FB

Hvorfor er det viktig å kunne noe om lek og ha fokus på lek i arbeidet med barn?

Hvorfor er det viktig å kunne noe om lek og ha fokus på lek i arbeidet med barn?