FB

Velkommen til Famlab’s bokhandel.

I vår bokhandel har vi bøker vi anbefaler og som er i harmoni med vår filosofi og verdisyn, om relasjoner, kommunikasjon, konflikter, mindfulness og personlig utvikling. Jeg vil her si litt om hva som kjennetegner vår bokhandel og de bøkene vi har valgt ut.

Vi fokuserer på litteratur som ser på mennesker, relasjoner, problemer og muligheter med utgangspunkt i humanistisk filosofi og psykologi, spedbarns, utviklings og tilknytningspsykologi, nevropsykobiologisk teori og forskning, systemteori, annerkjennende kommunikasjon, mindfulness, mm.

I tillegg så fokuserer vi på praktisk orienterte bøker som bidrar til å utvikle både forståelse av og praktiske ferdigheter i forhold til relasjoner, oppdragelse, kommunikasjon, konflikthåndtering, veiledning, terapi, undervisning, selvutvikling, organisasjon og ledelse mm.

Aggressjon!

I denne boken forteller Jesper Juul hvordan vi kan støtte barn og unge i å utvikle et sunt forhold til sin aggresjon. Han viser hvordan dagens praksis med å beskrive barnet som problemet kun vil forsterke en negativ spiral, med mer av den destruktive aggresjonen. Han kaller denne ansvarsfraskrivelsen fra det voksne samfunnet for et aggresivt overgrep og maner til snarlig endring i måten vi forholder oss til barn og unges aggresjon.
Les mer her

Bonusforeldre

Bonusforeldre er i ferd med å erstatte det gamle begrepet steforeldre. Rollen som bonusfar eller bonusmor innebærer spesielle utfordringer for samliv og oppdragelse, men også spennende muligheter. Boken inneholder forslag til hvordan du kan snakke mer direkte med bonusbarna og bruke egne erfaringer i møtet med dem. Det er viktig å være realistisk, fremfor romantisk.

Les mer her

Din Kompetente Familie

Alle familier er forskjellige, og det finnes ingen oppskrift på hvordan man blir og er en perfekt familie, men i alle familier oppstår det problemer og konflikter som bunner i de samme grunnvilkårene for menneskelig samvær.

Din kompetente familie viser nye veier i oppdragelsen og vil gi foreldre større innsikt, mot og kompetanse!
Les mer her

Ditt Kompetente Barn

Boken Ditt kompetente barn tar opp samværet og samspillet mellom barn og voksne, bygget på likeverd og gjensidighet. Den omhandler grunnleggende situasjoner som er en forutsetning for all menneskelig utvikling: ønsket om å samarbeide og behov for å utvikle og bevare den personlige integriteten.

Les mer her

Empatiboken Empati

Verden trenger empati – fra klasserom og middagsbord til toppmøter og styrerom.
En teoretisk og praktisk veiledning i hvordan man kan hjelpe mennesker med å bedre kontakten med seg selv og andre.
Empati beskriver evnen til innlevelse i andre med alt hva det innebærer av forståelse, samhørighet, medfølelse og lignende. Empati er med andre ord det bindemiddelet som holder menneskelige felleskap sammen.
Les mer her

Foreldreveiledning

Når du treffer barn i din arbeidshverdag som ikke trives og utvikler seg som forventet, må du ta utgangspunkt i samspillet mellom foreldre og barn. Denne boken viser gjennom omfattende bruk av eksempler at veiledning av foreldre ikke handler om å finne årsaker eller fordele skyld, men om å legge til rette for endring.
Jesper Juul skriver i denne boken: «når vi støtter barns selvfølelse, utvikler de respekt for andre. Slik er det også med ansvaret.
Les mer her

Fra Lydighet Til Ansvarlighet

Budskapet er i denne boka er like lett som det er vanskelig: Det er bedre å samarbeide fordi du mener det, enn bare for å adlyde.

Folk som vokste opp på 1950-, 1960- og til dels på 1970-tallet vet godt hva det vil si å være lydig, hva det så å si betyr å leve opp til kravet «blind lydighet». Når mor og far eller læreren sa: «Gjør slik, fordi jeg sier det», så gjorde vi det. Nå har de folkene som vokste opp da, fått barn og ofte også barnebarn, og de har for lengst skjønt at deres egne foreldres metoder ikke duger lenger.

Les mer her

Kunsten Å Si Nei

Jesper Juul har skrevet en bok om kunsten å si nei – uten dårlig samvittighet – til sine barn og tenåringer og sin partner.
Kunsten å si nei handler om å avgrense seg overfor andre uten å krenke eller såre dem. Det er ikke mulig å si et helhjertet ja til seg selv og andre, hvis vi ikke også føler oss frie til å si nei, når det er det mest autentiske svaret.
Kunsten å si nei er skrevet i dyp respekt for en foreldre-generasjon som kanskje er den første i verdenshistorien til å skape foreldre-rollen innenfra, fordi den ikke har en kulturell konsensus å støtte seg til eller kopiere.

Les mer her

Livet I Familien

De viktigste verdier i samliv og barneopdragelse.

Dagens familier befinner seg i den situasjonen at de ikke uten videre kan overta tidligere generasjoners normer for samliv og barneoppdragelse. De store og kjappe kulturelle og verdimessige forandringene som preger vår tid, tilsier at vi har å gjøre med noe langt dypere enn et tradisjonelt generasjonsskifte: Parforholdet og oppdragelsen må nærmest finnes opp på nytt!

Les mer her

Mann Og Pappa

Hva slags mann og pappa vil du være? Far har andre ferdigheter og egenskaper enn mor, og hver mann må selv lære seg å være pappa. I stedet for å kopiere kjæresten bør du definere din rolle selv, sette egne grenser og kommunisere dem til barna og partneren.
Finn ut hva slags mann og pappa du vil være, og ta deg god tid! Ved å bygge opp et selvstendig forhold til barnet vil du vokse og utvikles som menneske. Du får tilgang til barnets verden og oppdager at barnet både beriker og utfordrer deg.
Her får du gode råd og aktuelle problemstillinger for dagens mann og pappa. En egen del av boken er intervjuer. Her følger vi tretten fedre som forteller om sine erfaringer som far, omforholdet til egne foreldre, partneren og barna.

Les mer her

Rom For Familien

I boken Rom for familien samtaler programleder og journalist Monica Øien med den kjente familieterapeuten Jesper Juul om vanlige problemstillinger for foreldre. Monica og Jesper filosoferer over mange viktige spørsmål, som hvordan foreldre skal finne gode svar, hvorfor vi skal sette grenser, og hvordan vi skal forholde oss til barnas lengsler og komplekser.

Forfatterne navigerer gjennom den typiske familien i et hjem. Rommene har sine spesielle funksjoner og følelser.

Les mer her

Samtaler Med Foreldre

Jesper Juul møter 16 barnefamilier med ulike problemer. Familiene forteller om dagligdagse opplevelser, problemer og erfaringer, og Juul coacher familiene og gir råd om hvordan barn og voksne kan få det bedre sammen. Etter en periode med utprøving av rådene forteller familiene hvordan det har gått.

Samtalene dreier seg om vanlige hverdagssituasjoner som alle foreldre kjenner seg igjen i.

Les mer her

Tenåringer I Familen

Når barna blir tenåringer er det på tide for foreldrene å finne en ny rolle. Vi må slippe taket i oppdragerrollen, og heller bli sparringspartnere for våre tenåringer.

Ved å kommunisere ærlig og vise respekt for hverandre kan vi bygge opp et likeverdig forhold og dermed unngå konflikter. En likeverdig dialog dreier seg om å styrke tenåringenes egenansvar og foreldrenes evne til å forvalte sin makt og skape tillit. Jo mer man blir tatt på alvor i fellesskapet, desto mindre viktig blir det «å få rett» eller å «få sin vilje».

Les mer her

Familier Med Kronisk Syke Barn

Denne boken henvender seg til familier med kronisk syke barn. Den dekker hele spekteret fra medfødte sykdommer, kroniske allergier, fysiske og psykiske funksjonshemninger, til sykdommer og funksjonshemninger som har oppstått senere i livet. Hver enkelt tilstand eller sykdom krever i forskjellig omfang spesialisthjelp. medisin, trening osv.

Les mer her

Selvfølelsen Hos Barn Og Unge

Det er selve rela­sjonen til foreldrene og andre voksne som bygger barns selvfølelse, ikke teknikker for barne­oppdragelse. Dette er utgangspunktet i denne boka.
Barn har behov for kloke, sterke og snille voksne som både kan gi beskyttelse og trøst, og oppmuntre til selvstendig bevegelse ut i verden. Voksne som kan hjelpe barnet til å få et språk om ”mine behov, dine behov og fellesskapets beste”. Barnets selvfølelse bygges i samvær med bevisste voksne som er tydelige med seg selv og sensitive på barnets sammensatte behov, slik at det får hjelp til å bli kjent med seg selv, og trygg samme med andre.

Les mer her

Unger Kan!

Løsningsorientert tilnærming til barns problemer og ferdigheter.

Unger kan! er en metode utviklet av den kjente psykiateren Ben Furman og hans kolleger. Metoden bygger på en løsningsfokusert (LØFT) tilnærming til barns problemer og ferdigheter. målet er å inspirere barn til å lære seg ulike ferdigheter, løse problemer og kvitte seg med uønsket atferd. Dette er LØFT for barn – hvor filosofien er:»Det er orsommere å lære seg noe enn å kvitte seg med problemer».

Les mer her

Utenfor

Regelmessige besøk på rektors kontor. Anmerkninger. Gjensitting. Utvisning.
Dette er metoder som skolene ofte bruker for å håndtere elever som ikke følger skolens regler, som har vansker med å komme overens med andre elever, som ikke ser ut til å ha respekt for autoriteter, som ikke synes interessert i å lære, og som forstyrrer undervisningen for de andre elevene. Problemet med disse metodene er at de ikke virker på de fleste av elevene de brukes på. Det er på tide å endre kurs.

Les mer her

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Fyll inn epost og fornavn under.

Du kan når som helst enkelt avregistrere deg fra nyhetsbrevet.

You have Successfully Subscribed!