FB

Våre Famlab seminarledere

Her finner du en oversikt over våre seminarledere, som har deltatt på Famlabs seminarlederutdanning utviklet av Jesper Juul. Denne er basert på Jesper Juul filosofi og forfatterskap, og kursene seminarlederene du finner på denne sidene holder kurs basert på Jesper Juuls filosofi om relasjoner, foreldrerollen, barne- og menneskesyn.

 

Vi holder kurs i hele landet. For en oversikt over de temaer vi snakker om kan du se på denne nettsiden. Vi kan også tilpasse innholdet og formen til deres behov og ønsker, så lenge det ligger innenfor det vi har kompetanse på.

 

Bestilling av seminar: Kontakt oss på epost. Oppgi gjerne ditt telefonnummer slik at vi kan kontakte deg, og også hvilken kommune dere holder til i, så vi vet hvor arrangementet skal være.

Hans Holter Solhjell

Hans Holter Solhjell er daglig leder for Famlab Norge fra og med januar 2009. Han driver i tillegg sin egen virksomhet, www.foreldrekompetanse.no med fokus på barn og søvn, kommunikasjon og konflikthåndtering, trassalder, gråt og kolikk, førstehjelpskurs mm. Hans utdannelsesbakgrunn er hovedfag i pedagogikk med videreutdannelse i veiledning. I tillegg er han utdannet i kommunikologi, og er Feldenkraispedagog. Han har lang erfaring fra undervisning og veiledning, og har blant annet undervist i psykologi ved Politihøyskolen i Oslo.

Hedvig MontgomeryHedvig Montgomery

Siden endt utdannelse har hun arbeidet med både enkeltpersoner og familier med behov for hjelp og veiledning, samt holdt kurs og foredrag i ulike sammenhenger for å hjelpe familier med å forebygge problemer. Hun har bidratt som spaltist i ulike dagsaviser og på andre måter bidratt med psykologisk kunnskap i det offentlige rom. Hun var med på å starte firmaet Psykologbistand, det første firmaet til å tilby organiserte terapitjenester til norsk næringsliv. Hun har også arbeidet særskilt med personer som havner i medias søkelys og krisehåndtering av de situasjoner som følger. Hun arbeider i dag i firmaet Montgomery AS.

Bøker av Hedvig Montgomery

Sara Eline Eide Sara Eline Eide

Siden endt utdannelse har hun arbeidet med både enkeltpersoner og familier med behov for hjelp og veiledning, samt holdt kurs og foredrag i ulike sammenhenger for å hjelpe familier med å forebygge problemer. Hun har bidratt som spaltist i ulike dagsaviser og på andre måter bidratt med psykologisk kunnskap i det offentlige rom. Hun var med på å starte firmaet Psykologbistand, det første firmaet til å tilby organiserte terapitjenester til norsk næringsliv. Hun har også arbeidet særskilt med personer som havner i medias søkelys og krisehåndtering av de situasjoner som følger. Hun arbeider i dag i firmaet Montgomery AS.

Bøker av Sara Eline Eide​

Anette Forsén BacheAnette Forsén Bache

Anette Forsén Bache er utdannet Meta-Coach (ACMC), DNCF sertifisert Coach, registrert Helsecoach og er også seminarleder for Famlab.  I tillegg er hun fagmedarbeider i TV2 og svarer på spørsmål om temaer relatert til relasjoner med barn på God morgen Norge.
Hun driver selskapet Foreldrecoachen og har lang erfaring i coaching av barn og ungdom samt foreldre. I tillegg holder hun kurs for foreldre på skoler, privat og i bedrift. Anette har også gjennomført et 3 mnd. pilotprosjekt i skolen på 9. trinn med fokus på mental trening.

Anette er spesielt opptatt av hvordan vi kan gjøre ting i praksis, gjennom aktiv lytting, dialog, og hvordan foreldre og barn kan finne løsninger sammen.

Lina-cv-bildeLina Baltrukoniene

Lina er kulturtolk, leder i Litauisk forening i Oslo, styremedlem i organisasjonen Nabo Oslo og leder i Voksne for Barn lokallag Tillit. Hun har en mastergrad i litteraturvitenskap, og en bachelor i språkvitenskap fra Universitetet i Vilnius og Oslo. Og en bachelor i business management. Hun har også deltatt på Famlabs seminarlederutdannelse, og er utdannet NLP praktiker.

Petra ThomassenPetra Thomassen

Jeg møter mange foreldre, barn, individuelle klienter og par i mitt yrke. Å være gode foreldre er det mest fantastiske og utfordrende oppdraget vi har her i livet. Gode relasjoner er den beste beskyttelses faktor for barns oppvekstsvilkår. Jeg tilbyr samtaleterapi der du/dere øker deres selvinnsikt og kan få ny innsikt, og/ eller Coaching der vi ser fremover mot deres egen retning i livet.
Jeg arbeider ut fra grunnprinsippene i kommunikasjon, samt kjærlighet og vilje til et godt samarbeide. Vi tilbyr også foreldrekurser, bonusfamilie støtte, tenåringsforståelse, lederskapskurser, organisasjonsutvikling, sorgbearbeiding og stresshåndtering av den farlige stressen, samt forelesninger innen ovennevnte tema.

Jeg er utdannet pedagog, sosionom, barnepsykoterapeut, EMCC sertifisert foreldre og familie Coach, den sosiale hjernens utvikling. Jeg har også sertifiseringer innen
· UGL (utvikling av gruppe og ledere – Forsvarshøgskolan i Sverige)
· RC (Radical Collaboration – The Human Element Sweden)
· Sorgbearbeiding
· ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Etter å ha videreutdannet meg til foreldre og familiecoach hos FamilyLab fikk mitt arbeide en annen dimensjon i forhold til relasjonskompetansen hos de jeg møter. Jesper Juul har bidratt til å utvikle min tilnærming til min jobb og spesielt bonusfamiliekonstellasjoner, der jeg har en spesiell interesse.
Ta gjerne kontakt med meg – Varmt välkommen att höra av dig: petra.charlotta.thomassen@gmail.com

 

Kari Skullerud Ugland

Kari Skullerud Ugland har sin grunnutdannelse som sykepleier og helsesøster. Videreutdannelse i familieterapi og jobber som dette privat og kommunalt. Hun har jobbet med barn, ungdom og foreldre både i og utenfor institusjon i 25 år,- de siste 12 årene på helsestasjon og barnehage/skole som helsesøster og familieterapeut. Jobbet i kommunens akutte kriseteam de siste 2 årene og igangsatt og driftet en rådgivningstelefon for barn og unges psykiske helse for kommunens innbyggere. Gruppeleder for barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige, gjennom 7 år. Laget pubertetsprogram med Nrk super, – Megafon. 4 egne barn i alderen 10-22 år. Tilknyttet Famlab som seminarleder, og tilbyr kurs og seminar i Oslo/Akershus og Buskerud. – Jeg er stolt av å kunne være med å formidle Famlab sine verdier. Jesper Juul har gjennom sine bøker gitt meg ord og svar på mange av familiens utfordringer i dag, og jeg tror også, i tiden som kommer. Selvfølelse, personlige grenser og familiens verdier er sentrale tema i samtaler både i jobb og privat.

Sissel Riis

Sissel Riis er lærer i videregående skole. Hun har skrevet lærebøker i sitt fagfelt og holdt foredrag i barnehager, for foreldregrupper og i fagsamlinger. Sissel er utdannet førskolelærer og har grunnfag i drama. Hun har 15 års erfaring som styrer og har drevet sin egen barnehage og SFO i 10 år. Om hvorfor hun valgte å knytte seg til Famlab, sier hun – Jeg har fulgt med Jesper Juul i mange år og brukt bøkene og filmene i mitt arbeid med personalutvikling og i foreldregrupper. Da Famlab ble etablert i Norge ville jeg gjerne være med på laget. Jeg har selv hatt mange aha-opplevelser og fått gode tips som jeg bruker både i yrket og hjemme. Famlab har et positivt menneskesyn og tror at alle ønsker det beste for sine barn, og at vi foreldre gjør så godt vi kan. Sissel er opptatt av å lete etter det positive hos både barn og voksne, og setter fokus på den vanskelige og viktige samarbeidesrelasjonen mellom mennesker. – Jeg bor i en tenåringsfamilie med ”mine og dine barn” i alderen 14-20 år. Her lærer jeg noe nytt hver dag – heldigvis!

Grete Lillian Moen

Grete Lillian Moen er klinisk barnevernspedagog med videreutdanning innen gruppeterapi, gestaltveiledning og krisehåndtering. Hun har jobbet med barn, ungdom og familier i mer enn 20 år, og har erfaring fra ungdomspsykiatri, akutt barnevern, fosterhjem og beredskapshjem, forebyggende arbeid, grupper for barn m.m. I 2009 ga hun ut boken “Barns møte med psykisk lidelse, en datters historie“. Grete er en erfaren foredragsholder, og har holdt kurs og foredrag for foreldre, lærere og ungdommer. Grete jobber i dag som foredragsholder og selvstendig konsulent hvor hun tar oppdrag for barneverntjenester som familieveileder, og veileder for fosterhjem og beredskapshjem. Grete er mor til to tenåringsjenter, og har to voksne bonussønner.“Jeg ble kjent med Jesper Juuls gjennom boken “Ditt kompetente barn” da min eldste datter var liten. Jeg hadde flere ganger tatt meg i å fortelle henne hvor flink hun var. Inni meg hadde jeg et ønske om å ikke ha fokuset på å være flink, men heller formidle at det viktigste var at hun hadde det bra med seg selv og verden rundt seg. Gjennom Jesper Juuls bøker fikk jeg bekreftet, og utvidet, egen forståelse og tanker om skillet mellom selvfølelse og selvtillit. Famlabs positive menneskesyn og troen på at alle ønsker å samarbeide, er noe som samsvarer med mine verdier, og jeg er stolt over å få være kusholder for Famlab”.

Anniken Poulsson Beer

Anniken Poulsson Beer er utdannet førskolelærer og dramapedagog. Hun er sertifisert trener i Ikke-Voldelig Kommunikasjon og har jobbet aktivt med dette siden 2007. Hun er også seminarleder for Famlab siden 2006 og jobber til daglig som styrer i en barnehage i Vestby. I tillegg til mange års erfaring i barnehage, har hun også vært lærer i 1. klasse. Hun har holdt kurs med ulike tema siden 1994. Anniken er gift og mor til 3 gutter i alderen 11-25 år. “jeg ble kjent med Jesper Juul sine bøker midt på 90-tallet og har brukt hans filosofi som inspirasjon både hjemme og på jobb siden. Videre har jeg blitt kjent med dyktige fagfolk som Marshell B Rosenberg med hans Ikke-Voldelige kommunikasjon og Ross Greene’s tilnærming til barn med utfordrende atferd. I tillegg har jeg studert coaching. Alle disse områdene har hjulpet meg til å forstå mer om relasjoner mellom mennesker. Hva skal til for å styrke barns selvfølelse, hvordan kan vi voksne bidra til mer fredelig samliv og samvær, hvordan forstår jeg meg selv og hvordan forstår jeg andre. Det er mitt ønske å formidle dette til foreldre og personale som jobber med barn, på en slik måte at de også kan være bedre støttespillere for barna rundt dem. Dypest sett handler det om hvordan vi håndterer oss selv og omverden, og det å ha en så mentalt sunn helse som vi kan.”

Kristi J. Solheim

Kristi J. Solheim er leder for Famlab Norge og driver i tillegg Prat samtale og veiledningssenter i Sandnes. Utdannelse: Kandidatstudie i Samfunnsfag og miljøarbeid, grunnfag i Sosialpedagogikk, Mellomfag i pedagogikk, Bachelorstudie i Familieterapi. Vektallskurs i Familierådsarbeid, Situasjonsbestemt ledelse og Prosjektledelse. Arbeidserfaring: 20 års arbeidserfaring fra det offentlige med barn, unge og familier. Kristi har også arbeidet med prosjektutvikling, kompetanseplanlegging, strategiarbeid, veiledning og holdt seminarer. Kristi startet Prat i 2005. Hun driver familieterapi og veiledning/coaching i forhold til par, familier og enkeltpersoner. Hun har avtaler med flere bedrifter som kan gi tilbud til sine ansatte som er i en livskrise i forhold til sin familie eller andre relasjoner. Hun holder også seminar for bedrifter, organisasjoner og par både i Norge og Italia. Kristi er også godkjent veileder for familieterapi-studenter.

Jan Bendheim

Jan Bendheim er offiser i Luftforsvaret og tillitsvalgt for Norges offisers- og spesialistforbund. Han har hatt lederstillinger på ulike nivå i en årrekke, og har blant annet jobbet med lederutvikling og som coach. Han har bred utdanningsbakgrunn som blant annet inkluderer militær krigs- og stabsskole, samt sivile studier innen psykologi, økonomi og ledelse opp til masternivå. Jan har 4 barn og henter mye inspirasjon og grunnlag for refleksjon fra familien.

– Likhetene mellom lederutvikling og det å være tilstede som forelder i våre barns utvikling er mange, forteller Jan, og fortsetter: – Det handler mye om selvinnsikt og forståelse for mellommenneskelige relasjoner. Jeg opplever foreldrerollen som en unik mulighet for læring. Refleksjon rundt barnas åpenhet, spontanitet og nærhet gir et godt grunnlag for personlig utvikling. Kunnskap om meg selv og hvordan jeg føler og reagerer i samvær med andre er relevant også for andre roller, som for eksempel leder, kollega, og partner. Jan ønsker å bruke sin kompetanse til å støtte andre foreldre i deres utvikling og arbeid med å skape sunne relasjoner til sine barn.

Ingunn Folgerø

Ingunn Folgerø jobber som rektor i ungdomsskolen, og er utdannet lektor med hovedfag i språklig kommunikasjon med vekt på ansvarlighet. Folgerø er også utdannet familieterapeut ved Kemplerinstituttet. – Jeg tror alle foreldre gjør så godt de kan, men noen ganger oppleves dette utilstrekkelig. Da er det fruktbart å se på hva man må endre hos seg selv for å skape endring i relasjoner til mennesker rundt oss. Jeg opplever at det å bevisstgjøre egen selvfølelse, og samtidig bli bevisst sitt eget ansvar som medmenneske, skaper ekte og nære relasjoner mellom mennesker, forteller Folgerø.

Birte Aursand

Utdannet steinerpedagog og jobber til daglig som barnehagelærer på storbarnsavdeling. Jeg elsker jobben min og opplever og gjør erfaringer hver dag sammen med mine kolleger, barna og deres foreldre. Jeg har lest og anbefalt boken Ditt kompetente barn av Jesper Juul, til utallige foreldre gjennom årene. Jeg synes den gir konkrete og gode råd som umiddelbart kan praktiseres. Jeg er veldig opptatt av og søker etter kunnskap om hvordan man kan styrke barns selvfølelse. En god selvfølelse gjør en robust og i stand til å møte livets utfordringer. Dette er noe jeg ved flere anledninger har snakket om på foreldremøter så vel som interne møter for kolleger. For to år siden deltok jeg på kurset Relasjonskompetanse og har deretter deltatt på Famlabs seminarlederutdanning Kompetente voksne.

Våre kurs i tiden fremover

EKSPLOSIVE BARN

Problemløsning Gjennom Samarbeid. Seminar med Professor Ross Greene.

Kurs med Ross Greene.
Modul 1: Mandag 15. august kl. 08.30 – 16.00.
Modul 2: Tirsdag 16. august kl 08.30 – 16.00.

Les mer her.

 

Veilederutdanning

Kommunikasjon og konflikthåndtering i relasjoner med barn. Veilederutdanning 12 dager over et år. Les mer her.

 

Konflikter i relasjoner med barn

Kurs for foreldre og deg som jobber med barn. Les mer her.

 

Foreldrekurshelg

Våre populære kurshelger for foreldre, og deg som jobber med barn. Kurs om barns selvfølese, kommunikasjon og konflikthåndtering mm. Les mer her.

 

Barns selvfølelse

Om forskjellen på ”selvfølelse” og ”selvtillit” og betydningen av begge. Hvordan styrke barns selvfølelse. Les mer her.

 

Førstehjelpskurs for småbarnsforeldre

Kurs hver måned i Oslo. Les mer her.

 

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Fyll inn epost og fornavn under.

Du kan når som helst enkelt avregistrere deg fra nyhetsbrevet.

You have Successfully Subscribed!