FB
Trassalder eller selvstendighetsalder?
Konflikter er en normal del av relasjoner og noe alle opplever enten du har barn i den typiske “trassalderen” eller eldre barn. Samtidig så er måten vi løser konfliktene med barna på vesentlig for barnas utvikling, og hvordan relasjonen utvikler seg over tid.

Målet med dette kurset er å lære å løse konfliktene på en måte som styrker barnas utvikling, øker deres sosiale og emosjonelle kompetanse, og styrker tilliten og nærheten i relasjonen.

Det blir da også lettere for oss voksne å se “trassalderen” som det den egentlig er, en “selvstendighetsalder”, en viktig periode i barns utvikling. Og at dette er en utvikling vi kan støtte i alle aldre, uavhengig av barnets alder.

September 23 @ 12:00 — September 24 @ 15:30
12:00

Nettkurs

5 x 1.5 timer

Kursside