FB
Famlab Introduksjonsforedrag

Velkommen til våre PLS introduksjonsforedrag!

Foredragene er for alle som er interessert i og engasjert i temaene relasjoner med barn, voksen ledelse, grensesetting, konfliktløsning, traumer, reguleringsstøtte og hva vi voksne kan gjøre for å støtte barns utvikling, i familier, i barnehager og skoler.

Temaene i foredragsserien er spesielt aktuelle i en tid hvor det etterlyses tydeligere voksen ledelse, det er utfordringer med aggresjon og utagering i skole og barnehage, og mange voksne er usikre på hvordan de kan lede, være tydelige voksne, støtte barns utvikling og også hjelpe de barna som trenger både ledelse, grensesetting og omsorg mest.

Foredragene i denne serien er gratis.

Du trenger bare å melde deg på en gang.
Når du melder deg på første gang blir du lagt til i vår epostliste og vil motta zoom link og påminnnelse for hvert foredrag. Du kan når som helst melde deg av listen.

Program

Onsdag 14. februar

}

kl 20.15 - 21.15

Zoom

PLS og voksen ledelse i relasjoner med barn!

-PLS introduksjonsforedrag om PLS modellene og voksen ledelse, grensesetting, konfliktløsning og reguleringsstøtte i relasjoner med barn.

med Hans Holter Solhjell

Les mer her.

I dette foredraget for du en introduksjon til temaene voksen ledelse, grensesetting, konfliktløsning og reguleringsstøtte i relasjoner med barn. Og til PLS, og hvordan PLS kan hjelpe deg å være en tryggere voksen, lede tydeligere og løse konflikter i relasjoner med barn.

Dette foredraget gir en oversikt over PLS rammeverket og de ulike PLS modellene. Du får mer informasjon om noen av modellene i de kommende foredragene. For deg som vil lære mer så kan du også kjøpe kurshefte, kursmateriell og online kurs.

Les mer om dette foredraget her.

Onsdag 28. februar

}

kl 14 - 14.45

Zoom

Autoritativ voksen ledelse med PLS!

-Et nytt og praktisk perspektiv på hva Autoritativ voksen ledelse er, i familier, barnehage og skole.

med Hans Holter Solhjell

Les mer her.

I dette foredraget får du en introduksjon til temaet voksen ledelse i relasjoner med barn, med fokus på den autoritative lederstilen. PLS. Du får presentert PLS Autoritativ Ledelse modellen, et nytt og praktisk perspektiv på hva Autoritativ ledelse i relasjoner med barn er, og hvordan modellen kan brukes i hverdagen i barnehage og skole, og i familier.

Les mer om dette foredraget her.

Onsdag 13. mars

}

kl 14 - 14.45

Zoom

PLS modellen

-5 faser i autoritativ ledelse, grensesetting, konfliktløsning og reguleringsstøtte

med Hans Holter Solhjell

Les mer her.

I dette foredraget får du en introduksjon til PLS modellen og de fem fasene som er vesentlige å jobbe godt i for å støtte barns utvikling og skape læring i utfordrende situasjoner. Dette er typisk situasjoner hvor vi voksne må lede situasjonen, sette grenser, og også i konflikter mellom barn. PLS gjør dette lettere å få til på en god måte, og gjør det også lettere for voksne å samarbeide og støtte hverandre. 

Les mer om dette foredraget her.

Onsdag 3. april

}

kl 20.15 - 21.15

Zoom

PLS og arbeide med barn med ADHD, tourettes, autisme

med Grace Torsøe Johansen

Les mer her.

I dette foredraget får du en introduksjon til diagnosene ADHD, Tourettes syndrom og autisme (ASD), og hvordan PLS modellene kan være nyttige i møte med barn med nevrodivergens. Du får presentert en oversikt over de viktigste kjennetegnene ved diagnosene og vanlige tilleggsvansker, og hvordan PLS modellene kan brukes i hverdagen i møte med barn med disse diagnosene i barnehager, skoler og familier.

Les mer om dette foredraget her.

Onsdag 17. april

}

kl 14 - 14.45

Zoom

PLS, traumer, relasjonelt stress, selvregulering og reguleringsstøtte i relasjoner med barn

med Hans Holter Solhjell

Les mer her.

I dette introduksjonsforedraget får du viktig innsikt om:

  • Hva selvregulering, relasjonelt stress og traumer er
  • Hvordan traumer og alvorlg stress kan påvirke utviklingen av barns hjerner og hverdagen med barn.
  • Hva selvregulering er, hvorfor det er en helt vesentlig ferdighet på alle områder i livet,
  • Hvordan evnen til selvregulering påvirkes av stress og traumer,
  • Hvorfor alle barn, og voksne, trenger reguleringsstøtte, og de med traumer og diagnoser mer enn andre.
  • Hvordan PLS hjelper deg å gi barn mer og mer presis reguleringstøtte.
  • Hvordan PLS bidrar til at voksne kan støtte hverandre og samarbeide bedre i utfordrende situasjoner.

Les mer om dette foredraget her.

Tilbakemeldinger fra tidligere foredrag!

“Denne konferansen har vært så lærerik og en øye åpner for meg.”

“Veldig fine, informative og nyttige kursdager!”

“Veldig god innføring. Det har vært noen lærerike dager, og jeg gleder meg til å prøve dette ut.”

“Tusen tusen tusen takk for en fantastisk uke! Jeg har sittet klistret til skjermen og fått med meg hvert minutt!”

Foredragsholdere

Vi har med oss en rekke spennende foredragsholdere denne uken.

Hans Holter Solhjell

Pedagog, leder Famlab Norge, kursholder, trainer og veileder.

Les mer om Hans her.

Hans er leder av Famlab Norge og driver i tillegg www.foreldrekompetanse.no.

Han har  hovedfag i pedagogikk med videreutdannelse i veiledning.

I tillegg er han utdannet i kommunikologi, i Somatic Experiencing, Trauma Release Exercises og Feldenkraismetoden.

Han har lang erfaring fra undervisning og veiledning av foreldre, barnehager og skoler, og har også undervist i psykologi ved Politihøyskolen i Oslo.

Hans har også utviklet flere modeller for å veilede og undervise i kommunikasjon og konfliktløsning, blant annet PLS modellen.

 

Grace Torsøe Johansen

Lærer, samtaleterapeut og veileder

Grace Torsøe Johansen bio

Grace Torsøe Johansen er lærer, samtaleterapeut og veileder med erfaring fra undervisning på ungdomsskole og videregående skole, og med kompetanseheving av personale og veiledning av foreldre. Hun er spesielt opptatt av nevrodivergente elevers situasjon, og av å øke kunnskapen og kompetansen hos både foreldre og ansatte for å oppnå økt trygghet, bedre relasjoner og god tilrettelegging for å forebygge alvorlig skolefravær.

Du kan nå se opptak fra foredragene vi har holdt den siste tiden.

Det er gratis å se foredragene men vi ber om at du registrerer din epost for å få tilgang.

Tilbakemeldinger fra tidligere foredrag

“Jeg synes det har vært en spennende og veldig interessant uke, med verktøy og strategier jeg kan ta med meg videre i jobben min i barnehage. Jeg har vært førskolelærer i over 20 år og har jobbet mye med Jesper Juul og anerkjennende kommunikasjon, og ser at det som blir sakt i kursene denne uken virkelig har noe for seg. Det har vært godt å få bekreftet mye av det jeg føler virker, men også hvor viktig det er å se og lytte til hvert enkelt barn. Takk for en kjempeflott konferanse.”
Mai

Pedagogisk leder i barnehage

“Over bare 5 kvelder har jeg fått så mye verdifull kunnskap som jeg ikke opplever å ha fått tidligere gjennom barnevern, veiledning og skole. Så tydelig kommunisert, rett på sak, ærlig og modig. Dette har gitt meg ny energi og mange nye tanker. Stort takk for at dere deler deres verdifulle kunnskap. Den er det stort behov for! Konferansen har også gitt meg stor motivasjon til å ta deres kurs. Mvh Trude”
Trude

“Foredraget med Cecilie gav et innblikk i hvordan det kan føles å være forelder, når en må kjempe mot ulike instanser i skolesystemet om barnet har en utfordring. Fint å ha i “ryggsekken” i møte med foreldre.”

“Kjempe kjekt og lærerikt kurs gjennom en hel uke! Spennende temaer og gode eksempler og situasjoner gjennom alle foredragene! Vil absolutt anbefale dette til alle!”
Sarita Mor

“Jeg synes dette har vært helt suverent. Spennende foredrag, godt engasjement, god tidsdisponering.”
Jan

Forelder, leder, seminarleder

“Det har vert en spennende uke, med mange lærerike foredrag.”

“Denne konferansen har vært så lærerik og en øye åpner for meg. “

“Skulle ønske at disse forelesningene var obligatoriske for alle som jobber i skole/Bhg.

Tusen takk for at dere deler!”

“Sitter igjen med mye lærdom jeg vil benytte meg av i skolehverdagen, i møte med elever med ulike utfordringer. “