FB

PLS reguleringsstøttemodellen

En serie artikler om PLS reguleringsstøttemodellen.

PLS reguleringsstøttemodellen er en ny praktisk-pedagogisk modell utviklet av den norske pedagogen Hans Holter Solhjell. Her finner du en artikkelserie som forklarer modellen, sier noe om de teoretiske og praktiske inspirasjonskildene, og sammenligner modellen med andre metoder som er i bruke i relasjoner med barn fagfeltet.


PLS modellen bytter navn

PLS modellen bytter navn

PLS samreguleringsmodellen endrer nå navn. Det nye navnet er PLS reguleringsstøttemodellen. Modellen er laget med tanke på situasjoner hvor barn trenger mer reguleringsstøtte, og spesielt de mer krevende konfliktsituasjonene. Det er da naturlig å bytte til et navn med mer vekt på voksnes rolle i bidra med denne støtten. Les mer om dette her.

Hva er PLS reguleringsstøttemodellen?

Hva er PLS reguleringsstøttemodellen?

Del 1. PLS reguleringsstøttemodellen er en nyutviklet praktisk-pedagogisk metode til bruk i konfliktsituasjoner med barn og ungdom. Både i vanlige hverdagssituasjoner som de fleste kan oppleve som utfordrende, og også når situasjoner og relasjoner er spesielt vanskelige og krevende. Les mer her

PLS reguleringsstøttemodellen

PLS reguleringsstøttemodellen

Del 2. PLS reguleringsstøttemodellen beskriver 5 faser i konflikter i relasjoner med barn, og hva voksne kan gjøre i hver fase for å redusere konfliktnivået, og skape positiv læring både for barnet og den voksne. Les mer her

PLS reguleringsstøttemodellen og Traumebevisst omsorg

PLS reguleringsstøttemodellen og Traumebevisst omsorg

Del 6. PLS reguleringsstøttemodellen har også mye felles med Traumebevist omsorg, med tanke på teori og kunnskapsgrunnlag. Traumebevist omsorg og traumeinformert praksis er betegnelser på relasjonell og terapeutisk praksis som er informert av kunnskap om relasjonelt stress og traumer, hvordan stress og traumer påvirker hjernen og nervesystemets utvikling, og da spesielt med tanke på evnen til selvregulering og behov for reguleringsstøtte. Og hvordan dette igjen påvirker barnets selvopplevelse, trygghet, adferd og reaksjonsmønstre i hverdagslige situasjoner, og ikke minst mentale og fysiske helse på både kort og lang sikt. Les mer her

PLS reguleringsstøttemodellen, dialogmetoder, humanistisk psykologi og Self Determination Theory.

PLS reguleringsstøttemodellen, dialogmetoder, humanistisk psykologi og Self Determination Theory.

Del 7. Humanistisk psykologi og pedagogikk legger spesiell vekt på menneskers egen autonomi og selvbestemmelse, subjektive opplevelse, intensjoner, følelser, vurderinger, forståelsesrammer, selvopplevelse, erfaringer, planer, mål med mer. I tillegg til dette er et viktig tema hva som gir gode livs og vekstbetingelser, både individuelt, i relasjoner, organisasjoner, kulturer og samfunn. PLS reguleringsstøttemodellen er i stor grad inspirert av denne tradisjonen. Les mer her

PLS reguleringsstøttemodellen i kombinasjon med andre metoder.

PLS reguleringsstøttemodellen i kombinasjon med andre metoder.

Del 8. PLS reguleringsstøttemodellen kan gjerne suppleres med og brukes sammen med andre tiltak og andre metoder, for både barn og voksne, når relasjoner og konflikter er mer krevende og kompliserte. Dette kan være spesialpedagogiske tiltak, ulike typer av terapi, som kognitiv terapi, lekorienterte metoder, traumeterapi og lignende. Les mer her

Våre kurs i tiden fremover

EKSPLOSIVE BARN

Problemløsning Gjennom Samarbeid. Seminar med Professor Ross Greene.

Modul I Mondag 10. august 2020.
Modul II Tirsdag 11 august 2020.

Les mer her.

 

Veilederutdanning

Kommunikasjon og konflikthåndtering i relasjoner med barn. Veilederutdanning 12 dager over et år. Les mer her.

 

Konflikter i relasjoner med barn

Kurs for foreldre og deg som jobber med barn. Les mer her.

 

Foreldrekurshelg

Våre populære kurshelger for foreldre, og deg som jobber med barn. Kurs om barns selvfølese, kommunikasjon og konflikthåndtering mm. Les mer her.

 

Barns selvfølelse

Om forskjellen på ”selvfølelse” og ”selvtillit” og betydningen av begge. Hvordan styrke barns selvfølelse. Les mer her.

 

Førstehjelpskurs for småbarnsforeldre

Kurs hver måned i Oslo. Les mer her.

 

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Fyll inn epost og fornavn under.

Du kan når som helst enkelt avregistrere deg fra nyhetsbrevet.

You have Successfully Subscribed!