FB
Aggresjon vold og utagering i hjemmet barnehage og skole

Aggresjon, vold og utagering i hjemmet, barnehage og skole

Fra “håndtering” til reelle løsninger og utviklingsstøttende prosesser

Et foredrag og samtale med

Hans Holter Solhjell

Pedagog, veileder og faglig utvikler av PLS rammeverket

Date: Tirsdag 8. august kl. 12 – 13.
Online via Zoom
Pris: Det er gratis å være med.

PLS modellen

Se programmet her!

Se programmet for hele foredragsserien her.

Du vil få noen forslag underveis til hvordan du kan lære mer om dette temaet.

De fleste voksne opplever det krevende, vanskelig og stressende når et barn utagerer, kaster ting rundt seg, slår, sparker, biter og lignende. Det gjelder uansett om det skjer i hjemmet, i en barnehage eller i skolen.

Barn kan nekte å høre, ignorere og late som de ikke hører, protestere, hyle, skrike, legge seg ned på gulvet, bite, sparke, slå, spytte, rømme unna, bli stille og tilbaketrukket o.l.

Om man som ansvarlig voksen ikke vet selv hvordan man gå frem i slike situasjoner kan det være fortvilende, skape bekymring, uro, høyt stressnviå og for enkelte også være traumatiserende.

I dette foredraget vil du lære om hvordan du kan løse disse situasjonene, skape læringsprosesser og støtte barns utvikling.

Mange situasjonsbetingede faktorer kan gjøre situasjonen mer kompleks, krevende og stressende. Det kan være en opplevelse av å ha dårlig tid, at barnet gjør noe som er farlig for seg selv, eller at det er andre voksne eller barn tilstede og observerer, har meninger eller blander seg inn. Utagering i et klasserom kan være spesielt krevende, da det er lite plass og mange barn å ta hensyn til.

Flere forhold påvirker også hvor vanskelig situasjonen blir. Yngre barn, i alderen 2-4 år er de som oftest er aggressive fysisk. Selv om barn vanligvis regulerer følelser og adferd bedre når de blir eldre så er aggressive adferd mer krevende å forholde seg til, siden barnet fysisk er større.

Temperament, personlighet, traumer, diagnoser, språkforståelse og lignende gjør også at noen barn kan reagere mer intenst enn andre barn. Forhold i barnets liv, som for eksempel mobbing, vold, sykdom eller dødsfall i familien, flytting, skilsmisse og konflikter hjemme kan også gjøre et barn mer sårbar. Spesielt om flere av disse forholdene forekommer samtidig.

I dag er også mange foreldres egne forventninger til seg selv høye, og man ønsker å møte barnet i disse situasjonene på en måte som hjelper og støtter barnet. Det er ikke nok å bare «håndtere» situasjonen. Det samme gjelder for mange fagfolk i barnehage og skole.

Bli med og lær hvordan du kan løse krevende situasjoner,
skape læringsprosesser og støtte barns utvikling.

Lovverket og rammeplanenes føringer for hvordan barn skal møtes og støttes i sin utvikling innebærer også at å «håndtere» situasjonene ikke er nok. Barn skal også møtes i krevende situasjoner på en møte som både løser situasjonen der og da, og som også mer generelt støtter barnets utvikling og læringsprosess.

Å både løse krevende situasjoner, med utagering og høyt aggresjonsnivå, og å gjøre det på en måte som støtter barnets utvikling er krevende og vanskelig. Det er ikke noe man kan forvente at normale voksne skal kunne klare, selv ikke med utdanning som lærer i barnehage eller skole.
Det er nødvendig å få tilført spesifikk og praktisk fokuserte kompetanse i utviklingsstøttende konfliktløsning for å få dette til.

For det er mulig å lære hvordan man kan få til dette på en måte som reelt sett støtter barns utvikling, og som også skaper økt trygghet, mestringsfølelse og redusert stressnivå for voksne.

Du lærer mer om dette ved å bli med på dette foredraget
om utviklingsstøttende konfliktløsning.

Aller best fungerer dette når voksne jobber sammen og støtter hverandre i disse prosessene, med god organisering og ledelse. Et slikt samarbeid, støtte og organisering fungerer best når alle har tilstrekkelig praktisk kompetanse, og felles mentale modeller. Praktisk kompetanse og felles modeller gjør kommunikasjon, koordinering og samarbeid effektivt og praktisk fokusert.

I dette foredraget får du presentert hvordan det er mulig å jobbe, hvilke praktisk-pedagogiske modeller dere kan bruke, og hvilke praktiske ferdigheter og kompetanse det er nødvendig å utvikle.

Du vil også møte flere som har brukt disse modellene i praksis, hjemme, i barnehage og skole, for å løse vanskelige situasjoner og skape prosesser som støtter barns utvikling.

 


 

Hans Holter Solhjell

Hans Holter Solhjell er pedagog med lang erfaring fra undervisning og veiledning av foreldre og ansatte i barnehager og skoler. Han har spesialisert seg på utviklingsstøttende kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn, inkludert i spesielt krevende og vanskelige situasjoner, med høyt aggresjonsnivå og også påvirket av traumer, diagnoser mm.

Han har utviklet PLS rammeverket, ett sett av praktisk-pedagogiske modeller som gjør det lettere å løse konflikter, og veilede og undervise i dette. Og har også utviklet og underviser Famlabs veilederutdanning i relasjoner med barn.

Hans Holter Solhjell