FB

Utsagn om
PLS modellen

Her finner du noen uttalelser om

PLS modellen og kursheftet

fra deltagere på våre kurs og veilederutdanningen.

“De foreldrepar og grupper jeg har veiledet er begeistret for PLS modellen og har ved bruk av denne fått til positive endringer hjemme hos seg selv.”

Lene Dragland Solvang

Lærer og spesialpedagog

«Kurset og kursheftet gav oss et enkelt og konkret begrepsapparat og en felles forståelse på hvordan vi som foreldre kan bygge en bedre relasjon med barna våre.”

Foreldrepar

“Takk for tilsendt kursmateriale, det har virkelig hjulpet oss!”
Vennlig hilsen

Anne Bachmann

Astrid Svendsen

Fostermor

“Modellen som presenteres er lettforståelig og enkel å formidle videre til egen arbeidsplass og personal.”

“Jeg opplever at modellen er konkret og praktisk nyttig, både i enkle hverdagslige situasjoner, så vel som i potensielle og akutte konfliktsituasjoner. Og spesielt i de mer utfordrende konfliktsituasjonene, hvor man også må jobbe langsiktig med reparasjon av relasjoner, styrking av tillit, trygghet og gi barnet en mulighet til å lære hvordan vi kan finne gode løsninger basert på samarbeid.”

Lene Dragland Solvang

Lærer

“Heftet inneholder mye kunnskap om kommunikasjon og konflikthåndtering, men Solhjell presenterer det veldig ryddig og oversiktelig. Han skriver slik at jeg forstår, med et enkelt og tydelig språk og mange konkrete eksempler. Jeg opplevde at de spørsmålene jeg stilte meg selv underveis ble svart på fortløpende.

Det er ikke noen ”farlig enkel” metode han kommer med (som time-out, ignorering etc). Jeg synes heller at jeg sitter igjen med et slags kart. Nå vet jeg hvor i konflikten vi er, jeg forstår hva som skjer og hva som er lurt og mindre lurt å gjøre.

Jeg har lært hvordan jeg kan møte sterke reaksjoner hos gutten min med empati, og på en måte som når inn. Og jeg har blitt mye klokere på grensesetting.”

Hege

mamma til en viljesterk toåring (-:

“Jeg bruker modellen i hverdagen, som et godt verktøy til å takle hverdagskonflikter jeg møter, til veiledning av personalet og foreldre”.

“PLS modellen gir en struktur til arbeidet som gjør det lettere å stå i en krevende situasjon.”

Marit Hunstad

Rektor

Få din kopi av 

PLS modellen

gratis her!

Til å printe ut!

PLS

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Fyll inn epost og fornavn under.

Du kan når som helst enkelt avregistrere deg fra nyhetsbrevet.

You have Successfully Subscribed!