FB

Foreldreveiledning i Kanvas barnehager

MED PLS REGULERINGSSTØTTEMODELLEN

Skrevet av Hans Holter Solhjell.

Foreldreveiledning i Kanvas barnehager med PLS modellen

I 2016 og 2017 gjennomførte en gruppe på 15 barnehagelærere fra Kanvas barnehager en foreldreveilederutdanning over 10 dager med Hans Holter Solhjell. Her kan du lese om deres erfaringer!

Få din kopi av PLS modellen
gratis her!

Til å printe ut!

PLS

Veiledning for personale og foreldre i Kanvas barnehager!

 

I 2016 og 2017 gjennomførte en gruppe på 15 barnehagelærere fra Kanvas barnehager en foreldreveilederutdanning over 10 dager med Hans Holter Solhjell. Utdanningen er basert på PLS modellen og fulgte samme program som Famlabs veilederutdanning.

Formålet med utdanningen var både å utvikle kompetansen til deltagerene i utviklingsstøttende kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn, styrke deres kompetanse i å veilede personalet i barnehagen og også foreldre som ønsker veiledning.

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål og hadde i 2019 66 barnehager og 1169 medarbeidere. Du kan lese mer om Kanvas barnehager her.


 

Veiledning av foreldre i barnehager.

 

Mange foreldre spør om tips og råd fra personalet i barnehager, og barnehager kan også være en stor ressurs med tanke på veiledning av foreldre. Personalet har god kompetanse på barn og barns utvikling, kjenner barna godt og også foreldrene.

Det er også mange naturlige møtepunkter i hverdagen i tillegg til avsatt tid til samtaler med foreldre. I Kanvas barnehagene ble det også satt av ekstra tid til veiledning av foreldre som ønsket det, i tillegg til de vanlige samtalene.

I denne artikkelen på Kanvas barnehagers hjemmeside kan du lese litt om de erfaringene de har gjort og hvordan de har brukt innholdet i utdanningen i ettertid.


 

Færre konflikter i hverdagen.

 

Her er linken til artikkelen og noen utdrag.

“I Rektorhaugen Kanvas-barnehage anerkjennes barnas opplevelser og synspunkter gjennom hele barnehagedagen. – Jeg opplever at barna føler seg forstått og da synker antall konflikter, sier barnehagelærer Hilde Kjersti Asphjell, hun er barnehagelærer i Rektorhaugen Kanvas-barnehage og har fordypet seg i den pedagogiske metoden PLS, som står for positive læringsspiraler. Den handler om å anerkjenne at barnets opplevelse av en situasjon er like mye verdt som den voksnes. Barn og voksne settes i en likeverdig posisjon der alle får lik anledning til å uttrykke seg.


 

Anerkjenner barnas følelser

 

– Etter gjennomført kurs fikk jeg en aha-opplevelse da jeg selv skulle øve meg på å stå i konfliktsituasjoner med barna her i barnehagen. Det er en del ting vi tror vi gjør, som vi kanskje ikke gjør så mye som vi tror. Spesielt når det gjelder å anerkjenne barnas følelser gjennom hele barnehagedagen. Nå gjør vi det vi kan for å forstå hva barnet vil, forteller Hilde Kjersti Asphjell.

Alle de ansatte i Rektorhaugen Kanvas-barnehage har fått innføring i PLS-metoden, og det har vært tema på planleggingsdager og personalmøter. Nå setter de av mer tid i løpet av dagen til å se barna og hva de egentlig vil.


 

Har endret de voksnes væremåte og bedret samarbeid i personalgruppen.

 

“Det har endret væremåten til oss voksne.

Barna har høyere tiltro til at vi hjelper dem, når de vet at de også får mulighet til å fortelle sin opplevelse av situasjonen. Jeg har også lagt merke til at de har blitt bedre til å lytte til hverandre og se den andres perspektiv i konflikter”, sier Asphjell, og legger til at de ansatte har blitt flinkere til å se hverandre og å utveksle erfaringer, tips og løsninger.

Ved siden av å ha fokus på å møte barna med tid og forståelse, har de i Rektorhaugen Kanvas-barnehage også et eget veiledningstilbud rettet mot foreldre.

Du kan lese hele artikkelen her.

Lær mer om praktisk bruk av PLS modellen!

PLS PROMO
PLS startpakken er den raskeste måten å komme i gang på. Du kan lese mer om PLS startpakken her.

Veilederutdanning i PLS kommunikasjon og konfliktløsning. Les mer om utdanningen her.

Du kan også kjøpe kurshefte og en plakat av PLS modellen på denne siden.

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)