FB

PLS Perspektivspiralen

PLS Perspektivspiralen er en praktisk-pedagogisk modeller som støtter utvikling av ferdigheter i perspektivtagning, situasjonsforståelse og forståelsesfokusert perspektivtagende kommunikasjon. Disse ferdighetene hjelper deg å forstå hva barnet utrykker, og å kommunisere med barnet på en måte som gjør at barnet opplever at du forstår.

Å oppleve å bli forstått er vesentlig for trivsel, mestringsfølelse, selvfølelse og opplevelsen av å bli inkludert, tilhørighet og trygg tilknytning. Det gjør det også lettere å være en autoritativ omsorgsgiver, sette grenser og være en voksen leder.

Motsatt så vil opplevelsen av å bli misforstått, eller at den andre ikke forsøker å forstå, skape stress, utrygghet og aktivere hjernens systemer for beredskap og forsvar, og gjør de fleste situasjoner vanskeligere enn de trenger å være.

Les mer om PLS Perspektivspiralen i denne artikkelen.

Adults’ leadership styles in relationships with children

The Authoritative parenting and leadership style is widely considered, based on decades of research, to be the best for children’s development, in families, kindergartens and schools. Here you can learn more about the PLS Authoritative leadership style model. This model helps you to get an overview of the different leadership styles, and to get a practical overview of and understanding of the values, attitudes and skills that is needed to develop an Authoritative leadership style.

Support for Foster Parents with the PLS regulation Support Model

Astrid has extensive experience as a foster parent and participated in Famlab’s PLS professional training because she has a strong commitment to foster children, foster families, and children and parents in general. She wanted to learn more about how she can better support children and parents both in her everyday life and in her role as a supervisor, coach and trainer.

Bli sertifisert som foreldrecoach eller familieveileder

I samarbeid med Famlab Sverige tilbyr vi nå to utdannelser, en som foreldrecoach og en som familieveileder. Disse utdanningene er basert på Jesper Juuls teorier og litteratur. Les mer om disse utdanningene i denne artikelen.

Tryggere i møte med aggresjon utagering og konflikter

Nina har jobbet som barneskolelærer siden år 2000. Hun har nå deltatt på Famlabs veilederutdannelse og deler i dette intervjuet sine erfaringer. Hun sier blant annet at hennes stressnivå har sunket, hun forstår barna bedre og ser tydelig at det hun nå gjør, er bra for små og store. Det har blitt lettere å gjøre tiltak mer presise og bedre tilpasset den enkelte situasjon og det enkelte barn.

PLS Barnehageutvikling

Famlab tilbyr nå støtte til utviklingsprosesser i barnehager med fokus på konfliktløsning og reguleringsstøtte i møte med utfordrende adferd, trygghet og trivsel, utviklingsstøttende relasjoner, livsmestring, medvirkning, voksen autoritativ ledelse, omsorg og likeverd.

Podcasten “Litt Lys” i samtale med Hans Holter Solhjell

Sølvi Helén Hopland Emmen og hennes Podcast “Litt lys” har intervjuet Hans Holter Solhjell om hans arbeide med å hjelpe barn og foreldre til å ha det bedre sammen, om konfliktløsning.
De to snakker blant annet om hva vi kan gjøre i vanskelige situasjoner, eksemplevis når dere er i butikken og barnet vil ha is mens du vil sette grenser, om å være konsekvent på en god måte, og om hva som ligger bak Hans sin innsats for å hjelpe andre.

PLS Skoleutvikling

Famlab tilbyr nå støtte til skoleutviklingsprosesser med fokus på sammenhengen mellom trygghet, trivsel, utviklingsstøttende relasjoner og den faglige læringen, for både barn og for voksne, ansatte såvel som foreldre.