FB

PLS Perspektivspiralen

PLS Perspektivspiralen og Forståelsesfokusert Perspektivtagende Kommunikasjon er utviklet for å hjelpe voksne å utvikle ferdigheter i perspektivtagning, situasjonsforståelse og Forståelsesfokusert Perspektivtagende Kommunikasjon, slik at vi kan hjelpe og støtte barns utvikling.