FB

Famlab konferansen

Mandag til fredag
15 – 19. november 2021.

 

Famlab inviterer til en online konferanse med en serie nyttige og lærerike foredrag for foreldre og deg som jobber i barnehage og skole!

Foredragene du kan delta på under konferansen!

Reguleringsstøttesirkler

-Organisering og samarbeid for reguleringsstøtte i skole, barnehage og hjem. Med Hans Holter Solhjell

Skolefravær

-Elevens løsning på et underliggende problem. Med Sara Eline Eide

Reguleringsstøtte og perspektivtagning i foreldre- og veilederrollen

med Anne Holter Vae

 

Jeg trenger at noen bryr seg

-Hvordan kan vi øke forståelsen for fosterbarn og fosterforeldre/familier?

Med Rina Nicolaisen

Reguleringsstøtte i skolen.

Systematisk arbeid med reguleringsstøtte i skolen.

Med Lene Solvang Dragland

Om Famlab konferansen!

Under Famlab online konferanse har vi hver kveld foredrag og en gruppesesjon med mulighet til å stille spørsmål og få svar fra en av våre veiledere!

Vi har med oss en rekke spennende foredragsholdere denne uken!

Foredragene går fra kl. 18.00 – 19.00 og fra kl. 19.30 – 20.30.
Gruppesesjon går fra kl. 21 – 22.

Det er gratis å delta live og du kan også kjøpe opptakene.

Bonustilbud!

PLS startpakke konferanse tilbud!

Innhold:

 • Opptak fra begge konferansene
 • PLS startpakke med:
  • 3 timer online foredrag om utviklings- og reguleringsstøttende kommunikasjon og konfliktløsning
  • Kurshefte og alle PLS plakater
  • 1 online samling på Zoom

Full pris: 6289 kr.

Konferansetilbud til 26. november: 2999 kr!

 

Tilbakemeldinger fra forige konferanse!

 

“Denne konferansen har vært så lærerik og en øye åpner for meg.”

“Veldig fine, informative og nyttige kursdager!”

“Veldig god innføring. Det har vært noen lærerike dager, og jeg gleder meg til å prøve dette ut.”

“Tusen tusen tusen takk for en fantastisk uke! Jeg har sittet klistret til skjermen og fått med meg hvert minutt!”

Foredragsholdere

Vi har med oss en rekke spennende foredragsholdere denne uken.

Foredragsholdere Famlab konferanse

Hans Holter Solhjell

Pedagog, leder Famlab Norge, kursholder, trainer og veileder.

Les mer om Hans her.

Hans er leder av Famlab Norge og driver i tillegg www.foreldrekompetanse.no.

Han har  hovedfag i pedagogikk med videreutdannelse i veiledning.

I tillegg er han utdannet i kommunikologi, i Somatic Experiencing, Trauma Release Exercises og Feldenkraismetoden.

Han har lang erfaring fra undervisning og veiledning av foreldre, barnehager og skoler, og har også undervist i psykologi ved Politihøyskolen i Oslo.

Hans har også utviklet flere modeller for å veilede og undervise i kommunikasjon og konfliktløsning, blant annet PLS modellen.

 

Sara Eline Eide

Terapeut, pedagog, kursholder og forfatter.

Les mer om Sara Eline her.

Terapeut, pedagog, kursholder og forfatter.

Siden endt utdannelse har Sara Eline arbeidet med både enkeltpersoner og familier med behov for hjelp og veiledning, samt holdt kurs og foredrag i ulike sammenhenger for å hjelpe familier med å forebygge problemer.

Hun har bidratt som spaltist i ulike dagsaviser og på andre måter bidratt med psykologisk kunnskap i det offentlige rom.

Hun har skrevet boken “På oppdagelsesferd sammen”, om sitt arbeide med barn med utfordringer i skolen, blant annet skolevegring. I starten av 2022 kommer hun med ny bok på Cappelen Damm om skolefravær.

 

Rina Nicolaisen

Eier og daglig leder at Almotunet As.

Les mer om Rina her.

Rina har siden 2000 vært fostermor for mange fosterbarn. Flere av disse har vært barn med minoritetsbakgrunn, og mindreårige flyktninger. Utfordringene har vært mange, og også gledene.

Rina Nicolaisen er utdannet førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun har i mange år arbeidet i barnehage som spesialpedagog med tilrettelegging for barn med behov. Dette har vært barn med fysisk utviklingshemming, og barn med adferdsutfordringer.

Hun er også Kursleder ved Barnas Plattform, har seminarlederutdannelse med Jesper Juul og  sirkellederutdanning i Karlstadmodellen

Siden 2012 har hun hatt eget firma Hjerte i Relasjonen AS hvor hun veileder familier, fosterfamilier, barnehage, skole og fagpersoner innen barnevernet. Hun holder kurs i mange tema innenfor fosterhjemsomsorg, og andre som omhandler barn og oppvekst.

Hun er også medforfatter til boken “Jeg trenger at noen bryr seg. Om å forstå barn i førskolealder i fosterhjem”, skrevet sammen med Beate Heide.

 

Jeg trenger at noen bryr segJeg trenger at noen bryr seg

med Rina Nicolaisen

Hvordan kan vi øke forståelsen for fosterbarn og fosterforeldre/familier?

“Rina er opptatt av å bidra med å øke forståelsen hos de som er rundt et fosterbarn. Hun opplevde stadig å få spørsmål innenfor mange tema, og ønsket å samle sine erfaringer  boken “Jeg trenger at noen bryr seg. Om å forstå barn i førskolealder i fosterhjem”

Ved å sette ord på situasjoner, og hvordan en håndterer disse vil det hjelpe andre fosterforeldre i deres situasjon. I denne sesjonen presenterer hun noen av temaene fra boken, som hun skrev sammen med sin medforfatter Beate Heide.

Anne Holter Vae

Relasjonsterapeut/Eq-terapeut 

Les mer om Anne her.

Anne Holter Vae er Relasjonsterapeut/Eq-terapeut, samt har tatt PLS-veilederutdanningen. Anne bor i Etne med mann, fire barn, en gutt på 12 år og trillingjenter på 9 år. Der driver de en gård med kyr og sau og der har hun et lokale der hun tar imot foreldrepar til veiledning, samt enkeltpersoner til terapi.

Anne samarbeider med Bømlo Hjarterom om å holde ulike kurs der de blant annet veileder voksne i å møte og romme sine følelser på en aksepterende og hensiktsmessig måte gjennom terapi og terapeutisk gruppefelleskap – som du kan lese om her,
www.bomlohjarterom.no

Lene Solvang Dragland

Utdannet førskolelærere, adjunkt og spesialpedagog

Lene Solvang Dragland bio

Lene er utdannet førskolelærere, adjunkt og spesialpedagog, har drevet egen barnehage i 10 år og etter det jobbet i skolen som faglærer, spesialpedagog, dramapedagog og miljølærer.

Hun har spesialisert seg på å finne løsninger på utfordrende situasjoner så vel som de vanskeligste problemstillingene i hjem, barnehage og skole.

Lene har tatt både PLS veilederutdanningen i kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte, Ross Greenes utdanning i CPS, Collaborative and Proactive Solutions og er Verge instruktør.

Du kan lese mer om Lene her.

Program 2021

Webinaret går over fem kvelder hvor det er en eller  to foredragsholdere hver kveld. På slutten vil vi holde en gruppesesjon hvor en av foredragsholderne vil svare på spørsmål fra deltakerne.

Famlab online konferanse

Mandag 15. november

}

Kl. 19.30 - 20.30.

Zoom

Reguleringsstøttesirkler i familier, skoler og barnehager.

Selvregulering, reguleringsstøtte og betydningen av organisering, kommunikasjon og samarbeid mellom voksne.

med Hans Holter Solhjell

Les mer her.

Selvregulering og reguleringsstøtte sees ofte i et mikroperspektiv, med fokus på samhandling mellom et barn og en voksen. Her ser vi på disse fenomenene i større sammenhenger, i klasser, skoler og samfunn. Og med fokus på måten vi voksne organiserer oss, kommuniserer og samarbeider i skoler, barnehager og familier, for sammen å gi god utviklings- og reguleringsstøtte til barn.

Hans presenterer i dette innlegget en ny modell, “Reguleringstøttesirkler”. Denne modellen gir blant annet en oversikt over noen svar på spørsmål som:

Hvilke ferdigheter trenger vi voksne for å gi god utviklings- og reguleringsstøtte til barn, grupper av barn og klasser, og selv oppleve mestring?

Hvordan kan vi organisere oss, støtte hverandre og samarbeide best mulig, slik at vi har mer overskudd og kapasitet til å gi god utviklings- og reguleringsstøtte til barna?

}

Kl. 21 - 22

Zoom

Gruppesesjon

I kveld svarer Hans på spørsmål fra deltakerne.

Les mer her.

Her kan du stille spørsmål om kveldens foredrag og lære av samtalene rundt de spørsmålene og temaene deltagerene tar opp.

Tirsdag 16. november

}

Kl. 19.30 - 20.30

Zoom

Skolefravær med Sara Eline Eide

By Sara Eline Eide

Skolefravær – elevens løsning på et underliggende problem.

Les mer her.

Sara Eline vil i dette foredraget snakke om skolefravær.

I sin tilnærming til skolefravær, tar hun utgangspunkt i at skolefravær er en elevs løsning på et underliggende problem.

Spørsmål hun tar opp er blant annet:

Hva er det som for enkelte elever blir så vanskelig i møte med skolen, at eneste løsning er å velge skolen bort?

Hva kan ligge bak et skolefravær?

Hvem er elevene med skolefravær?

Er det rom i skolesystemet for gode tilpasninger til hver enkelt elev?

Husker vi mennesket bak skolefraværet?

Sara Eline vil i tillegg til å belyse elevens situasjon, snakke om hvor viktig det er at vi evner å samarbeide på tvers av profesjoner og roller.

For å lykkes med å hindre frafall i skolen, er vi avhengig av at vi evner å skape et godt samarbeide med alle involverte.

}

Kl. 21 - 22.

Zoom

Gruppesesjon

I kveld svarer Sara Eline på spørsmål fra deltakerne.

Onsdag 17. november

}

Kl. 19.30 - 20.30

Zoom

Systematisk arbeid med reguleringstøttesirkler.

Reguleringsstøtte i samarbeid med skole og hjemmet med Lene Solvang Dragland.

Les mer her.

I mitt foredrag vil jeg ta for meg hvordan vi i praksis kan bruke Reguleringstøttesirklene i et systematisk arbeid med elever som opplever ulike former for «strev» i skolesituasjonen og ellers, og har et behov for ekstra reguleringsstøtte.

Fokuset her vil også være på hvordan voksne i skolen kan samarbeide med reguleringstøtte som grunnide, og også i samarbeid med hjemmet og fritidsaktiviteter. Dette kan også inkludere besteforeldre og andre rundt barnet.

Elevens opplevelse av «strev» kan være relatert til alt som «påvirker eleven negativt i forhold til utvikling, vekst og inkludering». Dette kan være barn som er meget stille, som ikke tør snakke eller samarbeide med andre i klassen, som løper ut av klasserommet, som rømmer inn i nettbrettet i timene, som lett kommer i konflikter med voksne og barn, eller som utagerer med aggresjon og vold.

Dette kan være barn med diagnose, høyt læringspotensiale, lærevansker, vansker innenfor arbeidsprosess eller sosial kompetanse. Dette kan også være barn som blir mobbet, er utsatt for andre former for overgrep eller har traumer av ulike slag.

Dette er elever som på en eller annen måte signaliserer at det er noe som kommer i veien for dem og gjør hverdagen deres vanskelig.

Det er da viktig at barna opplever at vi voksne som er rundt de vil hjelpe de, og at vi faktisk er i stand til å hjelpe.

Målet med innlegget mitt er å gi deg:

 • Kjennskap til praktiske metoder og verktøy som kan brukes i hverdagen og som er støttende og utviklende for barn med ekstra behov for støtte.
 • Kunnskap om ulike verktøy og samarbeidformer som kan brukes i de ulike nivåene i reguleringsstøttesirklene.
 • Kjennskap til hvordan foreldre, lærere og andre voksne rundt eleven kan jobbe sammen med reguleringsstøtte som grunnleggende ide og med reguleringsstøttende metoder, for å senke barnets stressnivå,

øke barnets fleksibilitet, empati og selvfølelse, støtte eleven inn i et inkluderende felleskap samt støtte barnets læringskapasitet.

 • Kunnskap om arbeid på systemnivå i de ulike sirklene, for å sikre elevens vekst emosjonelt, faglig og sosialt

Du vil få eksempler på hvordan Lene har jobbet med helhetlige regulerings- og utviklingsstøttende prosesser, med verktøy som blant annet PLS modellen, Perspektivspiralen, Problemløsning Gjennom Samarbeid (CPS/PGS), ALSUP, Analyse av forsinkede ferdigheter, elevsamtalen, ikke-anonym elevundersøkelse, skjema for systematisk arbeid med klassemiljø (Erling Roland), systematisk bruk av opplegg i sosial kompetanse på klassenivå, foreldremøte om reguleringsstøtte, kommunikasjon, konfliktløsning mm.

}

Kl. 21 - 22.

Zoom

Gruppesesjon

I kveld svarer Hans og Lene  på spørsmål fra deltakerne.

Torsdag 18. november

}

Kl 19.30 - 20.30

Zoom

Jeg trenger at noen bryr seg

med Rina Nicolaisen

Hvordan kan vi øke forståelsen for fosterbarn og fosterforeldre/familier?

Les mer her.

“Rina er opptatt av å bidra med å øke forståelsen hos de som er rundt et fosterbarn. Hun opplevde stadig å få spørsmål innenfor mange tema, og ønsket å samle sine erfaringer  boken “Jeg trenger at noen bryr seg. Om å forstå barn i førskolealder i fosterhjem”

Ved å sette ord på situasjoner, og hvordan en håndterer disse vil det hjelpe andre fosterforeldre i deres situasjon. I denne sesjonen presenterer hun noen av temaene fra boken, som hun skrev sammen med sin medforfatter Beate Heide.

}

Kl. 21 - 22.

Zoom

Gruppesesjon

I kveld svarer  Rina Nicolaisen på spørsmål fra deltakerne.

Fredag 19. november

}

Kl. 19.30 - 20.30

Zoom

Reguleringsstøtte og perspektivtagning i foreldre- og veilederrollen.

med Anne Holter Vae.

Anne Holter Vae om erfaringer som mor, terapeut og veileder.

Les mer her.

Anne kom første gang i kontakt med PLS modellen og Perspektivspiralen for 10 år siden som deltager på kurs og har senere tatt veilederutdanningen. Her vil hun snakke om hvordan hun har brukt modellene hjemme med egne barn, og spesielt et barn som trengte mye reguleringsstøtte. Hun har observert at dette har gjort at barnet gradvis har tilegnet seg egne verktøy til å kunne regulere seg selv. Hun vil her dele noe om sine egne erfaringer som forelder. 

Hun vil også snakke om hovedutfordringen hun har møtt hos de hun har veiledet til nå, at mange bruker for lite tid til å finne og anerkjenne barnets perspektiv, og går for fort til å servere en løsning. Det gjør at barnet ikke får hjelp til det som gjør vondt og derfor ikke klarer å samarbeide. Å lære mer om perspektivtagning og anerkjennende kommunikasjon er vesentlig for de fleste. 

I tillegg kan konflikter aktivere stress og følelser hos den voksne som gjøre det vanskelig å tenke og handle klart. Hun vil snakke om hvordan man som voksen kan regulere seg seg selv bedre og romme sin egen uro – som bidrar til at det er mulig å møte/anerkjenne barnet der barnet er. Hun ser da at det blir lettere for de fleste å lede situasjonen videre på en hensiktsmessig måte.

 Hun vil også dele litt om erfaringer rundt modellæring – hvordan de som foreldre ser at barna lærer av å observere kommunikasjonen foreldrene imellom, hvordan de løser konflikter og reparerer.

}

Kl. 21 - 22.

Zoom

Gruppesesjon

I kveld svarer Anne Holter Vae på spørsmål fra deltakerne.

Priser

Vil du kjøpe opptak av hele pakken med foredrag og se de når du selv vil?

 

Kjøper du opptak av konferansen får du også handouts fra foredragene.

Denne konferansen

Kjøp før 26. november 999 kr.

 

Full pris: 2999 kr.

Opptak fra begge våre konferanser

Kjøp før 26. november: 1499 kr.

Full pris for begge: 3999 kr.

Bonustilbud!

PLS startpakke konferanse tilbud!

Innhold:

 • Opptak fra begge konferansene
 • PLS startpakke med:
  • 3 timer online foredrag om utviklings- og reguleringsstøttende kommunikasjon og konfliktløsning
  • Kurshefte og alle PLS plakater
  • 1 online samling på Zoom

Full pris: 6289 kr.

Konferansetilbud til 26. november: 2999 kr!

 

Kjøp opptak fra konferansen!

Tilbakemeldinger fra forige konferanse

“Jeg synes det har vært en spennende og veldig interessant uke, med verktøy og strategier jeg kan ta med meg videre i jobben min i barnehage. Jeg har vært førskolelærer i over 20 år og har jobbet mye med Jesper Juul og anerkjennende kommunikasjon, og ser at det som blir sakt i kursene denne uken virkelig har noe for seg. Det har vært godt å få bekreftet mye av det jeg føler virker, men også hvor viktig det er å se og lytte til hvert enkelt barn. Takk for en kjempeflott konferanse.”
Mai

Pedagogisk leder i barnehage

“Over bare 5 kvelder har jeg fått så mye verdifull kunnskap som jeg ikke opplever å ha fått tidligere gjennom barnevern, veiledning og skole. Så tydelig kommunisert, rett på sak, ærlig og modig. Dette har gitt meg ny energi og mange nye tanker. Stort takk for at dere deler deres verdifulle kunnskap. Den er det stort behov for! Konferansen har også gitt meg stor motivasjon til å ta deres kurs. Mvh Trude”
Trude

“Foredraget med Cecilie gav et innblikk i hvordan det kan føles å være forelder, når en må kjempe mot ulike instanser i skolesystemet om barnet har en utfordring. Fint å ha i “ryggsekken” i møte med foreldre.”

“Kjempe kjekt og lærerikt kurs gjennom en hel uke! Spennende temaer og gode eksempler og situasjoner gjennom alle foredragene! Vil absolutt anbefale dette til alle!”
Sarita Mor

“Jeg synes dette har vært helt suverent. Spennende foredrag, godt engasjement, god tidsdisponering.”
Jan

Forelder, leder, seminarleder

“Det har vert en spennende uke, med mange lærerike foredrag.”

“Denne konferansen har vært så lærerik og en øye åpner for meg. “

“Skulle ønske at disse forelesningene var obligatoriske for alle som jobber i skole/Bhg.

Tusen takk for at dere deler!”

“Sitter igjen med mye lærdom jeg vil benytte meg av i skolehverdagen, i møte med elever med ulike utfordringer. “