FB

Aggresjon vold og utagering i hjemmet barnehage og skole