FB
Voksen ledelse i relasjoner med barn

Voksen ledelse i relasjoner med barn

Autoritativ lederstil, grensesetting og konfliktløsning i familier, barnehage og skole

Et foredrag og samtale med

Hans Holter Solhjell

Pedagog, veileder og faglig utvikler av PLS rammeverket

Date: Tirsdag 30. mai kl 20.
Online via Zoom
Pris: Det er gratis å være med.

PLS modellen

Se programmet her!

Se programmet for hele foredragsserien her.

Du vil få noen forslag underveis til hvordan du kan lære mer om dette temaet.

I dette foredraget får du en praktisk oversikt over det som kalles “foreldrestiler” med hovedfokus på den Autoritative stilen. Over 80 år med forskning på foreldre og foreldrestiler viser at den Autoritative foreldrestilen er sunnest og best for barns mentale og fysiske helse, for relasjoner, utvikling av sosial kompetanse, læringsmotivasjon mm. Denne stilen er også den som er sunnest og best for barn i barnehager og skoler.

I dette foredraget vil du lære om den Autoritative lederstilen og hvordan du kan støtte barns utvikling.

De siste 20-30 årene har mange beveget seg bort fra den autoritære stilen og det er fokusert mye på barns selvfølelse og barns følelser. Mange opplever i dag voksenrollen som difus, utydelig og kanskje også vingeklippet. Noen blir da ettergivende og unngår konflikter, men andre faller tilbake til en autoritær stil, som er mindre sunn for barna enn den ettergivende stilen.

I dette foredraget får du gode forslag til hvordan du kan kombinerer fokuset på barns perspektiv, opplelvese og selvfølelse, men en tydelig, positiv og når nødvendig fast lederrolle som voksen, hvor du kan være tydelig, sette grenser og ha sunne forventninger til barnet, som du støtter barnet i å klare å få til.

Det er i dag et mylder av ulike ideer og råd som gis til foreldre og de som jobber med barn, i bøker, aviser, sosiale medier, nettgrupper mm. Det er lett å gå seg vill og bli forvirret. Den største trenden de siste 10-20 årene har vært fokus på barns selvfølese, barns følelser og ulike måter å bekrefte og vise forståelse for barns følelser.

Vi kan trygt si at denne trenden har fortsatt, og at foreldre og også voksne i skolen spesielt opplever at samfunnets forståelse av den voksne lederrollen er difus, utydelig og kanskje også vingeklippet. Samtidig er man under press fra mange trender i tiden, spesielt skjermbruk og sosiale medier, mange er opptatt av hva andre tenker og mener, og er redde for å virke strenge, bli upopulære o.l.

Dette er nok også årsaken til at vårt mest populære kurs for foreldremøter i barnehager nå er på temaet “Voksen ledelse, grensesetting og konfliktløsning i relasjoner med barn”. Erfarne barnehagefolk sier at dette temaet er det et stort behov for mer praktisk kompetanse på.

I dette foredraget for du et tydelig bilde, et “kart” som gir deg en god oversikt over mange av de ulike ideene, fremgangsmåtene og det som kalles “foreldrestiler”. Foreldrestilene kan også kalles omsorgsstiler, voksenstiler, eller i skolen lærerstiler ol. Det er de samme faktorene som går igjen, og dette er like relevant i relasjoner mellom voksne som mellom barn og voksne.

Foredraget og modellen du blir presentert for er praktisk orientert så du vil få gode praktiske ideer du kan bruke selv, og også vite hvordan du kan lære mer om dette temaet.

Du får også gode forslag til hvordan du kan kombinerer fokuset på barns perspektiv, opplelvese og selvfølelse, men en tydelig og positiv lederrolle som voksen, hvor du kan være tydelig, sette grenser og ha sunne forventninger til barnet, som du støtter barnet i å klare å få til.

 


 

Hans Holter Solhjell

Hans Holter Solhjell er pedagog med lang erfaring fra undervisning og veiledning av foreldre og ansatte i barnehager og skoler. Han har spesialisert seg på utviklingsstøttende kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn, inkludert i spesielt krevende og vanskelige situasjoner, med høyt aggresjonsnivå og også påvirket av traumer, diagnoser mm.

Han har utviklet PLS rammeverket, ett sett av praktisk-pedagogiske modeller som gjør det lettere å løse konflikter, og veilede og undervise i dette. Og har også utviklet og underviser Famlabs veilederutdanning i relasjoner med barn.

Hans Holter Solhjell