FB

Vil ha foreldre på kurs i grensesetting

Tidligere barneombud Reidar Hjermann uttaler i denne artikkelen at omfanget av barn med sosiale problemer, atferdsproblemer og økningen i antall barnevernssaker viser at det er store gevinster å hente ved å gi foreldre mer oppfølging i foreldrerollen, han vil sende foreldre på kurs i grensesetting.
Hans Holter Solhjell fra Famlab.no uttaler at foreldre bør gis et bredere sett av valgmuligheter med tanke på kurs, bedre informasjon om forskjellene mellom de ulike tilnærmingene, og mulighet til i større grad å velge hva de selv mener er best for seg og sine barn.

Forord til boken Barns beste ved skilsmisse

Få kan beskrive barns opplevelsesverden med større engasjement og overbevisning enn Jesper Juul – ikke minst når det gjelder hvordan barna har det i sin nære familie. Denne lille boken er ikke noe unntak i så måte.

Er foreldre bedre ledere?

I følge en studie så presterte ledere som også tar godt vare på sitt familieliv bedre på jobben og leverte bedre resultater.
Ifølge studiens forfatter er deres gode prestasjonsevner delvis et resultat av ferdigheter de har utviklet gjennom sin rolle som foreldre, som å håndtere stressende situasjoner, forhandlinger og multitasking.

Tilknytning, en menneskerett.

Bør tilknytning være en menneskerett? Vi vet stadig mer om potensielle skadevirkninger for barn ved separasjon fra sine foreldre, og betydningen av å behandle adskillelse mellom barn og foreldre på en best mulig måte, både i kortere, hverdagslige separasjoner, og i mer langvarige separasjoner. Les mer her

Møt våre førstehjelpsinstruktører!

Våre førstehjelpskurs holdes av autorisert helsepersonell som jobber med akuttmedisin til daglig. Dette sikrer deg at det du lærer på våre kurs er oppdatert til enhver tid, og presenteres av instruktører med solid praksis fra fagfeltet.Les mer her

PLS samreguleringsmodellen i kombinasjon med andre metoder.

Del 8. PLS samreguleringsmodellen kan gjerne suppleres med og brukes sammen med andre tiltak og andre metoder, for både barn og voksne, når relasjoner og konflikter er mer krevende og kompliserte. Dette kan være spesialpedagogiske tiltak, ulike typer av terapi, som kognitiv terapi, lekorienterte metoder, traumeterapi og lignende. Les mer her