FB

Voksnes ledelse i relasjon med barn

Så hvordan kan vi praktisere et lederskap som tar vare på både barnet og den voksne?

Dette kurset handler om hvordan vi som foreldre kan praktisere voksent lederskap, og samtidig skape sunne og konstruktive læringsmilø som gir barn rom til å utvikle seg til sitt fulle potensial, samtidig som du som leder vokser deg bevisst på dine egne behov og grenser.

Vi ser på den tradisjonelle autoritære oppdragelsen og den ”frie” eller ”rettferdige” barneoppdragelsen, som på hver sine måter ikke har vært særlig vellykket og har blitt kritisert fra ulike hold.

I begge tilfellene har vi sett løsninger og metoder som ikke bare har vært skadelig for barna, men også for foreldrenes velvære. Så hvordan kan vi praktisere et lederskap som tar vare på både barnet og den voksne?

“Jeg vil gjerne vite hvem min mor er og hva som er viktigst for henne.
Jeg blir forvirret og synes det er vanskelig å ha tillit til henne når hun bare spiller morsrollen”. Jesper Juul.

Alle er vi enig i at barn trenger en eller annen form for lederskap. Det store spørsmålet er imidlertid hvilken type lederskap trenger de? Og hvordan skal lederskapet utvikle seg over tid og i samsvar med barnets utvikling?

Barn kommer inn i denne verden og starter sine liv helt uten egne erfaringsbilder, derfor er de avhengige av foreldre som er i stand til å dra omsorg for dem og som kan sørge for å gi dem et oppvekstmiljø preget av den psykologiske og emosjonelle støtten de trenger.

Gjennom dette seminaret introduseres du til en del grunnleggende verdier som vi håper kan være til støtte og inspirasjon på vegen videre mot å finne og integrere din egen måte å utøve ditt foreldrebaserte lederskap på i din egen familie.

    Vi kommer blant annet inn på disse punktene:

  • Hvorfor trenger barn lederskap?
  • Hva er barneoppdragelse og hva er formålet med det?
  • Tradisjon vs trend
  • Å trå på gamle veier vs å tråkke opp nye stier
  • Hva er ansvarlig lederskap
  • Barns kompetanse vs barns behov
  • Likeverd og likestilling i voksen barn relasjonen

Seminaret fokuserer først og fremst på relasjonen mellom foreldre og barn, men er interessant for alle som er opptatt av barns utvikling, voksen barn relasjonen og foreldrerollen.

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Fyll inn epost og fornavn under.

Du kan når som helst enkelt avregistrere deg fra nyhetsbrevet.

You have Successfully Subscribed!