FB

PLS og arbeide med barn med ADHD, tourettes, autisme

Et foredrag og samtale med

Grace Torsøe Johansen

Lærer, samtaleterapeut og veileder

Dato: Onsdag 3. april kl. 20.15 – 21.15
Online via Zoom
Pris: Det er gratis å være med.

PLS modellen

Se programmet her!

Se programmet for hele foredragsserien her.

Du vil få noen forslag underveis til hvordan du kan lære mer om dette temaet.

I dette foredraget får du en introduksjon til diagnosene ADHD, Tourettes syndrom og autisme (ASD), og hvordan PLS modellene kan være nyttige i møte med barn med nevrodivergens. Du får presentert en oversikt over de viktigste kjennetegnene ved diagnosene og vanlige tilleggsvansker, og hvordan PLS modellene kan brukes i hverdagen i møte med barn med disse diagnosene i barnehager, skoler og familier.

Foredraget er for deg som jobber med barn i barnehage og skole eller med veiledning, og det er også aktuelt for foreldre.

PLS kursheftet er nå vesentlig oppdatert, og vi har nå i forbindelse med denne foredragsserien et lanseringstilbud på det nye kursheftet og de oppdaterte PLS plakatene.

 


 

Grace Torsøe Johansen

Grace Torsøe Johansen er lærer, samtaleterapeut og veileder med erfaring fra undervisning på ungdomsskole og videregående skole, og med kompetanseheving av personale og veiledning av foreldre. Hun er spesielt opptatt av nevrodivergente elevers situasjon, og av å øke kunnskapen og kompetansen hos både foreldre og ansatte for å oppnå økt trygghet, bedre relasjoner og god tilrettelegging for å forebygge alvorlig skolefravær.

Grace Torsøe Johansen