FB
Veilederutdannelse

Veilederutdanning på nett.

Du kan nå ta denne utdannelsen nettbasert.

4 av modulene går over nettet, og 2 samlinger foregår i Oslo.

Undervisningen over nettet foregår på kveldstid, Kl. 17.30 – 21.00, og samlingene i Oslo er i helger.

Du finner alle datoer og praktisk informasjon her.

Oppstart for den nettbaserte utdanningen i 2021 er 6 og 7. september.

Veilederutdanning i Oslo.

Utdanningen i Oslo har alle modulene i Oslo men du kan også ta noen eller alle modulene ved å delta via Zoom.

Vi har lagt undervisningen til Zoom når det har vært nødvendig pga smittevernsrestriksjoner, og det kan ellers gjøres ved annen sykdom eller når det av andre grunner vanskelig å reise til Oslo.

Oppstart i 2021 med modul 1 er torsdag og fredag 6 og 7. mai.

Undervisningen foregår fra kl. 08.30 – 16. Vi er normalt i Sentralen

Du kan se alle datoer her.

Denne utdanningen er for deg som vil veilede

foreldre og personale som jobber med barn.

 • Ønsker du å støtte barn og foreldre som sliter med relasjoner og konflikter?

 • Ser du konflikter mellom barn, ansatte eller foreldre på din arbeidsplass, og ønsker å kunne gjøre mer?

 • Ønsker du å skape et bedre miljø på din arbeidsplass for barn og ansatte?

 • Er det mye konflikter i barnegruppen i barnehagen eller skolen?

 • Eller barn som faller utenfor?

 • Vil du styrke barns sosiale og emosjonelle utvikling?

 • Er du ekstra engasjert i arbeidet med barn, ungdom og familier?

trassalder skoler
trassalder konflikt barn
trassalder konflikt barn

Da passer denne utdanningen godt for deg

og vi vil gjerne ha deg med!

“Jeg har allerede holdt flere kurs og gleder meg over å videreformidle kunnskapen til foreldre og ansatte i barnehage og skole”.

“Som formidlar er eg og blitt mykje tryggare. Konstruktive tilbakemeldingar frå kursleiar og andre deltakarar var gull verdt”,

w

Omfang

Utdannelsen i Oslo går over 6 moduler, totalt 12 dager. I tillegg er det nødvendig med egen praksis mellom hver samling.

Den nettbaserte versjonen har 4 moduler på Zoom på kveldstid, fra kl. 17.30 til 21, og 2 moduler a 2 dager med samling i Oslo. Disse samlingene er lagt til helger.

Les mer om utdannelsen, program og innhold, datoer, pris mm. lenger ned på siden.

Ta gjerne kontakt på telefon 41318627 om du har spørsmål.

v

Hvem passer utdannelsen for?

Enten du jobber med barn i barnehage, i skole, i institusjoner, barnevern eller lignende, eller selv har barn, gir denne utdannelsen deg konkrete og praktiske verktøy du kan bruke fortløpende i din hverdag.

Og som er spesielt nyttige når relasjoner preges av konflikter og høy intensitet.

Du lærer å anvende dette i praksis i din egen hverdag, og gir deg også et grunnlag for å veilede og undervise andre, enten det er foreldre eller ansatte.

trassalder konflikt lite barn
trassalder skoler barn
trassalder konflikt barn

Jeg opplevde at kurset var praktisk rettet og at det i hovedsak var kjente dagligdagse situasjoner som det var lett for de fleste å kjenne seg igjen.

Jeg lærte praktiske verktøy og fikk inspirasjon og gode eksempler i møte med de forskjellige faggruppene som var representert på kurset.

Pernille Wesmann

Coach og Prosessveileder

Jeg har fått god nytte av denne kunnskapen i mitt arbeid som lærer ved barne- og ungdomsarbeiderfaglig utdanning.

Samtidig er modellen like aktuell og anvendbar i forhold til egne barn.

Anita Repp Bergsmark

Lærer og mamma

Datoer, pris og sted.

Datoer for neste utdannelse i Oslo.

Oslo 2021

Oppstart 6 og 7. mai, torsdag og fredag kl. 08.30 – 16.00.

Denne utdannelsen foregår i Oslo. I Sentralen, Øvre Slottsgate 3.

Alle moduler går på torsdager og fredager, kl. 08.30 – 16.00.

 
Datoer:
 
1. modul.
6 og 7. mai 2021.
 
2. Modul.
17 og 18. juni 2021.
 
3. modul. 
19 og 20. august 2021.
 
4. modul. 
30. september og 1. oktober 2021.
 
5. modul. 
18 og 19. november 2020.
 
6. modul. 
5 og 7. januar 2022.
Oslo 2020, oppstart juni.

Denne utdannelsen foregår i Oslo. I Sentralen, Øvre Slottsgate 3.

Alle moduler går på torsdager og fredager, kl. 08.30 – 16.00.

 
Datoer:
 
1. modul.
11 og 12. juni 2020.
 
2. Modul.
27 og 28. august 2020.
 
3. modul. 
1 og 2. oktober 2020.
 
4. modul. 
5 og 6. november 2020.
 
5. modul. 
10 og 11. desember 2020.
 
6. modul. 
28 og 29. januar 2021.

Datoer for neste nettbaserte utdannelse.

Nettbasert 2021

Oppstart 6 og 7. september, mandag og tirsdag kl 17.30 – 21.00.

Denne utdannelsen har 4 nettbaserte moduler og 2 i Oslo, i Sentralen, Øvre Slottsgate 3.

 

Om man ikke kan være med på modulene i Oslo så er det mulig å delta via Zoom også på disse modulene.
 
Datoer:
 
2021
 

Modul 1 nettbasert

Mandag og tirsdag 6 og 7. september
Mandag og tirsdag 13 og 14. september
 
 
Modul 2 nettbasert
Mandag og tirsdag 18 og 19. oktober
Mandag og tirsdag 25 og 26. oktober
 
Modul 3 i Oslo
Lørdag og søndag 4 og 5. desember.
 
2022
 
Modul 4 nettbasert
Mandag og tirsdag 3 og 4. januar
Mandag og tirsdag 10 og 11. januar
 
Modul 5 nettbasert
Mandag og tirsdag 28. februar og 1. mars
Mandag og tirsdag 7 og 8. mars
 
Modul 6 i Oslo
Lørdag og søndag 23 og 24. april.
Nettbasert 2020/21, oppstart september.

Denne utdannelsen har 4 nettbaserte moduler og 2 i Oslo, i Sentralen, Øvre Slottsgate 3.

 
Datoer:
 
2020
 

Modul 1 nettbasert

Mandag og tirsdag 7 og 8. september
Mandag og tirsdag 14 og 15. september
 
 
Modul 2 nettbasert
Mandag og tirsdag 19 og 20. oktober
Mandag og tirsdag 26 og 27. oktober
 
Modul 3 i Oslo
Lørdag og søndag 5 og 6. desember.
 
2021
 
Modul 4 nettbasert
Mandag og tirsdag 4 og 5. januar
Mandag og tirsdag 11 og 12. januar
 
Modul 5 nettbasert
Mandag og tirsdag 1 og 2. mars
Mandag og tirsdag 8 og 9. mars
 
Modul 6 i Oslo
Lørdag og søndag 17 og 18. april.

Pris og bonusinnhold

Total pris: 32 000 kr.

Prisen for utdanningen er 32000 kr.

Ved påmelding fakturerer vi et depositum på 3000 kr. Resten blir fakturert 6 uker før start.

Ekstrabonuser:

For den prisen du betaler for denne utdanningen får du også med deg flere ekstra kurs, kursmaterielle og plakater.

To veiledningstimer med Hans Holter Solhjell. Les mer her.

Barn og traumer fordypningskurs. Verdi 7990 kr. Les mer her. 

Gratis deltagelse, TRE introkurs, Les mer her. 

Dag 1 og 2 av vårt kurs med Eksplosive barn Ross Greene, Les mer her.

“For oss som jobber i barnehage er det en trygghet å ha denne kunnskapen i møte med foreldre som ønsker råd og veiledning.”

Verdi av ekstrainnhold og kurs:

Veiledningstimer 2400 kr.

Barn og traumer fordypningskurs 9990 kr.
TRE kurs 900 kr
Eksplosive barn kurs med Ross Greene 5800 kr
Kurshefte 350 kr.
Arbeidshefte 450 kr.

Plakater av PLS reguleringsstøttemodellen, Responstrakten og Perspektivspiralen 750 kr.

 

Sum ekstrabonuser 20640 kr.

Du får:

Kursmanualer og veiledningsprogram.

Kursmanualer.

 

Utdannelsen gir de som er kvalifiserte til det mulighet til å veilede foreldre, ansatte i barnehager ol. med utgangspunkt i våre modeller, PLS reguleringsstøttemodellen, kursmateriell, øvelser mm. Du får blant annet tilgang til å bruke presentasjonen fra vårt kurs om kommunikasjon og konflikløsning for foreldre og de som jobber med barn, og PLS reguleringsstøttemodellen.

Kursmaterielet kan brukes internt i egen barnehage, skole, institutsjon el. Ved bruk utover dette må det gjøres egen avtale om dette og man må være faglig kvalifisert.

Det er også utviklet kursmateriell tilpasset personalgrupper i barnhage og i skole, og om tilgrensende temaer, som tilknytning, konflikter mellom barn, dialog med barn, læringsmotivasjon, lek, språkutvikling mm. Du får også tilgang til dette kursmaterialet.

Veiledningsprogram.

 

Som deltager i utdannelsen får du tilgang til et veiledningsprogram om kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte. Programmet er basert på PLS reguleringsstøttemodellen og går over 6 moduler

Veiledningsprogrammet gir deg mulighet til å på en effektiv og strukturert måte å gjennomføre veiledning av foreldre og ansatte i barnehage og skole. Veiledningsprogrammet kan også gjennomføres i mindre grupper, for eksempel for ansatte på en avdeling i en barnehage.

 

Programmet du får tilgang til følger samme oppsett i seks moduler som fordypningskurset om barn og traumer. Du kan lese om de ulike modulene på denne nettsiden. (Du kan dele det opp i flere eller færre moduler etter behov og rammebetingelser. Det kan også brukes med andre titler, som konfliktløsning, relasjoner med barn, utfordrende adferd, vold og aggresjon og lignende, og lett tilpasses til disse temaene).

Du får tilgang til videoer med foredrag for hver modul, kursmateriell, oppgaver, refleksjonsspørsmål og veiledningsopplegg. Dette veiledningsprogrammet og kursmateriellet gjør det enklere for deg å selv komme i gang med veiledning, både for enkeltpersoner og mindre grupper.

Hvor og med hvem du kan bruke programmet med vil avhenge av hva du ellers har av utdannelse, erfaring og kvalifikasjoner.

Utdanningen ledes av Hans Holter Solhjell.

 

Jeg er pedagog, med hovedfag i pedagogikk fra UIO. Til daglig så jobber jeg med kurs og veiledning for foreldre, barnehager og skoler, og også med stressmestring og traumeterapi. Tidligere har jeg jobbet ved Politihøyskolen i Oslo hvor jeg underviste i psykologi.

De siste 20 årene har jeg spesialisert meg på utviklingsstøttende kommunikasjon og konfliktkløsning i relasjoner med barn. Mitt fokus er både de hverdagslige konfliktsituasjoner som alle opplever, og i de spesielt vanskelige situasjonene og relasjonene. I tillegg så er målet å gjøre det morsommere og hyggeligere å være foreldre og ansatt i barnehage og skole, med mindre stress og frustrasjon.

Jeg har også utviklet flere metoder og modeller for å gjøre kommunikasjon og konflikløsning lettere å lære og omsette i god praksis, også når situasjonene er spesielt krevende. Under kan du se bilder av de tre viktigste av disse modellen, PLS reguleringsstøttemodellen, Responstrakten og Perspektivspiralen. Disse lærer du å bruke i denne utdanningen.

I tillegg har jeg også flere utdannelser i traumeterapi, kommunikasjon og endringsprosesser, Feldenkraismetoden, Somatic Experience, Trauma Release Exercises mm.

Du kan lese mer om meg her.

Hans Holter Solhjell
PLS responstrakten plakat

Responstrakten

PLS reguleringsstøttemodellen plakat

PLS reguleringsstøtte-modellen

Plakat av Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

Konfliktløsning kurshefte

Kurshefte

“Jeg har alltid sett på meg selv som veldig anerkjennende i forhold til barn, og nå innser jeg at barna nok ikke alltid har sett det på samme måte. Her lærte jeg å virkelig forstå hva annerkjennende kommunikasjon betyr i praksis, og hvordan jeg kan anvende det også i krevende situasjoner”.

Les flere uttalelser fra deltagere nederst på siden.

“Kurset er lærerikt også for folk som har gode kunnskaper i konflikthåndtering fra før. Det har gitt meg bedre innsikt i forskjellige fagområder relatert til relasjoner med barn (utviklingspsykologi, traumeteori, hjernens utvikling og tilknytningsteori, læringsmotivasjon etc) og gitt meg den nødvendige bakgrunnskunnskapen for å kunne undervise med sikkerhet i relasjonsbasert konflikthåndtering.
Jeg tok kurset i hovedsak med tilstedeværelse via skype fra utlandet og det var helt problemfritt, selvom det selvfølgelig er hyggeligere å være tilstede.”

Tine Caroline Aarsæther

Relasjonsbasert konfliktløsning i voksen-barn relasjoner.

To hovedmål for utdannelsen.

 Hovedfokus 1. Øke egen praktisk kompetanse.

Det første fokuset er å heve deltagerenes praktiske kompetanse i forhold til relasjonsbygging, kommunikasjon og konfliktløsning. Målet er at du selv opplever vesentlig økt mestring og trygghet på din egen evne til å håndtere en lang rekke ulike konfliktsituasjoner som typisk oppstår i voksen/barn relasjoner.

Hovedfokus 2. Veilederkompetanse.

Det andre hovedfokuset er å utvikle deltagerenes evne til å øke andres kompetanse gjennom observasjon, veiledning og undervisning. Det er i utdannelsen mulighet til å ta opp konkrete caser du jobber med, og vi øver på veiledning og undervisning. Du får også tilgang til en rekke øvelser, refleksjon og observasjonsskjema som effektivt hjelper deg å hjelpe andre.

Pensum og anbefalt litteratur.

 

Hovedpensum i utdanningen er kursheftet om kommunikasjon og konfliktløsning, som går i dybden på bruk av PLS reguleringsstøttemodellen og Perspektivspiralen. Dette får du tilsendt når du melder deg på, sammen med de tre plakatene av modellene.

Du får også utdelt kursmateriell underveis i utdanningen.

I tillegg så er en serie artikler av Hans Holter Solhjell pensum. Disse artiklene finner du her og her.

Det er også en del anbefalt litteratur vi anbefaler, hvor du kan velge å lese de bøkene som er mest relevant for din egen situasjon. Denne anbefalte litteraturen finner du en oversikt over i Famlabs bokhandel.

Har du ikke mulighet til å delta på utdanningen, kan du likevel bestille kursheftet og plakatene. Disse kan kjøpes her.

Husk at du får kursheftet og plakatene gratis om du deltar på kurset! Du får disse sendt i posten når du melder deg på. 

PLS responstrakten plakat

Responstrakten

PLS reguleringsstøttemodellen plakat

PLS reguleringsstøttemodellen

Plakat av Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

“Takk et utrolig flott opplegg som har gitt meg mye hjelp til å takle hverdagen min, med barn som trenger/krever det lille ekstra.
Jeg bruker den gode samtalen når små konflikter skal løses, d.v.s. flere gange om dagen, og føler veldig på at jeg ikke overkjøre barna, men er bevist på å bruke den tid det trengs, slik barnet for fortalt alt det har på hjertet. Dette har bevisstgjort meg på viktigheten av å være en god lytter med forståelse ikke dømmende!”

Lene Vinther Pedersen,

barne- og ungdomsarbeider, trivselsleder ansvarlig.

“Utdannelsen har gitt meg en større trygghet på tema konfliktløsning. Jeg bruker verktøy jeg har lært på kurset til daglig i forhold til mine egne barn og i barnehagen. Det har vært lærerikt og spennende, og jeg føler at jeg er enda mer bevisst og observant i situasjoner. Jeg klarer å lese situasjonene mye bedre og kan handle deretter”.

Les flere uttalelser fra deltagere nederst på siden.

Hvorfor er konfliktløsning en avgjørende faktor?

Gode ferdigheter i konfliktløsning er essensielt i alt arbeide med mennesker og i våre private relasjoner. Konflikter forekommer i alle relasjoner. De kan dreie seg om alt fra små hverdagslige detaljer, til større eksistensielle spørsmål.

Måten vi håndterer konfliktene på er avgjørende for kvaliteten på våre relasjoner, og hvilke muligheter vi har for å utvikle oss både personlig og relasjonelt, som fagpersoner, foreldre og som medmennesker.

I asymmetriske relasjoner (relasjoner mellom parter som har ulik formell og uformell «makt» og status, typisk voksen/barn relasjoner) er måten vi håndterer konflikter på spesielt viktig, krevende og sårbart.

Måten konflikter blir håndtert på vil kunne være med å utvikle den tillit og relasjon som er nødvendig for å skape trygghet, vekst og utviklingsmuligheter for enkeltpersoner og grupper, eller underminere tillit, og hindre eller forsinke vekst, læring og utvikling.

Gjennom kompetent håndtering og mestring av konflikter kan vi bidra til en lang rekke positive effekter. De mest åpenbare effektene vi ser er bedre trivsel, økt opplevelse av mening, mestring, trygghet og selvtillit hos både foreldre, personal og barn.

Andre effekter er økt sosial og emosjonell kompetanse både hos barn og voksne, mindre stress, bedre språklig utvikling, problemløsningsferdigheter, bedre relasjoner mellom barn mm. Vi ser også at det blir færre holde- og tvangssituasjoner, og færre situasjoner hvor barnet slår, kaster, biter og så videre.

PLS reguleringsstøttemodellen

I utdannelsen lærer du et praktisk rammeverk, PLS reguleringsstøttemodellen, for å forstå konflikter og vår egen og andres atferd i ulike situasjoner.

Dette rammeverket gjør konfliktsituasjoner mer håndterbare «her og nå», det forenkler dialog rundt konflikter de voksne imellom, det øker alle parters kompetanse i forhold til konfliktløsning og kommunikasjon, og det gjør konfliktene mindre opprivende og ødeleggende i forhold til relasjon og videre utvikling.

PLS reguleringsstøttemodellen beskriver fem ulike faser i en konfliktsituasjon, og presenterer konkrete virkemidler og teknikker for å handle konfliktdempende, relasjonelt-, løsnings- og læringsorientert i hver fase.

En forståelse av de ulike fasene i konflikter er essensielt for å kunne håndtere konflikter konstruktivt og oppnå varig læring og utvikling.

Vårt mål er at deltakerne etter kurset skal sitte igjen med nye ferdigheter som gjør konflikter mer håndterbare, og at de som allerede har mye kunnskap og trening i konfliktløsning skal kunne sette denne kunnskapen og ferdighetene inn i en større sammeheng, og kunne bruke disse på en mer systematisk måte.

Sammen med den nye selvtilliten dette gir, ønsker vi å formidle et syn på konflikter der disse sees som en kilde til vekst og læring for alle parter.

“En modell det er mulig å ha i bakhodet når en står i situasjoner som oppleves utfordrende.”

Få din kopi av PLS reguleringsstøttemodellen
gratis her!

Til å printe ut!

Program for utdannelsen

b

Samling 1. PLS reguleringsstøttemodellen. Det praktiske grunnlaget.

 • Presentasjon av deltagerne.
 • De grunnleggende praktiske modellene i utdannelsen.
 • PLS reguleringsstøttemodellen. De 5 fasene i sunne konflikter, og hva du kan gjøre i hver fase.

Deltagerne skal etter første gang være godt forberedt til å jobbe i praksis med utgangspunkt i PLS modellen, med målsetting å viderutvikle egen praksis og kompetanse i relasjoner med barn, kommunikasjon og konfliktløsning, og tilrettelegging for positive læringsspiraler.

b

Samling 2.Selvregulering, samregulering og reguleringsstøtte. Veiledning.

 • Gjennomgang av erfaringer siden sist. Det brukes mye tid på gjennomgang av caser fra deltagerene.
 • Teori om reguleringsstøtte, samregulering, selvregulering, hjernens utvikling, psykonevrobiologisk tilknytningsteori, fight/flight/freeze reaksjoner, og SES, det Sosiale Engasjement Systemet.
 • De minste barna og betydningen av de første årene.
 • Hjernens utvikling i forhold til selvregulering.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet, øvelse.
 • Perspektiver på veiledning og veiledningsformer. Mesterlæremodellen.
 • Forberedelse til å jobbe med veiledning. Bruk av caser fra egen praksis.
 • Gruppearbeid med forberedelse til veiledning i egen daglig praksis.
b

Samling 3. Dialog og samtale med barn.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Teori om læringsmotivasjon – Self Determination Theory.
 • Dialog og samtale med barn, med fokus på læringsfasen.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • Kognitive stress faktorer og tankemønstre.
 • Veiledningsøvelser med bruk av caser fra deltagerne.
 • Forberedelse til videre arbeid med egen praksis og veiledning.
b

Samling 4. Spesielt krevende og vanskelige konflikter.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Spesielt krevende og vanskelig konflikter/relasjoner med mange ulike årsaksfaktorer.
 • Dynamisk systemteori.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • TRE, Trauma Release Exercises.
 • Veiledningsøvelser med bruk av caser fra deltagerne.
 • Forberedelse til videre arbeid med egen praksis.
b

Samling 5. Konflikter mellom barn.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Konflikter mellom barn.
 • Tilgrensende temaer relatert til barns utvikling. Lek, språkutvikling mm.
 • Barns utviklingsfaser, kognitivt, sosialt, moralsk mm.
 • Det kunnskapsteoretiske grunnlaget for PLS modellen.
 • Akademisk teori vs praksismodeller/handlingshypoteser.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • Veiledningsøvelser ved bruk av caser fra deltagerne.
b

Samling 6. Oversikt og integrering.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Oppsummering og repetisjon av teori og praksis med PLS samreguleringsmodellen.
 • Presentasjoner fra deltagerene av utvalgte deler av materialet.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • Veiledningsøvelser med bruk av caser fra deltagerne.
 • Utdeling av kursbevis!
Hva skal til for å jobbe som veileder/kursholder?

Utdannelsen er  en veilederutdannelsen, og gir de som er kvalifiserte til det mulighet til bruke modellene du lærer i utdannelsen til veiledning av foreldre og personale som jobber med barn. Og også bruke materialet i forbindelse med  kurs for foreldre og ansatte i barnehager ol.

Les mer her.

For å være kvalifisert til dette må man ha en relevant utdannelse på minimum bachelornivå, relevant erfaring (for eksempel ved å ha egne barn i relevant alder og/eller jobbe med barn i relevant alder) og vise evne til å omsette prinsippene fra utdannelsen ut i praksis i egen hverdag.

I tillegg må man gjennom utdannelsen vise/utvikle evne til å formidle dette på en konkret og forståelig måte til andre og evne til å sette seg inn i andres situasjon (som kan være svært ulik fra ens egen) forstå hva som skjer i andres konfliktsituasjoner og bidra med konkrete og praktiske innspill i andres prosesser.

Aktiv bruk av kursmanualene utover til bruk for eksempel egen barnhage, eget kontor eller praksis forutsetter at man også deltar på oppfølgings og videreutdanningskurs. Aktive kursholdere forventes å delta på årlige samlinger hvor vi deler innsikt, opplevelser og erfaringer med kolleger og andre profesjonelle i vårt nettverk.

Alle deltagere vil ved avsluttet grunnopplæring motta et kursbevis som bekrefter deltagelse på utdannelsen.

Hvem passer denne utdannelsen for?

I utgangspunktet passer utdannelsen for alle som ønsker å forstå relasjoner med barn bedre, og spesielt bli tryggere i konflikter med barn. Og bli bedre på å utvikle relasjoner over tid.

Les mer her.

Det er mulig å være med på denne utdannelsen uten å ønske å jobbe som veileder eller å holde kurs i andre sammenhenger.

De fleste som tar en utdannelse av denne typen, en coaching eller terapeututdannelse eller lignende gjør det primært for sin egen personlige og faglige utviklings skyld. Det vil si at en bruker det en lærer i den jobben en har, og i sitt eget privat liv. De færreste jobber i etterkant i privat virksomhet som coach, terapeut el.

Spesielt stort utbytte vil de som har daglig kontakt med barn, for eksempel om du jobber i barnehage eller er forelder selv, og har egne barn i en situasjon hvor det er mye konflikter.

Det samme gjelder for deg som jobber med familier på ulike måter, som familieterapeuter, barnevernspedagoger, psykologer og andre.

Jobber du som pedagogisk leder eller styrer i en barnehage eller i tilsvarende roller i skolen vil denne utdannelsen gi deg en konkret faglig rammeverk og en formidlingsform du kan bruke til å heve kompetansen til dine ansatte, assistenter og andre. Og som du også kan bruke til å undervise og veilede foreldre i din barnehage eller skole.

Taushetsplikt

Da utdannelsen delvis innebærer at deltagerene forteller om personlige erfaringer og andre de er i kontakt med så har alle taushetsplikt i forhold til den personlig informasjon, historier mm. som kommer frem i utdannelsen.

Uttalelser fra tidligere deltagere.

«Utdannelsen gav meg et godt systematisert stoff som er enkelt å finne frem i og som gjorde det lett å få oversikt på en slik måte at det er mulig å ha det i bakhodet når en står i situasjoner som oppleves utfordrende. Det ble også presentert på en slik måte at det inspirerer til videreformidling.

Jeg likte at det var fokus på hvordan vi kunne hente læring ut av det vi ofte tenker som vanskelige eller utfordrende situasjoner. Det var også fint å kunne få veiledning mellom samlinger der jeg kunne gå mer i dybden på mine tema og egen prosess. Jeg opplevde at kurset var praktisk rettet og at det i hovedsak var kjente dagligdagse situasjoner som det var lett for de fleste å kjenne seg igjen.Jeg lærte praktiske verktøy og fikk inspirasjon og gode eksempler i møte med de forskjellige faggruppene som var representert på kurset.

Det var veldig fint å ha flere faggrupper representert til å sparre med og høste erfaringer fra. Jeg anbefaler kurslederutdanningen for deg som enten i det private eller i ditt arbeid ønsker å tilnærme deg barn på en vekst- og læringsorientert måte, og lære mer om hvordan du kan ivareta ditt ansvar for å skape gode relasjoner i asymmetriske forhold og ha kunnskap og verktøy i vanskelig sitasjoner/konflikter som oppstår. Og for deg som ønsker å inspirere  andre til det samme».

Pernille Wesmann

Coach og Prosessveileder

«Takk for en flott og lærerik utdannelse! Utdannelsen ga gode rammer for læring. Med begrenset antall deltagere på utdannelsen fikk vi god tid til å fordype oss i de enkelte hverdagslige konfliktsituasjonene vi møter.

Modellen som presenteres er lettforståelig og enkel å formidle videre til egen arbeidsplass og personal. Med god tid mellom hver samling fikk vi fikk praktisert på arbeidsplassen og hjemme og lagt grunnlag for nye diskusjoner på kursdagene.

Jeg bruker modellen i hverdagen, som et godt verktøy til å takle hverdagskonflikter jeg møter, til veiledning av personalet og foreldre».

Sissel K Karleng

pedagogisk leder i barnehage.

«Jeg anbefaler dette kurset på det sterkeste. Bruker metodene daglig både hjemme og på jobb».

Privat barnevernskonsulent

«Kursleiarutdanninga i kommunikasjon og konflikthandtering var for meg reflekterande, utviklande, nyskapande, interessant og svært kjekk! Teori, refleksjonar og diskusjonar var fletta i saman på ein svært god måte, slik at ein sat att med mykje nyvunnen kunnskap når samlinga var omme.

Det å arbeide med matrialet mellom samlingane gjor sitt til at ein hadde eit godt grunnlag å arbeide med til kvar samling, samstundes som det gjor sitt til at ein fekk knytta det opp til eigen praksis og det gav innhaldet enda meir meining.

Som formidlar er eg og blitt mykje tryggare. Konstruktive tilbakemeldingar frå kursleiar og andre deltakarar var gull verdt, og som eg har teke med meg vidare. Kurleiarutdanninga gav gode tips og konkrete verktøy både til kommunikasjon og konflikthandtering, samt til rolla som formidlar. Rett og slett ei utdanning eg kan tilrå på det varmaste!».

Anette Lauareid Hovda

Dagleg leiar Småfolk barnehage

Kurset har gitt meg en større trygghet på tema konflikthåndtering. Jeg bruker verktøy jeg har lært på kurset til daglig i forhold til mine egne barn og i barnehagen. Det har vært lærerikt og spennende, og jeg føler at jeg er enda mer bevisst og observant i situasjoner. Jeg klarer å lese situasjonene mye bedre og kan handle deretter.

Bare det å endre holdning til konflikter har hjulpet meg, for det er jo sånn at konflikter er helt naturlig, og en måte å lære mye om oss selv og barnet. Jeg har alltid sett på meg selv som veldig anerkjennende i forhold til barn, og nå innser jeg at barna nok ikke alltid har sett det på samme måte. Her lærte jeg å virkelig forstå hva annerkjennende kommunikasjon betyr i praksis, og hvordan jeg kan anvende det også i krevende situasjoner.

I tillegg er ideen om positive læringspiraler og PLS fem fase modellen spesielt nyttig. Vi som jobber i barnehage har mye å hente på å lære oss enda mer om anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting.

Jeg kan virkelig anbefale kurset, og for oss som jobber i barnehage er det en trygghet å ha denne kunnskapen i møte med foreldre som ønsker råd og veiledning. Jeg har blitt veldig interessert i temaet, har allerede holdt flere kurs og gleder meg over å videreformidle kunnskapen til foreldre og ansatte i barnehage og skole.

Liss Guddingsmo.

Styrer i barnehage.

”Kurslederutdanningen i kommunikasjon og samhandling har gitt meg et praktisk verktøy gjennom bruk av PLS samreguleringsmodellen.  Jeg har fått god nytte av denne kunnskapen i mitt arbeid som lærer ved barne- og ungdomsarbeiderfaglig utdanning. Samtidig er modellen like aktuell og anvendbar i forhold til egne barn. I forhold til utdanningen vil jeg spesielt påpeke det positive ved at kurslederen Hans brukte mange praktiske eksempler som illustrerte konkret bruk av modellen. Slik knyttet han teori og praksis sammen på en forståelig måte. I tillegg hadde vi god tid mellom samlingene til å fordype oss i teorien samt prøve ut verktøyet i praksis. Jeg anbefaler denne kurslederutdanningen.”

Anita Repp Bergsmark

Lærer og mamma

Påmelding veilederutdannelse