FB

Bli sertifisert som foreldrecoach eller familieveileder

Famlab i Sverige og Norge samarbeider nå om å tilby våre utdanninger.

Bli sertifisert som foreldrecoach eller familieveileder

I samarbeid med Famlab Sverige tilbyr vi nå to utdannelser, en som foreldrecoach og en som familieveileder. Disse utdanningene er basert på Jesper Juuls teorier og litteratur. Les mer om disse utdanningene i denne artikelen.

Famlab Sverige tilbyr utdannelser basert på Jesper Juuls teorier og litteratur. Du kan sertifiseres som foreldrecoach eller få diplom som familieveileder.

 

Om du melder deg på en av disse utdanningene så får du også tilgang til Famlab Norges kursmateriell utviklet av Jesper Juul og oppdatert av Hans Holter Solhjell. Du må da gi beskjed ved påmelding at du ønsker det norske materiellet og gi beskjed til oss via kontaktskjemaet. (Dette gjelder ikke for PLS kursmateriell tilhørende som Famlabs veilederutdanning i kommunikasjon og konfliktløsning).

 

 

Under kan du lese om de to utdanningene, til foreldrecoach og familieveileder.

Bli foreldrecoach

Ønsker du å coache familier, par og foreldre?

Famlab Sverige tilbyr en ettårig utdannelse som gir en internasjonal coachsertifisering (EMCC). Utdannelsen som foreldre- og familiecoach gir deg en generell kompetanse på relasjoner og moderne coachingprinsipper.

Kurslitteraturen er Jesper Juuls bøker og det siste som gjelder innenfor coaching.

Famlab Sverige

Etter utdannelsen skal du:

 • kunne coache enkeltmennesker gjennom en endringsprosess
 • kunne oppdage hvilke behov som ligger bak negativ atferd
 • kunne kartlegge hva som bygger en sunn psykologisk trygghet i familien
 • kunne finne balanse i rollen som mentor og coach for foreldre
 • kunne lede foreldrekurs og holde workshops og forelesninger 

Du kan velge selv om du vil ta coachutdannelsen med fysisk oppmøte i Stockholm, Malmö, Göteborg eller online. Dette er valgfritt. Du kan også velge mellom å ta utdannelsen på svensk eller på engelsk. Utdannelsen på engelsk er kun online via nett. Det er 16 dager med samling på valgt sted. Utdannelsen på svensk har fire moduler over fire dager, mens utdannelsen på engelsk har åtte moduler over to dager. Du finner alle datoene for samlingene her: Certifierad Föräldracoach & Familjecoach – FamilyLab Sverige

Du får individuell veiledning og gruppeveiledning online, og en håndbok slik at du selv kan lede foreldrekurs og workshops.

Hva lærer du?

 • Å bruke coaching som et effektivt verktøy
 • Å kjenne igjen og arbeide med ditt eget og andre menneskers fulle potensial
 • Å endre og forbedre relasjoner
 • Å se muligheter og potensiale i de utfordringene du møter
 • Å coache enkeltpersoner, familier, par og grupper gjennom en prosess
 • Å holde foreldrekurs, workshops og forelesninger selv

For å sertifiseres er det visse krav til oppmøte, casearbeid, klienttimer, skriftlig innlevering og lesing av pensumlitteratur.

Du finner mer informasjon om sertifisering som foreldrecoach, innholdet i utdannelsen, datoene for samlinger, pris m.m. via denne siden: Certifierad Föräldracoach & Familjecoach – FamilyLab Sverige

Her finner du informasjon om utdannelsen på engelsk: Diploma Course in Parent Coaching – FamilyLab Sverige

Bli familieveileder

Famlab Sverige tilbyr også en praktisk utdannelse i relasjonskompetanse som forbereder deg på, og gir deg materiell til, å kunne holde forelesninger, foreldrekurs, kurse egne kollegaer, veilede foreldre og utvikle din egen relasjonskompetanse. Utdanningen kan også ses på som videreutdannelse for deg som er terapeut.

Etter gjennomført utdannelse skal du:

 • kunne analysere individets behov bak atferden.
 • kunne kartlegge hva som bygger sunn psykologisk trygghet i familien.
 • kunne navigere mellom ulike foreldrestiler og bli trygg på hvilken foreldrestil som bygger robuste barn med ansvarsfølelse, integritet og trygg selvfølelse.
 • kunne lede foreldrekurs, workshops og forelesninger.

Det er fire moduler over to dager, totalt 8 dager med samling fysisk/online, og det er valgfritt om du vil møte opp fysisk på ditt valgte sted i Sverige eller følge utdannelsen online. Du får en håndbok utarbeidet av Jesper Juul slik at du selv kan lede foreldrekurs og workshops.

Utdannelsen henvender seg til deg som jobber med barn, foreldre og familier, som sosionom, terapeut, coach, pedagog i barnehage, skole eller barnevern, skoleledelse m.m.

Du finner mer informasjon om innholdet i modulene, kursdatoer, pris m.m. på denne siden: Utbildning Diplomerad Familjehandledare – FamilyLab Sverige

Norsk kursmateriell

Om du melder deg på en av disse utdanningene så får du også tilgang til Famlab Norges kursmateriell utviklet av Jesper Juul og oppdatert av Hans Holter Solhjell. Du må da gi beskjed ved påmelding at du ønsker det norske materiellet og gi beskjed til oss via kontaktskjemaet. (Dette gjelder ikke for PLS kursmateriell tilhørende som Famlabs veilederutdanning i kommunikasjon og konfliktløsning).

Ta gjerne kontakt på telefon 41318627 eller via vårt kontaktskjema om du har spørsmål eller kommentarer.

Med vennlig hilsen

Hans Holter Solhjell
www.famlab.no
www.foreldrekompetanse.no

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)