FB
Eksplosive barn

Bli med på kurs med Dr. Ross Greene høsten 2024!

Høstens kurs blir gjennomført online via Zoom.

Modul 1: Mandag og tirsdag 23 og 24. september kl 12 – 15.30.

Modul 2: Mandag og tirsdag 11 og 12. november kl 12 – 15.30.

 

OBS: Tidlig påmeldingsrabatt frem til 1. juli!

Information in English on this page.

Hvordan kan vi forstå og hjelpe barn og ungdom med sosiale, emosjonelle og adferdsmessige utfordringer?

Ross Greene gir oss praktiske og konkrete svar på hvordan vi kan jobbe og skape samarbeid også der ting har vært fastlåst, vanskelig, og kanskje også “eksplosivt”.

Hans metode Problemløsning Gjennom Samarbeid, PGS, (På engelsk, Collaborative and Proactive Solutions, CPS) er forsknings og evidensbasert, praktisk, konkret, og i bruk familier, i barnehage, skole, barnevern, fengsler, og andre institusjoner både i Norge og internasjonalt.

“Eg vil takke for eit godt kurs med Ross Greene. Vi stilte med mange deltakarar frå vår kommune, og så langt har eg berre høyrt gode ord frå kurset. Eg synest også seminar via zoom fungerte godt, og gjorde at vi kunne delta med langt fleire enn om det hadde vore fysisk langt unna der vi held til. Igjen takk for eit fagleg svært godt kurs.”

Håvard Strand, Rektor.

Bli med på kurs med Ross Greene om

Problemløsning Gjennom Samarbeid!

ALSUP

Dr. Ross Greenes skjema for analyse av et barns forsinkede ferdigheter og uløste problemer.

Siste versjon av Dr. Ross Greenes ALSUP er nå endelig klart i norsk versjon!

Du kan laste ned skjemaet her.

Målgruppe for kurset.

 

Dette er et kurs for alle som jobber innen:

 • Pedagogikk og undervisning.
 • Skole eller barnehage.
 • Barnevern, barne og ungdomspsykiatri.
 • Familievern og familieterapi.
 • Politi eller fengsler.
 • Alle som jobber med barn og unges psykiske helse og livssituasjon.

 

Kurset er også meget aktuelt for foreldre.

Vedlikeholdsaktivitet for psykologer.

 

Kurset er godkjent av psykologforeningen som 7,5 timer vedlikeholdsaktivitet per dag. 15 timer ved deltagelse begge dager.

eksplosive barn

Kursdatoer 2024

MODUL 1

 • Dato: Mandag og tirsdag 23 og 24. september.
 • Tid: kl 12 til 15.30.

MODUL 2

 • Dato: Mandag og tirsdag 11 og 12. november.
 • Tid: kl 12 til 15.30.
s

Praktisk informasjon:

 

 • Sted: online via Zoom.
 • Tid: Kl. 12.00 – 15.30.
 • Språk: Kurset holdes på engelsk, uten oversettelse.
 • Påmelding er bindende. Les mer om vilkår, rabatter mm.
 • Les mer om modul 2 her.

 

Passer ikke datoene? Nye kursdatoer kommer snart. Du kan sette deg på interesseliste her.

Program for kurset

Eksplosive barn, problemløsning gjennom samarbeid.

Online versjon av programmet, med hver modul fordelt på 2 dager.

 • Dag 1 og 2.
 • Kl. 11.30. Vi åpner Zoom, registrering.
 • Kl. 12.00. Undervisning.
 • Kl. 13.00 – 13.15. Pause
 • Kl. 13.15. Undervisning.
 • Kl. 14.15 – 14.30. pause.
 • Kl. 14.30. Undervisning.
 • Kl. 15.30. Slutt.

Priser og rabatter

 

Priser og rabatter per modul.

 • Full pris online: 2400 kr per modul.
 • Full pris for to moduler: 4800 kr.
 • Tidlig påmeldingsrabatt:
  • Online: Påmelding før 1. juli: 1900 kr!
 • Partnerrabatt: Om to omsorgspersoner melder seg på, så betaler den første full pris (eventuelt med aktuell rabatt). Den andre får partnerrabatt og betaler 1600 kr (online).

De samme prisene gjelder for modul 2, slik at du ganger da prisen for modul 1 med to, for å få prisene for både modul 1 og 2. Informasjon om modul 2 finner du her.

Grupperabatter:

Grupperabatter online:

 • 5 personer eller flere: 1900 kr.
 • 10 personer eller flere: 1800kr.
 • 15 personer eller flere: 1700 kr.
 • For større grupper online, over 50 eller 100, har vi egne priser. Ta kontakt.

Om tidlig påmeldingsrabatten er lavere enn gruppeprisene får grupper den beste gjeldende prisen. Grupperabattene gjelder når man melder seg på samlet, og betaler for alle deltagere over en giro. (Man kan melde på flere i etterkant, og få samme pris per person).

MODUL 2

Du finner mer informasjon om modul 2 på denne nettsiden.

For å være med på modul 2 må du ha deltatt på modul 1, samme kursdager, eller ved et tidligere kurs med Ross Greene.

Uttalelser fra tidligere deltagere.

 • “Meget matnyttig kurs! Du blir presentert for praktiske løsninger på utfordrende problemer”.
 • “Det var en stor hjelp for oss som foreldre å lese “Eksplosive barn” og endelig bli møtt med forståelse og empati for de såkalte “umulige” barna”.
 • “Jeg svært godt fornøyd med kurset. Helt strålende. Dette er det så altfor få som bruker og forstår da de fremdeles tror at økt porsjon av straff og belønning skal føre dem til målet når det ikke har ført fram tidligere. Endelig”.
 • “Dette har jeg ventet på. Jeg er evig takknemmelig til Ross Greene. Vi har brukt det med vår sønn i 1 år med meget god effekt. Videre er det et verktøy jeg bruker nærmest daglig i arbeide med foreldre med utfordrende barn”.
 • “Jeg hadde fra før av arbeidet litt med Ross Green’s problemløsninger og metoder og med veldig gode resultater der andre metoder overhodet ikke hjalp”.
 • “Jeg anbefaler alle som jobber med utfordrende/eksplosive barn dette seminaret og gleder meg til å la de jeg møter dra nytte av det jeg har lært! ”
 • “Ross Greene har gitt meg en optimisme og tro på at forandring er mulig”
 • Les flere uttalelser fra tidligere deltagere nederst på siden.

Gratis utdrag fra boken Utenfor.

Ross Greene er forfatter av de bestselgende bøkene “Eksplosive barn” og “Utenfor”.

Du kan nå få et gratis utdrag fra boken Utenfor.

Klikk på banneret til høyre for å få ditt utdrag fra boken og skriv inn navn og epost.

Om kurset.

Barn og unge som har en problematferd som er preget av raseriutbrudd, impulsivitet, svingende humør, og for noen også verbal og fysisk aggressivitet, trenger hjelp. De mistrives ofte sterkt i sin egen situasjon, og med seg selv, med sine relasjoner, faller utenfor i skoler og i andre sosiale situasjoner. Hvordan kan foreldre og professjonelle gi disse barna den hjelpen de trenger?

Etter 30 års arbeid med utfordrende barn og ungdom har Dr. Greene utviklet en ny måte å forstå disse barna og deres negative atferd. Han skisserer en praktisk og allsidig arbeidsmåte som tar sikte på å redusere det ødeleggende negative samspillet mellom det ikke-fleksible og eksplosive barnet/ungdomen og dets omgivelser. Hans metode er beskrevet både i bøker og i vitenskaplige artikler. Du finner referanser på nettsiden til Ross Greenes organisasjon her.

Gjennom dette kurset vil han introdusere sin metode for å trene evne til fleksibilitet, frustrasjonstoleranse, kommunikasjon og problemløsning, og til å lære barnet å håndtere konflikter. Han kaller denne metoden ”Collaborative Problem Solving (CPS). CPS kan vi på norsk kalle “Problemløsning Gjennom Samarbeid.” Denne modellen, som er et vesentlig skritt videre i forhold til tradisjonelle modeller og metoder, og har vist seg å være effektiv i en lang rekke situasjoner og sammenhenger, og for barn og unge med en lang rekke ulike diagnoser.

Dr. Greene gir gode råd og en systematisk tilnærmingsmåte til foreldre og til alle profesjonelle som arbeider med barn og unge med utfordrende atferd. Kurset er også meget relevante for deg som er opptatt av relasjoner, problemløsning, kommunikasjon mm. også i mindre krevende relasjoner.

Kurset vil være nyttig for alle som arbeider i utdanningsinstitusjoner, skoler, barnehager, spesialundervisning, med veiledning av foreldre, i sosialtjenesten, barne- og ungdomspsykiatrien og andre virksomheter innen området i tillegg til foreldre og pårørende.

Du kan også lese et intervju med skolepsykolog Tuija Lehtinen om erfaringene med “Problemløsning Gjennom Samarbeid” fra Haninge kommune, hvor metoden nå implementeres i alle 16 rektorområder. Les mer her.

Og her kan du lese noen lengre tilbakemeldinger vi har fått fra andre kursdeltagere. Les mer her.

Om Ross Greene.

 

famlab-ross-greene-scaledRoss Greene er skaperen av PGS modellen, Problemløsning Gjennom Samarbeid (på engelsk CPS, Collaborative and Proactive Solutions) og forfatter av de bestselgende bøkene “Eksplosive barn” og “Utenfor” (engelsk tittel ”Lost at School”) .

Dr. Greene var ansatt ved Harvard Medical School i over 20 år, og er nå tilknyttet psykologisk institutt ved Virginia Tech, som Associate Professor.

Hans forskning er støttet av Stanley Research Institute, the National Institutes of Mental Health, the U.S. Department of Education, og Maine Juvenile Justice Advisory Group.

Ross Greene jobber med familier, skoler og spesialskoler, psykiatriske institusjoner, barnevern og fengsler, og foreleser over hele verden.

Barn som blir ekstremt sinte, frustrerte, noen ganger voldsomme, og som har for vane å eksplodere ofte og for tilsynelatende ingenting, kan være meget utfordrende og slitsomme å omgås.

Foreldre, førskolelærere, lærere og andre som opplever dette daglig vet alt om dette. Ofte har de prøvd alt, men lite hjelper. Hva gjør en da? Dette gir Ross Greene gode og praktiske svar på.

Anbefaling fra Jesper Juul:

“Da jeg læste Ross Greenes første bog om ”eksplosive barn” var min første tanke, at denne bog må oversættes til alle nordiske sprog. Pedagogisk Forum i Oslo lod sig heldigvis begejstre og dermed var den bedste bog for forældre jeg nogensinde har læst tilgængelig. Ross Greene har siden bygget ovenpå sin enorme kunnskap og hans talent som formidler gjør dette kursus lige spennende for fagfolk som for forældre. Jeg håber, at mange benytter denne enstående muighed for bl.a. at få ryddet lite grann i myterne omkring diagnoser og medisinering og for at se sin egen rolle i et nytt perspektiv”. Jesper Juul.

Mer informasjon om kurset, Dr. Ross Greene og relevant litteratur fortsetter under.

Her kan du se vårt intervju med Ross Greene!

Intervjuet ble gjort av Hans Holter Solhjell i forbindelse med at Ross Greene var i Oslo og holdt kurs for Famlab.

MÅL FOR KURSET:

Etter kurset har deltagerene et grunnlag for å:

✔Forstå hvordan ulike forklaringer og fortolkninger av utfordrende adferd hos barn og unge kan føre til dramtatisk ulike tilnærminger til barnet og til tiltak.

✔Forstå hvorfor mye brukte systemer basert på belønning og straff ofte ikke er effektive i forhold til barn og unge med spesielt utfordrende adferd.

✔De tre grunnleggene mekanismene ( kalt plan A, B og C) som voksne kan anvende for å håndtere uløste problemer, hva som oppnås med hver av de, og når de kan brukes.

✔De tre trinnene i “plan B”. “Plan B” er hovedfokus videre.

✔Hvordan man kan implementere “plan B” for å utvikle en hjelpende relasjon, bidra til problemløsning, utvikle kognitive ferdigheter, og redusere frekvensen og intensiteten på eksplosiv og utfordrende adferd.

Dette kurset utgjør første dag i et tre dagers treningsprogram, og er en introduksjon til metoden CPS. Denne første delen utgjør et selvstendig kurs, og man kan delta på dette kurset med stort utbytte, også om en ikke ønsker å delta på de 2 neste dagene. Dr. Ross Greene er også i ferd med å utvikle et videre trenings og mentor program i CPS metoden.

Du finner all informasjon om modul 2 her.

Boken “eksplosive barn” er oversatt til norsk, og kan kjøpes i Famlab’s bokhandel her.

Virkelig en tankevekker! Greene peker på muligheter for å integrere respekt og omtanke for barn og unge med nødvendig grensesetting på en gjennomtenkt og konkret måte. Metoden virker praktisk gjennomførbar. Jeg regner med å forbedre egen praksis som en følge av kurset.

Mvh Gaute Skrove, barnevernspedagog, Trondheim

“Dette kurset passer for alle som jobber med eller omgås barn. Foreleseren la fram temaet ” eksplosive barn ” på en lettfattelig og engasjerende måte. Dersom alle foreldre, fagpersoner i barnehager og på skoler kjente til ” problemløsing gjennom samarbeid”, ville mange barn hatt en mye bedre og mer verdig hverdag”.

Ross Greene har gitt meg en optimisme og tro på at forandring er mulig ved hjelp fokus på uløste problem isteden for atferd, løsning i samarbeid med barnet istedenfor ros og straff
Tone Storøygard lærer

Det var en fängslande, engagerande dag som gick alltför fort. Kände stark tillförsikt i att presenteras för Ross Green, som väljer att se “vidare” och satsa sin tid på att finna ut hur man kan hjälpa, leda när man kört fast. Jätte spännande!
Pernilla Erixon

Påmelding Eksplosive barn.

Her kan du melde deg på kurset Eksplosive barn med Dr. Ross Greene.

Summary
Eksplosive barn
Article Name
Eksplosive barn
Description
Ross Greene er skaperen av PGS modellen, Problemløsning Gjennom Samarbeid (på engelsk CPS, Collaborative and Proactive Solutions) og forfatter av de bestselgende bøkene “Eksplosive barn” og “Utenfor” (engelsk tittel ”Lost at School”) .
Author
Publisher Name
Famlab
Publisher Logo

Få et utdrag fra boken
"UTENFOR"
av Ross Greene.

Skriv inn din epost under.

You have Successfully Subscribed!