FB

Minoritetsbarn i Norsk Barnehage

I dette kurset har vi fokus på hvordan barnehager kan sikre en harmonisk utvikling, gode norske språkferdigheter og en generelt god start på livet for barn med minoritetesbakgrunn. Kursholder Lina Baltrukoniene er fra Lituaen, og er leder i Litauisk forening i Oslo.  I kurset bruker hun eksempler fra barn med østeuropeisk bakgrunn men kurset er aktuelt for alle med minoritets bakgrunn.

Dato: Søndag 5. februar 2017.
Klokken: 09.00 – 12.00.
Sted: Kirkveien 64A, sjette etasje, Oslo, i lokalene til Positive Spiraler.
Kursleder: Lina Baltrukoniene
Pris: 750 kr.

Dette kurset holdes som en del av våre kurshelger. Les mer om dette her. Kurset kan også bestilles som kurs til barnehager ol.

ØSTEUROPEISKE BARN I NORSK BARNEHAGE

Kurset er rettet mot foreldre med barn i barnehage, og pedagoger i barnehage som møter barn og foresatte fra østeuropeiske land, og andre minoriteter, i barnehagen. Kurset gir en oversikt over hva som er vanlige utfordringer når det gjelder innvandrerforesatte som målgruppe. Målet med kurset er å bidra til å unngå unødvendige misforståelser og utarbeide gode tilvenningsstrategier som styrker barns selvfølelse og motiverer foresatte til konstruktiv samarbeid med barnehage. Kursdeltakerne får også vite mer om tospråklig (flerspråklig) utvikling og hvordan de kan hjelpe barn til å utvikle gode norsk språkferdigheter og fungere bra i samfunnet videre i livet. Du får mange praktiske eksempler, erfaringer, tips og råd.

Kursholder er Lina Baltrukoniene.Lina-cv-bilde

Lina er kulturtolk, leder i Litauisk forening i Oslo, styremedlem i organisasjonen Nabo Oslo og leder i Voksne for Barn lokallag Tillit. Hun har en mastergrad i litteraturvitenskap, og en bachelor i språkvitenskap fra Universitetet i Vilnius og Oslo. Og en bachelor i business management. Hun har også deltatt på Famlabs seminarlederutdannelse, og er utdannet NLP praktiker.

Kursinnhold. Den første delen handler om flerspråklighet og språkutvikling. Dette er et tema som alltid er aktuelt når vi møter barn som vokser opp og utvikler seg som to- eller flerspråklige personer. Vi tar opp hva det å være flerspråklig betyr, hvordan språkutvikling skjer, og hvilke utfordringer og fordeler flerspråklighet gir. Målet er å gi et godt perspektiv på hvordan ansatte i barnehage kan hjelpe barn med å utvikle gode språkferdigheter, styrke barnets selvfølelse og forberede dem for en vellykket skolestart.

I den andre delen tar vi opp den sosiale utviklingen og de utfordringer man kan møte ved tilvenning og trivsel for barna i barnehagen. Vi har spesielt fokus på kulturelle forskjeller som kan årsak til noen misforståelser og frustrasjoner hos begge parter, ansatte, foreldre og barn.

Den tredje delen omhandler alt det praktiske i barnehagen og spørsmål i forhold til dette: klær, lek, soving, mat, venner, foreldresamspill, kulturelle aktiviteter osv. Her har foreldre med ulik bakgrunn ulike forventninger og erfaringer, og det kan oppstå forvirring og usikkerhet i møte med forventninger fra barnehagen. Her tar vi opp noen vanlige erfaringer og utfordringer mange foreldre med forskjellig minoritetsbakgrunn snakker om. Kurset er i stor grad basert på erfaringer fra litauisk minoritetsgruppe, og også polsk, russisk, latvisk og andre familier østeuropeiske land. Mye av innholdet vil også være relevant og gjenkjennelig også for andre minoritetsgrupper.

Kursinnhold Kan tilpasses til behovet i deres barnehage. Det legges også opp til spørsmål og erfaringsdeling underveis.

Del 1: Det språklige

 1. Hva betyr morsmål for en to-/flerspråklig?
 2. Språkutvikling hos to- eller flerspråklige barn.
 3. Blandet språk fenomen (kodeskifte vs. kodeblanding).
 4. Fordeler og motivasjon ved fenomenet.
 5. Myter.
 6. Utfordringer og løsninger (utviklingsforsinkelser, psykiske lidelser, stamming, dysleksi).

Del 2: Det sosiale

 1. Utfordring – møte med det ukjente.
 2. Kulturelle forskjeller.
 3. Familieroller i østeuropeiske familier.
 4. Oppdragelses metoder i Norge og Østeuropa.
 5. Sosial kompetanse, trygghet og trivsel i barnehage.

Del 3: Det Praktiske (workshopdel med diskusjon)

 1. Hva som er uvanlig/rart til foresatte fra ØE i norsk barnehage.
 2. Vennskap, besøk hjem ol utenfor barnehage.

Del 4: Oppsummering

Våre kurs i tiden fremover

EKSPLOSIVE BARN

Problemløsning Gjennom Samarbeid. Seminar med Professor Ross Greene.

Kurs med Ross Greene.
Modul 1: Mandag 15. august kl. 08.30 – 16.00.
Modul 2: Tirsdag 16. august kl 08.30 – 16.00.

Les mer her.

 

Veilederutdanning

Kommunikasjon og konflikthåndtering i relasjoner med barn. Veilederutdanning 12 dager over et år. Les mer her.

 

Konflikter i relasjoner med barn

Kurs for foreldre og deg som jobber med barn. Les mer her.

 

Foreldrekurshelg

Våre populære kurshelger for foreldre, og deg som jobber med barn. Kurs om barns selvfølese, kommunikasjon og konflikthåndtering mm. Les mer her.

 

Barns selvfølelse

Om forskjellen på ”selvfølelse” og ”selvtillit” og betydningen av begge. Hvordan styrke barns selvfølelse. Les mer her.

 

Førstehjelpskurs for småbarnsforeldre

Kurs hver måned i Oslo. Les mer her.

 

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Fyll inn epost og fornavn under.

Du kan når som helst enkelt avregistrere deg fra nyhetsbrevet.

You have Successfully Subscribed!