FB

Eksplosive barn kurs med Ross Greene → Modul 1 online Onsdag og torsdag, 9 og 10. mars 2022, kl. 12.30 – 16.00

kr 2400

Description

Hvordan kan vi forstå og hjelpe barn og ungdom med sosiale, emosjonelle og adferdsmessige utfordringer?

 

Bli med på kurs med Ross Greene om Problemløsning Gjennom Samarbeid!

 

Ross Greene gir oss praktiske og konkrete svar på hvordan vi kan jobbe og skape samarbeid også der ting har vært fastlåst, vanskelig, og kanskje også «eksplosivt».

Hans metode Problemløsning Gjennom Samarbeid, PGS, (På engelsk, Collaborative and Proactive Solutions, CPS) er forsknings og evidensbasert, praktisk, konkret, og i bruk familier, i barnehage, skole, barnevern, fengsler, og andre institusjoner både i Norge og internasjonalt.