FB
Ross Greene's ALSUP

ALSUP

Dr. Ross Greenes skjema for analyse av et barns forsinkede ferdigheter og uløste problemer.

Siste versjon av Dr. Ross Greenes ALSUP er nå endelig klart i norsk versjon!

Du kan laste ned skjemaet her.

Oversettelsen til norsk er gjort av Beate Andreassen og Frida Jystad Ratvik. Begge er spesialpedagoger og jobber i PPT. De har fått hjelp av Lene Solvang Dragland og Oskar Lundström, som begge er sertfisert av Ross Greene i CPS og er veiledere i hans sertifiseringsprogram i Norge og Sverige.

VIl du lære mer om ALSUP og Ross Greenes metode, CPS, Collaborative and Proactive Solutions? Eller som vi kaller den på norsk, Problemløsning Gjennom Samarbeid.

Du kan da ta en titt på vårt kurs med Dr. Ross Greene, som vi holder jevnlig her i Norge. Du finner mer informasjon på denne siden.