FB
Systematisk arbeid med reguleringsstøtte

Systematisk arbeid med reguleringsstøtte i møte med utagering og aggresjon i skolen

Systematisk arbeid med reguleringsstøtte

i møte med

utagering og aggresjon i skolen

-Spesialpedagog Lene Solvang-Dragland 

deler sine erfaringer med bruk av PGS og PLS i skolen

Date: Mandag 7. august kl 13.00.
Online via Zoom
Pris: Det er gratis å være med.

PLS modellen

Se programmet her!

Se programmet for hele foredragsserien her.

Du vil få noen forslag underveis til hvordan du kan lære mer om dette temaet.

Lene Solvang-Dragland er spesialpedagog og har over flere år brukt PGS, Problemløsning Gjennom Samarbeid og PLS modellen i sitt arbeide for å hjelpe barn med ulike utfordringer og å redusere utagering, vold og aggresjon i skolen.

PGS, Problemløsning Gjennom Samarbeid er utviklet Dr. Ross Greene. Ross Greene underviser kurset “Eksplosive barn” jevnlig i regi av Famlab. PLS står for Positive Lærings Spiraler og er utviklet av Hans Holter Solhjell.  Lene Solvang-Dragland er den eneste i Norge som både er sertifisert i PGS og også er utdannet i PLS modellen.

Lene har 35 års erfaring fra arbeide i barnehage og skole i ulike roller, som styrer, faglærer, miljølærer og spesialpedagog. De siste 17 årene har hun jobbet primært med de situasjonene som blir ekstra vanskelige og krevende, og med de barna som trenger ekstra støtte i skolehverdagen, med fag, relasjoner og regulering av følelser og adferd.

De siste 7 årene har hun i stor grad brukt PLS og PGS i dette arbeidet. Hun forteller at hun har hatt stort utbytte av dette med gode resultater i form av sterk reduksjon av utagering, vold og aggresjon. Hun ser også at barna hun jobber med utvikler seg raskere i positiv retning, og mestrer vennskap, relasjoner og skolefag bedre, og møter opp på skolen.

Selv opplever hun større mestring i sin rolle og lavere stressnivå. Samarbeidet mellom de voksne rundt barn, inklusive foreldrene, fungerer også bedre når man har felles, konkrete og praktiske arbeidsformer. Hun forteller at PLS og PGS fungerer godt som felles modeller og verktøy, og hun bruker disse for å styrke laget rundt barnet, gjennom å veilede foreldre og samarbeide med ansatte i skolen.

I dette foredraget vil hun dele noen av sine efaringer fra dette arbeidet, og hvordan hun har brukt PLS og PGS i skolehverdagen, både med enkeltbarn, med grupper av barn, klasser og klassetrinn.

 

 


 

Lene Solvang-Dragland

Lene er utdannet førskolelærere, adjunkt og spesialpedagog, har drevet egen barnehage i 10 år og etter det jobbet i skolen som faglærer, spesialpedagog, dramapedagog og miljølærer.

Hun har spesialisert seg på å finne løsninger på utfordrende situasjoner så vel som de vanskeligste problemstillingene i hjem, barnehage og skole.

Lene har tatt både PLS veilederutdanningen i kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte, Ross Greenes utdanning i CPS, Collaborative and Proactive Solutions og er Verge instruktør.

 

Hans Holter Solhjell

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Fyll inn epost og fornavn under.

Du kan når som helst enkelt avregistrere deg fra nyhetsbrevet.

You have Successfully Subscribed!