FB

PLS modellen

-5 faser i autoritativ ledelse, grensesetting, konfliktløsning og reguleringsstøtte

Et foredrag og samtale med

Hans Holter Solhjell

Pedagog, veileder og faglig utvikler av PLS rammeverket

Dato: Onsdag 13. mars kl 14 – 14.45
Online via Zoom
Pris: Det er gratis å være med.

PLS modellen

Se programmet her!

Se programmet for hele foredragsserien her.

Du vil få noen forslag underveis til hvordan du kan lære mer om dette temaet.

I dette foredraget får du en introduksjon til PLS modellen og de fem fasene som er vesentlige å jobbe godt i for å støtte barns utvikling og skape læring i utfordrende situasjoner. Dette er typisk situasjoner hvor vi voksne må lede situasjonen, sette grenser, og også i konflikter mellom barn. PLS gjør dette lettere å få til på en god måte, og gjør det også lettere for voksne å samarbeide og støtte hverandre.

Foredraget er for deg som jobber med barn, i barnehage og skole, med veiledning og er også aktuelt for foreldre.

For deg som kjenner til PLS fra før så får du her også en oppdatering på PLS modellene, som har vært gjennom flere oppdateringer.

PLS kursheftet er nå vesentlig oppdatert, og vi har nå i forbindelse med denne foredragsserien et lanseringstilbud på det nye kursheftet og de oppdaterte PLS plakatene.

 


 

Hans Holter Solhjell

Hans Holter Solhjell er pedagog med lang erfaring fra undervisning og veiledning av foreldre og ansatte i barnehager og skoler. Han har spesialisert seg på utviklingsstøttende kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn, inkludert i spesielt krevende og vanskelige situasjoner, med høyt aggresjonsnivå og også påvirket av traumer, diagnoser mm.

Han har utviklet PLS rammeverket, ett sett av praktisk-pedagogiske modeller som gjør det lettere å løse konflikter, og veilede og undervise i dette. Og har også utviklet og underviser Famlabs veilederutdanning i relasjoner med barn.

Hans Holter Solhjell