FB

Kurs om evnerike elever

12788145_10153375643996752_1979633816_n2-5 % av elevene i norsk skole er det vi omtaler som evnerike eller begavede. De er elever med et særlig stort læringspotensial. I norsk skole har det lenge vært antatt at elevgruppen ikke har særskilte behov, og at de derfor vil «klare seg selv». Sannheten er at de evnerike elevene både har særskilte muligheter, og kan møte spesielle utfordringer, når det gjelder både læringsmotivasjon og psykososial utvikling.

Nesten alle evnerike har til felles at de møter verden med høy grad av nysgjerrighet og lærelyst. De lærer ofte raskere og tidligere enn sine klassekamerater, og vil dermed kunne ha behov for både en annen progresjon og fordypning i skolearbeidet. Evnerike elever kan også sies å erfare verden på en litt annen måte enn sine jevnaldrende. De kan derfor møte utfordringer knyttet til sosial tilhørighet.

Alle skoler har evnerike elever, men mange lærere mangler kunnskap om hvordan de kan ivareta denne elevgruppen. Studier har vist at mange lærere synes det er vanskelig å tilpasse opplæringen for de evnerike elevene. I min masteravhandling har jeg undersøkt hvordan denne manglende tilpasningen oppleves av de evnerike elevene selv. Kurset vektlegger viktigheten av å få en opplæring tilpasset egne evner og forutsetninger, som forespeilet gjennom opplæringsloven. Kurset omhandler også ivaretakelse av sosiale behov.

Vi ser på hvilke muligheter som finnes innenfor rammene av den norske enhetsskolen, og hvordan vi kan bidra til at alle elever får mulighet til å realisere sitt potensial og bruke sine evner på en måte som kommer dem selv og fellesskapet til gode. I dette kurset vektlegges også elevenes skolelivskvalitet. Hvilke forutsetninger må være til stede for at barn og unge skal oppleve en høy grad av livskvalitet i skolen? Fokus rettes særlig mot de evnerike elevene.

Jeg holder kurs for skoler og andre interesserte. Det er også mulighet for rådgivning via Skype eller telefon.

Kursinnhold:

1. Hva vil det si å være evnerik?
2. Begrepet skolelivskvalitet
3. Opplæringsbehov og muligheter for evnerike elever
4. Sosiale behov og mulige psykososiale utfordringer hos evnerike elever

Pris etter avtale. Ta kontakt med Marit Opsahl på 95 55 20 78 eller send e-post til marit78@live.no.

Kursholder

maritopsahlKursholder er Marit Opsahl. Hun har en mastergrad i forebyggende arbeid med barn og unge, og har skrevet masteravhandlingen om skolelivskvalitet for evnerike elever. Hun har også forelest for lærerstudentene ved Høgskolen i Østfold om temaet.

Våre kurs i tiden fremover

EKSPLOSIVE BARN

Problemløsning Gjennom Samarbeid. Seminar med Professor Ross Greene.

Kurs med Ross Greene.
Modul 1: Mandag 15. august kl. 08.30 – 16.00.
Modul 2: Tirsdag 16. august kl 08.30 – 16.00.

Les mer her.

 

Veilederutdanning

Kommunikasjon og konflikthåndtering i relasjoner med barn. Veilederutdanning 12 dager over et år. Les mer her.

 

Konflikter i relasjoner med barn

Kurs for foreldre og deg som jobber med barn. Les mer her.

 

Foreldrekurshelg

Våre populære kurshelger for foreldre, og deg som jobber med barn. Kurs om barns selvfølese, kommunikasjon og konflikthåndtering mm. Les mer her.

 

Barns selvfølelse

Om forskjellen på ”selvfølelse” og ”selvtillit” og betydningen av begge. Hvordan styrke barns selvfølelse. Les mer her.

 

Førstehjelpskurs for småbarnsforeldre

Kurs hver måned i Oslo. Les mer her.

 

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Fyll inn epost og fornavn under.

Du kan når som helst enkelt avregistrere deg fra nyhetsbrevet.

You have Successfully Subscribed!