FB
PLS veileder sertifiseringsutdannelse konfliktløsning i relasjoner med barn

PLS veileder sertifisering

 

Sertifisering i veiledning i
utviklingsstøttende kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn
med PLS rammeverket, PLS modellen og Perspektiv Spiralen.

Veileder du foreldre og ansatte i barnehager og skoler?
Da er denne utdanningen for deg.

Denne sertifiseringsutdannelsen utgjør år to av PLS utdanningen. År to gir deg mulighet til å sertifisere deg som PLS veileder i utviklingsstøttende kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn. Målgruppene for veiledning er foreldre og ansatte i barnehager og skoler.

I år 2 av utdanningen deltar du på grunnutdanningen en gang til og får en fordypning i PLS rammeverket og utviklings- og reguleringsstøttende kommunikasjon og konfliktløsning.

Du får også en rolle som sparringspartner for de som deltar på grunnutdanningen, både under og mellom modulene.

For å bli sertifisert må du i tillegg gjøre egenarbeide med veiledning av foreldre eller ansatte mellom modulene, og levere refleksjonsnotat og dokumentasjon av gjennomførte veiledninger.

Mellom hver modul (se datoer på nettsiden for grunnutdanningen) har vi også en samling på Zoom på timer for de som deltar på år 2, sertifiseringsprogrammet. Her vil vi se på deltagerenes veiledningscaser, videoer fra veiledning mm.


 

Formål og fokusområder i år to av PLS veilederutdanningen

 

Det første året av PLS veilederutdanningen har hovedfokus på den personlige, praksis og erfaring med bruk av PLS (Les mer om år 1 av utdanningen her).

I år to av utdanningen videreutvikler vi denne personlige kompetansen og har nå hovedfokuset på å bruke PLS i veiledning av foreldre og ansatte i barnehager og skoler. Du kan også begynne å øve på å undervise grupper og kurs i PLS.

For de det er relevant for, så kan fokuset også være på implementering av PLS som felles arbeidsmodell for hele organisasjonen, i samspill med andre modeller, arbeidsformer, fag og organisasjonens rammeplan og målsettinger.

Vi har også mer fokus på egen stressregulering, stress og traumer i omsorgsrollen, selvutvikling, selvivaretakelse, og jobber med mindfulness, tankesett, forløsende kroppsorienterte og kognitive teknikker, lek mm. 

Du får også en introduksjon til arbeide med stress og traumer hos barn og lærer metoder for å hjelpe barn og ungdom med dette.

Fokusområder

 • Hovedfokus på veiledning med PLS rammeverket og sertifisering som PLS veileder.

 • Videreutvikle egen personlige kompetanse i PLS, i egen praksis og hverdag.

 • Fokus på egen stressregulering, selvivaretakelse, restitusjon og selvutvikling,

 • Starte å undervise grupper og kurs i PLS.

 • Introduksjon til metoder for å hjelpe barn med stress og traumer. 

Arbeidsformer

 • Hovedfokus på å gjennomføre veiledning.
 • Gjennomføre første veiledningstime (helst 2 timer) 10 ganger.
 • 5 serier av veiledninger med minst 5 veiledningstimer over tid med samme person, par, gruppe, for å følge disse over tid.
 • 5 personer, par eller grupper man veileder over minst 5 møter.
 • Totalt minimum 5×5 veiledningstimer
 • Følge utvikling over tid, justere og tilpasse veiledningen.
 • Lage refleksjonsnotat for disse veiledningsprosessene.
 • Ta opp 5 veiledningstimer, fra ulike faser av veiledningsprosessen, på video.
 • Velg deler av disse til å vise frem i samlingene, for refleksjon og tilbakemelding i gruppen.
 • Støtte og gi konstruktive tilbakemeldinger til de andre deltakerne og gruppen.
 • Jobbe i par, kollokvier med de andre deltakerne mellom samlingene.

I samlingene jobber vi med:

 • Deltakernes egne caser fra jobb og hjemme
 • Deltakernes veiledning caser fra veiledningspraksis.
 • Deltakernes videoopptak og notater fra veiledning
  (De som veiledes må gjøres anonyme og godkjenne bruk av videoene som en del av utdanningen. Alle deltagere har taushetsplikt)
 • Tilbakemeldinger på videoer
 • Oppgaver og temaer fra PLS arbeidshefte.
 • Mindfulness, tankemønstre, kognitive og kroppsorienterte metoder.

Praktisk informasjon om veiledning

 • Om ønskelig så kan du ta betalt for veiledningene du gjennomfører som en del av utdanningen, av de som veiledes.
 • Vi hjelper til med å finne personer som kan veiledes, via en egen Facebookgruppe for dette.
 • Deltakerne i veiledning, som du øver med, kan være foreldre, besteforeldre, par eller ansatte i barnehage, skole eller lignende.

Arbeidskrav/innlevering for sertifisering

Ha gjennomført og innlevert:

 • Deltagelse på alle moduler, eller se tapte moduler i opptak (max 2).
 • Seks refleksjonsnotat fra enkelttimer
 • 3 refleksjonsnotat fra underveis i en veiledningsserie
 • 3 videoer av veiledning med tilhørende refleksjonsnotat (i tillegg til de seks nevnt over) innlevert. Du får tilbakemelding og veiledning på disse videoene.
 • 3 oppsummerende refleksjonsnotat fra veiledningsrekker
 • Oppsummerende refleksjonsnotat for året.
 • Eksamensoppgave i artikkelform med fokus på erfaringsdeling, hvor du beskriver hvordan du har jobbet med PLS i løpet av året.

Arbeidskravene må være innlevert innen ett år etter siste samling.

Opptakskrav

-Har deltatt på år 1 av PLS veilederutdanningen

Tidsperiode:

-Ett år

Antall samlinger
-6 samlinger av 2 dager
-Følger programmet for grunnutdanningen, I Oslo eller online, 6 moduler.
-6 ekstra samlinger av 3 timer. Disse kommer mellom hver modul og en etter modul 6.

 

Pensum

 • Kurshefte
 • Arbeidshefte
 • Artikler om PLS
 • Handouts fra utdanningen, år 1.
 • PLS Powerpoints til bruk i undervisning og veiledning
 • Anbefalt, selvvalgt litteratur, diverse,
 • Pensum fra år 1 av utdanningen ser du her,  Pensum.

Datoer

Datoer for modulene for basisutdanningen finner du på denne nettsiden.

Datoer for år 2 samlinger:

Alle samlinger er kl 13 -16.

 • Mandag 18. september
 • Mandag 13. november
 • Mandag 18. desember
 • Mandag 5. februar
 • Mandag 15. april
 • Mandag 10. juni
PLS veileder sertifisering

Pris

Pris for samlingene: 24000 kr

Det er mulig å delta på år to av utdanningen uten å ønske å bli sertifisert. Ønsker man å bli sertifisert må man levere inn arbeidskravene. Arbeidet med gjennomgang av arbeidskrav, gi tilbakemeldinger mm. innebærer mye arbeid, så dette er skilt ut med en egen pris.

Pris for gjennomgang og tilbakemelding på arbeidskrav: 9900 kr.

Dette gjelder for arbeidet med gjennomgang av refleksjonsnotater og videoer og tilbakemelding på videoene. Tilbakemelding på videoene gis enten skriftlig eller i veiledningssamtale over Zoom, hvor vi ser videoen sammen. 

Du er velkommen til å melde deg på utdanningen i påmeldingsskjemaet under!

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Fyll inn epost og fornavn under.

Du kan når som helst enkelt avregistrere deg fra nyhetsbrevet.

You have Successfully Subscribed!