FB

Datoer: Lørdag til søndag 14 – 15. oktober 2017.

Mindfulness – en nøkkel til livsmestring.

Barns evne til livsmestring utvikles i samspill med trygge voksne. Livsmestring innebærer å mestre selve livet, med sine opp og nedturer, nære relasjoner,, følelser, stress, hverdagens krav og utfordringer, personlige grenser og konflikter.

I dette kurset lærer du å styrke disse sidene og egenskapene hos deg selv, slik at du også kan hjelpe barn og ungdom å utvikle de egenskapene de trenger for mestre livet og bevare livsglede, lek og kreativitet.

Livsmestring og folkehelse er temaer både i ny rammeplan for barnehagen og i føringer for ny læreplan for grunnskolen. Kurset ledes av Anne Sælebakke. Anne er lærer, fysioterapeut, psykoterapeut og forfatter av boken “Barn i balanse”.

Når du utvikler dine egne potensialer for nærvær og empati, styrker din egen indre balanse og forbedrer evnen til å være en trygg omsorgsperson i samværet med barn og unge så styrker du også barnas utvikling av trygghet, selvfølelse, evne til empati og egen balanse.

Dette kurset er for deg som ønsker å være mer tilstede i samværet med barn og være trygg og nærværende ikke bare på solskinnsdagene men også når stress og kaos råder.

 

<a id="barnpopup" class="barnpopup" href="" target="_blank"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/KwLJ3-sLNtbjfsWWcR3dq24V5d6bAfKIG0_i7AFRE7EHEA2af2ib_-spteYC6TS4arslZ4J8K9rQC1kHSaJH=s0"></a>
<script data-leadbox="1418931f3f72a2:1018ae602b46dc" data-url="https://positivespirals.leadpages.co/leadbox/1418931f3f72a2%3A1018ae602b46dc/5672463165816832/" data-config="%7B%22type%22%3A%22time%22%2C%22settings%22%3A%7B%22seconds%22%3A20%2C%22days%22%3A1%2C%22views%22%3A0%7D%7D" type="text/javascript" src="https://positivespirals.leadpages.co/leadbox-1481582154.js"></script>

Målgruppe:

Målgruppe for kurset er alle som jobber med barn og ungdom, og/eller har barn selv.

Er du

 • barnehagelærer
 • lærer i skolen
 • spesialpedagog
 • forelder eller på andre måter er i kontakt med barn og unge
 • styrer i barnehager
 • rektor i skolen
 • Coach eller terapeut som jobber med barn og ungdom

så er dette kurset meget relevant.

Kurset er like aktuelt for alle som jobber med eller har ansvar for barn eller ungdom, enten du er lærer eller barnehagelærer, barne- og ungdomsarbeider eller barnevernspedagog, terapeut eller coach, barnehagestyrer eller rektor, forelder eller besteforelder.

Prinsippene for å styrke livsmestring og trene mindfulness i voksenrollen og i samvær med barn er nemlig de samme, uavhengig av hvilken arena, barnehage, skole, hjemme eller andre steder du befinner deg på.

Praktisk informasjon

Datoer: Lørdag til søndag 14 – 15. oktober 2017.

Tider: Vi starter hver dag kl 09 og slutter kl. 18. Lunsj fra kl 12 – 13.

Sted: Sagene samfunnshus, Kristiansandsgate 2, Oslo.

Full Pris: 4800 kr.

Famlabmedlem: 4400 kr.

Partnerrabatt: 4000 kr. (full pris for nr 1. redusert pris for nr. 2)

 Grupperabatt: For grupper på 4 eller flere. 4200 kr.

Rabatt for Famlabmedlemmer: Opplys om du er medlem ved påmelding.

Partnerrabatt: Disse rabattene gjelder for par, eventuelt to foreldre som ikke bor sammen. Er du enslig, men ønsker å ha med en person som hjelper deg mye med barna, for eksempel farmor eller farfar, kan dere også få denne rabatten.

Maks 24 deltagere.

Servering. Vi serverer kaffe, te, frukt mm. underveis. Lunsj kan spises på en av de mange restaurantene i området eller ta med selv. Man kan også ha med egen lunsj. Vi legger opp til en felles lunsj på en restaurant i området for de som ønsker det.

Påmelding: Via skjemaet nederst på siden.

Påmelding er bindende. Les mer om vilkår mm. her.

Kurset bygger på boken «BARN I BALANSE. Nærvær og empati i barnehagen».

Oppmerksomhet kan trenes og gode holdninger kan styrkes. Mindfulness, på norsk oppmerksomt nærvær, er en måte å styrke og utvikle evnen til å være oppmerksomt tilstede, kunne forholde seg anerkjennende og empatisk til seg selv og til andre. Regelmessig trening bidrar til stressmestring og følelsesregulering og er av betydning for utvikling av trygg selvfølelse. Dette er grunnleggende egenskaper vi trenger når vi skal støtte barns utvikling av livsmestring og mentale helse.

Hvis du på sikt vil lære barn noe om dette må du begynne med deg selv. Vår egen erfaring med nærværstrening er utgangspunktet for å lære barn noe om å kunne styre sin oppmerksomhet, regulere sine følelser, se og forstå seg selv og andre.

Kurset gir en grunnleggende innføring i mindfulness, hvordan mindfulness kan trenes og være en naturlig del av hverdagen og samværet med barn, og bidrar til å styrke barns livsmestring.

<h4 style="text-align: center;"><strong>Du kan få et utdrag fra boken “Barn i balanse” ved å trykke på boksen under og skrive inn din epostadresse.</strong></h4><br /> <a id="barnpopuppp" class="barnpopuppp" href=""><img class="aligncenter" src="https://lh3.googleusercontent.com/XmLP1M7XE1hVkR7wZWQX-MiboOQSdoTQGMlWaG9rFFis0IBDBg7schBobBdDEQcvDXoWA0ZLgkDSN1ztmf9vBQ=s0" alt=""></a>

Temaer i kurset

Hvordan praktisere mindfulness i hverdagen?

Forskning viser at det er bedre med korte øvelser regelmessig, enn en lang øvelse en gang i blant. På kurset lærer du en rekke mindfulness øvelser du kan ta med deg og øve på hjemme. Du får også hjelp til å finne din måte å praktisere på tilpasset din hverdag. Dine personlige erfaringer med øvelsene er utgangspunktet for øvelser du kan gjøre med barn.

Selvomsorg i omsorgsrollen.

Omsorgen for deg selv forebygger utbrenthet i omsorgsrollen. Å kultivere selvomsorg er både å ta vare på deg selv og styrke og utvikle din evne til omsorg for andre.

På kurset lærer du å etablere gode vaner for selvregulering og selvomsorg, og hvordan du kan ha deg selv med i hverdagen, i både gjøremål og samvær med barn og voksne.

Mindfulness og relasjonskompetanse.

Barn trenger som kjent å utvikle trygg tilknytning til nære voksne i hverdagen. Med basis i utviklingspsykologi og nyere hjerneforskning gir kurset et innblikk i hvordan mindfulness kan styrke din omsorgsevne og relasjonelle kompetanse. Vi vil også fokusere på rammebetingelser i hverdagen for tilstedeværelse og trygg tilknytning

Oppmerksom og anerkjennende kommunikasjon.

Mindfulness er en måte å oppøve og styrke trygg kontakt og tilknytning til seg selv. Det danner så utgangspunktet for oppmerksom og anerkjennende kommunikasjon med andre. På kurset får du mulighet til å utforske indre og ytre oppmerksomhet, og hvordan det kan styrke din evne til nærvær og empati i kontakt og kommunikasjon både med andre.

Trygg voksen i samværet med barn. Hvordan beholde ro og tilstedeværelse når kaos råder?

Å praktisere mindfulness i hverdagen er å regulere eget stress og egne emosjoner. Det gir grunnlag for trygg tilstedeværelse og ledelse i forhold til barn, både når samværet er preget av lek og vitalitet, og når stress og kaos råder.

Mindfulnessøvelser med barn.Shutterstock - Happy kids with funny glasses

Mindfulnessøvelsene du lærer danner utgangspunkt for øvelser du kan gjøre med barn, i en enda enklere form. Noen slike øvelser blir demonstrert og forklart. Å gjøre mindfulnessøvelser med barn forutsetter personlig modenhet og lengre erfaring med å gjøre øvelser regelmessig selv.

Påmelding her

Kursleder Anne Sælebakke

 Anne Sælebakke har bakgrunn som lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, og har i mange år vært engasjert i barn og unges helse og balanse. Hun jobber til daglig med undervisning, veiledning og terapi.

På 80 og 90 tallet arbeidet hun ved flere barneskoler og i skolehelsetjenesten i Kongsberg kommune. Siden slutten av åttitallet har hun hatt utallige formidlingsoppdrag for pedagoger og behandlere innenfor oppvekst- og utdanningsfeltet, både på kommunalt nivå og i regi av høgskoler og Folkeuniversitetet.

For tiden underviser hun på kursrekken Oppmerksomt nærvær (Mindfulness) i samvær med barn og unge ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Øst og Sør. Hun er også en av lederne for et internasjonalt prosjekt, Call to Care, ved en norsk barneskole. Dette er også i regi av RBUP.

Siden åttitallet har hun fått regelmessig undervisning i nærværsmeditasjon ved Vækstcenteret i Danmark, og har i snart 20 år undervist andre i mindfulness. I 2009 var Anne med og startet foreningen Mindfulness Norge (www.nfon.no) som hun også ledet fra 2013-2015. Hun har skrevet boken Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (Gyldendal 2015) og bidratt med øvelser til Helle Jensens bok Nærvær og empati i skolen (Gyldendal 2014).

<h4 style="text-align: center;"><strong>Du kan få et utdrag fra boken “Barn i balanse” ved å trykke på boksen under og skrive inn din epostadresse.</strong></h4><br /> <a <!-- [et_pb_line_break_holder] --> id="barnpopuppps" class="barnpopuppps" href=""><img class="aligncenter" src="https://lh3.googleusercontent.com/XmLP1M7XE1hVkR7wZWQX-MiboOQSdoTQGMlWaG9rFFis0IBDBg7schBobBdDEQcvDXoWA0ZLgkDSN1ztmf9vBQ=s0" alt=""></a>

Beskrivelse av kursdagene.

Hver kursdag vil bestå av en blanding av både teori og kommunikasjon, refleksjonsøvelser og mindfulnessøvelser.

Temaene som tas opp i kurset fordeler seg slik:

Dag 1. Innføring i mindfulness.

 • Hva er mindfulness?
 • Mindfulness, følelsesregulering, selvfølelse og livsmestring.
 • Femkanten – en modell for å trene iboende ressurser.
 • Ulike måter å øve mindfulness på.
 • Stressmestring i hverdagen.
 • Hjertets betydning.
 • Hva forskning sier om mindfulness.
 • Omsorg og empati har tre sider, trippel fokus.

Dag 2. Mindfulness og relasjonskompetanse

 • Kunsten å ha seg selv med i hverdagen.
 • Hva hindrer tilstedeværelse? Om stress og motstand i eget liv.
 • Selvomsorg i omsorgsrollen.
 • Øve indre og ytre oppmerksomhet.
 • Voksne som trygg base og sikker havn for barns lek, utforskning og læring. Grunnstenen i utvikling av livsmestring.
 • Oppmerksom og anerkjennende kommunikasjon.
<iframe id="JotFormIFrame-60744261396358" onload="window.parent.scrollTo(0,0)" allowtransparency="true" src="https://form.jotformeu.com/60744261396358" frameborder="0" style="width:100%; height:782px; border:none;" scrolling="no"> </iframe> <script type="text/javascript"> var ifr = document.getElementById("JotFormIFrame-60744261396358"); if(window.location.href && window.location.href.indexOf("?") > -1) { var get = window.location.href.substr(window.location.href.indexOf("?") + 1); if(ifr && get.length > 0) { var src = ifr.src; src = src.indexOf("?") > -1 ? src + "&" + get : src + "?" + get; ifr.src = src; } } window.handleIFrameMessage = function(e) { var args = e.data.split(":"); if (args.length > 2) { iframe = document.getElementById("JotFormIFrame-" + args[2]); } else { iframe = document.getElementById("JotFormIFrame"); } if (!iframe) return; switch (args[0]) { case "scrollIntoView": iframe.scrollIntoView(); break; case "setHeight": iframe.style.height = args[1] + "px"; break; case "collapseErrorPage": if (iframe.clientHeight > window.innerHeight) { iframe.style.height = window.innerHeight + "px"; } break; case "reloadPage": window.location.reload(); break; } var isJotForm = (e.origin.indexOf("jotform") > -1) ? true : false; if(isJotForm && "contentWindow" in iframe && "postMessage" in iframe.contentWindow) { var urls = {"docurl":encodeURIComponent(document.URL),"referrer":encodeURIComponent(document.referrer)}; iframe.contentWindow.postMessage(JSON.stringify({"type":"urls","value":urls}), "*"); } }; if (window.addEventListener) { window.addEventListener("message", handleIFrameMessage, false); } else if (window.attachEvent) { window.attachEvent("onmessage", handleIFrameMessage); } </script>
barnibalanse
Få ditt utdrag fra boken “Barn i balanse”. Skriv inn din epost under.
 
* Påkrevd felt

You have Successfully Subscribed!

barnibalanse
Få ditt utdrag fra boken “Barn i balanse”. Skriv inn din epost under.
* Påkrevd felt

You have Successfully Subscribed!

barnibalanse
Få ditt utdrag fra boken “Barn i balanse”. Skriv inn din epost under.
* Påkrevd felt

You have Successfully Subscribed!

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Fyll inn epost og fornavn under.

Du kan når som helst enkelt avregistrere deg fra nyhetsbrevet.

You have Successfully Subscribed!