FB

Grace Torsøe Johansen

Veileder • Samtaleterapeut • Kursholder

Grace Torsøe Johansen
Grace Torsøe Johansen

Tilbyr: Foreldreveiledning • Samtaleterapi • Kurs • Seminarer

Målgruppe: Foreldre • Voksne • Ungdommer • Ansatte i barnehager og skoler

Bakgrunn: Mamma • Lærer • Skribent • Samtaleterapi • Veiledning • Kompetanseheving

Hvor foregår veiledning?: I Grimstad eller Online.

 

Du kan kontakte Grace for forespørsel om samtale, veiledning og kurs her.

Hei, Grace! Kan du si litt om ditt engasjement og motivasjon for det du driver med og tilbyr?

Ja, gjerne det. Jeg er mamma til tre barn/ungdommer, og har undervisningserfaring fra ungdomsskole og videregående skole. Jeg har også jobbet med barn og familier i menighet. I mange år har jeg også tilbudt samtaler, først som frivillig og senere i eget enkeltpersonforetak, Ord Underveis (ordunderveis.com).

Gjennom mitt arbeid med både små barn og foreldre, skolebarn og ungdommer, har jeg blitt svært engasjert i og opptatt av relasjoner med barn og unge i familier, barnehage og skole. Jeg har både personlig erfaring og yrkeserfaring med barn og unge med nevrodivergens, og er opptatt av å øke kunnskapen og kompetansen hos både foreldre og ansatte for å oppnå økt trygghet, bedre relasjoner og god tilrettelegging for å forebygge alvorlig skolefravær.

Jeg har også erfaring med kompetanseheving av personale på skole, og holder gjerne kurs for personale som jobber med barn og unge. Kursene kan gi både gjenkjenningskompetanse i møte med barn med diagnoser, forståelse av et ofte komplekst vanskebilde, og ferdigheter i kartlegging av vansker, tilrettelegging og relasjonsbygging med disse barna/ungdommene.

Med bakgrunn i studier i sjelesorg, psykoterapi og veiledning ønsker jeg å hjelpe mennesker til å få det best mulig med seg selv og andre. Jeg er opptatt av hva som former oss på veien gjennom livet, av familiestrukturer, dysfunksjonelle familier og hva man selv kan gjøre for å få et godt liv framover. Erkjennelser og bevisstgjøring gir grunnlag for endring og gode valg.

I samtaler bruker jeg aktiv og reflekterende lytting, speiler klienten og stiller spørsmål som hjelper til å forstå mer av seg selv, og bli bevisst på egne tanke-, følelses- og handlingsmønstre. Jeg tilpasser dessuten samtalene til hva som kan hjelpe den enkelte, og trekker inn verktøy fra ulike terapeutiske metoder, som kognitiv terapi, dialektisk adferdsterapi, narrativ terapi, psykodynamisk terapi, transaksjonsanalyse, stabiliserende verktøy og PLS modellene.

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på om jeg kan hjelpe deg, så finner vi ut av sammen hvordan det kan se ut for deg.

 

Hva tilbyr du?

 • Foreldreveiledning

  • Empatisk lytting til din situasjon
  • Foreldrerollen ved diagnoser som Tourette syndrom, ADHD og/eller autisme med evt. tilleggsvansker hos ett eller flere av barna
  • Hvordan håndtere utagering eller innagering hos barnet
  • Bekymringsfullt eller alvorlig skolefravær
  • Konfliktløsning i relasjoner med barn
  • Voksen ledelse i relasjoner med barn, ulike foreldrestiler
 • Gruppesamtaler

  • Gruppesamtaler for foreldre til barn med diagnoser. Å dele tanker, følelser og erfaringer med andre foreldre i lignende situasjon kan hjelpe oss til å oppleve empati og forståelse på et dypere plan. Fellesskapet gir en styrke.
 • Individuelle samtaler

  • “Rydde litt” i tanker, følelser og opplevelser.
  • “Flink pike”-syndromet, vanskeligheter med å ta plass og ta hensyn til seg selv i relasjoner
  • Familierelasjoner
  • Selvbilde
  • Slitenhet, sykdom, funksjonsvansker
  • Psykiske plager
  • Livskriser og reaksjoner ved overganger i livet
  • Veivalg
 • Kurs og seminarer for foreldregrupper og ansatte i barnehager og skoler

  • Om diagnosene ADHD, Tourettes syndrom og autisme, kjennetegn og vanlige tilleggsvansker, og om tilrettelegging i familie, barnehage og skole
  • Om kommunikasjon og samspill i voksen/barn-relasjoner
  • Konfliktløsning i relasjoner med barn
  • Voksen ledelse i relasjoner med barn
  • Grensesetting i relasjoner med barn

 

Profesjonell bakgrunn og erfaring

 • Ord Underveis, eget enkeltpersonforetak – Samtaler, tekst og formidling (ordunderveis.com)
 • Lærer ved Drottningborg ungdomsskole
 • Administrasjonsleder, Positive Spiraler AS
 • Redaktør og skribent i Kvinner i Nettverks magasin, Begeistret (4 utg. årlig)
 • Assistent i Hvitveisen åpen barnehage
 • Lærer ved Dahlske videregående skole
 • Lærer ved Askim videregående skole
 • Referent i Stortingets administrasjon
 • Famlabs PLS veilederutdanning – Kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn (1 år)
 • Psykoterapi, ved International Psychotherapy School in Christian Culture (ipsicc.org, 2 år)
 • Sjelesorg, ved Senter for bønn og samtale i Filadelfiakirken, Oslo (2 år)
 • Transaksjonsanalytisk psykoterapi, i regi av Norsk transaksjonsanalytisk forening, NTAF (transaksjonsanalyse.com, 1 år)
 • Bachelor i Kultur- og samfunnsvitenskap, med tysk og nordisk mellomfag

Kontakt Grace her:

   

  Din melding