FB

PLS, traumer, relasjonelt stress, selvregulering og reguleringsstøtte i relasjoner med barn

Et foredrag og samtale med

Hans Holter Solhjell

Pedagog, veileder og faglig utvikler av PLS rammeverket

Dato: Onsdag 17. april kl 14 – 14.45
Online via Zoom
Pris: Det er gratis å være med.

Se programmet her!

Se programmet for hele foredragsserien her.

PLS modellen
Du vil få noen forslag underveis til hvordan du kan lære mer om dette temaet.

-I dette introduksjonsforedraget får du viktig innsikt om:

  • Hva selvregulering, relasjonelt stress og traumer er
  • Hvordan traumer og alvorlg stress kan påvirke utviklingen av barns hjerner og hverdagen med barn.
  • Hva selvregulering er, hvorfor det er en helt vesentlig ferdighet på alle områder i livet,
  • Hvordan evnen til selvregulering påvirkes av stress og traumer,
  • Hvorfor alle barn, og voksne, trenger reguleringsstøtte, og de med traumer og diagnoser mer enn andre.
  • Hvordan PLS hjelper deg å gi barn mer og mer presis reguleringstøtte.
  • Hvordan PLS bidrar til at voksne kan støtte hverandre og samarbeide bedre i utfordrende situasjoner.
Foredraget er for deg som jobber med barn, i barnehage og skole, med veiledning og er også aktuelt for foreldre.

PLS kursheftet er nå vesentlig oppdatert, og vi har nå i forbindelse med denne foredragsserien et lanseringstilbud på det nye kursheftet og de oppdaterte PLS plakatene.

 


 

Hans Holter Solhjell

Hans Holter Solhjell er pedagog med lang erfaring fra undervisning og veiledning av foreldre og ansatte i barnehager og skoler. Han har spesialisert seg på utviklingsstøttende kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn, inkludert i spesielt krevende og vanskelige situasjoner, med høyt aggresjonsnivå og også påvirket av traumer, diagnoser mm.

Han har utviklet PLS rammeverket, ett sett av praktisk-pedagogiske modeller som gjør det lettere å løse konflikter, og veilede og undervise i dette. Og har også utviklet og underviser Famlabs veilederutdanning i relasjoner med barn.

Hans Holter Solhjell