FB

 PLS Rammeverket 

Famlab Introduksjonsforedrag

PLS
Rammeverket

En serie artikler om
PLS modellen.

 

PLS Rammeverket

PLS Rammeverket består av en serie

Praktisk-Pedagogiske modeller for

Autoritativ Voksen Ledelse,

Grensesetting, Konfliktløsning,

Utviklings- og Reguleringstøtte

i Relasjoner med Barn

i Familier, Barnehager og Skoler.

Her finner du en artikkelserie som forklarer PLS rammeverket, modellene og de teoretiske og praktiske inspirasjonskildene.

Oversikt over artiklene

Hva er

PLS rammeverket?

 

En serie artikler med beskrivelse av PLS rammeverket, den teoretiske bakgrunnen og sammenligning med andre metoder i fagfeltet.

PLS reguleringsstøttemodellen har byttet navn til PLS modellen. Dette er dels for å gjøre navnet enklere, men også for å vise at PLS modellen dreier seg om langt mer enn reguleringsstøtte. Navnet har nå fått et tillegg, “Autoritativ ledelse, grensesetting, konfliktløsning og reguleringsstøtte”. Dette er gjort dels for å beskrive bruksområdet til modellen bedre, såvel som å peke tydeligere til bredden i de faglige, forskningsbaserte inspirasjonskildene.

Jeg har også siden PLS modellen ble laget utviklet flere andre praktisk-pedagogiske modeller som utfyller og komplementerer PLS modellen. Og har derfor gitt denne helheten av modeller navnet PLS rammeverket.

Artikkelserien du finner på denne siden er nå under oppdatering for å bedre forklare denne utviklingen. Denne oppdateringen tar noe tid så i mellomtiden vil du fremdeles finne navnet PLS reguleringsstøttemodellen brukt i artiklene.

Hva er PLS modellen?

Hva er PLS modellen?

Del 1. PLS modellen er en nyutviklet praktisk-pedagogisk metode til bruk i konfliktsituasjoner med barn og ungdom. Både i vanlige hverdagssituasjoner som de fleste kan oppleve som utfordrende, og også når situasjoner og relasjoner er spesielt vanskelige og krevende. Les mer her

read more
PLS modellen

PLS modellen

Del 2. PLS modellen beskriver 5 faser i konflikter i relasjoner med barn, og hva voksne kan gjøre i hver fase for å redusere konfliktnivået, og skape positiv læring både for barnet og den voksne. Les mer her

read more
PLS Perspektivspiralen

PLS Perspektivspiralen

PLS Perspektivspiralen og Forståelsesfokusert Perspektivtagende Kommunikasjon er utviklet for å hjelpe voksne å utvikle ferdigheter i perspektivtagning, situasjonsforståelse og Forståelsesfokusert Perspektivtagende Kommunikasjon, slik at vi kan hjelpe og støtte barns utvikling.

read more
Voksnes lederstiler i relasjoner med barn

Voksnes lederstiler i relasjoner med barn

Den Autoritative foreldre- og lederstilen er den beste for barns utvikling, i familier, barnehager og skoler. Her kan du lære mer om PLS Autoritativ lederstil-modellen. Denne modellen hjelper deg å få oversikt over de ulike lederstilene, og å få en praktisk oversikt over og forståelse av hva som skal til for å utvikle en Autoritativ lederstil.

read more
PLS modellen og Traumebevisst omsorg

PLS modellen og Traumebevisst omsorg

Del 6. PLS modellen har mye felles med Traumebevist omsorg, med tanke på teori og kunnskapsgrunnlag. Og er samtidig en langt mer konkret og praktisk pedagogisk modell, med hovedfokus på praktisk reguleringsstøtte.

read more

Få din kopi av 

PLS modellen

gratis her!

Til å printe ut!

PLS

Erfaringer med bruk av

PLS modellen,

i barnehage og skole

 

Jeg trengte mer konkrete og praktiske verktøy

Jeg trengte mer konkrete og praktiske verktøy

Rebecca er psykolog og jobber i BUP med barn og unge. Som nyutdannet psykolog med ny jobb i BUP kjente hun på at hun hadde mye teoretisk kunnskap men likevel trengte flere praktiske verktøy. Hun valgte derfor å delta i 2020/21 på Famlabs PLS veilederutdanning og deler i dette intervjuet noen av sine erfaringer med bruk av PLS i jobben og hjemme.

read more
Bedre samarbeid i familien

Bedre samarbeid i familien

Hanne studerer master i pedagogikk, har tidligere jobbet i barnehage og jobber nå med barn som strever med skolehverdagen. Hun har en samboer og et barn og forteller at de som foreldre kommer fra to ulike familiekulturer med tanke på oppdragelse, noe som bidro til en del uenighet og konflikter. Hun valgte å ta PLS- veilederutdanningen for å styrke samarbeidet mellom dem som foreldre og bli mer samstemte i konfliktsituasjoner.

read more
Tryggere i møte med aggresjon utagering og konflikter

Tryggere i møte med aggresjon utagering og konflikter

Nina har jobbet som barneskolelærer siden år 2000. Hun har nå deltatt på Famlabs veilederutdannelse og deler i dette intervjuet sine erfaringer. Hun sier blant annet at hennes stressnivå har sunket, hun forstår barna bedre og ser tydelig at det hun nå gjør, er bra for små og store.

read more
Relasjoner læring og selvutvikling med Famlabs veilederutdannelse

Relasjoner læring og selvutvikling med Famlabs veilederutdannelse

Mersije jobber på en Steinerskole og har har flerkulturell bakgrunn, fra Slovenia og Norge, med foreldre fra Kosovo og er gift med en mann fra Irak. Her deler hun sine erfaringer med Famlabs veilederutdannelse og PLS modellen, som hun forteller at har betydd mye for henne både personlig og i yrkessammenheng.

read more
Trygghet for enslige mindreårige flyktninger

Trygghet for enslige mindreårige flyktninger

Intro Ung bosetter og følger opp enslige mindreårige flyktninger som kommer til Norge. De ansatte hos Intro Ung deltok vinteren 2022 på en kursrekke med Hans Holter Solhjell om kommunikasjon, konfliktløsning, stress og traumer og deler her sine erfaringer. Her forteller de om sine erfaringer fra kursrekken.

read more
Jesper Juul om PLS modellen

Jesper Juul om PLS modellen

I mars 2017 besøkte jeg Jesper Juul i hans hjem i Odder, Danmark, hvor han bodde etter at han ble sittende i rullestol de siste årene av sitt liv. Etter besøket skrev han en anbefaling av en av modellene jeg har utviklet, PLS modellen, i sitt nyhetsbrev til Familylab Association i april 2017.

read more

Relaterte artikler

Har vi tid og råd til sånn prat og dilldall

Har vi tid og råd til sånn prat og dilldall

Er det slik at fokus på og tid brukt på relasjoner, kommunikasjon og god konfliktløsning tar tid og ressurser bort fra læring av fag og det skolen “egentlig skal drive med”? Les mer om dette i denne fortellingen om to barns opplevelse i skolegården.

read more