PLS samreguleringsmodellen i kombinasjon med andre metoder.

PLS samreguleringsmodellen kan gjerne suppleres med og brukes sammen med andre tiltak og andre metoder, for både barn og voksne, når relasjoner og konflikter er mer krevende og kompliserte. Dette kan være spesialpedagogiske tiltak, ulike typer av terapi, som kognitiv terapi, lekorienterte metoder, traumeterapi og lignende. Les mer her

PLS samreguleringsmodellen, dialogmetoder, humanistisk psykologi og Self Determination Theory.

Humanistisk psykologi og pedagogikk legger spesiell vekt på menneskers egen autonomi og selvbestemmelse, subjektive opplevelse, intensjoner, følelser, vurderinger, forståelsesrammer, selvopplevelse, erfaringer, planer, mål med mer. I tillegg til dette er et viktig tema hva som gir gode livs og vekstbetingelser, både individuelt, i relasjoner, organisasjoner, kulturer og samfunn. PLS samreguleringsmodellen er i stor grad inspirert av denne tradisjonen. Les mer her

PLS samreguleringsmodellen og Traumebevist omsorg

PLS samreguleringsmodellen har også mye felles med Traumebevist omsorg, med tanke på teori og kunnskapsgrunnlag. Traumebevist omsorg og traumeinformert praksis er betegnelser på relasjonell og terapeutisk praksis som er informert av kunnskap om relasjonelt stress og traumer, hvordan stress og traumer påvirker hjernen og nervesystemets utvikling, og da spesielt med tanke på evnen til selvregulering og behov for reguleringsstøtte. Og hvordan dette igjen påvirker barnets selvopplevelse, trygghet, adferd og reaksjonsmønstre i hverdagslige situasjoner, og ikke minst mentale og fysiske helse på både kort og lang sikt. Les mer her

Hva er PLS samreguleringsmodellen?

PLS samreguleringsmodellen er en nyutviklet praktisk-pedagogisk metode til bruk i konfliktsituasjoner med barn og ungdom. Både i vanlige hverdagssituasjoner som de fleste kan oppleve som utfordrende, og også når situasjoner og relasjoner er spesielt vanskelige og krevende. Les mer her

Interview with Ross Greene

In 2015 Ross Greene did a lecture tour in Norway for 5 full days of teaching, and I, Hans Holter Solhjell, had the pleasure of organizing the trainings, and we also did a video interview with Ross after the last day. This is the written transcript of the interview… More here.

Kontakt oss