FB

Voksen ledelse i relasjoner med barn

Ledelse og grensesetting som tar vare på både barne og voksne

Et kurs for foreldre, barnehager og skoler

Dette kurset handler om hvordan vi som voksne kan være gode ledere i relasjoner med barn. I familier, barnehager og skoler.

I kurset snakker vi blant annet om:

  • Hvorfor trenger barn lederskap og grenser?
  • De fire vanligste lederstilene
  • Forskningen viser at den Autoritative stilen er best for barns utvikling
  • Den Autoritative lederstilen i praksis
  • Likeverd, ansvar og roller i voksen-barn relasjonen
  • Konfliktsituasjoner, når barnet utrykker sterke meninger
  • Samarbeid mellom voksne, når vi har ulike lederstiler

Sunne og trygge relasjoner

God voksen ledelse i relasjoner med barn handler blant annet om å skape sunne og trygge relasjoner som gir barn rom til å utvikle seg og lære, hvor det er trygt å feile, få veiledning, trøst og støtte.

Men også at vi har tydelige grenser, forventninger og regler som vi forklarer og gir barna mulighet til å forstå og lære.

De fire lederstilene

I dette kurset får du en oversikt over de fire vanligste lederstilene. Disse kalles også foreldrestiler og voksenstiler.

Vi bruker mest tid på den stilen som er ansett for å være sunnest og beste for barns utvikling, den Autoritative stilen.

Grensesetting collage

Autoritativ lederstil i praksis

Vi ser på hvilke verdier, holdninger og ferdigheter vi trenger å utvikle for å kunne utøve en Autoritativ lederstil i praksis.

Vi har spesielt fokus på konfliktsituasjoner, hvor det er lett å bli enten unnvikende eller autoritær og overkjørende.

Foreldre, barnehage og skole

Kurset er aktuelt for alle som er i relasjon med barn, foreldre og de som jobber i barnehage og skole.