FB

Åpne artikler

Her finner du et utvalg artikler du ikke behøver logge inn for å lese.

Artikler av Hans Holter Solhjell:


PLS Perspektivspiralen

PLS Perspektivspiralen er en praktisk-pedagogisk modeller som støtter utvikling av ferdigheter i perspektivtagning, situasjonsforståelse og forståelsesfokusert perspektivtagende kommunikasjon. Disse ferdighetene hjelper deg å forstå hva barnet utrykker, og å kommunisere med barnet på en måte som gjør at barnet opplever at du forstår.

Å oppleve å bli forstått er vesentlig for trivsel, mestringsfølelse, selvfølelse og opplevelsen av å bli inkludert, tilhørighet og trygg tilknytning. Det gjør det også lettere å være en autoritativ omsorgsgiver, sette grenser og være en voksen leder.

Motsatt så vil opplevelsen av å bli misforstått, eller at den andre ikke forsøker å forstå, skape stress, utrygghet og aktivere hjernens systemer for beredskap og forsvar, og gjør de fleste situasjoner vanskeligere enn de trenger å være.

Les mer om PLS Perspektivspiralen i denne artikkelen.

read more
Podcasten “Litt Lys” i samtale med Hans Holter Solhjell

Podcasten “Litt Lys” i samtale med Hans Holter Solhjell

Sølvi Helén Hopland Emmen og hennes Podcast “Litt lys” har intervjuet Hans Holter Solhjell om hans arbeide med å hjelpe barn og foreldre til å ha det bedre sammen, om konfliktløsning.
De to snakker blant annet om hva vi kan gjøre i vanskelige situasjoner, eksemplevis når dere er i butikken og barnet vil ha is mens du vil sette grenser, om å være konsekvent på en god måte, og om hva som ligger bak Hans sin innsats for å hjelpe andre.

read more
Voksnes lederstiler i relasjoner med barn

Voksnes lederstiler i relasjoner med barn

Den Autoritative foreldre- og lederstilen er den beste for barns utvikling, i familier, barnehager og skoler. Her kan du lære mer om PLS Autoritativ lederstil-modellen. Denne modellen hjelper deg å få oversikt over de ulike lederstilene, og å få en praktisk oversikt over og forståelse av hva som skal til for å utvikle en Autoritativ lederstil.

read more
Har vi tid og råd til sånn prat og dilldall

Har vi tid og råd til sånn prat og dilldall

Er det slik at fokus på og tid brukt på relasjoner, kommunikasjon og god konfliktløsning tar tid og ressurser bort fra læring av fag og det skolen “egentlig skal drive med”? Les mer om dette i denne fortellingen om to barns opplevelse i skolegården.

read more

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Fyll inn epost og fornavn under.

Du kan når som helst enkelt avregistrere deg fra nyhetsbrevet.

You have Successfully Subscribed!