FB

Erfaringer etter kurset eksplosive barn

Her kan du lese noen lengre tilbakemeldinger vi har fått fra tidligere kursdeltagere etter kurs med Ross Greene.

Refleksjoner fra Anniken Poulsson Beer.
“Fordi jeg er interessert i gode og likeverdige relasjoner mellom barn og voksne og stadig på jakt etter gode inspirasjonskilder, har jeg kommet over Dr Ross Greene.
Jeg har lest alt av Jesper Juul, og er seminarleder for Famlab. Jeg har holdt på med Ikke-Voldelig/anerkjennende Kommunikasjon (IVK) intensivt de 3 siste årene og er kursholder i dette temaet.

I min forrige jobb som styrer i barnehage kjente jeg til boka “Eksplosive barn”, gjennom en presentasjon av en kollega, men så fant jeg en annonse for Lost at school på Amazon og bestilte den. Og det var en bok jeg falt pladask for. Her fant jeg felles verdigrunnlag med både Jesper Juul og IVK og i tillegg en god metode til å møte barn med utfordrende atferd. Og dette er jeg i ferd med å prøve ut konkret i min nye jobb som lærer i 1. klasse.

Jeg deltok på en 1-dags forelesning med Ross Greene i Århus i juni (Introduction) og et todagers kurs i Stockholm i august (Advanced Training) og jeg er mer og mer overbevist om at dette trenger vi mer av i norske skoler og barnehager. Han har en lettfattelig og tydelig måte å legge fram sine tanker og metode på. Selv om det er på engelsk, er det greit å forstå også om man ikke er veldig dreven. Han bygger opp sine presentasjoner i en logisk og forståelig rekkefølge, slik at man får med seg hans grunnleggende filosofi, hans metodikk og det hele farges på en inspirerende måte med alle hans erfaringer. Han har jobbet i så mange år med barn som ikke “passer inn” og funnet måter å hjelpe dem på, noe som gir meg stor inspirasjon til å prøve det samme.

En ting er at jeg i utgangspunktet gjerne vil bidra til at barn utvikler et godt selvbilde og er passe trygge på seg selv, men jeg har ikke alltid opplevd at jeg har lykkes like godt som jeg har ønsket.
Her får jeg en helt konkret metode som jeg kan jobbe med selv, og også bringe videre til kolleger, foreldre og barn.

Dr Greenes filosofi er at barn oppfører seg bra hvis de kan, ikke at de oppfører seg bra hvis de vil. Det utgjør en stor forskjell for de voksnes tilnærmingsmåte.

Om det er et evnespørsmål, vil vi gå inn som hjelpere og legge til rette på en empatisk måte. Er det et viljespørsmål vil vi gå inn som motivatorer, gjerne med belønning/straff metoder for å få barnet til å ville.

Han har utviklet noen arbeidsredskaper, enkle lister som hjelper til å kartlegge akkurat hvilke evner barnet mangler og hvilke problemer som må løses med akkurat det enkelte barnet.

Han kaller listene for ALSUP (Assesment of Lagging Skills and Unsolved Problems) og de gjør at man finner konkret hvor skoen trykker og kan gå inn og i samarbeid med barnet finne ut hva som kan gjøres for å hjelpe.

Et eksempel på en ferdighet som kan være forsinket i utviklingen kan være evnen til å bytte fokus; skifte oppmerksomhet fra et kognitivt sett til et annet, f eks å skru av tv’en og komme til middag.

Dersom et barn strever med dette og de voksne rundt ikke forstår dette, vil en slik situasjon sannsynligvis være et uløst problem, som gjerne fører til eksplosjoner.

Men om man sammen med barnet kikker på akkurat denne situasjonen og ser hva barnet trenger for å mestre denne overgangen, og hører hva som er viktig for den voksne i samme situasjon, er man sannsynligvis på god vei til å løse problemer og lære barnet manglende ferdigheter.

For meg har dette vært enormt inspirerende, særlig at det er så konkret og oversiktlig og absolutt mulig å prøve ut. Det er som alle andre endringer man gjør i relasjonsarbeid ikke enkelt å lykkes i første omgang, men jeg er overbevist om at dette er en god vei og resultater fra Dr Greenes arbeid gir meg støtte i denne overbevisningen”.

Ski, 29.08.2010
Anniken Poulsson Beer

 

Refleksjoner fra Dagrun Agnes Vikesland.
“Kurset med Ross Greene er kanskje det viktigste enkeltkurset jeg har tatt. I kombinasjon med bøkene ”Eksplosive barn” og ”Utenfor” har kurset og metoden ”Problemløsning gjennom samarbeid” gitt meg en helt konkret tilnærming og arbeidsform i møte med barn med ulike vansker. Metoden er kanskje først og fremst tenkt brukt i møte med de barna som ofte utfordrer oss mest, nemlig de barna som agerer sin frustrasjon og fortvilelse ut, mot andre barn eller voksne.

Min erfaring er at metoden også er til stor hjelp i møte med de barna som retter sin frustrasjon og fortvilelse innover, som kanskje (nesten) har gitt opp å kommunisere med voksne og som (nesten) har gitt opp skolen. Kjennskapet til Jesper Juuls filosofi og lesing av hans bøker har vært viktig veldig viktig for min faglige og personlige utvikling og som støtte for mine faglige og personlige overbevisninger. Ross Greenes arbeid og metoder har for første gang gitt meg et helt konkret verktøy for å sette dette ut i livet, men faktisk også en økt følsomhet og respekt for menneskers ulike livsverdener”.

Dagrun Agnes Vikesland
PP-rådgiver, spesialpedagog og musikkterapeut