FB

Autoritativ voksen ledelse med PLS!

-Et nytt og praktisk perspektiv på hva Autoritativ voksen ledelse er, i familier, barnehage og skole.

Et foredrag og samtale med

Hans Holter Solhjell

Pedagog, veileder og faglig utvikler av PLS rammeverket

Dato: Onsdag 28. februar kl 14 – 14.45
Online via Zoom
Pris: Det er gratis å være med.

PLS modellen

Se programmet her!

Se programmet for hele foredragsserien her.

Du vil få noen forslag underveis til hvordan du kan lære mer om dette temaet.

I dette foredraget får du en introduksjon til temaet voksen ledelse i relasjoner med barn, med fokus på den autoritative lederstilen. PLS. Du får presentert PLS Autoritativ Ledelse modellen, et nytt og praktisk perspektiv på hva Autoritativ ledelse i relasjoner med barn er, og hvordan modellen kan brukes i hverdagen i barnehage og skole, og i familier.

Foredraget er for deg som jobber med barn, i barnehage og skole, med veiledning og er også aktuelt for foreldre.

PLS kursheftet er nå vesentlig oppdatert, og vi har nå i forbindelse med denne foredragsserien et lanseringstilbud på det nye kursheftet og de oppdaterte PLS plakatene.

 


 

Hans Holter Solhjell

Hans Holter Solhjell er pedagog med lang erfaring fra undervisning og veiledning av foreldre og ansatte i barnehager og skoler. Han har spesialisert seg på utviklingsstøttende kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn, inkludert i spesielt krevende og vanskelige situasjoner, med høyt aggresjonsnivå og også påvirket av traumer, diagnoser mm.

Han har utviklet PLS rammeverket, ett sett av praktisk-pedagogiske modeller som gjør det lettere å løse konflikter, og veilede og undervise i dette. Og har også utviklet og underviser Famlabs veilederutdanning i relasjoner med barn.

Hans Holter Solhjell