FB
Barnets beste ved skilsmisse

 

Få kan beskrive barns opplevelsesverden med større engasjement og overbevisning enn Jesper Juul – ikke minst når det gjelder hvordan barna har det i sin nære familie. Denne lille boken er ikke noe unntak i så måte. Her er budskapet tydeligere enn noen gang, og like kompromissløst som alltid på barnas parti.

Og det er nettopp hans store engasjement på barnas vegne og hans tydelighet og kompromissløshet som har gjort Jesper Juul til en nestor innen europeisk familieterapi. Derfor når han også ut med sitt budskap – og klarer å berøre, store grupper lesere. Det håper og tror jeg han vil gjøre også med denne boken. For selv om skilsmissetallene har gått tilbake de senere årene, er det fortsatt tusenvis av barn og unge som årlig opplever at foreldrene flytter fra hverandre, og mange av disse barna blir fanget i høyst skadelige lojalitetskonflikter mellom foreldrene i etterkant. Og foreldre som går gjennom et samlivsbrudd kan ha stor nytte av å bli utfordret på hva som faktisk er barnas beste i en slik situasjon, og hvordan de selv kan bidra til at barna klarer seg så bra som mulig. Det blir de gjennom denne boken.

Når budskapet er tydelig og klart, og skåret inn til beinet – som her, er det naturlignok lite plass for nyanser, forbehold og presiseringer. Det kan man kanskje savne. Men noen ganger er det også befriende og inspirerende når fagfolk og eksperter maler sitt budskap med bred pensel. Og essensen i boken er uansett noe jeg selv – og andre fagfolk som møter voksne og barn i forbindelse med samlivsbrudd, kan stille seg bak: Barna trenger først og fremst ansvarlige foreldre som evner å samarbeide og ta innover seg barnas behov.

Professor Frode Thuen
Senter for kunnskapsbasert praksis,
Høgskolen på Vestlandet

Du kan kjøpe boken her.