FB

Langsiktige positive økonomiske og livskvalitetseffekter av investering i relasjonskvalitet

Hvilken betydning har kvaliteten på relasjoner og tilbudet til familier de første årene, og i barnehager for barnets og også samfunnets økonomi på lang sikt? Professor James Heckman er samfunnsøkonom og Nobelprisvinner i økonomi.Heckman har forsket på samfunnsøkonomiske effekter av tiltak og programmer, som investeringer i barnehage og skole med god kvalitet, på ulike tidspunkter i barns og ungdommers liv. Hans forskning har vist at det er tiltak som gjøres for den yngste aldersgruppen, fra 0-5 år, somhar størst effekt på senere livskvalitet og som også samfunnet får mest igjen for, og gir en avkastning helt opp til 13% per år, som er langt høyere enn de fleste andre investeringer.Er denne forskningen fra USA også relevant her i Norge?Les mer om dette i denne artikkelen av Hans Holter Solhjell.

Ross Greene om traumatiserte barn.

Ross Greene hadde hovedinnlegget under en konferanse om undervisning av traumatiserte barn, og acesconnection.com har skrevet en artikkel derfra. Hovedbudskapet er at traumatiserte barn i større grad trenger å bli møtt med forståelse, å bli hørt og å få deres bekymringer klargjort og adressert.

PLS modellen bytter navn

PLS samreguleringsmodellen endrer nå navn. Det nye navnet er PLS reguleringsstøttemodellen. Modellen er laget med tanke på situasjoner hvor barn trenger mer reguleringsstøtte, og spesielt de mer krevende konfliktsituasjonene. Det er da naturlig å bytte til et navn med mer vekt på voksnes rolle i bidra med denne støtten. Les mer om dette her.

Er PGS og CPS den samme metoden?

Har du hørt om CPS metoden, og lurer på om det er det samme som PGS, Problemløsning Gjennom Samarbeid?Det korte svaret er ja, det er den samme metoden. Problemløsning Gjennom Samarbeid, PGS, er den norske oversettelsen av CPS. CPS sto tidligere for Collaborative Problem Solving, og er utviklet av Professor Ross Greene. Navnet er i dag endre til Collaborative and Proactive Solutions, som er det nye navnet Ross Greene har gitt sin metode. Les mer her.

Problemløsning Gjennom Samarbeid (CPS) er grunnleggende ferdigheter for alle mennesker

Problemløsning Gjennom Samarbeid som metode er ikke kun for bruk med barn med spesielle reguleringsutfordringer, men er grunnleggende viktige ferdigheter for alle mennesker.
Problemløsning Gjennom Samarbeid er nøkkelen til å løse mange av de problemene vi står overfor i vår tid. For å løse de store problemene i verden må mennesker bli flinkere til å samarbeide på alle nivåer og på alle områder.

Vedlikeholdsaktivitet for psykologer.

Vårt kurs Eksplosive barn med Ross Greene er nå godkjent av psykologforeningen som 7,5 timer vedlikeholdsaktivitet per dag. 15 timer ved deltagelse begger dager.

Jesper Juuls bok oversatt til Arabisk og Somalisk

Jesper Juuls bok “Her er jeg! Hvem er du? er nå oversatt både til Arabisk og til Somalisk. Oversettelsene er en del av at integreringsprosjekt i Sverige, og et samarbeid mellom Famlab i Sverige, og Røde Kors i Sverige.