FB

Om Famlab

Famlab er den norske avdelingen av en internasjonal undervisnings- og rådgivningsorganisasjon basert på den danske familieterapeuten og forfatteren Jesper Juuls erfaringer og teorier omkring relasjonene i familier. Til daglig ledes Famlab av Hans Holter Solhjell. Hans Holter Solhjell er pedagog, sosial grunder, inovatør, kursholder og veileder.

Famlabs VISJON

Vår visjon er å bidra til å forbedre den emosjonelle, mentale og sosiale velværen for dagens og morgendagens barn og foreldre.

Family-lab International ønsker

  • å bidra til et samfunn med mindre vold, misbruk, avhengighet og omsorgssvikt
  • å styrke kunnskapen om betydningen av sunne relasjoner uten vold og misbruk av verken barn, ungdom eller voksne
  • å inspirere og mobilisere eksisterende godvilje, kjærlighet og engasjement i familier, organisasjoner og samfunnet som helhet
  • å påvirke hvordan vi tenker om familier – og hvordan vi konstruerer dem
  • å støtte positive verdier og atferd hos fagpersoner i barnehager, barnehager og skoler – for å skape optimale omgivelser for gjensidig sosial, emosjonell, kreativ og faglig læring

Om Family-lab International
The vision of Family-lab International is twofold and ambitious:
Through seminars, workshops, symposiums, websites, books, articles and films for parents as well as professional educators we aim to improve the psycho-social health and wellbeing of today’s and tomorrow’s parents and children – i.e. the rich variety of families concerned with creating healthy relationships without violence and abuse of neither adults nor children and youth.

Through public education, dialogue, formulation of values and information about relevant scientific findings we want to influence not only the way men and women think about and construct families but also the values and behavior of professionals within nurseries, kindergartens and schools in order to create optimal environments for mutual social, emotional, creative and academic learning.
Our vision is families, institutions and societies with much less violence, abuse, addiction and neglect and to inspire and mobilize all existing good will, love and commitment within families, organizations as well as society at large.

Med venlig hilsen/Kind regards!

Jesper JuulJesper Juul, mpf

Jesper Juul sier:

”Jeg tror ikke på foreldreutdannelse!Jeg mener at det ikke er mulig å utdanne seg til far eller mor på kurs. Denne ”utdannelsen” kan kun finne sted i det daglige samspill med barn og voksne partnere, og det er en livslang prosess.

Dagens foreldre står med en oppgave som er historisk enestående: De skal bokstavelig talt finne opp både partnerskapet mellom en mann og en kvinne, og lederskapet i forhold til barn og unge, helt fra begynnelsen i forhold til noen helt nye verdier og mål, som blant annet handler om likeverdighet og et brennende ønske om å ikke krenke barn og unges integritet.

Vi er vitner til mye mer enn et generasjonsskifte hvor de unge vil noe nytt. Ekteskapet er ikke mer enn en sosial eller moralsk nødvendighet, men et eksistensielt og emosjonelt valg; vi ser nye familieformer og samværsformer: kjønnsrollene er under oppløsning, og midt i det hele skal vi forholde oss til barn og unge som har fått en helt ny status både i familien og i samfunnet. Jeg har den aller største respekt for de mange foreldre som har mot til å vedkjenne seg usikkerheten og energien til å kaste seg ut i en utvikling, som nok ellers kan ta både motet og pusten fra de fleste.

Jeg tror ikke på konseptet a la ”How to manage your teenager in five easy lessons,” men jeg tror vi kan tilby foreldre mye inspirasjon og veiledning med utgangspunkt i hvem de er, hva de vil med deres familie, og de aktuelle konflikter de lever med akkurat nå.

Derfor har jeg valgt betegnelsen FamLab, som altså ikke er en skole, men snarere et laboratorium hvor man kan finne, gjenoppdage og eksperimentere med hver sin måte å utvikle sin familie på.”

Det gjelder for enhver familie, at kjærlighet ikke er nok til å sikre medlemmenes trivsel og utvikling. Vi må lære oss å overføre våre kjærlige følelser til kjærlige handlinger, og det må vi først og fremst lære av og sammen med hverandre. FamLab tilbyr en rekke gjennomprøvde prinsipper og verdier som kan utgjøre den røde tråden i familiens liv, men som må veves sammen med foreldrenes personlige verdier og mål for å skape en varm og meningsfull helhet for alle familiens medlemmer.

FamLab seminar gjennomføres enten for åpne grupper hvor alle kan melde seg på, eller for lukkede grupper som deltakerne selv kan danne med en gruppe venner, i et bofellesskap, med bedriften eller en forening. Seminarlederne er alle erfarne og dyktige profesjonelle som fortløpende blir utdannet og veiledet av Jesper Juul og FamLab faglige ledelse.

Les også våre retningslinjer for personvern i forbindelse med bruk av vår nettside. Les mer her.

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Fyll inn epost og fornavn under.

Du kan når som helst enkelt avregistrere deg fra nyhetsbrevet.

You have Successfully Subscribed!