FB

PLS samreguleringsmodellen i kombinasjon med andre metoder.

PLS samreguleringsmodellen i kombinasjon med andre metoder.