FB

Voksnes lederstiler i relasjoner med barn

– Familie – Barnehage – Skole –

Voksnes lederstil i relasjoner med barn påvirker barns trivsel, læring og utvikling

 

Les om PLS Autoritativ lederstil-modellen i denne artikkelen.

PLS Autoritativ lederstil-modellen

PLS Autoritativ lederstil-modellen

Her kan du lære mer om voksnes lederstiler i relasjoner med barn, og om PLS Autoritativ lederstil-modellen.

PLS Autoritativ lederstil-modellen hjelper deg å få oversikt over de ulike lederstilene, og å få en praktisk oversikt over og forståelse av hva som skal til for å utvikle en Autoritativ lederstil.

Du kan se et bilde av denne modellen under, og også laste ned en PDF fil av denne modellen her.

Hvilken Voksen Lederstil har du i relasjoner med barn?

 

Last ned plakaten og få en oversikt over de 4 lederstilene!

Plakaten har spesielt fokus på den Autoritative stilen. Den Autoritative stilen er den anbefalte lederstilen, som gir best støtte til barns utvikling.

Plakaten er praktisk orientert, med fokus på det praktiske innholdet i den Autoritative stilen.

ADULTS' LEADERSHIP STYLES IN RELATIONSHIPS WITH CHILDREN FAMILY KINDERGARTEN SCHOOL

Foreldrestiler og lederstiler i barnehage og skole

Vi voksne har ulike måter å være på i relasjoner med barn. Det gjelder foreldre, men også voksne i barnehager og skoler. I forskning på og litteratur om foreldre, kaller man gjerne de ulike måtene å være i relasjonen med barn på, foreldrestiler. Og man skiller mellom 4 ulike stiler, Autoritativ, Autoritær, Ettergivende og Neglisjerende.

De samme stilene viser seg også hos voksne i barnehager og skoler, men kalles da gjerne omsorgsstiler, lederstiler, skolestiler e.l. Her vil jeg videre kalle dette lederstiler.

 

Forskning på foreldrestiler

Bred internasjonal forskning, også fra Norge, viser at foreldrestilen har noe å si for barnas trivsel og utvikling, sosiale kompetanse og vennskapsrelasjoner, livskvalitet, helsevaner, læringsmotivasjon og resultater i skole, så vel som fysisk og mental helse. Det samme gjelder for voksnes omsorgs- og lederstiler i barnehager og skoler.

 

Autoritativ lederstil er best for barn

Den stilen som er best egnet til å støtte barnets trivsel og utvikling, både i familier, barnehager og skoler, er den Autoritative stilen. Den Autoritative stilen kjennetegnes av at man både har mye varme og omsorg, men også setter rimelige grenser og har forventninger til barnet tilpasset barnets modenhet og situasjonen. I PLS Autoritative lederstilmodellen får du en oversikt over den Autoritative stilen.

I familier kan også den ettergivende stilen fungere ganske bra med tanke på barnets psykiske helse, men den gir mindre grad av mestringsopplevelse og motivasjon for skole og innsats der. I barnehager og skoler viser forskningen at det kun er den Autoritative stilen som fungerer godt.

Hvilken stil vi voksne har, kan påvirkes av mange faktorer, som forhold i situasjonen og hos barnet, kulturen vi er i, i samfunnet, familien eller organisasjonen, vår egen personlighet, personlige historie og erfaringer i egen oppvekst m.m.

 

Autoriativ lederstil læres, utvikles og vedlikeholdes

En viktig faktor er også vår egen bevisste og aktive læring, og hva vi selv har gjort på en bevisst måte for å lære noe om og å utvikle vår egen stil. En Autoritativ lederstil er for de aller fleste ikke noe man bare har, men den er noe man må jobbe med å lære, utvikle og vedlikeholde.

Dette gjelder spesielt i relasjoner og situasjoner som av de fleste voksne oppleves som mer krevende og utfordrende, hvor man selv kanskje blir stresset, provosert eller usikker. Det er nå lett å enten opptre på den Autoritære eller på den Ettergivende måten, om man ikke har jobbet bevisst med å lære den Autoritiative stilen.

 

PLS Autoritativ lederstil-modellen

Formålet med PLS Autoritativ lederstil-modellen er å hjelpe deg å få oversikt over de ulike lederstilene, med spesielt fokus på å få en praktisk oversikt over og forståelse av hva som skal til for å lære, utvikle og vedlikeholde en Autoritativ lederstil.

PLS Autoritativ lederstil-modellen er en del av PLS rammeverket. PLS rammeverket har et bredt kunnskapsgrunnlag, som også inkluderer forskningen og teoriene om foreldrestiler og voksnes lederstiler. En viktig målsetting med PLS rammeverket er å støtte voksne i å utvikle og lære den Autoritative stilen, spesielt med tanke på de situasjonene i relasjoner med barn som kan bli vanskelige og utfordrende, og med de barna som vi voksne opplever at utfordrer oss mer.

Det finnes mange ulike visuelle modeller og oppsett som gir generelle beskrivelser av foreldre- og lederstiler i relasjoner med barn. Målet med PLS Autoritativ lederstil-modellen er å rette hovedfokuset mot den Autoritative stilen og gjøre dette på en praktisk orientert måte ved å beskrive hva som er det holdnings- og verdimessige innholdet i denne stilen, og hvilke praktiske ferdigheter vi voksne trenger for å realisere verdiene og holdningen i praksis, i relasjoner med barn.

Om du vil se nærmere på denne modellen, så kan du laste ned en PDF-fil av modellen her.

Du kan gjerne printe den ut og henge den opp, og også dele den med andre. PDF filen er merket med en Creative Commons lisens, som er en variant av copyright som tillater at du kan dele filen videre, men ikke endre på den, eller bruke den til kommersielle formål. Du kan lese mer om Creative Commons lisensen her.

Vil du lære mer om PLS Autoritativ Lederstil modellen? Det kommer snart mer informasjon om modellen og PLS Autoritativ ledelse i form av artikler og kurs. Ved å laste ned modellen og registrere deg på vårt nyhetsbrev får du informasjon når dette er klart.

Du kan laste ned en PDF-fil av modellen her.

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)