FB

PLS modellen og Traumebevisst omsorg

Del 6. PLS modellen har mye felles med Traumebevist omsorg, med tanke på teori og kunnskapsgrunnlag. Og er samtidig en langt mer konkret og praktisk pedagogisk modell, med hovedfokus på praktisk reguleringsstøtte.