Foreldreveiledning og familieterapi

Vi får ofte spørsmål om vi kan anbefale foreldreveiledere eller terapeuter som jobber med utgangspunkt i Famlab’s og Jesper Juul’s filosofi og verdigrunnlag. Her finner du oversikt over veiledere, coacher og terapeuter som har tilknyttning til vårt nettverk. De jobber med ulike typer problemstillinger, metoder og tilnærminger som i utgangspunktet er kompatible med Famlab’s verdigrunnlag og filosofi. De har også gjennomført Famlab’s seminarlederutdannelse, i tillegg til å ha andre utdannelser innen foreldreveiledning, coaching eller som terapeuter, og erfaring fra å jobbe i disse rollene. Som ved all veiledning, coaching eller terapi er det viktig at det er en god personlig match mellom de ulike partene.

Vi har ikke mulighet til å personlig anbefale hvem fra listen du bør velge. Det vi kan si er at hver enkelt har relevant utdannelse, praktisk arbeidserfaring, er engasjert i å bidra til mennesker utvikling og deler vårt verdisyn og filosofi. Vi anbefaler at du leser mer på deres nettsider om de enkelte, hva de tilbyr, har erfaring med, og eventuelt også avtaler en time for å finne ut om du finner en som er en god match for deg eller ikke. Under finner du en oversikt basert på hvor den aktuelle veileder eller terapaut holder til. Om det ikke er praktisk for deg å komme til veiledning da du bor for langt unna, du har aleneomsorg for barn el. er det mulig å få veiledning via internett, ved bruk av Skype, som har tale og videofunksjon. Ta da kontakt med Famlab via epost. For alle andre spørsmål relatert til veiledning kontakter du den enkelte veileder.

Oslo og omegn

Hans Holter Solhjell.

Hans er pedagog med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Han har også videreutdanning i veiledning, Kommunikologi, traumeterapi, Feldenkraismetoden mm. Han gir veiledning i forhold til kommunikasjon og konflikthåndtering i alderen 2-12 år, gråt og kolikk i spedbarnsalderen og kommunikasjon og barns språklige, sosiale og emosjonelle utvikling. Du kan lese mer om dette her,  http://www.foreldrekompetanse.no/foreldreveiledning/ . Hans Holter Solhjell tilbyr også veiledning over internett, via Skype, om det ikke er praktisk for deg å komme til kontoret. Veiledning kan også foregå på engelsk.

Kari Ugland.

Jeg tar imot barn, ungdom og foreldre til samtale og veiledning i hyggelige lokaler på Holmensenteret i Asker. Jeg har selv 4 barn, og har jobbet med barn og ungdom, i og utenfor institusjoner siden 1987, hovedsakelig som helsesøster og senere familieterapeut i Asker kommune. Jeg har vært gruppeleder i ulike grupper for barn og ungdom, barn av psykisk syke og/eller rusmiddelavhengige, skilsmissegrupper og pubertetsgrupper. Min rolle som familieterapeut vil være å bevisstgjøre og inspirere til å ta nye perspektiver og verdier i bruk for å utvikle gode og konstruktive relasjoner mellom voksne og barn i familien.

Ingrid Prøsch.

Ingrid Prøsch jobber med veiledning av gravide gjennom DinDoula, og med veiledning av foreldre gjennom Tilknytningspedagogene. Prøsch er utdannet fagpedagog (cand. paed.) fra Universitetet i Oslo og er mamma til tre barn. Prøsch har etterutdannelse i tilknytningspedagogikk (API-leader fra Attachment Parenting International), er International Editor i magasinet The Attached Family, har Doulautdannelse fra Norsk Doulaforening og har erfaring som ammehjelper i Ammehjelpen. Veiledningstemaene spenner bredt, og rommer de fleste tema småbarnsforeldre er opptatt av, blant annet fødsel, amming, søvn, søskensjalusi, barnehagetilvenning, ekte kommunikasjon og balanse i familien. Les mer her.

Bergen

Anne Kristin Schønning.

Anne Kristin Schønning er utdannet barnevernpedagog med videreutdanning i familieterapi. Hun har også videreutdanning i klinisk arbeid med par og seminarleder utdanning under ledelse av Jesper Juul. Hun har drevet Samtalepartnerne i syv år og tilbyr  foreldreveiledning, familieterapi, parterapi og individuelle samtaler for barn, unge, voksne og eldre. Hun kan veilede på både engelsk og spansk om ønskelig. Du kan lese mer her www.samtalepartnerne.no.

 

Våre kurs i tiden fremover

KOMPETENTE VOKSNE

Famlabs seminarleder grunnutdannelse over 8 dager. For deg som ønsker en fordypning i relasjoner med barn, i familer, barnehage og skole.
Du får også tilgang til alle våre seminarmanualer og presentasjoner. Les mer her.

 

EKSPLOSIVE BARN

Problemløsning Gjennom Samarbeid. Seminar med Professor Ross Greene.

Modul I torsdag 2. november 2017.
Modul II datoer kommer, for 2018.

Les mer her.

 

Famlab kurshelg

Evnerike barn, konflikter mellom barn, barn og traumer, minoriteter i barnehagen. Les mer her.

 

Foreldre kurshelg

Våre populære kurshelger for foreldre, og deg som jobber med barn. Kurs om barns selvfølese, kommunikasjon og konflikthåndtering mm. Les mer her.

 

Barns selvfølelse

Om forskjellen på ”selvfølelse” og ”selvtillit” og betydningen av begge. Hvordan styrke barns selvfølelse. Les mer her.

 

BARN I BALANSE

Mindfulness med barn og unge. Kurs over 2 dager med Anne Sælebakke. Empati og mindfulness i praksis, hjemme, i barnehage og skole! Les mer her.

 

Førstehjelpskurs for småbarnsforeldre

Kurs hver måned i Oslo. Les mer her.

 

Kontakt oss