FB
Alle våre kurs Kursoversikt

Inspirasjon og kompetanse til
personal og foreldremøter!

Her får dere faglig påfyll med fokus på relasjoner med barn!

Vi tilpasser kursene kan tilpasses etter deres behov, både med tanke på innhold og lengde, fra 30 minutter til en hel dag.

Vi leverer foredrag og kurs til barnehager, skoler, foreldregrupper, institusjoner, organisasjoner av ulike slag, kommuner og bedrifter.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille kurs er det bare å ta kontakt via kontaktskjemaet.

 

Alle-vare-kurs

PLS Utviklingsprosesser i barnehage og skole

Vil kan også hjelpe dere med utviklingsprosesser i barnehage og skole over et semester, ett eller flere år. Vi skreddersyr da et opplegg etter deres behov.

Du kan lese mer om PLS skoleutvikling her.

Og om PLS barnehageutvikling her.

 

“Her er hva andre deltagere sa om kurset: Svært interessant. Litt provoserende. Svært nyttig at Solhjell tok utgangspunkt i våre problemstillinger. Det er synd at ikke også lærerne kunne delta.”

“Mine ansatte var SVÆRT godt fornøyd”.

Lasse Edelsten

Rektor

Kurset var veldig nyttig og lærerikt for oss. Vi likte veldig godt at vi kunne komme med egne eksempler på utfordringer både i forkant av, og underveis i kurset. På denne måten ble kurset ekstra relevant og gjenkjennbart for instruktørene på vår IFO (idrettsfritidsordning).

Med sportslig hilsen

Mari Skåla Åsan

Gimletroll IFO Kristiansand

“Dette var et kurs som ga input til alle som var tilstede. Det jeg la veldig godt merke til var at de som sjelden eller aldri sier noe på et personalmøte, var de som var mest engasjerte denne dagen. Det var veldig flott og se/høre. Dette kurset kan trygt anbefales til flere”.

Unni i Skramstad

“Jeg har snakket med en del foreldre i dag, og de er alle SÅ fornøyde med kvelden. Det er tydelig at du traff foreldrene på det som er viktig for dem, i deres hverdag. Jeg likte veldig godt alle dine eksempler og måten du levde deg inn i de ulike ”rollene”. Tror noen og enhver så seg selv på godt og vondt. Jeg tillater meg å anbefale deg til andre barnehager i området, både i forhold til foreldre og personalgrupper”.

Nina Smedbakken Marthinsen

Rosenlund barnehage

Seminartemaer og datoer i tiden fremover

I vår kurskalender finner du oversikt over kurs og utdannelser det er mulig å melde seg på, som enkeltperson eller gruppe.

Veilederutdanning i
kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte!

I vår veilederutdannelse har vi deltagere fra barnehage, skole, BUP, PPT, familieveiledere, og også foreldre.

Du kan lese mer om utdanningen her!

Foreldrekompetanse.no

Kursoversikt

Oversikt over temaer vi kan levere kurs om

    BARNS SELVFØLELSE

Om forskjellen på selvtillit og selvfølelse, betydningen av begge. Lær hvordan du kan styrke ditt barns selvfølelse!

    KUNSTEN Å SI NEI !

Kurs om grensesetting i relasjoner med barn. Og om hvordan vi kan sette grenser i praksis, også når det kan være vanskelig.

    Voksen ledelse i relasjoner med barn

Kurs om voksen ledelse, som også støtter barns læring, vekst og utvikling.

    Konfliktløsning og utviklingsstøtte?

Kurs om kommunikasjon og konflikløsning for deg som opplever konflikter og vanskelige situasjoner i relasjoner med barn, i alle aldre. Her får du konkrete svar og løsninger på hverdagslige utfordringer, og hvordan du kan løse de på en måte som styrker barns utvikling.

    Læringsmotivasjon.

Hva er det som driver frem våre handlinger, enten vi skal gjøre noe vi har lyst til, eller noe vi ikke liker. Og hva kan underminere motivasjon? Dette er det viktig å kunne noe om når vi skal legge til rette for barns utvikling og læring, både som foreldre og fagpersoner.

    Konflikter mellom barn, voksnes rolle.

Dette kurset dreier seg om voksnes rolle i konflikter mellom barn og hvordan vi kan sette grenser og hjelpe barn å løse konflikter, samtidig som vi hjelper barna  å utvikle sosiale ferdigheter, evne til selv å håndtere konflikter, finne løsninger sammen, sette egne grenser og respektere andres.

“Dette var et kurs som ga input til alle som var tilstede. Det jeg la veldig godt merke til var at de som sjelden eller aldri sier noe på et personalmøte, var de som var mest engasjerte denne dagen. Det var veldig flott og se/høre. Dette kurset kan trygt anbefales til flere”.

Unni i Skramstad

“Jeg har snakket med en del foreldre i dag, og de er alle SÅ fornøyde med kvelden. Det er tydelig at du traff foreldrene på det som er viktig for dem, i deres hverdag. Jeg likte veldig godt alle dine eksempler og måten du levde deg inn i de ulike ”rollene”. Tror noen og enhver så seg selv på godt og vondt. Jeg tillater meg å anbefale deg til andre barnehager i området, både i forhold til foreldre og personalgrupper”.

Nina Smedbakken Marthinsen

Rosenlund barnehage

Hans Holter Solhjell

Kursene ledes av Hans Holter Solhjell

Hans er pedagog med videreutdanning i veiledning. Han har lang erfaring fra undervisning og veiledning av foreldre, barnehager og skoler. Han har også undervist i psykologi ved Politihøyskolen i Oslo, hvor han hadde hovedfokus på kommunikasjon og konfliktløsning.

Han har spesialisert seg på kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte i relasjoner med barn. Han er også  utdannet i og jobber med kroppsorienterte traumeterapi, Somatic Experiencing, SE, og Trauma Release Exercises, TRE. Hans er også Global Certification Trainer i TRE.

Du kan lese mer om Hans her.

Førstehjelpskurs for barnehager og skoler.

Vi tilbyr også førstehjelpskurs for barnehager og skoler over det meste av landet, via vårt nettverk av instruktører og samarbeidspartnere. Alle våre kursholdere er utdannet helsepersonell med akuttmedisin som profesjon. Les mer her.

Førstehjelpskurs for foreldre.

I Oslo arrangerer vi førstehjelpskurs for foreldre og deg med omsorg for barn hver måned. Dette kurset egner seg også godt for ansatte i barnehager og skoler. Les mer om dette kurset her.

Kurs fra våre seminarledere.

Her presenterer vi kurs utviklet og ledet av våre dyktige seminarledere og fagpersoner, som alle har deltatt på vår seminarlederutdannelse.

Barn i skolealder

Dette kurset tar for seg  barn i skolealder og hvordan du som forelder kan støtte barnets utvikling. Kurset er utviklet og ledet av psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery. Du kan lese mer om dette kurset her.

Østeuropeiske barn i norsk barnehage.

Hvordan kan barnehager kan sikre god utvikling og språkferdigheter for barn med minoritetesbakgrunn? Les mer om dette kurset her.

Sterke følelser, kommunikasjon i praksis.

Hvordan forstå barns sinne og aggresjon i ulike situasjoner og ulike aldre. Kurset er utviklet og ledet av psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery. Du kan lese mer om dette kurset her.

Kurs om evnerike elever

Dette kurset handler om hvordan vi kan bli bedre i stand til å gi de evnerike elevene en høy grad av skolelivskvalitet.  Du kan lese mer om dette kurset her.