FB

Jeg trengte mer konkrete og praktiske verktøy

Rebecca er psykolog og jobber i BUP med barn og unge. Som nyutdannet psykolog med ny jobb i BUP kjente hun på at hun hadde mye teoretisk kunnskap men likevel trengte flere praktiske verktøy. Hun valgte derfor å delta i 2020/21 på Famlabs PLS veilederutdanning og deler i dette intervjuet noen av sine erfaringer med bruk av PLS i jobben og hjemme.

Bedre samarbeid i familien

Hanne studerer master i pedagogikk, har tidligere jobbet i barnehage og jobber nå med barn som strever med skolehverdagen. Hun har en samboer og et barn og forteller at de som foreldre kommer fra to ulike familiekulturer med tanke på oppdragelse, noe som bidro til en del uenighet og konflikter. Hun valgte å ta PLS- veilederutdanningen for å styrke samarbeidet mellom dem som foreldre og bli mer samstemte i konfliktsituasjoner.

PLS Perspektivspiralen

PLS Perspektivspiralen og Forståelsesfokusert Perspektivtagende Kommunikasjon er utviklet for å hjelpe voksne å utvikle ferdigheter i perspektivtagning, situasjonsforståelse og Forståelsesfokusert Perspektivtagende Kommunikasjon, slik at vi kan hjelpe og støtte barns utvikling.

The PLS Authoritative Leadership Style Model

The Authoritative parenting and leadership style is widely considered, based on decades of research, to be the best for children’s development, in families, kindergartens and schools.

Here you can learn more about the PLS Authoritative leadership style model. This model helps you to get a practical overview of the values, attitudes and skills that is needed to develop an Authoritative leadership style.

Support for Foster Parents with the PLS regulation Support Model

Astrid has extensive experience as a foster parent and participated in Famlab’s PLS professional training because she has a strong commitment to foster children, foster families, and children and parents in general. She wanted to learn more about how she can better support children and parents both in her everyday life and in her role as a supervisor, coach and trainer.

Bli sertifisert som foreldrecoach eller familieveileder

I samarbeid med Famlab Sverige tilbyr vi nå to utdannelser, en som foreldrecoach og en som familieveileder. Disse utdanningene er basert på Jesper Juuls teorier og litteratur. Les mer om disse utdanningene i denne artikelen.

Tryggere i møte med aggresjon utagering og konflikter

Nina har jobbet som barneskolelærer siden år 2000. Hun har nå deltatt på Famlabs veilederutdannelse og deler i dette intervjuet sine erfaringer. Hun sier blant annet at hennes stressnivå har sunket, hun forstår barna bedre og ser tydelig at det hun nå gjør, er bra for små og store.

PLS Barnehageutvikling

Famlab tilbyr nå støtte til utviklingsprosesser i barnehager med fokus på konfliktløsning og reguleringsstøtte i møte med utfordrende adferd, trygghet og trivsel, utviklingsstøttende relasjoner, livsmestring, medvirkning, voksen autoritativ ledelse, omsorg og likeverd.