FB

Sarah Eline Eide

Sara Eline Eide

Sarah Eline Eide er seminarleder for Famlab og har skrevet bok, “På oppdagelsesferd sammen” om sine erfaringer som spesialpedagog i skolen. Hun ble for en tid siden intervjuet av Bærum budstikke og du kan lese intervjuet med henne her,
https://www.budstikka.no/helse/barna-som-ikke-klarer-klasserommet/549631!/

Ønsker mer psykisk helse inn skolen.

Gjennom 13 år i Askerskolen har Eide møtt mange elever som ikke har hatt utbytte av klasserommet. Dette kunne skyldes skolevegring, lærevansker, ulike diagnoser. Ti av dem, og flere foreldre, finnes nå i bokform.

– Jeg opplevde at mange barn ikke følte seg hørt og forstått. Jeg ville bringe deres historier videre.

Eide, som har sluttet i skolen og i dag er forfatter og daglig leder i UngOppvekst – så visse fellestrekk hos elevene som strevde med skolesituasjonen. Først og fremst en følelse av nederlag, over å ikke mestre det de andre mestret, enten det var faglig eller sosialt.

Utad kunne disse barna reagere vidt forskjellig. Noen bråkte. Andre løp ut av timen. Noen la hodet på pulten – eller sluttet å møte til timen overhodet.