FB

Selvregulering, samregulering og reguleringstøtte er grunnleggende viktige fenomener for alle mennesker, barn og voksne, i alle roller.
Samregulering og regulseringsstøtte er spesielt viktig for barn fra fødselen av og i de første leveårene og påvirker også i stor grad utviklingen av hjernen og hjernens funksjon.
I denne artikkelen får du en enkel innføring i hva selvregulering, samregulering og reguleringstøtte er og hvorfor det er viktig å kunne.