FB
Famlab Introduksjonsforedrag

Her kan du se opptakene fra foredragene vi har holdt den siste tiden.

Voksen ledelse i relasjoner med barn

-Autoritativ lederstil, grensesetting og konfliktløsning i familier, barnehage og skole

med

Hans Holter Solhjell

Pedagog, TRE Global Certification Trainer, utvikler av Responstrakten, PLS modellen og Perspektivspiralen.

Les mer her.

I dette foredraget får du en praktisk oversikt over det som kalles “foreldrestiler” med hovedfokus på den Autoritative stilen. Over 80 år med forskning på foreldre og foreldrestiler viser at den Autoritative foreldrestilen er sunnest og best for barns mentale og fysiske helse, for relasjoner, utvikling av sosial kompetanse, læringsmotivasjon mm. Denne stilen er også den som er sunnest og best for barn i barnehager og skoler.

I dette foredraget vil du lære om den Autoritative lederstilen og hvordan du kan støtte barns utvikling.

Les mer om dette foredraget her.

Aggresjon, vold og utagering i hjemmet, barnehage og skole

-Fra “håndtering” til reelle løsninger og utviklingsstøttende prosesser

med

Hans Holter Solhjell

Pedagog, TRE Global Certification Trainer, utvikler av Responstrakten, PLS modellen og Perspektivspiralen.

Les mer her.

De fleste voksne opplever det krevende, vanskelig og stressende når et barn utagerer, kaster ting rundt seg, slår, sparker, biter og lignende. Det gjelder uansett om det skjer i hjemmet, i en barnehage eller i skolen.

Barn kan nekte å høre, ignorere og late som de ikke hører, protestere, hyle, skrike, legge seg ned på gulvet, bite, sparke, slå, spytte, rømme unna, bli stille og tilbaketrukket o.l.

Om man som ansvarlig voksen ikke vet selv hvordan man gå frem i slike situasjoner kan det være fortvilende, skape bekymring, uro, høyt stressnviå og for enkelte også være traumatiserende.

I dette foredraget vil du lære om hvordan du kan løse disse situasjonene, skape læringsprosesser og støtte barns utvikling.

Les mer om dette foredraget her.

Systematisk arbeid med reguleringsstøtte i møte med utagering og aggresjon i skolen

med

Lene Solvang-Dragland

Utdannet førskolelærere, adjunkt og spesialpedagog

Les mer her.

Lene Solvang-Dragland er spesialpedagog og har over flere år brukt PGS, Problemløsning Gjennom Samarbeid og PLS modellen i sitt arbeide for å hjelpe barn med ulike utfordringer og å redusere utagering, vold og aggresjon i skolen.

PGS, Problemløsning Gjennom Samarbeid er utviklet Dr. Ross Greene. Ross Greene underviser kurset “Eksplosive barn” jevnlig i regi av Famlab. PLS står for Positive Lærings Spiraler og er utviklet av Hans Holter Solhjell. Lene Solvang-Dragland er den eneste i Norge som både er sertifisert i PGS og også er utdannet i PLS modellen.

Lene har 35 års erfaring fra arbeide i barnehage og skole i ulike roller, som styrer, faglærer, miljølærer og spesialpedagog. De siste 17 årene har hun jobbet primært med de situasjonene som blir ekstra vanskelige og krevende, og med de barna som trenger ekstra støtte i skolehverdagen, med fag, relasjoner og regulering av følelser og adferd.

Les mer om dette foredraget her.