FB
A collage for 'Veileder Utdannelse' program showing various educational and emotional support activities for parents and schools.
Nye datoer for 2024 er nå klare!

Datoer for utdanningen online er nå klare.
Du finner datoene her.
Oppstart online 26 og 27. august 2024.

PLS modellen
REGULERINGSSTØTTE NÅR BARNET BLIR REDD, LEI SEG, SINT MM

Vil du støtte barn og foreldre
og de som jobber med barn i barnehage og skole?

Da passer denne utdanningen godt for deg og vi vil gjerne ha deg med!

 • Er du ekstra engasjert i arbeidet med barn, ungdom og familier?

 • Ønsker du å støtte barn og foreldre som sliter med relasjoner og konflikter?

 • Ser du konflikter mellom barn og ansatte på din arbeidsplass og ønsker å kunne gjøre mer?

 • Er det mange konflikter i barnegruppen i barnehagen eller skolen?

 • Eller barn som faller utenfor?

 • Ønsker du å skape et bedre miljø på din arbeidsplass for barn og ansatte?

 • Vil du styrke barns sosiale og emosjonelle utvikling?

 • Møter du barn som har reguleringsutfordringer, har opplevd alvorlig stress og traumer og trenger ekstra hjelp og støtte?

To hovedmål for utdannelsen

 1.  Øke egen praktisk kompetanse

Det første fokuset er å heve deltagerenes praktiske kompetanse i forhold til relasjonskaping, utviklingsstøtte, kommunikasjon og konfliktløsning.

Målet er at du selv opplever vesentlig økt mestring og trygghet på din egen evne til å løse og skape læring i de mange ulike konfliktsituasjoner som typisk oppstår i voksen/barn relasjoner.

PLS Untdannelse
Utdannelse Veilederkompetanse

  2.  Veilederkompetanse

Det andre hovedfokuset er å utvikle deltagerenes evne til å øke andres kompetanse gjennom observasjon, veiledning og undervisning.

Det er i utdannelsen mulighet til å ta opp konkrete caser du jobber med, og vi øver på veiledning og undervisning.

Du får også tilgang til en rekke modeller, materiell, øvelser, refleksjonhefte og observasjonsskjema som effektivt hjelper deg å hjelpe andre.

Du kan delta i Oslo, eller i den nettbaserte versjonen.

Veilederutdanning på nett.

Du kan nå ta denne utdannelsen nettbasert.

4 av modulene går over nettet, og 2 samlinger foregår i Oslo.

Undervisningen over nettet foregår på dagtid, kl. 12.30 – 16.00, og samlingene i Oslo er i helger.

Du finner alle datoer og praktisk informasjon her.

Veilederutdanning på nett.

Du kan nå ta denne utdannelsen nettbasert.

4 av modulene går over nettet, og 2 samlinger foregår i Oslo.Les mer ⤵

Veilederutdanning på nett
Hans Holter Solhjell

Veilederutdanning i Oslo.

Vi har i 2023 ikke oppstart av utdanningen i Oslo da det fremdeles er større interesse for online versjonen, etter pandemien. Online versjonen av utdanningen har to samlinger i Oslo.

 

“Takk et utrolig flott opplegg som har gitt meg mye hjelp til å takle hverdagen min, med barn som trenger/krever det lille ekstra.”

Lene Vinther Pedersen

Trivselsleder

“Her lærte jeg å virkelig forstå hva anerkjennende kommunikasjon betyr i praksis, og hvordan jeg kan anvende det også i krevende situasjoner​”

Liss Guddingsmo

Styrer i barnehage

“Jeg bruker modellen i hverdagen, som et godt verktøy til å takle hverdagskonflikter jeg møter, til veiledning av personalet og foreldre».

Sissel K. Karleng

Pedagogisk leder i barnehage

“Takk et utrolig flott opplegg som har gitt meg mye hjelp til å takle hverdagen min, med barn som trenger/krever det lille ekstra.”

Lene Vinther Pedersen

Trivselsleder

“Her lærte jeg å virkelig forstå hva anerkjennende kommunikasjon betyr i praksis, og hvordan jeg kan anvende det også i krevende situasjoner​”

Liss Guddingsmo

Styrer i barnehage

“Jeg bruker modellen i hverdagen, som et godt verktøy til å takle hverdagskonflikter jeg møter, til veiledning av personalet og foreldre».

Sissel K. Karleng

Pedagogisk leder i barnehage

trassalder skoler
trassalder konflikt barn
trassalder konflikt barn

Hvorfor er konfliktløsning og reguleringsstøtte

avgjørende faktorer?

Konfliktløsning er en vesentlig livsferdighet

Gode ferdigheter i konfliktløsning er essensielt i alt arbeide med mennesker og i våre private relasjoner. Konflikter forekommer i alle relasjoner. De kan dreie seg om alt fra små hverdagslige detaljer, til større eksistensielle spørsmål.

Måten vi løser konfliktene på er avgjørende for kvaliteten på våre relasjoner, og hvilke muligheter vi har for å utvikle oss både personlig og relasjonelt, som fagpersoner, foreldre og som medmennesker.
I asymmetriske relasjoner (relasjoner mellom parter som har ulik formell og uformell «makt» og status, typisk voksen/barn relasjoner) er måten vi løser konflikter på spesielt viktig, krevende og sårbart.

utdannelse PLS

Viktig for barnets utvikling

I relasjoner med barn er god løsning av konflikter avhengig av at vi ikke bare løser et praktisk problem her og nå, men at vi også løser konflikten på en slik måte at barnet (og oss selv også) lærer noe om god kommunikasjon, konfliktløsning og relasjoner som er viktig for å støtte barnets utvikling av sosial og emosjonell kompetanse.

I konfliktsituasjoner vil barnet også ofte være utenfor sitt eget toleransevindu, og kapasitet for egen selvregulering, og er derfor helt avhengig av at vi voksne bidrar med god reguleringsstøtte.

Konfliktsituasjoner er de vanskeligste situasjonene å få dette til i. Men det er fullt mulig å lære.

Trygghet og tillit i relasjoner

Måten konflikter blir løst på vil kunne være med å utvikle den tillit og relasjon som er nødvendig for å skape trygghet, vekst og utviklingsmuligheter for enkeltpersoner og grupper, eller underminere tillit, og hindre eller forsinke vekst, læring og utvikling.

Gjennom kompetent løsning og mestring av konflikter kan vi bidra til en lang rekke positive effekter.

De mest åpenbare effektene vi ser er bedre trivsel, økt opplevelse av mening, mestring, trygghet og selvtillit hos både foreldre, personal og barn.

utdannelse PLS
PLS untdannelse social competense

Sosial og emosjonell kompetanse

Andre effekter er økt sosial og emosjonell kompetanse både hos barn og voksne, mindre stress og relasjonell friksjon i hverdagen.

Vi ser også at barn får bedre språklig utvikling, og utvikler språk for følelser, grensesetting, lek, problemløsning mm.

Dette bidrar også til bedre relasjoner mellom barn.

Vi ser også at det blir færre holde- og tvangssituasjoner, og færre situasjoner hvor barnet slår, kaster, biter og så videre.

Konfliktløsning er en vesentlig livsferdighet

Gode ferdigheter i konfliktløsning er essensielt i alt arbeide med mennesker og i våre private relasjoner. Konflikter forekommer i alle relasjoner. De kan dreie seg om alt fra små hverdagslige detaljer, til større eksistensielle spørsmål.

Les mer ⤵

utdannelse PLS

Viktig for barnets utvikling

I relasjoner med barn er god løsning av konflikter avhengig av at vi ikke bare løser et praktisk problem her og nå, men at vi også løser konflikten på en slik måte at barnet (og oss selv også) lærer noe om god kommunikasjon, konfliktløsning og relasjoner som er viktig for å støtte barnets utvikling av sosial og emosjonell kompetanse.

I konfliktsituasjoner vil barnet også ofte være utenfor sitt eget toleransevindu, og kapasitet for egen selvregulering, og er derfor helt avhengig av at vi voksne bidrar med god reguleringsstøtte.

Konfliktsituasjoner er de vanskeligste situasjonene å få dette til i. Men det er fullt mulig å lære.

Trygghet og tillit i relasjoner

Måten konflikter blir løst på vil kunne være med å utvikle den tillit og relasjon som er nødvendig for å skape trygghet, vekst og utviklingsmuligheter for enkeltpersoner og grupper, eller underminere tillit, og hindre eller forsinke vekst, læring og utvikling.

Gjennom kompetent løsning og mestring av konflikter kan vi bidra til en lang rekke positive effekter.

De mest åpenbare effektene vi ser er bedre trivsel, økt opplevelse av mening, mestring, trygghet og selvtillit hos både foreldre, personal og barn.

utdannelse PLS
PLS untdannelse social competense

Sosial og emosjonell kompetanse

Andre effekter er økt sosial og emosjonell kompetanse både hos barn og voksne, mindre stress og relasjonell friksjon i hverdagen.

Vi ser også at barn får bedre språklig utvikling, og utvikler språk for følelser, grensesetting, lek, problemløsning mm.

Dette bidrar også til bedre relasjoner mellom barn.

Vi ser også at det blir færre holde- og tvangssituasjoner, og færre situasjoner hvor barnet slår, kaster, biter og så videre.

“Jeg kan virkelig anbefale utdanningen, og for oss som jobber i barnehage er det en trygghet å ha denne kunnskapen i møte med foreldre som ønsker råd og veiledning”.

“Som formidlar er eg og blitt mykje tryggare. Konstruktive tilbakemeldingar frå kursleiar og andre deltakarar var gull verdt”.

“Jeg bruker modellen i hverdagen, som et godt verktøy til å takle hverdagskonflikter jeg møter, til veiledning av personalet og foreldre”.

PLS modellene
Et praktisk og faglig integrert rammeverk

I utdannelsen lærer du flere praktiske modeller. Hovedmodellen er PLS modellen, som hjelper deg å få oversikt over konfliktsituasjoner, hva som skjer og hva som er viktig å fokusere på og gjøre i ulike faser av konfliktene.

I tillegg lærer du Perspektivspiralen og Responstrakten, og en rekke andre modeller.

Dette rammeverket gjør konfliktsituasjoner mer håndterbare «her og nå», det forenkler dialog rundt konflikter de voksne imellom, det øker alle parters kompetanse i forhold til konfliktløsning og kommunikasjon, og det gjør konfliktene mindre opprivende og ødeleggende i forhold til relasjon og videre utvikling.

PLS modellen

PLS modellen

Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

“Jeg bruker modellen i hverdagen, som et godt verktøy til å takle hverdagskonflikter jeg møter, til veiledning av personalet og foreldre».

Sissel K. Karleng

Pedagogisk leder i barnehage

“En modell det er mulig å ha i bakhodet når en står i situasjoner som oppleves utfordrende”

Målet med utdanningen og modellene du lærer er at du etter hver modul skal sitte igjen med nye ferdigheter og praktisk forståelse, og at du opplever økt mestring.

Dette gjelder både for de som ikke kan så mye fra før og også de som allerede har mye kunnskap og trening i konfliktløsning.

Erfaringen er at selv de med veldig god kompetanse gjennom denne utdanningen kan sette den kunnskapen og ferdighetene du allerede har i en større sammeheng, og kunne bruke disse på en mer systematisk måte.

Sammen med den nye selvtilliten dette gir, ønsker vi å formidle et syn på konflikter der konflikter i relasjoner med barn sees som en kilde til vekst og læring for alle parter.

Responstrakten

Responstrakten

Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

“Jeg bruker modellen i hverdagen, som et godt verktøy til å takle hverdagskonflikter jeg møter, til veiledning av personalet og foreldre».

Sissel K. Karleng

Pedagogisk leder i barnehage

“En modell det er mulig å ha i bakhodet når en står i situasjoner som oppleves utfordrende”

Målet med utdanningen og modellene du lærer er at du etter hver modul skal sitte igjen med nye ferdigheter og praktisk forståelse, og at du opplever økt mestring.

Dette gjelder både for de som ikke kan så mye fra før og også de som allerede har mye kunnskap og trening i konfliktløsning.

Erfaringen er at selv de med veldig god kompetanse gjennom denne utdanningen kan sette den kunnskapen og ferdighetene du allerede har i en større sammeheng, og kunne bruke disse på en mer systematisk måte.

Sammen med den nye selvtilliten dette gir, ønsker vi å formidle et syn på konflikter der konflikter i relasjoner med barn sees som en kilde til vekst og læring for alle parter.

Responstrakten

Responstrakten

Erfaringer med bruk av PLS!

Vi har nå over 10 år med erfaring med bruk av PLS modellen

og den er i bruk i familier, barnehager og skoler.

Her har vi samlet noen artikler med intervjuer med deltagere på utdannelsen

hvor de forteller om sine erfaringer.

Foreldreveiledning i Kanvas barnehager med PLS modellen

Erfaringer fra Kanvas barnehager

15 barnehagelærere fra Kanvas barnehager gjennomførte i 2018 utdanningen og bruker den i sin hverdag med barn, kollegasamarbeid og veiledning av foreldre. Her kan du lese mer om deres erfaringer:

“Etter gjennomført kurs fikk jeg en aha-opplevelse da jeg selv skulle øve meg på å stå i konfliktsituasjoner med barna her i barnehagen”

“Jeg opplever at barna føler seg forstått og da synker antall konflikter”

“Barna har høyere tiltro til at vi hjelper dem, når de vet at de også får mulighet til å fortelle sin opplevelse av situasjonen. Jeg har også lagt merke til at de har blitt bedre til å lytte til hverandre og se den andres perspektiv i konflikter”

Les mer her.

Foreldreveiledning i Kanvas barnehager med PLS modellen

Erfaringer fra barneskolen

Marit er rektor i barneskolen og har deltatt på Famlabs veilederutdannelse. Her kan du lese mer om hennes erfaringer:

“Vi fikk en mye bedre kompetanse til å håndtere utfordringer”

“Det gjør det også lettere for de voksne å samarbeide”

“Den gjør det blant annet enklere å veilede lærerne og assistenter som jobber direkte med elevene”

“Det har vært veldig mye positiv fremgang dette året”

“PLS modellen gir en struktur til arbeidet som gjør det lettere å stå i en krevende situasjon”

Les hele artikkelen her.

UTVIKLINGSSTØTTE OG KONFLIKTLØSNING I SKOLEN MED PLS REGULERINGSSTØTTEMODELLEN

Erfaringer fra barneskolen

Lene er lærer og spesialpedagog i barneskolen og har deltatt på Famlabs veilederutdannelse:

“Jeg opplever at modellen er konkret og praktisk nyttig, både i enkle hverdagslige situasjoner, så vel som i potensielle og akutte konfliktsituasjoner. Og spesielt i de mer utfordrende konfliktsituasjonene, hvor man også må jobbe langsiktig med reparasjon av relasjoner, styrking av tillit, trygghet og gi barnet en mulighet til å lære hvordan vi kan finne gode løsninger basert på samarbeid”

“De foreldrepar og grupper jeg har veiledet er begeistret for PLS modellen og har ved bruk av denne fått til positive endringer hjemme hos seg selv.”

Les hele artikkelen her.

UTVIKLINGSSTØTTE OG KONFLIKTLØSNING I SKOLEN MED PLS REGULERINGSSTØTTEMODELLEN

Erfaringer som fostermor

Astrid har lang erfaring som fosterforelder og deltok på Famlabs veilederutdannelse fordi hun har et sterkt engasjement for fosterbarn, fosterfamilier og barn og foreldre generelt.

“Jeg har fått mye av den kunnskapen og erfaringen jeg har fra før mer på plass.”

“Jeg har vært på mange kurs angående traumer, hvordan hjernen fungerer og mye annet, men jeg har lett etter noe mer, som mer kobler dette sammen med det praktiske, og som sier noe konkret om det de vanskelige og utfordrende situasjonene. Denne utdanningen og PLS modellen er en fantastisk kombinasjon av det praktiske og det teoretiske – det går så hånd i hanske og det fungerer veldig godt.”

Les hele artikkelen her.

UTVIKLINGSSTØTTE OG KONFLIKTLØSNING I SKOLEN MED PLS REGULERINGSSTØTTEMODELLEN

Jesper Juul om PLS modellen

Jesper Juul skrev en anbefaling av PLS modellen i sitt nyhetsbrev til FLA, Familylab Association i april 2017.

“A short while ago Hans came to visit and work with me regarding his model (PLS) for conflict resolution, which for me is very valuable and comprehensive answer to the majority of parents and professionals, who like our values and principles but keep asking for a “method”.”

Les hele artikkelen her.

Foreldreveiledning i Kanvas barnehager med PLS modellen

Erfaringer fra Kanvas barnehager

15 barnehagelærere fra Kanvas barnehager gjennomførte i 2018 utdanningen og bruker den i sin hverdag med barn, kollegasamarbeid og veiledning av foreldre. Her kan du lese mer om deres erfaringer:

“Etter gjennomført kurs fikk jeg en aha-opplevelse da jeg selv skulle øve meg på å stå i konfliktsituasjoner med barna her i barnehagen”

“Jeg opplever at barna føler seg forstått og da synker antall konflikter”

“Barna har høyere tiltro til at vi hjelper dem, når de vet at de også får mulighet til å fortelle sin opplevelse av situasjonen. Jeg har også lagt merke til at de har blitt bedre til å lytte til hverandre og se den andres perspektiv i konflikter”

Les hele artikkelen her.

Foreldreveiledning i Kanvas barnehager med PLS modellen

Erfaringer fra barneskolen

Marit er rektor i barneskolen og har deltatt på Famlabs veilederutdannelse. Her kan du lese mer om hennes erfaringer:

“Vi fikk en mye bedre kompetanse til å håndtere utfordringer”

“Det gjør det også lettere for de voksne å samarbeide”

“Den gjør det blant annet enklere å veilede lærerne og assistenter som jobber direkte med elevene”

“Det har vært veldig mye positiv fremgang dette året”

“PLS modellen gir en struktur til arbeidet som gjør det lettere å stå i en krevende situasjon”

Les hele artikkelen her.

UTVIKLINGSSTØTTE OG KONFLIKTLØSNING I SKOLEN MED PLS REGULERINGSSTØTTEMODELLEN

Erfaringer fra barneskolen

Lene er lærer og spesialpedagog i barneskolen og har deltatt på Famlabs veilederutdannelse:

Jeg opplever at modellen er konkret og praktisk nyttig, både i enkle hverdagslige situasjoner, så vel som i potensielle og akutte konfliktsituasjoner. Og spesielt i de mer utfordrende konfliktsituasjonene, hvor man også må jobbe langsiktig med reparasjon av relasjoner, styrking av tillit, trygghet og gi barnet en mulighet til å lære hvordan vi kan finne gode løsninger basert på samarbeid”

“De foreldrepar og grupper jeg har veiledet er begeistret for PLS modellen og har ved bruk av denne fått til positive endringer hjemme hos seg selv.”

Les hele artikkelen her.

UTVIKLINGSSTØTTE OG KONFLIKTLØSNING I SKOLEN MED PLS REGULERINGSSTØTTEMODELLEN

Erfaringer som fostermor

Astrid har lang erfaring som fosterforelder og deltok på Famlabs veilederutdannelse fordi hun har et sterkt engasjement for fosterbarn, fosterfamilier og barn og foreldre generelt.

“Jeg har fått mye av den kunnskapen og erfaringen jeg har fra før mer på plass.”

“Jeg har vært på mange kurs angående traumer, hvordan hjernen fungerer og mye annet, men jeg har lett etter noe mer, som mer kobler dette sammen med det praktiske, og som sier noe konkret om det de vanskelige og utfordrende situasjonene. Denne utdanningen og PLS modellen er en fantastisk kombinasjon av det praktiske og det teoretiske – det går så hånd i hanske og det fungerer veldig godt.”

Les hele artikkelen her.

UTVIKLINGSSTØTTE OG KONFLIKTLØSNING I SKOLEN MED PLS REGULERINGSSTØTTEMODELLEN

Jesper Juul om PLS modellen

Jesper Juul skrev en anbefaling av PLS modellen i sitt nyhetsbrev til FLA, Familylab Association i april 2017.

“A short while ago Hans came to visit and work with me regarding his model (PLS) for conflict resolution, which for me is very valuable and comprehensive answer to the majority of parents and professionals, who like our values and principles but keep asking for a “method”.”

Les hele artikkelen her.

Pensum og anbefalt litteratur

Kurshefte

Hovedpensum i utdanningen er kursheftet om kommunikasjon og konfliktløsning, som går i dybden på bruk av PLS modellen, Perspektivspiralen og de andre modellene du lærer i utdanningen.

Du får tilsendt kursheftet i posten når du melder deg på, sammen med de tre plakatene av modellene.

Du får også utdelt omfattende kursmateriell underveis i utdanningen. Du får også tilgang til mange av våre nettkurs, og det blir også gjort opptak av deler av undervisningen.

Har du ikke mulighet til å delta på utdanningen, kan du likevel bestille kursheftet og plakatene. Disse kan kjøpes her.

Artikler og anbefalt litteratur

I tillegg så er en serie artikler av Hans Holter Solhjell om PLS modellen pensum.

Disse artiklene finner du her og her.

Det er også en del anbefalt litteratur vi anbefaler, hvor du kan velge å lese de bøkene som er mest relevant for din egen situasjon.

Denne anbefalte litteraturen finner du en oversikt over i Famlabs bokhandel. 

Selvvalgt litteratur. Du kan også foreslå bøker som er relevante for utdanningen og få disse vurdert godkjent.

Hovedpensum i utdanningen er kursheftet om kommunikasjon og konfliktløsning, som går i dybden på bruk av PLS modellen, Perspektivspiralen og de andre modellene du lærer i utdanningen.

Du får tilsendt kursheftet i posten når du melder deg på, sammen med de tre plakatene av modellene.

Du får også utdelt omfattende kursmateriell underveis i utdanningen. Du får også tilgang til mange av våre nettkurs, og det blir også gjort opptak av deler av undervisningen.

Har du ikke mulighet til å delta på utdanningen, kan du likevel bestille kursheftet og plakatene. Disse kan kjøpes her.
Konfliktløsning kurshefte

Artikler og anbefalt litteratur

I tillegg så er en serie artikler av Hans Holter Solhjell om PLS modellen pensum.

Disse artiklene finner du her og her.

Det er også en del anbefalt litteratur vi anbefaler, hvor du kan velge å lese de bøkene som er mest relevant for din egen situasjon.

Denne anbefalte litteraturen finner du en oversikt over i Famlabs bokhandel. 

Selvvalgt litteratur. Du kan også foreslå bøker som er relevante for utdanningen og få disse vurdert godkjent.

angry siblings
angry boy

“Utdanningen er lærerik også for folk som har gode kunnskaper i konflikthåndtering fra før”.

“Jeg klarer å lese situasjonene mye bedre og kan handle deretter”

“Jeg har fått god nytte av denne kunnskapen i mitt arbeid som lærer ved barne- og ungdomsarbeiderfaglig utdanning”

Få din kopi av 

PLS modellen

gratis her!

Til å printe ut!

PLS

Utdanningen ledes av Hans Holter Solhjell

 

Hans er pedagog med videreutdanning i veiledning. Han har lang erfaring fra undervisning og veiledning av foreldre, barnehager og skoler. Han har også undervist i psykologi ved Politihøyskolen i Oslo, hvor han hadde hovedfokus på kommunikasjon og konfliktløsning.

Han har spesialisert seg på kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte i relasjoner med barn. Han er også  utdannet i og jobber med kroppsorienterte traumeterapi, Somatic Experiencing, SE, og Trauma Release Exercises, TRE. Hans er også Global Certification Trainer i TRE.

Hans er pedagog med videreutdanning i veiledning. Han har lang erfaring fra undervisning og veiledning av foreldre, barnehager og skoler. Han har også undervist i psykologi ved Politihøyskolen i Oslo, hvor han hadde hovedfokus på kommunikasjon og konfliktløsning.

Han har spesialisert seg på kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte i relasjoner med barn. Han er også  utdannet i og jobber med kroppsorienterte traumeterapi, Somatic Experiencing, SE, og Trauma Release Exercises, TRE. Hans er også Global Certification Trainer i TRE.

Les mer ⤵

I sin hovedoppgave i pedagogikk skrev han om temaer relatert til selvregulering, hjernens og nervesystemets utvikling, psykonevrobiologisk tilknytningsteori, traumer og relasjonelt stress, mm.

Over de siste 15 årene har Hans utviklet PLS rammeverket, et sett med praktisk-pedagogiske modeller for praksis, veiledning og undervisning om relasjoner, kommunikasjon, konfliktløsning, regulerings- og utviklingsstøtte. De viktigste av disse er PLS modellen, Perspektivspiralen og Responstrakten.

Du kan lese mer om Hans her.

PLS modellen

PLS Plakater og kurshefte

 

For å gjøre det lettere å løse utfordrende situasjoner og konflikter, og å gjøre det lettere å lære hvordan man gjør det, så har jeg utviklet flere  forskningsbaserte modeller for utviklingsstøtte, kommunikasjon og konfliktløsning.
Og et omfattende kurshefte som viser deg hvordan du bruker de.
Når du melder deg på kurset får du disse tilsendt i posten.

PLS reguleringsstøtte-modellen

PLS modellen

Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og oppsummering

Responstrakten

Responstrakten

Reguleringsstøttesirkler

Reguleringsstøttesirkler

Kurshefte

Kurshefte

PLS reguleringsstøtte-modellen

PLS modellen

Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og oppsummering

Responstrakten

Responstrakten

Reguleringsstøttesirkler

Reguleringsstøttesirkler

Kurshefte

Kurshefte

Har du ikke mulighet til å delta på utdanningen, kan du likevel bestille kursheftet og plakatene. Disse kan kjøpes her.

Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med.
trassalder skolebarn
trassalder skolebarn

“Jeg har alltid sett på meg selv som veldig anerkjennende i forhold til barn, og nå innser jeg at barna nok ikke alltid har sett det på samme måte. Her lærte jeg å virkelig forstå hva annerkjennende kommunikasjon betyr i praksis, og hvordan jeg kan anvende det også i krevende situasjoner”.

Liss Guddingsmo.

Styrer i barnehage

“Kurset er lærerikt også for folk som har gode kunnskaper i konflikthåndtering fra før. Det har gitt meg bedre innsikt i forskjellige fagområder relatert til relasjoner med barn (utviklingspsykologi, traumeteori, hjernens utvikling og tilknytningsteori, læringsmotivasjon etc) og gitt meg den nødvendige bakgrunnskunnskapen for å kunne undervise med sikkerhet i relasjonsbasert konflikthåndtering. Jeg tok kurset i hovedsak med tilstedeværelse via skype fra utlandet og det var helt problemfritt, selv om det selvfølgelig er hyggeligere å være tilstede.”

Tine Caroline Aarsæther

Program for utdannelsen

Nettbasert

Den nettbaserte versjonen har 6 moduler.

4 moduler avholdes via Zoom på dagtid (4 samlinger per modul), fra kl. 12.30 til 16.

2 moduler av 2 dager med samling i Oslo. Disse samlingene er lagt til helger.

Samling 1.

Kommunikasjon og konfliktløsning med PLS modellen.

De grunnleggende praktiske modellene i utdannelsen:

 • PLS modellen. De 5 fasene i regulerings- og utviklingstøttende konfliktløsning, og hva du kan gjøre i hver fase.
 • Perspektivspiralen. Perspektivtagning og perspektivtagende kommunikasjon.
 • Anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting i konfliktsituasjoner.
 • Besluttningstagning og grensesetting i konfliktsituasjoner.
 • Lederstiler, fleksibel situasjonstilpasset ledelse.
 • Fysisk og verbal aggresjon. Grensesetting, ledelse, perspektivtagning, anerkjennende kommunikasjon og læringsprosesser  når situasjonen er ekstra ufordrende.

Deltagerne skal etter første gang være godt forberedt til å jobbe i praksis med utgangspunkt i PLS modellen og Perspektivspiralen, med målsetting å viderutvikle egen praksis og kompetanse i relasjoner med barn, kommunikasjon og konfliktløsning, og tilrettelegging for positive læringsspiraler.

Samling 2.

Dialog og problemløsende samtaler med barn, læringsmotivasjon og veilederrollen.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Teori om læringsmotivasjon – Self Determination Theory.
 • Dialog og problemløsende samtaler med barn, med fokus på læringsfasen.
 • Perspektiver på veiledning og veiledningsformer. Mesterlæremodellen.
 • Forberedelse til å jobbe med veiledning. Bruk av caser fra egen praksis.
 • Gruppearbeid med forberedelse til veiledning i egen daglig praksis.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • Kognitive stress faktorer og tankemønstre.
 • Forberedelse til videre arbeid med egen praksis og veiledning.

Samling 3.

Konfliktløsning mellom barn, voksnes rolle.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Konfliktløsning i relasjoner mellom barn.
 • Barns lek, språkutvikling, støtte og tilrettelegging.
 • Barns utviklingsfaser, kognitivt, sosialt, moralsk mm.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • Veiledningsøvelser ved bruk av caser fra deltagerne.

Samling 4.

Stress, traumer, selvregulering og barns utvikling.

Gjennomgang av erfaringer siden sist. Caser fra deltagerene.

 • Teori om selvregulering, samregulering og reguleringsstøtte,
 • Relasjonelt stress, traumer og hjernens utvikling
 • Betydningen av relasjoner for hjernens utvikling, psykonevrobiologisk tilknytningsteori,
 • Flukt – Kamp – Frys reaksjoner og SES, det Sosiale Engasjement Systemet.
 • Tilknytningsteori, trygg base, trygg havn.
 • De minste barna, non-verbal perspektivtagning og responsivitet.
 • Støtte til sosial, emosjonell, motorisk og språklig utvikling. Språklig utvidede situasjoner.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet, øvelse.
 • Veiledningsøvelser med bruk av caser fra deltagerne.

Samling 5.

Spesielt krevende og vanskelige konflikter. Stress og traumer i omsorgsrollen.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Spesielt krevende og vanskelig konflikter/relasjoner med mange ulike årsaksfaktorer.
 • Stress, traumer og utbrenthet i omsorgsrollen.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • TRE, Trauma Release Exercises.
 • Dynamisk systemteori.
 • Veiledningsøvelser med bruk av caser fra deltagerne.
 • Forberedelse til videre arbeid med egen praksis.

Samling 6.

Oversikt og integrering.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Oppsummering og repetisjon av teori og praksis med PLS modellen.
 • Det kunnskapsteoretiske grunnlaget for PLS modellen: Teoretiske, forståelsesorientert teori vs integrerte handlings og ferdighetsorienterte praktisk-pedagogiske modeller.
 • Presentasjoner fra deltagerene av utvalgte deler av materialet.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • Veiledningsøvelser med bruk av caser fra deltagerne.
 • Utdeling av deltagerbevis!

Samling 1.

Kommunikasjon og konfliktløsning med PLS modellen.

De grunnleggende praktiske modellene i utdannelsen:

 • PLS modellen. De 5 fasene i regulerings- og utviklingstøttende konfliktløsning, og hva du kan gjøre i hver fase.
 • Perspektivspiralen. Perspektivtagning og perspektivtagende kommunikasjon.
 • Anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting i konfliktsituasjoner.
 • Besluttningstagning og grensesetting i konfliktsituasjoner.
 • Lederstiler, fleksibel situasjonstilpasset ledelse.
 • Fysisk og verbal aggresjon. Grensesetting, ledelse, perspektivtagning, anerkjennende kommunikasjon og læringsprosesser  når situasjonen er ekstra ufordrende.

Deltagerne skal etter første gang være godt forberedt til å jobbe i praksis med utgangspunkt i PLS modellen og Perspektivspiralen, med målsetting å viderutvikle egen praksis og kompetanse i relasjoner med barn, kommunikasjon og konfliktløsning, og tilrettelegging for positive læringsspiraler.

Samling 2.

Dialog og problemløsende samtaler med barn, læringsmotivasjon og veilederrollen.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Teori om læringsmotivasjon – Self Determination Theory.
 • Dialog og problemløsende samtaler med barn, med fokus på læringsfasen.
 • Perspektiver på veiledning og veiledningsformer. Mesterlæremodellen.
 • Forberedelse til å jobbe med veiledning. Bruk av caser fra egen praksis.
 • Gruppearbeid med forberedelse til veiledning i egen daglig praksis.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • Kognitive stress faktorer og tankemønstre.
 • Forberedelse til videre arbeid med egen praksis og veiledning.

Samling 3.

Konfliktløsning mellom barn, voksnes rolle.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Konfliktløsning i relasjoner mellom barn.
 • Barns lek, språkutvikling, støtte og tilrettelegging.
 • Barns utviklingsfaser, kognitivt, sosialt, moralsk mm.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • Veiledningsøvelser ved bruk av caser fra deltagerne.

Samling 4.

Stress, traumer, selvregulering og barns utvikling.

Gjennomgang av erfaringer siden sist. Caser fra deltagerene.

 • Teori om selvregulering, samregulering og reguleringsstøtte,
 • Relasjonelt stress, traumer og hjernens utvikling
 • Betydningen av relasjoner for hjernens utvikling, psykonevrobiologisk tilknytningsteori,
 • Flukt – Kamp – Frys reaksjoner og SES, det Sosiale Engasjement Systemet.
 • Tilknytningsteori, trygg base, trygg havn.
 • De minste barna, non-verbal perspektivtagning og responsivitet.
 • Støtte til sosial, emosjonell, motorisk og språklig utvikling. Språklig utvidede situasjoner.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet, øvelse.
 • Veiledningsøvelser med bruk av caser fra deltagerne.

Samling 5.

Spesielt krevende og vanskelige konflikter. Stress og traumer i omsorgsrollen.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Spesielt krevende og vanskelig konflikter/relasjoner med mange ulike årsaksfaktorer.
 • Stress, traumer og utbrenthet i omsorgsrollen.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • TRE, Trauma Release Exercises.
 • Dynamisk systemteori.
 • Veiledningsøvelser med bruk av caser fra deltagerne.
 • Forberedelse til videre arbeid med egen praksis.

Samling 6.

Oversikt og integrering.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Oppsummering og repetisjon av teori og praksis med PLS modellen.
 • Det kunnskapsteoretiske grunnlaget for PLS modellen: Teoretiske, forståelsesorientert teori vs integrerte handlings og ferdighetsorienterte praktisk-pedagogiske modeller.
 • Presentasjoner fra deltagerene av utvalgte deler av materialet.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • Veiledningsøvelser med bruk av caser fra deltagerne.
 • Utdeling av deltagerbevis!

Datoer, pris og sted.

Datoer for neste nettbaserte utdannelse.

Nettbasert 2024

Nettbasert utdanning høsten 2024.

Oppstart 26 og 27. august, mandag og tirsdag kl 12.30 – 16.00.

Denne utdannelsen har 4 nettbaserte moduler og 2 i Oslo, i Sentralen, Øvre Slottsgate 3.
Om man ikke kan være med på modulene i Oslo så er det mulig å delta via Zoom også på disse modulene.

Modul 1 nettbasert
Mandag og tirsdag 26 og 27. august 2024
Mandag og tirsdag 2 og 3. september 2024
Mandag og tirsdag 9 og 10. september 2024

Modul 2 nettbasert
Mandag og tirsdag 14 og 15. oktober 2024
Mandag og tirsdag 28 og 29. oktober 2024

Modul 3 i Oslo
Lørdag og søndag 23 og 24. november 2024

Modul 4 nettbasert
Mandag og tirsdag 6 og 7. januar 2025
Mandag og tirsdag 20 og 21. januar 2025

Modul 5 nettbasert
Mandag og tirsdag 3 og 4. mars 2025
Mandag og tirsdag 17 og 18. mars 2025

Modul 6 i Oslo
Lørdag og søndag 10 og 11. mai 2025

Nettbasert 2023

Nettbasert utdanning høsten 2023.

Oppstart 21 og 22. august, mandag og tirsdag kl 12.30 – 16.00.

Denne utdannelsen har 4 nettbaserte moduler og 2 i Oslo, i Sentralen, Øvre Slottsgate 3.
Om man ikke kan være med på modulene i Oslo så er det mulig å delta via Zoom også på disse modulene.

Modul 1 nettbasert
Mandag og tirsdag 21 og 22. august 2023
Mandag og tirsdag 4 og 5. september 2023

Modul 2 nettbasert
Mandag og tirsdag 2 og 3. oktober 2023
Mandag og tirsdag 16 og 17. oktober 2023

Modul 3 i Oslo
Lørdag og søndag 2 og 3. desember 2023

Modul 4 nettbasert
Mandag og tirsdag 8 og 9. januar 2024
Mandag og tirsdag 22 og 23. januar 2024

Modul 5 nettbasert
Mandag og tirsdag 4 og 5. mars 2024
Mandag og tirsdag 18 og 19. mars 2024

Modul 6 i Oslo
Lørdag og søndag 4 og 5. mai 2024

Datoer for neste nettbaserte utdannelse.

1

Nettbasert 2024

Nettbasert utdanning høsten 2024.

Oppstart 26 og 27. august, mandag og tirsdag kl 12.30 – 16.00.

Denne utdannelsen har 4 nettbaserte moduler og 2 i Oslo, i Sentralen, Øvre Slottsgate 3.
Om man ikke kan være med på modulene i Oslo så er det mulig å delta via Zoom også på disse modulene.

Modul 1 nettbasert
Mandag og tirsdag 26 og 27. august 2024
Mandag og tirsdag 2 og 3. september 2024
Mandag og tirsdag 9 og 10. september 2024

Modul 2 nettbasert
Mandag og tirsdag 14 og 15. oktober 2024
Mandag og tirsdag 28 og 29. oktober 2024

Modul 3 i Oslo
Lørdag og søndag 23 og 24. november 2024

Modul 4 nettbasert
Mandag og tirsdag 6 og 7. januar 2025
Mandag og tirsdag 20 og 21. januar 2025

Modul 5 nettbasert
Mandag og tirsdag 3 og 4. mars 2025
Mandag og tirsdag 17 og 18. mars 2025

Modul 6 i Oslo
Lørdag og søndag 10 og 11. mai 2025

Nettbasert 2023

Nettbasert utdanning høsten 2023.

Oppstart 21 og 22. august, mandag og tirsdag kl 12.30 – 16.00.

Denne utdannelsen har 4 nettbaserte moduler og 2 i Oslo, i Sentralen, Øvre Slottsgate 3.
Om man ikke kan være med på modulene i Oslo så er det mulig å delta via Zoom også på disse modulene.

Modul 1 nettbasert
Mandag og tirsdag 21 og 22. august 2023
Mandag og tirsdag 4 og 5. september 2023

Modul 2 nettbasert
Mandag og tirsdag 2 og 3. oktober 2023
Mandag og tirsdag 16 og 17. oktober 2023

Modul 3 i Oslo
Lørdag og søndag 2 og 3. desember 2023

Modul 4 nettbasert
Mandag og tirsdag 8 og 9. januar 2024
Mandag og tirsdag 22 og 23. januar 2024

Modul 5 nettbasert
Mandag og tirsdag 4 og 5. mars 2024
Mandag og tirsdag 18 og 19. mars 2024

Modul 6 i Oslo
Lørdag og søndag 4 og 5. mai 2024

Pris og bonusinnhold

Total pris: 36 000 kr.

Prisen for utdanningen er 36000 kr.

Ved påmelding fakturerer vi et depositum på 4500 kr. Resten blir fakturert 6 uker før start.

“For oss som jobber i barnehage er det en trygghet å ha denne kunnskapen i møte med foreldre som ønsker råd og veiledning.”

Finansiering og delbetaling

Våre deltagere finansierer utdanningen på ulike måter. For privatpersoner er det mulig å dele betalingen opp i avdrag med en betalingsordning.

Les mer ⤵

Ekstrabonuser:

For den prisen du betaler for denne utdanningen får du også med deg flere ekstra kurs, kursmaterielle og plakater.

To veiledningstimer med Hans Holter Solhjell. Les mer her.

Barn og traumer fordypningskurs. Verdi 7990 kr. Les mer her. 

Gratis deltagelse, TRE introkurs, Les mer her. 

Dag 1 og 2 av vårt kurs med Eksplosive barn Ross Greene, Les mer her.

Verdi av ekstrainnhold og kurs:

Veiledningstimer 2400 kr.

Barn og traumer fordypningskurs 9990 kr.
TRE kurs 900 kr
Eksplosive barn kurs med Ross Greene 5800 kr
Kurshefte 350 kr.
Arbeidshefte 450 kr.

Plakater av PLS modellen, Responstrakten og Perspektivspiralen 750 kr.

 

Sum ekstrabonuser 20640 kr.

Hvem passer denne utdannelsen for?

I utgangspunktet passer utdannelsen for alle som ønsker å forstå relasjoner med barn bedre, og spesielt bli tryggere i konflikter med barn. Og bli bedre på å utvikle relasjoner over tid.

Les mer her.
Det er mulig å være med på denne utdannelsen uten å ønske å jobbe som veileder eller å holde kurs i andre sammenhenger.

Spesielt stort utbytte vil de som har daglig kontakt med barn, for eksempel om du jobber i barnehage, i skolen eller er forelder selv, og har egne barn i en situasjon hvor det er mye konflikter.

Det samme gjelder for deg som jobber med familier på ulike måter, som familieterapeuter, barnevernspedagoger, psykologer og andre.

Jobber du som pedagogisk leder eller styrer i en barnehage eller i tilsvarende roller i skolen vil denne utdannelsen gi deg en konkret faglig rammeverk og en formidlingsform du kan bruke til å heve kompetansen til dine ansatte, assistenter og andre. Og som du også kan bruke til å undervise og veilede foreldre i din barnehage eller skole.

De fleste som tar en utdannelse av denne typen, en coaching eller terapeututdannelse eller lignende gjør det primært for sin egen personlige og faglige utviklings skyld. Det vil si at en bruker det en lærer i den jobben en har, og i sitt eget privat liv. De færreste jobber i etterkant i privat virksomhet som coach, terapeut el.

Hva skal til for å jobbe som veileder/kursholder?

Utdannelsen er  en veilederutdannelsen, og gir de som er kvalifiserte til det mulighet til bruke modellene du lærer i utdannelsen til veiledning av foreldre og personale som jobber med barn. Og også bruke materialet i forbindelse med  kurs for foreldre og ansatte i barnehager ol.

Les mer her.
For å være kvalifisert til dette må man ha en relevant utdannelse på minimum bachelornivå, relevant erfaring (for eksempel ved å ha egne barn i relevant alder og/eller jobbe med barn i relevant alder) og vise evne til å omsette prinsippene fra utdannelsen ut i praksis i egen hverdag.

I tillegg må man gjennom utdannelsen vise/utvikle evne til å formidle dette på en konkret og forståelig måte til andre og evne til å sette seg inn i andres situasjon (som kan være svært ulik fra ens egen) forstå hva som skjer i andres konfliktsituasjoner og bidra med konkrete og praktiske innspill i andres prosesser.

Aktiv bruk av kursmanualene utover til bruk for eksempel egen barnhage, eget kontor eller praksis forutsetter at man også deltar på oppfølgings og videreutdanningskurs. Aktive kursholdere forventes å delta på årlige samlinger hvor vi deler innsikt, opplevelser og erfaringer med kolleger og andre profesjonelle i vårt nettverk.

Alle deltagere vil ved avsluttet grunnopplæring motta et kursbevis som bekrefter deltagelse på utdannelsen.

trassalder konflikt lite barn
trassalder skoler barn
trassalder konflikt barn

Du får:

Kursmanualer og veiledningsprogram.

Kursmanualer.

 

Utdannelsen gir de som er kvalifiserte til det mulighet til å veilede foreldre, ansatte i barnehager ol. med utgangspunkt i våre modeller, PLS modellen, kursmateriell, øvelser mm. Du får blant annet tilgang til å bruke presentasjonen fra vårt kurs om kommunikasjon og konflikløsning for foreldre og de som jobber med barn, og PLS modellen.

Kursmaterielet kan brukes internt i egen barnehage, skole, institutsjon el. Ved bruk utover dette må det gjøres egen avtale om dette og man må være faglig kvalifisert.

Det er også utviklet kursmateriell tilpasset personalgrupper i barnhage og i skole, og om tilgrensende temaer, som tilknytning, konflikter mellom barn, dialog med barn, læringsmotivasjon, lek, språkutvikling mm. Du får også tilgang til dette kursmaterialet.

Veiledningsprogram.

 

Som deltager i utdannelsen får du tilgang til et veiledningsprogram om kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte. Programmet er basert på PLS modellen og går over 6 moduler

Veiledningsprogrammet gir deg mulighet til å på en effektiv og strukturert måte å gjennomføre veiledning av foreldre og ansatte i barnehage og skole. Veiledningsprogrammet kan også gjennomføres i mindre grupper, for eksempel for ansatte på en avdeling i en barnehage.

 

Programmet du får tilgang til følger samme oppsett i seks moduler som fordypningskurset om barn og traumer. Du kan lese om de ulike modulene på denne nettsiden. (Du kan dele det opp i flere eller færre moduler etter behov og rammebetingelser. Det kan også brukes med andre titler, som konfliktløsning, relasjoner med barn, utfordrende adferd, vold og aggresjon og lignende, og lett tilpasses til disse temaene).

Du får tilgang til videoer med foredrag for hver modul, kursmateriell, oppgaver, refleksjonsspørsmål og veiledningsopplegg. Dette veiledningsprogrammet og kursmateriellet gjør det enklere for deg å selv komme i gang med veiledning, både for enkeltpersoner og mindre grupper.

Hvor og med hvem du kan bruke programmet med vil avhenge av hva du ellers har av utdannelse, erfaring og kvalifikasjoner.

Utdannelsen gir de som er kvalifiserte til det mulighet til å veilede foreldre, ansatte i barnehager ol. med utgangspunkt i våre modeller, PLS modellen, kursmateriell, øvelser mm. Du får blant annet tilgang til å bruke presentasjonen fra vårt kurs om kommunikasjon og konflikløsning for foreldre og de som jobber med barn, og PLS modellen.

Kursmaterielet kan brukes internt i egen barnehage, skole, institutsjon el. Ved bruk utover dette må det gjøres egen avtale om dette og man må være faglig kvalifisert.

Det er også utviklet kursmateriell tilpasset personalgrupper i barnhage og i skole, og om tilgrensende temaer, som tilknytning, konflikter mellom barn, dialog med barn, læringsmotivasjon, lek, språkutvikling mm. Du får også tilgang til dette kursmaterialet.
Som deltager i utdannelsen får du tilgang til et veiledningsprogram om kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte. Programmet er basert på PLS modellen og går over 6 moduler

Veiledningsprogrammet gir deg mulighet til å på en effektiv og strukturert måte å gjennomføre veiledning av foreldre og ansatte i barnehage og skole. Veiledningsprogrammet kan også gjennomføres i mindre grupper, for eksempel for ansatte på en avdeling i en barnehage.

 

Programmet du får tilgang til følger samme oppsett i seks moduler som fordypningskurset om barn og traumer. Du kan lese om de ulike modulene på denne nettsiden. (Du kan dele det opp i flere eller færre moduler etter behov og rammebetingelser. Det kan også brukes med andre titler, som konfliktløsning, relasjoner med barn, utfordrende adferd, vold og aggresjon og lignende, og lett tilpasses til disse temaene).

Du får tilgang til videoer med foredrag for hver modul, kursmateriell, oppgaver, refleksjonsspørsmål og veiledningsopplegg. Dette veiledningsprogrammet og kursmateriellet gjør det enklere for deg å selv komme i gang med veiledning, både for enkeltpersoner og mindre grupper.

Hvor og med hvem du kan bruke programmet med vil avhenge av hva du ellers har av utdannelse, erfaring og kvalifikasjoner.

Erfaringer fra tidligere deltagere

“Takk et utrolig flott opplegg som har gitt meg mye hjelp til å takle hverdagen min, med barn som trenger/krever det lille ekstra. Jeg bruker den gode samtalen når små konflikter skal løses, d.v.s. flere ganger om dagen, og føler veldig på at jeg ikke overkjører barna, men er bevist på å bruke den tid det trengs, slik barnet får fortalt alt det har på hjertet. Dette har bevisstgjort meg på viktigheten av å være en god lytter med forståelse og ikke dømmende!”

Lene Vinther Pedersen

Trivselsleder ansvarlig

“Utdannelsen har gitt meg en større trygghet på tema konfliktløsning. Jeg bruker verktøy jeg har lært på kurset til daglig i forhold til mine egne barn og i barnehagen. Det har vært lærerikt og spennende, og jeg føler at jeg er enda mer bevisst og observant i situasjoner. Jeg klarer å lese situasjonene mye bedre og kan handle deretter”.

Liss Guddingsmo

Styrer i barnehage

“Jeg opplevde at kurset var praktisk rettet og at det i hovedsak var kjente dagligdagse situasjoner som det var lett for de fleste å kjenne seg igjen.

Jeg lærte praktiske verktøy og fikk inspirasjon og gode eksempler i møte med de forskjellige faggruppene som var representert på kurset”.

Pernille Wesmann

Coach og Prosessveileder

Jeg har fått god nytte av denne kunnskapen i mitt arbeid som lærer ved barne- og ungdomsarbeiderfaglig utdanning.

Samtidig er modellen like aktuell og anvendbar i forhold til egne barn.

Anita Repp Bergsmark

Lærer og mamma

«Utdannelsen gav meg et godt systematisert stoff som er enkelt å finne frem i og som gjorde det lett å få oversikt på en slik måte at det er mulig å ha det i bakhodet når en står i situasjoner som oppleves utfordrende. Det ble også presentert på en slik måte at det inspirerer til videreformidling.

Jeg likte at det var fokus på hvordan vi kunne hente læring ut av det vi ofte tenker som vanskelige eller utfordrende situasjoner. Det var også fint å kunne få veiledning mellom samlinger der jeg kunne gå mer i dybden på mine tema og egen prosess. Jeg opplevde at kurset var praktisk rettet og at det i hovedsak var kjente dagligdagse situasjoner som det var lett for de fleste å kjenne seg igjen.Jeg lærte praktiske verktøy og fikk inspirasjon og gode eksempler i møte med de forskjellige faggruppene som var representert på kurset.

Det var veldig fint å ha flere faggrupper representert til å sparre med og høste erfaringer fra. Jeg anbefaler kurslederutdanningen for deg som enten i det private eller i ditt arbeid ønsker å tilnærme deg barn på en vekst- og læringsorientert måte, og lære mer om hvordan du kan ivareta ditt ansvar for å skape gode relasjoner i asymmetriske forhold og ha kunnskap og verktøy i vanskelig sitasjoner/konflikter som oppstår. Og for deg som ønsker å inspirere  andre til det samme».

Pernille Wesmann

Coach og Prosessveileder

«Takk for en flott og lærerik utdannelse! Utdannelsen ga gode rammer for læring. Med begrenset antall deltagere på utdannelsen fikk vi god tid til å fordype oss i de enkelte hverdagslige konfliktsituasjonene vi møter.

Modellen som presenteres er lettforståelig og enkel å formidle videre til egen arbeidsplass og personal. Med god tid mellom hver samling fikk vi fikk praktisert på arbeidsplassen og hjemme og lagt grunnlag for nye diskusjoner på kursdagene.

Jeg bruker modellen i hverdagen, som et godt verktøy til å takle hverdagskonflikter jeg møter, til veiledning av personalet og foreldre».

Sissel K Karleng

pedagogisk leder i barnehage.

«Jeg anbefaler dette kurset på det sterkeste. Bruker metodene daglig både hjemme og på jobb».

Privat barnevernskonsulent

«Kursleiarutdanninga i kommunikasjon og konflikthandtering var for meg reflekterande, utviklande, nyskapande, interessant og svært kjekk! Teori, refleksjonar og diskusjonar var fletta i saman på ein svært god måte, slik at ein sat att med mykje nyvunnen kunnskap når samlinga var omme.

Det å arbeide med matrialet mellom samlingane gjor sitt til at ein hadde eit godt grunnlag å arbeide med til kvar samling, samstundes som det gjor sitt til at ein fekk knytta det opp til eigen praksis og det gav innhaldet enda meir meining.

Som formidlar er eg og blitt mykje tryggare. Konstruktive tilbakemeldingar frå kursleiar og andre deltakarar var gull verdt, og som eg har teke med meg vidare. Kurleiarutdanninga gav gode tips og konkrete verktøy både til kommunikasjon og konflikthandtering, samt til rolla som formidlar. Rett og slett ei utdanning eg kan tilrå på det varmaste!».

Anette Lauareid Hovda

Dagleg leiar Småfolk barnehage

Kurset har gitt meg en større trygghet på tema konflikthåndtering. Jeg bruker verktøy jeg har lært på kurset til daglig i forhold til mine egne barn og i barnehagen. Det har vært lærerikt og spennende, og jeg føler at jeg er enda mer bevisst og observant i situasjoner. Jeg klarer å lese situasjonene mye bedre og kan handle deretter.

Bare det å endre holdning til konflikter har hjulpet meg, for det er jo sånn at konflikter er helt naturlig, og en måte å lære mye om oss selv og barnet. Jeg har alltid sett på meg selv som veldig anerkjennende i forhold til barn, og nå innser jeg at barna nok ikke alltid har sett det på samme måte. Her lærte jeg å virkelig forstå hva annerkjennende kommunikasjon betyr i praksis, og hvordan jeg kan anvende det også i krevende situasjoner.

I tillegg er ideen om positive læringspiraler og PLS fem fase modellen spesielt nyttig. Vi som jobber i barnehage har mye å hente på å lære oss enda mer om anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting.

Jeg kan virkelig anbefale kurset, og for oss som jobber i barnehage er det en trygghet å ha denne kunnskapen i møte med foreldre som ønsker råd og veiledning. Jeg har blitt veldig interessert i temaet, har allerede holdt flere kurs og gleder meg over å videreformidle kunnskapen til foreldre og ansatte i barnehage og skole.

Liss Guddingsmo.

Styrer i barnehage.

”Kurslederutdanningen i kommunikasjon og samhandling har gitt meg et praktisk verktøy gjennom bruk av PLS samreguleringsmodellen.  Jeg har fått god nytte av denne kunnskapen i mitt arbeid som lærer ved barne- og ungdomsarbeiderfaglig utdanning. Samtidig er modellen like aktuell og anvendbar i forhold til egne barn. I forhold til utdanningen vil jeg spesielt påpeke det positive ved at kurslederen Hans brukte mange praktiske eksempler som illustrerte konkret bruk av modellen. Slik knyttet han teori og praksis sammen på en forståelig måte. I tillegg hadde vi god tid mellom samlingene til å fordype oss i teorien samt prøve ut verktøyet i praksis. Jeg anbefaler denne kurslederutdanningen.”
Anita Repp Bergsmark

Lærer og mamma

“Utdannelsen har gitt meg en større trygghet på tema konfliktløsning. Jeg bruker verktøy jeg har lært på kurset til daglig i forhold til mine egne barn og i barnehagen. Det har vært lærerikt og spennende, og jeg føler at jeg er enda mer bevisst og observant i situasjoner. Jeg klarer å lese situasjonene mye bedre og kan handle deretter”.

Liss Guddingsmo

Styrer i barnehage

“Jeg opplevde at kurset var praktisk rettet og at det i hovedsak var kjente dagligdagse situasjoner som det var lett for de fleste å kjenne seg igjen.

Jeg lærte praktiske verktøy og fikk inspirasjon og gode eksempler i møte med de forskjellige faggruppene som var representert på kurset”.

Pernille Wesmann

Coach og Prosessveileder

Jeg har fått god nytte av denne kunnskapen i mitt arbeid som lærer ved barne- og ungdomsarbeiderfaglig utdanning.

Samtidig er modellen like aktuell og anvendbar i forhold til egne barn.

Anita Repp Bergsmark

Lærer og mamma

«Utdannelsen gav meg et godt systematisert stoff som er enkelt å finne frem i og som gjorde det lett å få oversikt på en slik måte at det er mulig å ha det i bakhodet når en står i situasjoner som oppleves utfordrende. Det ble også presentert på en slik måte at det inspirerer til videreformidling.

Jeg likte at det var fokus på hvordan vi kunne hente læring ut av det vi ofte tenker som vanskelige eller utfordrende situasjoner. Det var også fint å kunne få veiledning mellom samlinger der jeg kunne gå mer i dybden på mine tema og egen prosess. Jeg opplevde at kurset var praktisk rettet og at det i hovedsak var kjente dagligdagse situasjoner som det var lett for de fleste å kjenne seg igjen.Jeg lærte praktiske verktøy og fikk inspirasjon og gode eksempler i møte med de forskjellige faggruppene som var representert på kurset.

Det var veldig fint å ha flere faggrupper representert til å sparre med og høste erfaringer fra. Jeg anbefaler kurslederutdanningen for deg som enten i det private eller i ditt arbeid ønsker å tilnærme deg barn på en vekst- og læringsorientert måte, og lære mer om hvordan du kan ivareta ditt ansvar for å skape gode relasjoner i asymmetriske forhold og ha kunnskap og verktøy i vanskelig sitasjoner/konflikter som oppstår. Og for deg som ønsker å inspirere  andre til det samme».

Pernille Wesmann

Coach og Prosessveileder

«Takk for en flott og lærerik utdannelse! Utdannelsen ga gode rammer for læring. Med begrenset antall deltagere på utdannelsen fikk vi god tid til å fordype oss i de enkelte hverdagslige konfliktsituasjonene vi møter.

Modellen som presenteres er lettforståelig og enkel å formidle videre til egen arbeidsplass og personal. Med god tid mellom hver samling fikk vi fikk praktisert på arbeidsplassen og hjemme og lagt grunnlag for nye diskusjoner på kursdagene.

Jeg bruker modellen i hverdagen, som et godt verktøy til å takle hverdagskonflikter jeg møter, til veiledning av personalet og foreldre».

Sissel K Karleng

pedagogisk leder i barnehage.

«Jeg anbefaler dette kurset på det sterkeste. Bruker metodene daglig både hjemme og på jobb».

Privat barnevernskonsulent

«Kursleiarutdanninga i kommunikasjon og konflikthandtering var for meg reflekterande, utviklande, nyskapande, interessant og svært kjekk! Teori, refleksjonar og diskusjonar var fletta i saman på ein svært god måte, slik at ein sat att med mykje nyvunnen kunnskap når samlinga var omme.

Det å arbeide med matrialet mellom samlingane gjor sitt til at ein hadde eit godt grunnlag å arbeide med til kvar samling, samstundes som det gjor sitt til at ein fekk knytta det opp til eigen praksis og det gav innhaldet enda meir meining.

Som formidlar er eg og blitt mykje tryggare. Konstruktive tilbakemeldingar frå kursleiar og andre deltakarar var gull verdt, og som eg har teke med meg vidare. Kurleiarutdanninga gav gode tips og konkrete verktøy både til kommunikasjon og konflikthandtering, samt til rolla som formidlar. Rett og slett ei utdanning eg kan tilrå på det varmaste!».

Anette Lauareid Hovda

Dagleg leiar Småfolk barnehage

Kurset har gitt meg en større trygghet på tema konflikthåndtering. Jeg bruker verktøy jeg har lært på kurset til daglig i forhold til mine egne barn og i barnehagen. Det har vært lærerikt og spennende, og jeg føler at jeg er enda mer bevisst og observant i situasjoner. Jeg klarer å lese situasjonene mye bedre og kan handle deretter.

Bare det å endre holdning til konflikter har hjulpet meg, for det er jo sånn at konflikter er helt naturlig, og en måte å lære mye om oss selv og barnet. Jeg har alltid sett på meg selv som veldig anerkjennende i forhold til barn, og nå innser jeg at barna nok ikke alltid har sett det på samme måte. Her lærte jeg å virkelig forstå hva annerkjennende kommunikasjon betyr i praksis, og hvordan jeg kan anvende det også i krevende situasjoner.

I tillegg er ideen om positive læringspiraler og PLS fem fase modellen spesielt nyttig. Vi som jobber i barnehage har mye å hente på å lære oss enda mer om anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting.

Jeg kan virkelig anbefale kurset, og for oss som jobber i barnehage er det en trygghet å ha denne kunnskapen i møte med foreldre som ønsker råd og veiledning. Jeg har blitt veldig interessert i temaet, har allerede holdt flere kurs og gleder meg over å videreformidle kunnskapen til foreldre og ansatte i barnehage og skole.

Liss Guddingsmo.

Styrer i barnehage.

”Kurslederutdanningen i kommunikasjon og samhandling har gitt meg et praktisk verktøy gjennom bruk av PLS samreguleringsmodellen.  Jeg har fått god nytte av denne kunnskapen i mitt arbeid som lærer ved barne- og ungdomsarbeiderfaglig utdanning. Samtidig er modellen like aktuell og anvendbar i forhold til egne barn. I forhold til utdanningen vil jeg spesielt påpeke det positive ved at kurslederen Hans brukte mange praktiske eksempler som illustrerte konkret bruk av modellen. Slik knyttet han teori og praksis sammen på en forståelig måte. I tillegg hadde vi god tid mellom samlingene til å fordype oss i teorien samt prøve ut verktøyet i praksis. Jeg anbefaler denne kurslederutdanningen.”
Anita Repp Bergsmark

Lærer og mamma

Taushetsplikt

Da utdannelsen delvis innebærer at deltagerene forteller om personlige erfaringer og andre de er i kontakt med så har alle taushetsplikt i forhold til den personlig informasjon, historier mm. som kommer frem i utdannelsen.

Ofte spurte spørsmål om kurset

Hvordan foregår utdanningen?
Utdanningen kan tas på to ulike måter.

En utgave av utdanningen er organisert som en online utdanning med 4 moduler over Zoom og med to samlinger i Oslo.

Den andre utgaven foregår med alle samlingene i Oslo.

 

Jeg er i relasjon med, eller veileder når, barn som kan bli rasende, slå, sparke og bite. Er denne utdanningen aktuell for meg?
Ja. Vi snakker spesifikt om slike tilfeller og hva som kan utløse denne type reaksjoner hos barn. Du lærer å forebygge slike situasjoner, hvordan du kan håndtere de de gangene du ikke klarer å forebygge de, og hvordan du kan skape læring over tid for å styrke barnets evne til selvregulering og emosjonelle og sosial kompetanse.
Holder dere kurs i barnehager og skoler?
Ja. Hele utdanningen kan også bestilles av organisasjoner, kommuner ol. Kanvas barnehager gjennomførte for noen år siden hele utdanningen for 15 av sine barnehagelærere.

Vi holder også kortere kurs under foreldremøter og personalmøter. Du kan lese mer om våre kurs for barnehager her. Og om våre kurs i skoler her.

Kan jeg stille spørsmål om min egen situasjon under utdanningen?
Ja, du kan spørre om ting du selv opplever privat eller på jobb, og også caser du jobber med som veileder mm. Vi bruker en god del tid på å snakke om og gi tilbakemelding på situasjoner deltagerene selv opplever.
Hva skjer om jeg ikke kan være med på en modul? Hva gjør jeg da?
Går du glipp av en modul så er det mulig å delta på en tilsvarende modul på en senere utdanning.

Om du ikke kan komme til Oslo men kan følge modulen via Zoom så kan du gjøre dette også for den utdanningen, og modulene, som foregår i Oslo.

Vi gjør også en god del opptak av undervisningen og du får tilgang til disse opptakene.

Jeg jobber mest med skolebarn og ungdom. Er utdanningen relevant da?
Ja, utdanningen er også relevant for deg som jobber mest med eldre barn og ungdom. Du kan også få tilgang til kursmateriell mer fokusert mot denne aldersgruppen.
Jeg er forelder. Kan jeg være med på utdanningen?
Ja det er også mulig å delta om man selv er forelder og ikke jobber med barn.

Dette er spesielt aktuelt for de som opplever ekstra utfordringer hjemme, ønsker å ha støtte og oppfølging over lengre tid, og som også vil ha nytte av mer kunnskap i møte med barnehage, skole mm.

Vi har hatt med flere foreldre, og flere av fagpersonene som har deltatt har deltatt på grunn av personlige årsaker.

Har dere kortere kurs for foreldre?
Ja. Du kan lese mer om kursene våre for foreldre her,

For de fleste foreldre:

Trassalder eller selvstendigshetsalder? Kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte.

For de med ekstra utfordringer.

Barn og traumer fordypningskurs.

 

Jeg opplever ofte konflikter mellom barna. Omtaler utdanningen dette?
Ja. En av modulene i utdanningen dreier seg om voksnes rolle i konflikter mellom barn.

Påmelding veilederutdannelse