eksempler i møte med de forskjellige faggruppene som var representert på kurset».

Pernille Wesmann

Coach og Prosessveileder

Jeg har fått god nytte av denne kunnskapen i mitt arbeid som lærer ved barne- og ungdomsarbeiderfaglig utdanning.

Samtidig er modellen like aktuell og anvendbar i forhold til egne barn.

Anita Repp Bergsmark

Lærer og mamma

«Utdannelsen gav meg et godt systematisert stoff som er enkelt å finne frem i og som gjorde det lett å få oversikt på en slik måte at det er mulig å ha det i bakhodet når en står i situasjoner som oppleves utfordrende. Det ble også presentert på en slik måte at det inspirerer til videreformidling.

Jeg likte at det var fokus på hvordan vi kunne hente læring ut av det vi ofte tenker som vanskelige eller utfordrende situasjoner. Det var også fint å kunne få veiledning mellom samlinger der jeg kunne gå mer i dybden på mine tema og egen prosess. Jeg opplevde at kurset var praktisk rettet og at det i hovedsak var kjente dagligdagse situasjoner som det var lett for de fleste å kjenne seg igjen.Jeg lærte praktiske verktøy og fikk inspirasjon og gode eksempler i møte med de forskjellige faggruppene som var representert på kurset.

Det var veldig fint å ha flere faggrupper representert til å sparre med og høste erfaringer fra. Jeg anbefaler kurslederutdanningen for deg som enten i det private eller i ditt arbeid ønsker å tilnærme deg barn på en vekst- og læringsorientert måte, og lære mer om hvordan du kan ivareta ditt ansvar for å skape gode relasjoner i asymmetriske forhold og ha kunnskap og verktøy i vanskelig sitasjoner/konflikter som oppstår. Og for deg som ønsker å inspirere  andre til det samme».

Pernille Wesmann

Coach og Prosessveileder

«Takk for en flott og lærerik utdannelse! Utdannelsen ga gode rammer for læring. Med begrenset antall deltagere på utdannelsen fikk vi god tid til å fordype oss i de enkelte hverdagslige konfliktsituasjonene vi møter.

Modellen som presenteres er lettforståelig og enkel å formidle videre til egen arbeidsplass og personal. Med god tid mellom hver samling fikk vi fikk praktisert på arbeidsplassen og hjemme og lagt grunnlag for nye diskusjoner på kursdagene.

Jeg bruker modellen i hverdagen, som et godt verktøy til å takle hverdagskonflikter jeg møter, til veiledning av personalet og foreldre».

Sissel K Karleng

pedagogisk leder i barnehage.

«Jeg anbefaler dette kurset på det sterkeste. Bruker metodene daglig både hjemme og på jobb».

Privat barnevernskonsulent

«Kursleiarutdanninga i kommunikasjon og konflikthandtering var for meg reflekterande, utviklande, nyskapande, interessant og svært kjekk! Teori, refleksjonar og diskusjonar var fletta i saman på ein svært god måte, slik at ein sat att med mykje nyvunnen kunnskap når samlinga var omme.

Det å arbeide med matrialet mellom samlingane gjor sitt til at ein hadde eit godt grunnlag å arbeide med til kvar samling, samstundes som det gjor sitt til at ein fekk knytta det opp til eigen praksis og det gav innhaldet enda meir meining.

Som formidlar er eg og blitt mykje tryggare. Konstruktive tilbakemeldingar frå kursleiar og andre deltakarar var gull verdt, og som eg har teke med meg vidare. Kurleiarutdanninga gav gode tips og konkrete verktøy både til kommunikasjon og konflikthandtering, samt til rolla som formidlar. Rett og slett ei utdanning eg kan tilrå på det varmaste!».

Anette Lauareid Hovda

Dagleg leiar Småfolk barnehage

Kurset har gitt meg en større trygghet på tema konflikthåndtering. Jeg bruker verktøy jeg har lært på kurset til daglig i forhold til mine egne barn og i barnehagen. Det har vært lærerikt og spennende, og jeg føler at jeg er enda mer bevisst og observant i situasjoner. Jeg klarer å lese situasjonene mye bedre og kan handle deretter.

Bare det å endre holdning til konflikter har hjulpet meg, for det er jo sånn at konflikter er helt naturlig, og en måte å lære mye om oss selv og barnet. Jeg har alltid sett på meg selv som veldig anerkjennende i forhold til barn, og nå innser jeg at barna nok ikke alltid har sett det på samme måte. Her lærte jeg å virkelig forstå hva annerkjennende kommunikasjon betyr i praksis, og hvordan jeg kan anvende det også i krevende situasjoner.

I tillegg er ideen om positive læringspiraler og PLS fem fase modellen spesielt nyttig. Vi som jobber i barnehage har mye å hente på å lære oss enda mer om anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting.

Jeg kan virkelig anbefale kurset, og for oss som jobber i barnehage er det en trygghet å ha denne kunnskapen i møte med foreldre som ønsker råd og veiledning. Jeg har blitt veldig interessert i temaet, har allerede holdt flere kurs og gleder meg over å videreformidle kunnskapen til foreldre og ansatte i barnehage og skole.

Liss Guddingsmo.

Styrer i barnehage.

”Kurslederutdanningen i kommunikasjon og samhandling har gitt meg et praktisk verktøy gjennom bruk av PLS samreguleringsmodellen.  Jeg har fått god nytte av denne kunnskapen i mitt arbeid som lærer ved barne- og ungdomsarbeiderfaglig utdanning. Samtidig er modellen like aktuell og anvendbar i forhold til egne barn. I forhold til utdanningen vil jeg spesielt påpeke det positive ved at kurslederen Hans brukte mange praktiske eksempler som illustrerte konkret bruk av modellen. Slik knyttet han teori og praksis sammen på en forståelig måte. I tillegg hadde vi god tid mellom samlingene til å fordype oss i teorien samt prøve ut verktøyet i praksis. Jeg anbefaler denne kurslederutdanningen.”

Anita Repp Bergsmark

Lærer og mamma

Taushetsplikt

Da utdannelsen delvis innebærer at deltagerene forteller om personlige erfaringer og andre de er i kontakt med så har alle taushetsplikt i forhold til den personlig informasjon, historier mm. som kommer frem i utdannelsen.

Ofte spurte spørsmål om kurset

Hvordan foregår utdanningen?

Utdanningen kan tas på to ulike måter.

En utgave av utdanningen er organisert som en online utdanning med 4 moduler over Zoom og med to samlinger i Oslo. 

Den andre utgaven foregår med alle samlingene i Oslo. 

 

Jeg er i relasjon med, eller veileder når, barn som kan bli rasende, slå, sparke og bite. Er denne utdanningen aktuell for meg?

Ja. Vi snakker spesifikt om slike tilfeller og hva som kan utløse denne type reaksjoner hos barn. Du lærer å forebygge slike situasjoner, hvordan du kan håndtere de de gangene du ikke klarer å forebygge de, og hvordan du kan skape læring over tid for å styrke barnets evne til selvregulering og emosjonelle og sosial kompetanse.

Holder dere kurs i barnehager og skoler?

Ja. Hele utdanningen kan også bestilles av organisasjoner, kommuner ol. Kanvas barnehager gjennomførte for noen år siden hele utdanningen for 15 av sine barnehagelærere.

Vi holder også kortere kurs under foreldremøter og personalmøter. Du kan lese mer om våre kurs for barnehager her. Og om våre kurs i skoler her.

Kan jeg stille spørsmål om min egen situasjon under utdanningen?

Ja, du kan spørre om ting du selv opplever privat eller på jobb, og også caser du jobber med som veileder mm. Vi bruker en god del tid på å snakke om og gi tilbakemelding på situasjoner deltagerene selv opplever.

Hva skjer om jeg ikke kan være med på en modul? Hva gjør jeg da?

Går du glipp av en modul så er det mulig å delta på en tilsvarende modul på en senere utdanning.

Om du ikke kan komme til Oslo men kan følge modulen via Zoom så kan du gjøre dette også for den utdanningen, og modulene, som foregår i Oslo.

Vi gjør også en god del opptak av undervisningen og du får tilgang til disse opptakene.

Jeg jobber mest med skolebarn og ungdom. Er utdanningen relevant da?

Ja, utdanningen er også relevant for deg som jobber mest med eldre barn og ungdom. Du kan også få tilgang til kursmateriell mer fokusert mot denne aldersgruppen.

Jeg er forelder. Kan jeg være med på utdanningen?

Ja det er også mulig å delta om man selv er forelder og ikke jobber med barn.

Dette er spesielt aktuelt for de som opplever ekstra utfordringer hjemme, ønsker å ha støtte og oppfølging over lengre tid, og som også vil ha nytte av mer kunnskap i møte med barnehage, skole mm.

Vi har hatt med flere foreldre, og flere av fagpersonene som har deltatt har deltatt på grunn av personlige årsaker.

Har dere kortere kurs for foreldre?

Ja. Du kan lese mer om kursene våre for foreldre her,

For de fleste foreldre:

Trassalder eller selvstendigshetsalder? Kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte.

For de med ekstra utfordringer.

Barn og traumer fordypningskurs.

 

Jeg opplever ofte konflikter mellom barna. Omtaler utdanningen dette?

Ja. En av modulene i utdanningen dreier seg om voksnes rolle i konflikter mellom barn.

Påmelding veilederutdannelse