FB

Tilknytning, en menneskerett.

Bør tilknytning være en menneskerett? Vi vet stadig mer om potensielle skadevirkninger for barn ved separasjon fra sine foreldre, og betydningen av å behandle adskillelse mellom barn og foreldre på en best mulig måte, både i kortere, hverdagslige separasjoner, og i mer langvarige separasjoner. Les mer her

Møt våre førstehjelpsinstruktører!

Våre førstehjelpskurs holdes av autorisert helsepersonell som jobber med akuttmedisin til daglig. Dette sikrer deg at det du lærer på våre kurs er oppdatert til enhver tid, og presenteres av instruktører med solid praksis fra fagfeltet.Les mer her

PLS samreguleringsmodellen i kombinasjon med andre metoder.

Del 8. PLS samreguleringsmodellen kan gjerne suppleres med og brukes sammen med andre tiltak og andre metoder, for både barn og voksne, når relasjoner og konflikter er mer krevende og kompliserte. Dette kan være spesialpedagogiske tiltak, ulike typer av terapi, som kognitiv terapi, lekorienterte metoder, traumeterapi og lignende. Les mer her

PLS samreguleringsmodellen, dialogmetoder, humanistisk psykologi og Self Determination Theory.

Del 7. Humanistisk psykologi og pedagogikk legger spesiell vekt på menneskers egen autonomi og selvbestemmelse, subjektive opplevelse, intensjoner, følelser, vurderinger, forståelsesrammer, selvopplevelse, erfaringer, planer, mål med mer. I tillegg til dette er et viktig tema hva som gir gode livs og vekstbetingelser, både individuelt, i relasjoner, organisasjoner, kulturer og samfunn. PLS samreguleringsmodellen er i stor grad inspirert av denne tradisjonen. Les mer her

PLS samreguleringsmodellen og Traumebevist omsorg

Del 6. PLS samreguleringsmodellen har også mye felles med Traumebevist omsorg, med tanke på teori og kunnskapsgrunnlag. Traumebevist omsorg og traumeinformert praksis er betegnelser på relasjonell og terapeutisk praksis som er informert av kunnskap om relasjonelt stress og traumer, hvordan stress og traumer påvirker hjernen og nervesystemets utvikling, og da spesielt med tanke på evnen til selvregulering og behov for reguleringsstøtte. Og hvordan dette igjen påvirker barnets selvopplevelse, trygghet, adferd og reaksjonsmønstre i hverdagslige situasjoner, og ikke minst mentale og fysiske helse på både kort og lang sikt. Les mer her