FB

PLS modellen, dialogmetoder, humanistisk psykologi og Self Determination Theory.

PLS modellen, dialogmetoder, humanistisk psykologi og Self Determination Theory.